pondělí 23. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Televize Nova:
 • Americký investor pláče na nesprávném hrobě (Milan Šmíd) Právo tiskne šmejd:
 • Bída "filozofie" Václava Bělohradského (Juliana) Česká společnost - z glasgowského nadhledu:
 • Poznámky z cesty - zamyšlení i nad Britskými listy (Jan Čulík)
 • Jiné příhody s prodavači v ČR (Jan Hurych)
 • Jane Čulíku, měl jste se té prodavačce omluvit, když ČR neznáte a jste z ciziny (Dalibor Žůrek)
 • K poznámkám Dalibora Žůrka (Jan Čulík)
 • Několik dalších příspěvků k "nevýdělečnosti, a tedy "neautentičnosti" Britských listů (Marek Houša, Petr Říha, Tomáš Matoušek)
 • Čtivost a obliba BL (Petr Jánský)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Americký investor pláče na nesprávném hrobě

  Milan Šmíd 

  Já se domnívám, že by se pan Jon Couchman měl se svými  stížnostmi obrátit nejříve na vedení firmy CME a dotázat se jí,  zda mu vždy říkala a říká celou pravdu.

  Jeho znalosti české mediální a obchodní scény jsou mizerné  (viz argumentace o Primě a IPB). Zapomíná, že investoval do  Divokého Východu, který očekával, že ho zahraniční investice  a zahraniční investoři zcivilizují. To se však děje jenom  částečně. A jestliže namísto svého "civilizačního" poslání sem  někteří investoři zanášejí fígle, které by jim doma neprocházely,  jestliže naopak používají nestandardních metod - nechci-li přímo  říci špinavých triků - a někteří z nich (například CME, zcela  konkrétně pan Fertig) tak činili a činí, aniž k tomu byli  nějakými okolnostmi či prostředím přinuceni, ať se potom nediví,  když někdy někdo později jiných špinavých triků použije proti  nim.

  (Tím nechci říci, že takové metody schvaluji, veškerá moje  publikační činnost ve věci televize NOVA od roku 1997 může být  důkazem toho, jak na tyto fígle neustále upozorňuji. Nehledě na  to, že se ztotožňuji s názory lidí, kteří o Vladimíru Železném  dnes tvrdí, že se v průběhu celé kauzy stal účelovým lhářem  a podvodníkem.)

  Zcela konkrétně: způsob získání obchodních podílů České  spořitelny a CET 21 ve společnosti ČNTS.

  Smlouva o převodu obchodních podílů České spořitelny byla  podepsána 1.7.1996 (detaily viz hlášení CME 10Q pro SEC ze srpna  1996 - Edgar archiv na   www.sec.gov).

  Stejné datum nese smlouva  o půjčce CME Vladimíru Železnému, který měl od svých partnerů  v CET 21 skoupit účastnické podíly, získat v CET 21 šedesítiprocentní většinu a pak zde hlasovat ve prospěch CME (tuto smlouvu uvedla CME do hlášení 10Q pro SEC až o tři měsíce později, veřejnosti byla známa až v listopadu 1996).

  Ani v jednom případě CET 21 nebo CME tyto transkace Radě  neohlásila, ačkoliv až do prosince 1996 stále platila licenční  podmínka číslo 17, která určovala, že společenská smlouva  CET21/CS/CME o založení ČNTS z května 1993 je součástí licenčních  podmínek a jakékoli změny v ní podléhají schválení Rady.

  Jestliže CME tenkrát Radu zcela ignorovala, připadá mi  podivné, že dnes se CME tak naléhavě Rady dovolává. O té  ignoranci lze nalézt důkaz v rozhovoru novinářky Normandy Madden  s panem Fertigem se srpna 1996 (celé znění z diskusní skupiny  eemedia, viz příloha níže),

  Na otázku: "Je tady něco, o co požádala Rada pro  vysílání?" (Is this something the Broadcasting Council asked  for?), Leonard Fertig odpovídá: "Za prvé - nikdy zde nebyla  a nejsou omezení zahraničního vlastnictví. Za druhé - ČNTS není  držitel licence, takže změny ve vlastnictví ČNTS nejsou předmětem  jejich schvalování..."

