pátek 1. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Ekologie:
 • Vážná jaderná nehoda v Japonsku Polemika o českém školství:
 • Oldřich Uličný: Zoufalství vystrašeného elitáře (Ondřej Hausenblas) O leteckých dispečerech:
 • Letmo (Václav Pinkava) Přístup k minulosti:
 • Major Zeman, Rada pro televizní vysílání a komunistické nebezpečí (Jaroslav Plesl) Česká ekonomika:
 • Spor mezi Mertlíkem a Grégrem (Ivan Hoffman) Něco drastičtějšího o Británii - dopadne to takto na Ostravsku?
 • Krizi v britských školách způsobuje chudoba (Guardian) Velká Británie:
 • V roce 1990 bylo v Británii 6600 milionářů. Dnes jich je tam 47 000 Česká politika:
 • Tak ing. Klausová chce emigrovat? (Jan Vincent)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Letmo

  Václav Pinkava

  Zatímco v úterý na své pracoviště řízení letového provozu v Ruzyni nepřišlo13/18 pracovníků, a ve středu chybělo 8. Nicméně ve čtvrtek ráno přišel na snídani v televizi Nova neboli CET21 jistý prof. ing. CSc z ministerstva dopravy a spojů. Jistý až příliš. Mluvil o dobrém jménu ČR, o ušlých pěti melounech za den kvůli odklonu letů jinam, vyslovil důvěru odborné způsobilosti řídících, o kterých má kladné mínění letové superstředisko EuroControl. Naznačil, že nelze dispečery ze dne na den nahradit jejich vojenskými protějšky, protože používají odlišná zařízení. Končil přáním, aby se situace vyřešila dle hesla "včera bylo pozdě", ne za 14 dní. Nicméně ministerstvo spoléhá v tomto na daného ředitele provozu, (jehož schopnost toto řešit je eo ipso prokázaná).

  Zatímco redakci BL se zdá "... podivné, že o provozu podniku rozhoduje ministerstvo!!", mně se zdá podivné jak liknavě o tom rozhoduje právě ministerstvo, které je jinak schopné rozbourat fungující vedení společnosti ČSA, aniž by tento podnik byl státní. Pozor, řízení letového provozu není 'firma' jako ČSA, ale státní podnik. Takže ministerstvo má povinnost se touto causou zabývat, a pokud nutno vyvodit personální důsledky.

  Přetažení přesčasových hodin má podle zmíněného jistého pána souvislost s letošní krisí v Kosovu. Blíže nevysvětlil. Jakkoli lze předpokládat, že vojenská letadla přes český vzdušný prostor nenaváděli civilisté, byl tu logicky dopad na ostatní leteckou dopravou. To chápu. Souhlas povolit přelety byl shůry dán, a ministerstvo mělo dost času na to, domluvit se z leteckými řídícimi ohledně jejich přesčasů, a to skrze svého jmenovaného manažera. Je li on muž na svém místě, ne však pouze fyzicky.

  Jak vidno jinde ve světě, chronické excesy přesčasových hodin v tak (na pozornost) náročném změstnání vedou k haváriím a ztrátám životů. Preventivní odchod z pracoviště na odpočinek (dodržování zákonů o pracovní bezpečnosti) proti tomu způsobuje ''jen" ztráty času, peněz a mezinárodní prestiže, případně vlastního zaměstnání.

  Jízlivá úvaha o nenahraditelnosti letových dispečerů pana Hoffmana není na místě. Naopak, paradoxně "na svém místě" jsou chybějící dispečeři, kterým došla trpělivost.

  Na jejich počínání oceňuji, že dávají všanc vlastní místa, v zájmu bezpečnosti nás cestujících.

  To je charakternější počínání, než vyhrožovat několik měsíců bezvýsledně a zatím 'nenahraditelně' klimbat u obrazovky.

  Přeneseno do roviny novinářské - skutečně nenahraditelný je ten, který za totality napíše protestní článek, v plném vědomí dopadu na sebe, a navzdory tomu, že jej vrchnost za trest nahradí sebevzácnější cvičenou opicí.

  Poznámka JČ: Souhlasím, že práce leteckých dispečerů má velký význam. Jen se mi zdá podivné, že vláda řídí nějaké, i státní podniky. Zdá se mi spíše normálnější, že i státní podniky by měly mít jakousi správní radu, s pravomocemi řešit provozní i hospodářské otázky, potažmo i otázky týkající se vztahů se zaměstanci. Vláda jako "majitel státního podniku" se snad má pouze zajímat o to, že správní rada toho podniku vede firmu k prosperitě. Představa, že ministr dopravy má rozhodovat o tom, kdy přijde na šichtu nebo - abychom to přehnali - která paní bude ve státním podniku uklízet záchody - jinými slovy, že by ministr měl vyjednávat se stávkujícími - se mi zdá poněkud absurdní.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|