pondělí 3. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Válka o Kosovo:
 • Neučinit nic by znamenalo podílet se na genocidě (Andrew Stroehlein)
 • Kamery nemají přístup ke zvěrstvům v Kosovu (rozhovor s Georgem Robertsonem, britským ministrem obrany)
 • Jugoslávie: Tyran ztrácí moc (Observer)
 • Válka je ve slepé uličce (Observer)
 • Americký Kongres: Republikánská cháska pomáhá Miloševičovi (Sunday Times)
 • Jak se dostali Srbové do této války (FT)
 • Jak oddělit ve válce o Kosovo pravdu od propagandy? (BBC)
 • NATO chce ovládnout Balkán (Jiří Jírovec)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Kamery nemají přístup ke zvěrstvům v Kosovu

  Toto je část rozhovoru s britským ministrem obrany Georgem Robertsonem, který vysílal britský rozhlas Radio 4 v neděli 2. května v poledne.

  Moderátor James Cox: Váš státní ministr John Speller charakterizoval dnes na tiskové konferenci propuštění tří amerických válečných zajatců, pokud jim tak můžeme říkat, jako vítané gesto. Vidíte to jako signál, že chce pan Miloševič vyjednávat?

  George Robertson: Je obtížné to určit. Musíme doufat, že tomu tak je. Pokud nyní začne dodržovat válečná pravidla ženevské konvence, což doposud odmítal, a porušil je i tím, že uvěznil tyto tři Američany, můžeme snad doufat, že je začne dodržovat i v Kosovu, co se týče tamějšího širšího civilního obyvatelstva.

  James Cox: Ale nevidíte vyhlídky na blízké rozhovory?

  George Robertson: Vyhlídky na žádné blízké rozhovory nejsou. Zdůrazňujeme, že má mezinárodní společenství určité požadavky: násilí musí být ukončeno, vojska musejí být stažena, musí být přijaty mezinárodní mírové sbory. O těchto požadavcích se nebude jednat. Tyto požadavky jsou absolutně důležité. Hovořil jsem nedávno s některými uprchlíky v městě Kukeš na albánsko-kosovské hranici. Všichni z nich jednotně zastávají názor, že chtějí, aby se v leteckých úderech pokračovalo. Chtějí se vrátit domů a to se nestane, pokud Miloševič nepřijme rozumné, praktické požadavky, které vyžaduje nejen NATO, ale i širší mezinárodní společenství.

  James Cox: Ale mají-li mít uprchlíci možnost vrátit se domů, musíme buď jednáním dospět k řešení, anebo vyhrát válku. Z veškerých vojenských informací vyplývá, že se válka nedá vyhrát jen bombardováním.

  George Robertson: To tvrdíte, ale není to pravda. Naším cílem bylo rozrušit násilí, to jsme učinili. Naším cílem bylo oslabit vojenskou mašinérii, která působila násilí, a to se nám -

  James Cox: Násilí ale pokračuje intenzívněji než dříve, ne?

  George Robertson: To nevíme jistě. Je pravda, že k nějakému násilí dochází, ale čím déle pokračuje bombardování, tím méně mají srbské jednotky možnost vést konflikt způsobem, jak ony chtějí, a jak to dosud dělaly. Nakonec přijde okamžik, kdy už nebudou mít schopnost působit dál toto násilí. Byli jsme tento týden svědkem, když byl z vlády propuštěn Vuk Draškovič, další osoby v té vládě rezignovaly a slyšeli jsme velmi otevřené názory v rozhovoru s Johnem Simpsonem v BBC s Vukem Abranovičem. To je daleko významnější osoba, která má velmi intenzívní styky s vojenským establishmentem. V Srbsku roste nesouhlas a nespokojenost, a to je důsledkem leteckých úderů.

  James Cox: To ale všechno trvá dlouho, pane ministře. A mezitím bude docházet k dalšímu usmrcování civilistů - vím, že budete argumentovat, právem, že to je politováníhodné, ale nevyhnutelné. Ale když budou přicházet záběry, jako z toho mostu v Kosovu s autobusem, veřejné mínění bude o tom mít možná velké pochybnosti. Možná veřejnost usoudí, že jsou oběti stejně tak velké, jak dosažené cíle.

  George Robertson: Veřejné mínění nepřesvědčí srbská propaganda, v důsledku přístupu -

  James Cox: Ale usmrcení těch civilistů v tom autobuse nebyla srbská propaganda!

  George Robertson: Ne, byla to nehoda, které litujeme. Věnujeme obrovské množství času plánování akcí tak, abychom se vyhnuli civilním obětem. To je v kontrastu s jasnými, přímými, divošskými útoky na civilní obyvatelstvo, k nimž dochází v současnosti v Kosovu. Ale kamery jsou na místě a okamžitě zaznamenávají tyto nehody NATO. Kamery nemají žádný přístup k zvěrstvům, k nimž, jak jste řekl, jasně dochází v Kosovu. Jsem přesvědčen, že veřejné mínění si uvědomí osud uprchlíků, strašlivé historie, které přinášejí, a bude mít trpělivost a uvědomí si, že problém nemůžeme vyřešit vojenskými prostředky přes noc, ale že se postupně blížíme řešení.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|