pondělí 28. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Česká republika:
 • Deset let po pádu komunismu: velká česká nejistota (Jan Čulík) Česká vláda a sdělovací prostředky:
 • Smutek z mediální analýzy české vlády (Eva Dočkalová) Veřejní činitelé a finanční dary politickým stranám:
 • Etická kontroverze: Šéf BBC, který věnoval labouristům 50 000 liber
 • BBC: Hniloba v samém jádru (The Times)
 • BBC: Šokující jmenování (Hugo Young)
 • BBC interviewovala i svého nového generálního ředitele agresívně (Guardian)
 • Je správné, že BBC jmenovala Dyka (Poly Toynbee) NATO a Kosovo:
 • Nutnost zabránit vraždění: NATO požaduje vyslání mezinárodních policejních sborů do Kosova
 • Dokumenty: Etnické očišťování nařídil Bělehrad a přesně ho naplánoval (Observer)
 • KLA v orgii zabíjení (Observer) Reakce:
 • Jane Čulíku, nedávejte odpůrcům akce NATO nálepku barbarů (Jiří Jírovec)
 • Češi rozumějí konfliktu o Kosovo lépe než pohodlné obyvatelstvo na Západě a právem akci NATO odmítají (J.J.Procházka) Češi v zahraničí:
 • Lidská práva a svoboda jen pro vyvolené (Aja Bufka) Děti Země:
 • 50 dní proti dioxinům  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Hniloba v samém jádru

  Guvernéři BBC vytvořili pro BBC tragédii

  Tento redakční komentář vyšel v pátek 25. června v deníku Times.

  O včerejším rozhodnutí guvernérů BBC jmenovat Grega Dyka, který věnoval Labouristické straně větší finanční částku, generálním ředitelem BBC, by se tady dalo napsat mnohé. Začněme ale tím, co konstatovali jiní.

  Uvažme nejprve, co napsal Hugo Young, předseda Scottova trustu, který vlastní deník Guardian. Guardian podporuje Labouristickou stranu. Young napsal 1. června: "Jestliže bude jmenován generálním ředitelem BBC Greg Dyke, Rada pro BBC tím dá jasně najevo, že jim už vůbec nejde o důvěryhodnost. Pohlédnou tomuto labouristickému magnátu do tváře a zvolají 'Vzdáváme se'. Pokud to učiní, nechť Pánbůh způsobí, ať shnijí."

  Hugo Young je člověk s velkou autoritou. Je to křesťanský moralista a je to člověk, který se neobrací na Všemohoucího s takovouto výzvou jen tak lehce. Ale možná, usoudí čtenáři, že je Hugo Young příliš dobrý pro vezdejší svět, je pouze stárnoucím komentátorem, s růžovými brýlemi, a mírně výstředními názory, když vyjádřil mínění, že to, že Greg Dyke věnoval Labouristické straně 50 000 liber, aby se dostal Tony Blair do vedení této strany a tato strana k vládě, "diskvalifikovalo ho to, zcela ho to vyloučilo z možnosti účastnit se tohoto konkursu, jeho šance musejí být naprosto mrtvé."

  Poslechněme si tedy ještě i názory odjinud, z druhé strany politické arény, od mladého a nikoliv naivního šéfa opozice, Williama Hagua. Bylo by "totálně nepřijatelné", napsal Hague 1. června, "kdyby někdo, kdo podstatným způsobem a ještě nedávno finančně podpořil nějakou politickou stranu a dokonce pomohl financovat volební kampaň potenciálního šéfa strany, byl jmenován generálním ředitelem BBC." Avšak, bylo řečeno, že William Hague má svou vlastní agendu.

  Podle kritiků chtěl jen šéf Konzervativní strany ztrapnit vládu. Ale, jak napsal Independent: "Stačí si jen představit, že by byli stále ještě u moci konzervativci a že by někomu, kdo jim věnoval 50 000 liber, bylo nabídnuto místo generálního ředitele BBC: okamžitě by se zvedl ze všech stran pokřik o 'morálním bahnu'- a právem."

  Daily Telegraph 3. června podpořil Williama Hagua. To možná také nebylo zrovna překvapující. "Šéf Konzervativní strany má pravdu, a to nejen proto, že pokaždé, kdy bude nějaký konzervativní stínový ministr tvrdě interviewován v pořadu Today rozhlasu BBC, bude vždycky moci reagovat slovy: 'Je přirozené, že to říkáte, vždyť váš šéf je kamarádem Tonyho Blaira.'"

  (Stejně ochromeny jsou české deníky Mladá fronta Dnes, Právo, Zemědělské noviny, protože při každém ostřejším rozhovoru může namítnout jakýkoliv český ministr, "Co si vyskakujete, vy žádné morální standardy hlásat nemůžete, vždyť váš list vznikl na základě vytunelování." Takže žádné tyto noviny nemohou provádět skutečně nezávislou, investigativní novinářskou práci. JČ)

  Daily Telegraph není v žádném případě "kamarádem Tonyho Blaira". To nicméně nijak nezpochybňuje obvinění, které se nyní neustále znovu a znovu opakuje ve sdělovacích prostředcích. Stalo se přesně to, čeho se novináři BBC dlouhé měsíce obávali.

  "Kromě místa generálního ředitele BBC existuje jen velmi málo zaměstnání," píše dále Daily Telegraph, "kde by mohlo být důležitější, aby byl kandidát naprosto bez spojení s jednotlivými politickými stranami. Mezinárodní pověst BBC je vybudována na nestrannosti." To je prostý, jednoduchý fakt. I ti, ve sdělovacích prostředcích, kteří se těžko shodnou o něčemi jiném, v této věci stoprocentně souhlasí. Tuto prostou pravdu zdůrazňuje deník Times už dva měsíce. Naše motivy jsou také zpochybňovány. Ale je to přece věc, která by měla být jasná všem členům Rady BBC, nejen oné rozhodné menšině, které se staví proti Gregu Dykovi a jeho zásadnímu stoupenci, předsedovi Rady BBC, siru Christopheru Blandovi. Jak napsal Anthony Howard, dlouholetý novinář BBC a nynější redaktor deníku Times, jmenování Grega Dyka by vydalo "dosud nejjasnější signál, že konečně v Británii zvítězila Blairova politika volebního guláše".

  Když jsme poprvé psali o nebezpečí jmenování Grega Dyka do čela BBC, uvedli jsme 23. dubna: "Je odpovědností guvernérů BBC, aby uchránili ony zásadní vlastnosti generálního ředitele BBC, které jsou podstatou nároku BBC na financování prostřednictvím koncesionářského poplatku." Proč by měl nyní každý televizní divák, ať už zastává jakékoliv politické přesvědčení, platit BBC koncesionářský poplatek 101 liber ročně, platit ho největšímu novinářskému podniku v zemi, jehož nynější ředitel uvedl v roce 1997: "Vždycky jsem hlasoval pro Labouristickou stranu a jsem stoupencem Nové Labour Party" a podpořil ten výrok šekem na 50 000 liber?


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|