  A na další konkrétní otázku ve věci odkupu podílu České  spořitelny: "Byla tato transakce schválena Radou pro vysílání?  A pokud ne, nepředpokládáte nějaké komplikace co se týká jejího  schvalování?" Fertig znovu odpovídá: "To je choulostivá otázka,  protože nejsme toho názoru, že by tato transakce měla být  předmětem schvalování vysílací rady..." (LF: That's a tricky  question, because it's not our belief that this transaction is  subject to the broadcasting council's approval.)

  Ve skutečnosti tato transkace BYLA předmětem schvalování  a kdybychom byli důslední, byla nezákonná, protože byla proti  podmínkám licence. CME a Česká spořitelna se tomuto schvalování  vyhnuly tím, že oddělily obchodní podíly a hlasovací práva  a potom se snažily využít formulace podmínky č. 17, podle níž  bylo třeba ke schvalování předkládat "jakékoli změny právnické  osoby, která je držitelem licence, skladby kapitálu investorů,  vedoucí ke změně kontroly nad jejich činností a ustanovení  společenské smlouvy mezi držitelem licence a investory...".

  Podle  interpretace CME tak nedošlo "ke změně kontroly", a proto prý  změna skladby kapitálu byla legální. Že se tím pronikavě měnila  ustanovení společenské smlouvy, o tom Fertig a CME pomlčeli.

  Ačkoliv CME věděla, že licence je nepřevoditelná a pan  Fertig sám v rozhovoru uvádí, že ČNTS není držitelem licence,  svým akcionářům CME tvrdila, že jí patří ČNTS (ve zprávách CME  nazývaná NOVA TV), která provozuje (operates) vysílání v ČR.

  Proč to CME dělala, proč investovala do odkupu 22 procent  podílu České spořitelny v ČNTS 1 miliardu CZK (splacenou  z budoucích zisků a z úvěrů od stejné banky, dodneška je u České  spořitelny dluh přes půl miliardy CZK) a proč za dalších 11  procent obchodních podílů od CET 21 CME nabídla Železnému a jeho  partnerům částku přibližně stejnou - 28 milionů USD (o které se  dnes CME soudí a chce je od Železného zpátky)?

  Pro vytvoření příznivého dojmu u amerických akcionářů. 

  Jakmile Rada byla donucena tlakem parlamentu a médií i tu  poslední licenční podmínku - tj. podmínku číslo 17 - v prosinci  1996 zrušit, akcie CME na americké burze okamžitě vyskočily  nahoru a bývalý pan ředitel CME John Severino mohl v pohodě  prodávat a vydělávat.

  Podobný charakter měly transakce CME s rozhlasovou stanicí  Radio Alfa. Ačkoliv Rada vstup CME do Radia Alfa nikdy  neschválila, CME ji uváděla jako svoji subsidiary - dceřinou  společnost - již od roku 1995. Ten trik spočíval v tom, že CME do  rádia Alfa sice nevstoupila, ale uzavřela s ní smlouvu o půjčce  a konzultacích s tím, že nesplacený dluh se později přemění  automaticky v majetkovou účast.

  Pokud vím, tak na Radiu Alfa nevydělala CME ani korunu,  spíše prodělala. Byla to rovněž akce, která měla vytřít zrak  americkým investorům. Americký investor totiž ví, že v jeho zemi  je každá přidělená licence k vysílání poukázkou na vydělávání  peněz, a zvláště je-li to licence celostátní (national), jakou  měla radio Alfa. Taková byla funkce investic do podniku, o něž  všichni místní lidé v Česku věděli, že žádné peníze (s výjimkou  těch, které zaplatila CME panu Kasikovi) nevydělá, a já se  domnívám, že Fertig to musel vědět také.

  Stejně jako musel vědět, že investice CME v Německu byly již  od začátku bezperspektivní. Všichni rozumní investoři po  počátečním nadšení let 1990-91 dali od berlínské regionální  stanice ruce pryč, to jenom CME chtěla ukázat svým americkým  akcionářům, že je přítomna na největším evropském mediálním trhu,  alespoň v lokálním vysílání.

