středa 5. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby ČR a NATO:
 • Jaderný deštník pro spojence do dobrého počasí? (Andrew Stroehlein)
 • Primitivnost americké zahraniční politiky (Jiří Jírovec) Česká republika:
 • Podnikatelé, živnostníci a ti ostatní (Karel V.)
 • Zastavme neonacisty, dokud je čas! (Antifašistická akce) NATO a válka o Kosovo:
 • Jak se chovají Spojenci (Guardian)
 • Jak NATO vede v Jugoslávii jadernou válku (John Pilger) Čechy a Západ:
 • Arogance západních "nadlidí" (Jiří Kouba) K Stroehleinově článku:
 • Podílet se na genocidě? (Jiří Kouba) Goldhagen:
 • Tři háčky pana Golhagena (Ludvík Vavřina) Ekologie:
 • Cena Ropák je dnes rozporná (Vladimír Wagner) Děti Země:
 • Výsledky ankety Ropák roku 1998 a Zelená perla roku 1998  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Primitivnost americké zahraniční politiky

  Jiří Jírovec

  Andrew Stroehlein napsal podivuhodně rozporný článek. Na jedné straně v něm opakuje svoji podporu akci NATO - a proč ne, jestli to je jeho názor - ale místo toho, aby svým oponentům dokázal, jak vojenská akce situaci vyřeší, nepředkládá víc než propagandistické fráze.

  Výjimkou je jeho odvážné, byť nepřímé obvinění amerických presidentů z komplicity na všech genocidách, které ve světě proběhly od prosince 1948, protože stáli z rukama složenýma v klíně a nedělali nic. Není totiž pochyb o tom, že Spojené státy byly vojensky i ekonomicky dost silné, aby zakročily kdekoli ve světě.

  Uchylovat se, tak jak to Andrew Stroehlein dělá, k argumentům o pomoci ženě, kterou bije soused, je primitivní. V Kosovu nejde o rvačku v domácnosti nebo v baru, při níž se prostě oddělí dvě strany.

  Tvrzení, že neexistovalo lepší řešení kosovského problému než vojenská akce vedená Američany, odráží primitivnost americké zahraniční politiky, jež svými důsledky vyvolává antiamerikanismus. Andrew Stroehlein bohužel používá adjektivum "primitivní" na nesprávném místě.

  Je jistá možnost, nikoli příliš povzbudivá, že Andrew Stroehlein má pravdu, a jiné řešení nebylo. Nikoli ovšem objektivně, ale proto, že si je Američané a jejich spojenci nepřáli. To naznačuje diktát z Rambouillet.

  V tom případě Andrew Stroehlein vskutku je, jak tón jeho článku odpovídá, jediný chytrý mezi českými blbci, kteří jsou proti válce v Kosovu.

  Jiří Jírovec

  PS Já blbec jsem věřil, že to Clinton myslel se svým tvrzením o setrvání Kosova (ať již v jakékoli formě) v Srbsku vážně. Proto je mi nepochopitelné proč Bělehrad nedostal garance, že Kosovo je bez ohledu na etnické složení od Srbska neoddělitelné. To mohl Západ udělat dávno před Rambouillet.

  O nic jiného bělehradské vládě nemohlo jít, zejména když si uvědomíme, že jejím problémem nebyl poměr Albánců a Srbů - s tím žila velmi dlouho - ale snaha o jeho využití pro odtrhnutí Kosova od Srbska. Znamenalo by to samozřejmě odstavit nacionalisty, z nichž se posléze vytvořila KLA. Existuje jediný důkaz, že by takovou garanci bělehradská vláda nepřijala?

  To je ovšem minulost. Budoucnost naznačuje například bývalý konservativní premiér Británie, Sir Edward Heath: "Musíme využít možnosti, které postupně vznikají (v kontextu jeho delšího výroku jde o uvědomění si, že zbraně nic neřeší - poznámka JJ) a vytvořit řádné mírové narovnání. A ne jen absolutně tvrdošíjně požadovat to, co NATO formulovalo jako svoje požadavky. Když to učiníme (když bude NATO na oněch požadavcích trvat), nedostaneme se nikdy nikam a situace se bude zhoršovat. Musíme zkoumat, co je nejlepší narovnání, abychom mohli válku ukončit a dospět k trvalé dohodě. Nebude to jednoduché, ale udělat se to dá."

  Pokud Andrew Stroehlein nepovažuje Sira Edwarda za senilního pablba, nechť jeho uvážlivý postoj srovná s tímto citátem z článku novinářky Maggie O'Kanové:

  "Jeden americký novinář, působící v Itálii, hovořil o informacích (získaných od nejmenovaného velvyslance) ohledně toho, co se odehrálo mezi italským premiérem Massimem D'Alemou, presidentem Clintonem a Clintonovým poradcem pro národní bezpečnost Sandy Bergerem, čtrnáct dní před tím než začala válka. "Co budeme dělat," ptal se D'Alema, "jestliže se přes hranice začnou valit tisíce uprchlíků a Miloševič se odmítne vzdát?" President Clinton prý pokrčil rameny a obrátil se na Bergera a zeptal se, "Sandy, co budeme dělat pak?".

  "Dál bombardovat", řekl Sandy. Clinton se obrátil zpátky k D'Alempovi a řekl, "Dál bombardovat."

  To je vskutku velmi názorná ukázka úrovně americké zahraniční politiky. Ještě, že ji dostáváme po troškách. Nemyslíte, pane Stroehleine?

  Poznámka JČ:Je realistické, aby většinové jinonárodnostní obyvatelstvo určité země, které by pravděpodobně v referendu hlasovalo pro přičlenění k zemi svého jazyka, ještě někdy důvěřovalo správě té první země, která ho začala vyhánět a masakrovat?  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|