pondělí 3. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Válka o Kosovo:
 • Neučinit nic by znamenalo podílet se na genocidě (Andrew Stroehlein)
 • Kamery nemají přístup ke zvěrstvům v Kosovu (rozhovor s Georgem Robertsonem, britským ministrem obrany)
 • Jugoslávie: Tyran ztrácí moc (Observer)
 • Válka je ve slepé uličce (Observer)
 • Americký Kongres: Republikánská cháska pomáhá Miloševičovi (Sunday Times)
 • Jak se dostali Srbové do této války (FT)
 • Jak oddělit ve válce o Kosovo pravdu od propagandy? (BBC)
 • NATO chce ovládnout Balkán (Jiří Jírovec)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • NATO chce ovládnout Balkán

  Jiří Jírovec

  Napsal jsem článek k bombardování bělehradské televise, k němuž Jan Čulík dodal, že jsem zaujatý, protože neberu v úvahu zločinnou propagandu (této televise) vedoucí k mnoha úmrtím.

  Někomu dodatky Jana Čulíka z principu vadí, ale já je z principu vítám. Je tomu tak i v tomto případě, protože mi umožňují doplnit určité myšlenky, které by do původního textu nezapadaly.

  Vše, co píši o Kosovu odráží moje přesvědčení, že válka, kterou NATO Balkánu vnutilo, je výslednicí geopolitických zájmů, které Západ v této oblasti má. Zatím jsem nenarazil na sebemenší důkaz (retoriku politiků s díky zamítám), který by naznačoval opak.

  Stejně tak jsem přesvědčen o tom, že snaha politiků NATO vydávat tuto válku za "humanitární záležitost" je tak kolosální lží, že při ní musí i Miloševič blednout závistí.

  Tato lež zatím zabírá, protože problém uprchlíků z Kosova, zahlcuje sdělovací prostředky a odsunuje vše ostatní do pozadí.

  Musím jen opakovat to, co jsem napsal už dřív. Kdyby byli politikové NATO motivováni ohledy na občany Kosova, byli by hledali skutečné diplomatické řešení. Už jen proto, že existovala předcházející zkušenost, že jakmile se začne bojovat, je velmi těžké zabránit násilí.

  V Rambouillet nešlo o hledání řešení, jak řešit situaci před níž se může ocitnout kterákoli hlava státu, na jehož území se určitá skupina občanů vybaví zbraněmi (k velkému potěšení jejich výrobců a distributorů) a začne bojovat za údajně či skutečně upíraná práva. To se může stát i Havlovi s Poláky na Těšínsku.

  Šlo o nadiktované řešení, jehož výsledkem by pro Srby byla ztráta Kosova a navíc vojenská okupace Srbska vojsky NATO. Proč se někdo nezeptá Havla, zda vůbec návrh dohody četl a zda by takovou dohodu podepsal. Jsem přesvědčen, že tyto lži v budoucnu doloží lidé, kteří budou mít přístup k dokumentům této doby a budou ochotni se jimi zabývat a zveřejnit je. Sám nemohu víc než paběrkovat - ale i tak, informace, na které narážím, vesměs potvrzují to, co mi dává cit pro věc.

  Jon Snow se například v rozhovoru s Ivo Daaldem, poradcem Clintonovy vlády v bezpečnostních otázkách, zmínil o tom, že v již v prosinci 1992 se Bílý dům shodl na tom, že pokud dojde v Kosovu ke konfliktu vyvolaném srbskými vojáky, budou Spojené státy připraveny použít vojenské síly v Kosovu i v Srbsku. A ptal se, proč jsou dodnes neshody v americké vládě ohledně toho, jak daleko by americká vláda měla zajít.

  Ivo Daalde, to vysvětlil tak, že k takové násilné akci ze srbské strany došlo v březnu 1998 a pak že k ničemu nedošlo po dobu jednoho roku. Prý nejsou neshody ohledně amerických cílů na Balkáně, jimiž je, že "Kosovo musí být bezpečné pro kosovské Albánce".