  Jestliže pan Couchman (a zcela jistě také pan Klinkhammer)  jsou dnes tolik pobouřeni zneužíváním pořadu Volejte řediteli  k šíření dezinterpretací, ne-li přímo lží, pak se ptám, proč CME  nebyla pobouřena stejným způsobem před třemi lety, kdy Volejte  řediteli se stalo tribunou kampaní proti Radě (nechtěla zrušit  podmínku č. 17 a nechat CME a Železnému zcela volné ruce  k provádění majetkových transakcí) a proti veřejnoprávní České  televizi (měla stále ve svém vysílání reklamu a navíc se začalo  diskutovat o zvýšení televizního poplatku). Pan Mathé by o tom  mohl vyprávět.

  Nebyla to Rada ČR pro R a TV vysílání, která udělala  Železného většinovým vlastníkem držitele licence CET 21,  Železného učinily suverénním vlastníkem licence TV NOVA peníze  CME.

  Tato Rada "neředila" exkluzivitu vztahů mezi Železným  a ČNTS, pouze se snažila naplnit zákon, který praví, že licence  je nepřevoditelná.

  Ano, bylo vinou Rady, že ty věci nebyly v pořádku od samého  začátku, že v roce 1993 Rada připustila stav, kdy ČNTS si zapsala  do obchodního rejstříku předmět činnosti "provozování licence  OO1/1993", a vykonávala všechny činnosti držitele licence. Na  druhé straně byly to právě nekontrolované a svévolné majetkové  přesuny, které Radu zmobilizovaly ke správnímu řízení  o neoprávněném vysílání servisních společností (Nova, Prima,  Alfa), jež vyústilo ve specifikaci smluvních vztahů mezi  držitelem licence a jeho tzv. servisními společnostmi, které dnes  hrají do ruky Železnému.

  Já vůbec nejsem nadšem situací, která v souvislosti s TV  NOVA vznikla, a která bohužel nedává dobré vysvědčení této  republice ve světě. Správní a právní chaos ve věci mediální  legislativy (tolikrát "vylepšované" našimi poslanci) je  evidentní. Navíc práce soudů, které zřejmě budou mít hlavní slovo  v řešení této kauzy, je kapitolou samou pro sebe.

  Byl bych však rád, kdyby si rovněž CME uvědomila, že svoji  obtížnou situaci v České republice způsobila také svoji vlastní  vinou, že byla ochotna přistoupit na nestandardní metody  podnikání a snažila se obcházet tu legislativu, které se dnes  dovolává.

  Smlouva o půjčce Vladimíru Železnému z roku 1996 na adrese  http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/925645/0001005477-96-000491.txt

  a její dodatek z roku 1997 na adrese http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/925645/0000889812-97-000745.txt jsou toho dostatečnými důkazy.

  Milan Šmíd 


   

  Příloha - příspěvek z diskusní skupiny eemedia

  Date: Wed, 5 Feb 1997 19:32:33 +0100

  Reply-To: eemedia@mcfeeley.cc.utexas.edu

  Sender: owner-eemedia@mcfeeley.cc.utexas.edu

  From: Normandy Madden, madden@mbox.vol.cz

  To: eemedia@mcfeeley.cc.utexas.edu

  Subject: Re: On media developments in Czech Republic

  And more, why should Zelezny explain all the tactics and strategies? I am much more interested of opinions of Leonard Fertig, CME CEO, Ronald Lauder and Mark Palmer.

  Lauder and Palmer are not involved in the day-to-day business of CME, so there's no real point trying to track them down if you have specific questions. The one who matters is Leonard Fertig, CME President and CEO. If it helps you any, here is the text of a phone interview I had with him on August 6, 1996, regarding the sale of Ceska sporitelna's shares of CNTS. It has some relevance to the current debate further down, and these comments exactly correspond to what he told me on Sunday when we spoke in Prague. (He was here for Nova's 3rd birthday party.)

  NM: Ceska sporitelna a.s. also has a small stake in CET-21 [the license holder], in addition to CNTS [which operates the station]. What happens to that?

  LF: Nothing, there is no change in the ownership of CET-21 at all.

  NM: The bank continues to participate on Nova TV's Board of Directors. In what way, with how many seats, and what voting rights does it have?

  LF: They have one seat, just as they've always had...for awhile they had two people there, it's kind of an interesting question, I think they've only sent one rep for the past year and a half. With respect to voting rights, they have a 2% voting share. However, there are certain super-majority issues in which they and the other minority investors have rights.

  NM: CME's economic interest in Nova TV from 66% to 88%. What about its voting interests?

  LF: From 66% to 86%.

