pondělí 28. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Česká republika:
 • Deset let po pádu komunismu: velká česká nejistota (Jan Čulík) Česká vláda a sdělovací prostředky:
 • Smutek z mediální analýzy české vlády (Eva Dočkalová) Veřejní činitelé a finanční dary politickým stranám:
 • Etická kontroverze: Šéf BBC, který věnoval labouristům 50 000 liber
 • BBC: Hniloba v samém jádru (The Times)
 • BBC: Šokující jmenování (Hugo Young)
 • BBC interviewovala i svého nového generálního ředitele agresívně (Guardian)
 • Je správné, že BBC jmenovala Dyka (Poly Toynbee) NATO a Kosovo:
 • Nutnost zabránit vraždění: NATO požaduje vyslání mezinárodních policejních sborů do Kosova
 • Dokumenty: Etnické očišťování nařídil Bělehrad a přesně ho naplánoval (Observer)
 • KLA v orgii zabíjení (Observer) Reakce:
 • Jane Čulíku, nedávejte odpůrcům akce NATO nálepku barbarů (Jiří Jírovec)
 • Češi rozumějí konfliktu o Kosovo lépe než pohodlné obyvatelstvo na Západě a právem akci NATO odmítají (J.J.Procházka) Češi v zahraničí:
 • Lidská práva a svoboda jen pro vyvolené (Aja Bufka) Děti Země:
 • 50 dní proti dioxinům  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Je správné, že BBC jmenovala Dyka

  argumentovala v pátek 25. června v deníku Guardian Poly Toynbee:

  To, co učinili guvernéři BBC, je pozoruhodně odvážné. Rada BBC, toto vznešené těleso, tradičně jednalo vždycky velmi opatrně za trvalého bombardování ze všech stran. Dvanáct mužů a žen zasedajících v politicky nesmírně citlivé Radě většinou volí co nejméně kontroverzní řešení. Tentokrát to však neučinili. Tváří v tvář obrovskému tlaku udělali to, o čem se domnívají, že je to pro BBC nejlepší.

  Protidykovská ofenzíva začala v deníku Times, protože Rupert Murdoch dobře ví, že Dyke bude v nadcházející ostré konkurenci na poli digitálního vysílání v následujících deseti letech velmi ostrým bojovníkem za BBC, v době, kdy BBC riskuje, že její význam v digitální éře upadne. Ostatní pravicový tisk napadá Dyka, protože byl členem Labouristické strany. Deník Guardian se proti němu postavil z počestného důvodu: že to, že Dyke věnoval Labouristické straně 50 000 liber, nemohl Guardian prostě jen tak přehlédnout, vzhledem k tomu, že vždycky takovou praxi ostře kritizoval u konzervativních politiků. Ale po ostré debatě se Rada BBC rozhodla, že jestliže je Dyke nejlepším kandidátem, nenechá se zastrašit a nebude jmenovat někoho horšího.

  Původní inzerát na funkci generálního ředitele BBC požadoval, aby kandidáti měli "osobní výdrž". To je řečeno velmi mírně. Generálního ředitele BBC budou nenávidět, protože každého generálního ředitele BBC vždycky všichni nenávidí, než odejde z funkce. Dyke přichází do funkce a už teď má mocné nepřátele, kteří chtějí, aby selhal, aby mohli dokázat, že měli pravdu. Funkce generálního ředitele BBC je nesmírně obtížná, protože zosobňuje v sobě velmi různorodé, rozporné kulturní aspirace národa. To, co BBC dělá, a to, co BBC říká, je jedinou poslední zbývající všeobecnou kulturní autoritou. Národ ji táhne všemi směry, na BBC útočí liberálové a moralisté, populisté i elitáři. Když je sledovanost pořadů BBC vysoká, protestuje komerční konkurence BBC, že BBC neplní řádně svou veřejnoprávní roli (Murdoch chce, aby BBC vysílala jen takové pořady, které by nikdy nezařadila do svého vysílání žádná komerční stanice). Když sledovanost pořadů BBC poklesne, začnou se ozývat protesty, že obyčejní koncesionáři platí televizní poplatek a nedostává se jim za to pořadů, které chtějí sledovat. Snažit se dosáhnout rovnováhy mezi veřejnou službou a popularitou nikdy neuspokojí všechny a nadávat na BBC je národním sportem.

  Proč vybrali pro funkci generálního ředitele BBC Grega Dyka a nikoliv Tonyho Halla, šéfa zpravodajství BBC, který by se na to velmi hodil? Pracovala jsem v BBC sedm let a vím, jak její byzantská kultura ochromuje její starousedlíky. V BBC pracuje množství nejchytřejších lidí v zemi - tisíce absolventů univerzit se snaží dostat se každým rokem do BBC - je to však dusivý skleník intrik, nespokojenosti a frustrace. Konstatuje se pořád, že nálada zaměstnanců BBC je "na absolutním bodu mrazu", ale tak tomu bylo vždycky.

  Jedovaté informace a zlá vůle, která v BBC vychází ze soupeřících táborů vnitřních kandidátů na funkci generálního ředitele, je typická. Sotva znám Grega Dyka osobně, ale vím, že přinese čerstvý vzduch do tohoto podivně tajnůstkářského světa, jehož nekonečné vnitřní spory pronikají každý týden do sloupků novin.

  Co by měl Dyke udělat? Všechno naprosto decentralizovat. Diktátorský hierarchický systém v BBC znamená, že šéfredaktoři nemohou vykonávat svou práci, je nemožné dělat rozhodnutí, nekonečná zasedání různých výborů a podvýborů potlačují podnikavost a tvůrčí schopnosti. Zlikvidujte vrstvy byrokratů a důvěřujte lidem, že budou dělat svou práci dobře. Dejte nim zároveň najevo, že se budou muset zodpovídat ze svých chyb. Zlikvidovat toto klima bojácnosti, vyžaduje mít šéfa, který má množství sebedůvěry. A tu Greg Dyke má.

  Existuje jasný problém s jeho politickým přesvědčením. William Hague, šéf konzervativní strany, se v pondělí sejde s Dykem a Blandem, ve snaze získat ujištění, že bude Dyke nestranný. Lze ovšem pochybovat, zda bude Konzervativní strana kdy spokojena. BBC se nyní připravuje na množství útoků ze všech stran.


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|