pondělí 28. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Česká republika:
 • Deset let po pádu komunismu: velká česká nejistota (Jan Čulík) Česká vláda a sdělovací prostředky:
 • Smutek z mediální analýzy české vlády (Eva Dočkalová) Veřejní činitelé a finanční dary politickým stranám:
 • Etická kontroverze: Šéf BBC, který věnoval labouristům 50 000 liber
 • BBC: Hniloba v samém jádru (The Times)
 • BBC: Šokující jmenování (Hugo Young)
 • BBC interviewovala i svého nového generálního ředitele agresívně (Guardian)
 • Je správné, že BBC jmenovala Dyka (Poly Toynbee) NATO a Kosovo:
 • Nutnost zabránit vraždění: NATO požaduje vyslání mezinárodních policejních sborů do Kosova
 • Dokumenty: Etnické očišťování nařídil Bělehrad a přesně ho naplánoval (Observer)
 • KLA v orgii zabíjení (Observer) Reakce:
 • Jane Čulíku, nedávejte odpůrcům akce NATO nálepku barbarů (Jiří Jírovec)
 • Češi rozumějí konfliktu o Kosovo lépe než pohodlné obyvatelstvo na Západě a právem akci NATO odmítají (J.J.Procházka) Češi v zahraničí:
 • Lidská práva a svoboda jen pro vyvolené (Aja Bufka) Děti Země:
 • 50 dní proti dioxinům  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Jane Čulíku, nedávejte odpůrcům akce NATO nálepku barbarů

  Jiří Jírovec

  Pane Čulíku,

  Ve své odpovědi na článek Ivana Vagnera opakujete již dříve použité tvrzení, že "Lidé, kteří zastávají názor, že se proti vraždění nevinných lidí a dětí zasahovat nemělo ... atd." jímž dáváte odpůrcům akce NATO nálepku barbarů, kterým nezáleží na osudu jakýchsi Kosovanů. A vyhražujete si právo na to "vyjádřit důrazně svůj (kolektivní) názor, že s tím nesouhlasíme a že to považujeme za barbarské".

  To se, promiňte, příliš podobá demagogii komunistů, kteří místo argumentů používali fráze typu "žádný čestný člověk nemůže souhlasit se zrádci a zaprodanci".

  Jistě, jsou vysoce postavení politikové, kteří takový barbarský názor pragmaticky zastávají (když zabíjení vyhovuje jejich strategickým zájmům). Můžete je najít ve Washingtonu, Londýně, Moskvě i Ottawě. To je ovšem trochu jiná liga, kterou jste jistě neměl na mysli.

  Jsou jistě i méně významní jednotlivci, kteří z rasových nebo náboženských důvodů vítají likvidaci svých oponentů. Předpokládám však, že oba mluvíme o "normálních" názorech, které přinášejí běžně dostupné hromadné sdělovací prostředky, včetně BL.

  Odpor proti válečné akci NATO odráží nesouhlas s násilím jako metodou řešení konfliktů. Nečetl jsem ani jeden nesouhlasný článek či interview, který by, ať již otevřeně nebo mezi řádky, obsahoval Vámi naznačený souhlas s vražděním neviných lidí a dětí. Včetně postoje některých Republikánů, kteří odmítají Clintonovu politiku a tvrdí že Kosovo je záležitost Evropy a ne jejich.

  Nepravdivost Vašeho výroku spočívá v tom, že přecházíte z roviny "jak bylo možné řešit problém Kosova?" do roviny "zásah NATO proti barbarismu - ano/ne".

  Místo implicitního obviňování určité skupiny lidí z barbarství byste se měl raději pokusit o odpověď na otázky, které oponenti akce NATO kladou.