  NM: In the company statement, you say that you anticipate selling part of your interest in Nova TV to financial institutions in the Czech Republic "to assure increased Czech participation in the future." What institutions do you have in mind?

  LF: We can't identify any, because of the fact that we're not in negotiations with anyone. However we felt that it would be a good idea that if indeed there were more Czech strategic financial investors involved in Nova, we welcome the local contribution, thinking process, viewpoints, so that's why we're open to the concept. We do know that a number of financial organizations have expressed interest in the past. That's why we mentioned that we're open to the discussions.

  NM: Is this something the Broadcasting Council asked for?

  LF: Number one, there never was and is no specific foreign ownership limitations. Number two, CNTS is not a license holding company, so changes in ownership in CNTS are not subject to their approval. The statement was absolutely to reassure people that we really do believe in locality and we never intended being 88% holders and we're open to the idea and would encourage the idea of more Czech ownership. We want to let people know that although we were fulfilling our role and our opportunity as partners to exercise our right of buying out the other partners, we're certainly open and desirous of having more Czech ownership.

  NM: Why did Ceska sporitelna sell and who was responsible for the transaction on the part of the bank?

  LF: It was the decision of senior officers of the bank, it was not an individual decision.

  NM: But they approached you?

  LF: Yes.

  NM: Why?

  LF: One reason is that they invested $3 million and sold for $37 million a couple of years later and that's not bad for a bank. I'm talking about dollars, now crowns, right? Another reason may have been that their strategic direction was not holding very valuable and large interests in companies in other industries. It may be that their direction is something else. They made their money and they would rather have their investment in something closer to home, perhaps in the financial sector, if you're a bank, you're a bank. Nova is still a huge customer of their's. They had many different relationships with Nova. They had one relation as an equity stake, they had another relation in terms of board governance and they still have that relation, and another relation in terms of being a major lender, which they still have. They unloaded one of those relationships and have been able to put a huge shot in the arm in their income. It's a situation where our needs and their needs were exactly complimentary.

  NM: Has this transaction been approved by the Broadcasting Council? If not, do you foresee any complications regarding their approval?

  LF: That's a tricky question, because it's not our belief that this transaction is subject to the broadcasting council's approval. So I can say I don't foresee any complications, because it's not our belief that they have the authority to approve it or not approve it. The point is, we have complied with every request and the broadcasting council designed the structure of TV Nova specifically and said here's how we'd like you to organize it and we did. And the broadcasting council has specified the nature of the relationship between CNTS and CET-21. All that is in a sense customized by the broadcasting council by their resolutions, by their request. And there's a media law that says,"the broadcasting council shall regulate companies that hold licenses, which would be CET-21." I'm not sure that the broadcasting council has any regulatory authority over companies that don't hold licenses, such as CNTS, but nevertheless, I don't foresee any rationale for any problem.

  NM: On another topic, can you comment on the current status of your legal dispute in Slovenia?

  LF: It depends who you ask, but the current situation is that we've concluded a contract to purchase equity in Kanal A from the founder and primary owner. SBS concluded a deal to purchase a convertible loan from Barings' Community Equity Associates. That was a convertible loan to Kanal A. And SBS has filed injunctions and lawsuits claiming that CME isn't entitled to make its purchase or that the contract was invalid or something of the sort. CME has filed injunctions against SBS about SBS interfering with our ability to conclude legitimately-made business deals. The Slovenian courts are in recess until the end of August, so it's a quiet period until the court decides who's claims are right.

  NM: How do you think this dispute will be resolved?

  LF: With respect to the Kanal A situation, we regret that things have become as confused as they are. We don't like being involved in legal proceedings. We hope that we will be able to resolve it in some sensible way. Kanal A has a 2 or 3% market share, it's basically been on the ropes. The purchase of Kanal A has been in response to the owner of Kanal A, who said I'd rather join them than fight them. They were originally going to be one of our founding partners, that deal fell apart about a year ago and we resumed negotiations again last autumn, and that fell apart and then we resumed negotiations in March and then that fell apart, and we concluded those negotiations in July. It's not like we came in out of left field, but SBS sort of did come in out of left field. It's kind of hard to understand why the world would invest two-and-a-half million dollars to acquire a third share of a basically bankrupt station in Slovenia, where they have no experience, no anything, and in a market that will grow to be a very very nice profitable market but at the present time is not a huge market.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|