  Je pozoruhodné, že Srbům trvalo pět let (slovy pět let) než se v Kosovu dopustili něčeho, co bylo v rozporu se zásadami politiky americké vlády. V té době ovšem již působila v Kosovu KLA - údajně podporovaná CIA. To zrovna nevypadá na fair play, zejména když stejné omezení (násilných akcí) zjevně neplatilo pro KLA a o akcích CIA je lecos známé.

  Situace kolem KLA velmi dobře ilustruje pokrytectví Washingtonu. CIA a další zpravodajské služby USA stejně jako FBI mají jistě dobrou představu o tom z jakých zdrojů je KLA financována - zejména když KLA rekrutuje na jejich území bojovníky, platí výcvik a leteckou přepravu do Albanie. Jenže najednou to nejsou ani teroristi ani mafiáni, ale bojovníci za nezávislost, kteří se včas zahalili do frází o demokracii. Hodí se za pěšáky, kteří budou dělat hrubou práci tak dlouho, jak bude zapotřebí. Pokud přežije Clintonův názor , že nezávislé Kosovo není žádoucí, dostane se KLA rychle zpátky na černou listinu.

  Nepochybuji, že se Janu Čulíkovi bělehradská televise skutečně jevila jako propagandisticky zločinecká. Ostatně kdo si zvykne na BBC, může těžko snést třeba CNN.

  Můj názor je jiný, protože jsem se naučil nepřikládat jednomu zdroji informací takovou důležitost. Z vlastní zkušenosti vím, že se i do dosti hermeticky uzavřeného Československa let padesátých dostávaly informace z okolního světa. A vím, jak dopadl neo-isolační pokus v letech sedmdesátých a osmdesátých.

  Nyní jsme o dalších dvacet let dál a informace se k nám dostávají tradičními i novými cestami. Přidejme značný pohyb pracovních sil po Evropě, znalost druhého či třetího jazyku. Těžko lze předpokládat, že lidé najednou (včetně Srbů) opustí všechny svoje informační zdroje a budou bezmezně věřit propagandě - v případě Srbů bělehradské televisi. Bombardování bělehradské televise se jeví jako obzvláště barbarské, protože je v rozporu se všemi prohlášeními NATO, jimiž se jeho mluvčí, s očima jakoby opuchlýma od zármutku nad civilními obětmi, omlouvají za třísky, které létají, když se kácí les. V daném případu věděli, že tam lidi jsou a že je zabijí. A že je zabijí kvůli tomu, že někdo dává, ať již jakkoli hloupě, najevo nesouhlas s jejich akcí.

  Napsal jsem ten článek tak, jak jsem jej napsal, protože se obávám, že nikoli omezený diktátor z Bělehradu, ale (ne)omezení diktátoři z Bruselu jsou hrozbou pro lidstvo - právě proto, že si vybírají cíle, tak, jak se jim zlíbí a mluví přitom o legitimitě, demokracii a lidských právech.

  Jiří Jírovec

  PS V souvislosti s Kosovem jsem si všiml zajímavého paradoxu. Mnohým bývalým vojenským prominentům dochází, že to všechno zabíjení nedává žádný smysl. Naopak civilové, kterým v teple a bezpečí jejich hradů a jiných residencí nic nehrozí, se naopak nemohou nabažit náhlé rozkoše z prstu na zbrani. PSS Protože jsem tento článek psal s přestávkami, mezi tím k zajímavému vývoji v USA, kde přesně polovina kongresmenů (213) hlasovala proti Clintonově politice. Z výsledku hlasování, alespoň pro mě, vyplývá, že zájem USA o blaho jakési etnické skupiny kdesi v Evropě je velmi dočasný.

  Poznámka JČ: Pokud tomu rozumím, tak alespoň formálně se NATO distancuje od Miloševiče i od KLA. Mnohokrát bylo slyšet varování od britské vlády, že se nesmí příliš ztotožňovat s KLA, i když nepochybuji, že na "hrubou práci" (Jiří Jírovec) jistě NATO KLA nyní používá, i když asi příliš tuto armádu nevyzbrojilo. Britské sdělovací prostředky většinou nelíčí KLA jako "bojovníky za svobodu", velmi intenzívně se soustřeďují na zvěrstva páchaná proti civilnímu albánskému obyvatelstvu. O bojích KLA jsem našel v britském tisku celkem asi tři články.


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|