  Co se opravdu dělo v Kosovu od roku 1989? Jaký vliv měla politická representace Kosova na zhoršování vztahů s Bělehradem - proč například bojkotovali volby? Proč se OSN a NATO nepostavilo proti infiltraci teroristů z Albánie do Kosova? Proč nebyly na Albánii uvaleny hospodářské sankce kvůli narušování vztahů mezi balkánskými státy? Proč svět neví, jaké varianty urovnání připadaly v úvahu (jak v rámci OSN tak NATO)? Je tvrzení NATO, že Kosovo má zůstat autonomní oblastí Jugoslávie míněno vážně? Pokud ano, jak si NATO představuje soužití Albánců a Srbů po bombardování? Proč nejednali, ale diktovali v Rambouillet? Kde je poučení z konfliktu Srbů a Chorvatů, kde je poučení z Bosny? Proč nevystupuje NATO neutrálně? Je pravda, že je Miloševič je tak vychytralý, že klidně, odpusťe mi ten výraz, "přechčije" všechny západní politiky jimž, chudákům, pak nezbývá než sáhnout na letadla a bomby? Proč nejsou jednání veřejná? Proč dvojí metr? Existuje plán "Podkova" na jarní etnické očisťování Kosova, připravený, jak píše Michael Ignatieff, "dlouhé týdny před bombardovací kampaní"? Pokud ano, proč nebyl státy NATO okamžitě zveřejněn jako důkaz, že existuje nebezpečí z prodlení? Proč NATO nemodifikovalo svůj zásah v okamžiku, kdy zjistilo, že přes bombardování (nebo kvůli němu) dochází k masovému úniku obyvatel. Jaký je rozdíl mezi Miloševičem, který využil Albánce k vytvoření tlaku na NATO, a představiteli NATO, kteří zatížili Srby dluhem nějakých 50-100 miliard dolarů (plus úroky), aby dosáhli svých politických cílů? A vydírají je dále podmínkami pro poskytnutí pomoci pro rekonstrukci.

  Dalo by se pokračovat dál a dál.

  Zmínil jsem se o článku Michaela Ignatieffa. Postrádám u něj Vaše poznámky.

  Co si například myslíte o této pasáži:

  "KLA začala střílet na šest srbských mladíků, kteří hráli v mléčném baru v městě Pec biliár. Bezpochyby to byla provokace KLA, jejímž cílem bylo vyvolat ostrou protireakci Srbů, která by vyvolala mezinárodní intervenci. Srbové reagovali zavražděním 45 civilistů v Račaku v polovině ledna (o masakru existují pochyby, které, pokud vím, nebyly vyvráceny - poznámka JJ). Mezinárodní společenství (Ignatieff je zde krásně politicky korektní - pod pojmem NATO by čtenář mohl vidět agresi - poznámka JJ) skutečně zasáhlo. Jenže stojí zato se ptát, jak je možné, že si byli strategové KLA tak stoprocentně jisti, že Srbové budou reagovat přesně tak, jak očekávali."

  Ignatieff to vysvětluje tím, že pohrdání druhými je (na rozdíl od běžného rasismu, který vládne v Evropě) oficiální ideologií. Neměl jít Ignatieff dál a ptát se proč si byli představitelé KLA tak stoprocentně jisti, že na jejich špek skočí NATO (pardon Mezinárodní společenství)?

  Upozorňuji Vás rovněž na odporný, jak říkáte, rasistický podtón článku. Představte si, kdyby někdo napsal o Židech třeba toto: Tak zločinci vraždili jménem izraelského lidu a lidé o tom nic nevěděli. Když do světa pronikly dohady o vraždění (dosaďte jména arabských vesnic), byly prostě popřeny. Ne to není možné. My jsme dobrý národ. Jsou to lži, jsou to muslimské dezinformace.

  S obměnou dvou slov jsem citoval to, co napsal Ignatieff o Srbech. Prý se budou muset zbavit dědictví minulosti (historikové, spisovatelé a kulturní představitelé národa budou muset odmítnout mýty a iluze).

  Ignatieff v podstatě líčí Srby jako pronárod, který, zblblý vlastní historií, je kvůli rasismu a závisti nad úspěchy druhých (viz poukaz na "albánský hospodářský úspěch") je ochoten ničit nenáviděné vily a mercedesy Kosovanů, prznit jejich ženy a trhat fotografie štastných svateb. Neříká Ignatieff vlastně do plynu s nimi a bude pokoj? Protože kam poslat celý národ na převychování?

  Pane Čulíku, neupírám vám právo na to, abyste přijal vysvětlení představitelů NATO za vlastní a obhajoval je. Buďte ale při tom k sobě alespoň tak náročný, jak to požadujete od jiných novinářů.

  Jiří Jírovec

  PS Jaký je Váš názor na to, aby politikové, kteří nehnuli prstem při genocidě ve Rwandě skončili před mezinárodním tribunálem? Podle mezinárodního práva je nezabránění genocidě zločinem, předpokládám, že nepromlčitelným. Podle informací, které proběhly svobodnými sdělovacími prostředky, měli dost informací o tom, co se tam chystá. Teď když máme ten nezávislý soud (jeho financování Spojenými státy snad nebude vadit), by to neměl být žádný problém, není-liž pravda.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|