pondělí 11. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Nová kniha:
 • Zpověď tajemníka Dagmar Havlové (Petr Jánský) MFD a informovanost o mediální problematice:
 • Kdy se konečně pan Kruml seznámí s českou legislativou?(Milan Šmíd) MFD a útok na ministra životního prostředí:
 • Politický hon na bratry Kužvarty je absurdní (Děti Země) Ústava ČR.
 • Diletantismus je mor (Václav Žák)
 • Zákon hrou (Václav Pinkava)
 • Obrana ideje prezidentských pravomocí (Václav Bělohradský, LN) Stávka lékařů a postavení české intelektuální obce:
 • K ožebračování českých intelektuálních elit (Otázka týdne, Radiožurnál, Jan Čulík)
 • Pomohu českým lékařkám, které se budou chtít provdat do USA a pracovat tam (Ivo Bednář, Washington)
 • Čeští vědci a lékaři dělají ČR čest a ta jim plive do očí (Petr Hájek)
 • Panu Krejčiříkovi: vaše vytváření mýtů o lékařské výjimečnosti je nekorektní (Peter Erbák)
 • Mé provokativní články o lékařích. O umírání jiných lidí (Milan Krejčiřík)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Diletantismus je mor

  Václav Žák

  Když jsem dělal přijímačky na jadernou fakultu, měli jsme také uvést seznam literatury, který jsme si před přijímačkami prostudovali. Jeden náš kolega tam napsal Špolskij, Jaderná fyzika, I a II. Zírali jsme na něj s obdivem. Špolskij, to byla dvoudílná učebnice, každý díl po 350 stranách, která se ani celá na fakultě neprobírala. Zírali jsme do té doby, než přišel asistent a zeptal se, jak knize rozuměl. On odpověděl, že celkem ano, pouze nerozuměl jedné značce - a namaloval integrál.

  Jinými slovy, kolega předvedl, že nerozuměl ničemu. Vzpomněl jsem si na to, když jsem v BL četl příspěvek pana Vojtěcha Běhunčíka k návrhům na změnu ústavy. Pan Běhunčík se pustil do razantní kritiky bez sebemenší znalosti předmětu. Když neví, proč jsou v ústavě zmocňovací ustanovení, a že by bez nich nebylo možné přijmout podrobnou úpravu, a že bez podrobných úprav “obyčejnými" zákony by se ústava stala absolutně nepřehledná, navíc by se prkotiny musely schvalovat kvalifikovanou většinou, ukazuje, že o ústavní problematice neví vůbec nic.

  To mu ovšem nebrání, aby nepronášel razantní soudy. Inu, člověk nezatížený věděním je obvykle radikální. Může si to dovolit. Třeba mu je jasné, že všechny navrhované úpravy jsou účelové. Že hned po přijetí ústavy byly na odborných seminářích vznášeny stejné kritické připomínky, na které dnes reagují navržené úpravy, že jsou obsaženy v komentáři, který k ústavě vydala katedra ústavního práva Právnické fakulty UK, o tom nemá ani tušení.

  Nemá cenu se příspěvkem zabývat obsahově. Je to ovšem názorná ukázka, co moří mladou českou demokracii. Proč by pan Běhunčík svůj diletantský článek nenapsal, když si znalostmi nezatížené komentáře z per pana Schmarze, Placáka, Tomáše Marka aj. přečte obden v centrálním tisku? Komentátorka Zemských novin napsala, že se z prezidenta stane loutka, pokud bude muset jmenovat členy Bankovní rady na něčí návrh. Paní komentátorka netuší, že právo jmenovat znamená i právo nejmenovat - tj. že ústava prezidenta zmocňuje, aby jmenoval pouze toho, s kým souhlasí. Opět, absolutní neznalost ji nebrání, aby psala komentáře, které pak čte veřejnoprávní rozhlas v přehledu tisku. V Uherském Brodě si je poslechne pan Běhunčík - a neštěstí je hotovo. V Británii, o tom jsem přesvědčen, by se takové hlouposti ve slušných novinách nemohly objevit. A pokud by se objevily, platili by editoři pokuty jak mourovatí.

  Nevím, jestli by pan Čulík v Britských listech otiskl “zajímavý názor", že by se hodně ušetřilo, kdyby se místo z betonu dálniční mosty pletly z nití. Možná by to považoval za pitomost a neotiskl by to. To je, alespoň doufám, posláním redaktorů: veřejnost má dostat informace, ne bláboly.

  Právě proto, že u nás ediční práce zoufale schází, téměř nemáme noviny, které by nedávaly příliš mnoho prostoru ideologickým předpojatostem, které ovšem odborné vědění nenahradí. Jenže z tříště diletantských předsudků si veřejnost politický názor nevyloví. A pokud veřejnost neví, co je možné, jak má správně rozhodovat? Bude-li to trvat ještě delší čas, diletantismus v Čechách - i na Moravě - demokracii umoří.

  Václav Žák

  šéfredaktor dvouměsíčníku LISTY  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|