pondělí 11. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Nová kniha:
 • Zpověď tajemníka Dagmar Havlové (Petr Jánský) MFD a informovanost o mediální problematice:
 • Kdy se konečně pan Kruml seznámí s českou legislativou?(Milan Šmíd) MFD a útok na ministra životního prostředí:
 • Politický hon na bratry Kužvarty je absurdní (Děti Země) Ústava ČR.
 • Diletantismus je mor (Václav Žák)
 • Zákon hrou (Václav Pinkava)
 • Obrana ideje prezidentských pravomocí (Václav Bělohradský, LN) Stávka lékařů a postavení české intelektuální obce:
 • K ožebračování českých intelektuálních elit (Otázka týdne, Radiožurnál, Jan Čulík)
 • Pomohu českým lékařkám, které se budou chtít provdat do USA a pracovat tam (Ivo Bednář, Washington)
 • Čeští vědci a lékaři dělají ČR čest a ta jim plive do očí (Petr Hájek)
 • Panu Krejčiříkovi: vaše vytváření mýtů o lékařské výjimečnosti je nekorektní (Peter Erbák)
 • Mé provokativní články o lékařích. O umírání jiných lidí (Milan Krejčiřík)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Politický hon na bratry Kužvarty je absurdní

  Děti Země

  Reakce Dětí Země na článek v Mladé frontě Dnes ze dne 8.10.1999 pod názvem

  "Ministr Kužvart čelí podezření ze střetu zájmů".

  Dopravní sekce Dětí Země považuje za absurdní, že by ministr Miloš Kužvart využíval a zneužíval ve své politické funkci právních úkonů svého bratra Petra Kužvarta při řešení různých právních sporů. Rovněž odmítají nařčení, že by se Petr Kužvart v těchto dlouhodobých ekologických kauzách angažoval v situaci, v nichž by zastupoval své klienty vůči ministru životního prostředí a zároveň svému bratru. Tato obvinění jsou spíše výrazem ubohosti a bezradnosti jejich šířitelů, zejména z Plzně, kteří nejsou schopni argumentovat odborným způsobem.

  "Myslel jsem si, že nepodložené a hysterické politické útoky na bratry Kužvarty skončí změnou režimu v roce 1989. Zdá se však, že angažování se v ochraně životního prostředí neleželo v žaludku jen tehdejší komunistické moci, ale bohužel ho nemohou přijmout i někteří zástupci současných demokratických stran, ať na pravici nebo na levici", řekl vedoucí dopravní sekce Dětí Země Miroslav Patrik.

  Dokladem tohoto tvrzení může být spor o dálnici D8. Petr Kužvart zastupuje Děti Země v kauze průchodu dálnice přes chráněnou krajinnou oblast (CHKO) České středohoří. Když dne 20.11.1998 v rámci správního řízení neudělil ředitel odboru ochrany přírody MŽP výjimku ze zákona č. 114/1992 Sb. na žádost o průchod dálnice přes toto CHKO, bylo zřejmé, že další fázi sporu, tj. odvolání investora, bude řešit ministr Miloš Kužvart. Z tohoto důvodu byla dne 9.12.1998 mezi Dětmi Země a Petrem Kužvartem sepsána písemná dohoda "o ukončení poskytování právních služeb a o zániku plné moci" zastupování (text je na vyžádání k dispozici). Právní pomoc Dětem Země při odvolacím řízení pak zajistil Ekologický právní servis.

  O tomto kroku Petr Kužvart informoval i správní orgán dopisem ze dne 27.12.1998, ačkoliv ho k tomuto aktu správní řád ani zákon o advokacii nenutil. Ve svém dopise uvádí tyto důvody: "Přesto v zájmu zamezení námitek o předpojatosti či neetickém jednání a postranních vlivech na průběh a výsledky řízení, zachovávám zásadu nezastupovat v těch řízeních či procesních stádiích, kde ministr osobně rozhoduje. Proto i v tomto řízení nebudu dále zastupovat."

  Lze proto očekávat, že tento způsob řešení zastupování svých klientů Petr Kužvart systémově použil i v dalších kauzách.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|