čtvrtek 29. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Kosovo:
 • Kosovo: v důsledku pitev byly zdrženy pohřby zavražděných srbských zemědělců
 • Drsná spravedlnost kosovským stylem (Guardian)
 • Způsob řešení krize v Kosovu vyvolává vážné otázky pro nás pro všechny (Jiří Jírovec) Velká Británie:
 • Satanášství protikřesťanské Evropské unie v pojetí irských protestantů Útok české vlády na lékárnictví:
 • Ministr David lékárníkům nerozumí
 • Dopis předsedům OSL zasílaný poštou 27. července 1999
 • Dopis všem lékárnám z 27. července 1999 Skrývat či neskrývat české špinavé prádlo v tajném českém jazyce?
 • Obnažené pozadí (Václav Pinkava) Česká politika a ODS:
 • ODS si dosazuje do komunální správy diktátem bez výběrového řízení vlastní lidi (Petr Šafránek)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Ministr David lékárníkům opravdu nerozumí

  Ve čtvrtek dne 1. 7. 1999 se na pozvání GML ( Grémia majitelů lékáren ) sešli zástupci ČLK ( Česká lékárnická komora), MAFS ( Mezinárodní asociace farmaceutických společností, SVLP ( Sdružení výrobců léčivých přípravků) a AVEL ( Asociace velkodistributorů léčiv).

  Účastníci projednávali stanovisko zveřejněné v HN ze dne 1. 7. 1999 a výsledky jednání GML, ČLK a AVEL s vedením VZP v čele s prokuristkou ing. Jiřinou Musílkovou o snižování obchodní přirážky a penalizaci VZP.

  Jako první reagovali účastníci na výroky p. ministra, že "tříprocentní pokles marže sníží příjmy lékáren o 10%, ale nezruinuje je" a že" vyrovnají se s ním i menší lékárny, protože těchto 10% u nich bude z menšího zisku".

  Tyto výroky svědčí o naprosté neznalosti problematiky, protože právě malé lékárny jsou poklesem obchodní přirážky ohroženy nejvíce.

  Ziskovost lékárny v podmínkách současné cenotvorby léčiv a nevyrovnaných platebních toků zdravotních pojišťoven může vznikat až u měsíčních tržeb přesahujících 1, 3 mil. Kč, což většina venkovských a menších lékáren není schopna dosáhnout.

  Dále si dovolujeme upozornit, že i další argument, pokud se každoročně zvyšuje počet lékáren, nesvědčí to o prosperitě tohoto oboru, ale že zcela chybí regulace lékárenské sítě.

  To se projevuje v neustálém snižování a rozmělňování tržeb stávajících lékáren a tím i jejich ztrátovosti.

  Účastníci doporučují panu ministrovi, aby se o této problematice nechal lépe informovat.

  Výsledky schůzky s pí. prokuristkou Musílkovou ukázaly, že snížení obchodní přirážky je zcela nesystémové a vůbec neušetří prostředky veřejného zdravotního pojištění.

  Zástupci lékárníků se domnívají, že lékárníci pochopí nutnost penalizace VZP a dobře při uzavírání dalších smluv uváží, zda pojišťovna nezneužívá svého monopolního postavení, když sama svým jednáním tyto smlouvy zpochybňuje.

  Výše závazků VZP po lhůtě splatnosti je zkreslována tím, že jsou v řadě případů prováděny jen částečné úhrady faktur a zbývající částky se proplácejí se značným zpožděním.

  Řada těchto omylů vychází z toho, že v naší republice neexistuje informační materiál, ze kterého by bylo možné jednoznačně odvodit údaje o výši skutečné obchodní přirážky a hospodářských výsledcích distributorů a lékáren, o nákladech na léčiva hrazená z veřejného zdravotního pojištění a dalších.

  Tento nedostatek umožňuje státní zprávě účelově nakládat a manipulovat s daty a ovlivňovat tak veřejné mínění. Z tohoto důvodu se rozhodli zástupci výše uvedených společností zadat zpracování nezávislé expertízy, která umožní porovnání těchto nákladů se zeměmi EU.

  Tento materiál bude veřejnosti k dispozici v první polovině července.

  Za Grémium majitelů lékáren : PharmDr. Dušan Holečko

  Za Českou lékárnickou komoru: Mgr. Jiří Kotlář

  Za Mezinárodní asociaci farmaceutických společností: Ing. Pavol Mazan

  Za Sdružení výrobců léčivých přípravků: Ing. Petr Šimek Za Asociaci velkodistributorů léčiv: Jiří Houser


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|