pondělí 25. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Česká ekonomika:
 • Z deště pod okap? Uzavřela česká vláda smlouvu s  finanční firmou, stíhanou v USA za podvody? Zpráva EU o stavu České republiky:
 • Masochistický šepot (Kazi Šťastná) Česká společnost:
 • Jsou české intelektuální elity ožebračovány? (Jan Konvalinka)
 • Vzdělaní chudí: Eroze intelektuálních elit nízkými platy (z CER, Jan Čulík) Český prezident a jeho životopis od Johna Keana:
 • Václav Havel: Spasitel Čechů (Sunday Telegraph)
 • Proč píchat někoho do zadku? (Vlastimil Obereigner)
 • Havel z piedestalu? (Jan Folprecht) Darawinismus:
 • Jak blahodárné ignorovat vědecké poznatky (Juliana) Otázka týdne:
 • Hašteření politických stran (JČ)



  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Z deště pod okap? Uzavřela česká vláda smlouvu s  finanční firmou, stíhanou v USA za podvody?

  Správcem Revitalizační agentury, založené Konsolidační bankou, se stalo konsorcium společností Lazard a Latona. Smlouva byla podepsána v pondělí večer. Do revitalizačního projektu bylo zatím zařazeno devět podniků, píší Právo (např.
  zde) a MFD.

  Jenže, americká pobočka podniků Lazard má nyní, jak se zdátrochu pochybnou pověst. Mj. jsou její pracovníci stíháni za tzv. insider trading, obchodování s akciemi na základě výlučných, utajovaných informací. Toto se o firmě Lazard píše na stránkách amerického kapitálového dozoru Securities and Exchange Commission (případ 2 je zde):

  Případ 1

  Bývalý investiční bankéř Lazard Freres and Co. Robert M. Wilkis byl odsouzen k dvěma souběžným vězeňským trestům za účast na "insider trading" (podnikání na základě výlučných informací). Wilkis údajně na základě výlučných informací vydělal 4 milióny dolarů a umístil si je v zahraničí. Randall D. Cecola byl odsouzen na pět let podmíněně za svou roli v tomto podvodu.

  Případ 2

  Lazard Freres and Co. LLC je investiční bankovní firma, která provozuje podnikání především v New York City. V relevantní dobu byly firmy Lazard i její předchůdce registrovány u SEC jako makléři a obchodníci s městskými akciemi, podle paragrafu 15(b) a 15B(a)(2) zákonu Exchange Act.

  B Shrnutí

  Jde o případ městských financí, při němž firma Lazard porušila svěřeneckou povinnost, kterou měla vůči svému klientu, pro něhož poskytovala finanční poradenství (Passaic Valley Sewerage Commissioners). K porušení této povinnosti došlo tím, že firma Lazard neučinila zákonem požadovaná veřejná oznámení před refundovací transakcí, v níž figurovala jako finanční poradce a také prodala cenné papíry firmě Passaic Valley jako hlavnímu účastníku transakce. Firma Lazard také prodala akcie ministerstva financí podniku Passaic Valley s přehnaně vysokou a nezveřejněnou přirážkou.

  Anglický originál:

  Case#1

  Former Lazard Freres & Co. investment banker Robert M. Wilkis is sentenced to two concurrent prison terms for participating in an insider trading scheme with Dennis B. Levine. Wilkis allegedly earned $4 million in two offshore accounts as a result of trading based on inside information. Randall D. Cecola receives a five-year suspended sentence for his role in the scheme.

  Case #2

  Lazard Freres & Co. LLC is an investment banking firm with its principal place of business in New York City. It is the successor to Lazard Frhres & Co., a New York limited partnership. At all relevant times, both Lazard and its predecessor were registered with the Commission as broker- dealers and municipal securities dealers pursuant to Sections 15(b) and 15B(a)(2) of the Exchange Act. B. Summary

  This is a municipal finance case involving the breach of Lazard's fiduciary duty to its financial advisory client, the Passaic Valley Sewerage Commissioners ("Passaic Valley"). The breach of duty involved Lazard's failure to make necessary disclosures in an advance refunding transaction in which it served as financial advisor and also sold Treasury securities to Passaic Valley as principal. This case also involves Lazard's sale of Treasury securities to Passaic Valley at excessive, undisclosed markups.

  Případ 3: Další stíhání firmy Lazard za insider trading

  Další, nové trestní stíhání firmy Lazard Brothers za podvod spojený s insider trading je vylíčeno v této zprávě z 21. října 1999. Píše se tam:

  COLUMBUS, Ohio, Oct. 21 /PRNewswire/ -- The Law Offices of Steven E. Cauley announced today that a class action lawsuit has been filed in the United States District Court for the Southern District of Ohio, Eastern Division against Abercrombie & Fitch (NYSE: ANF - news), Lazard Freres, and other responsible individuals within both companies on behalf of purchasers of Abercrombie & Fitch (``ANF'' or the ``Company'') securities between October 8, 1999 and October 13, 1999, inclusive (the ``Class Period'').

  The complaint alleges that on October 8, 1999, the Company tipped off that it had experienced slow third quarter growth to favored analyst Todd Slater of Lazard Freres, who then informed the Lazard Freres' sales force so its preferred customers could trade on the inside information. It was not until five days later, on October 13th, that ANF publicly disclosed its slow third quarter growth, but that it would meet earnings estimates. On October 8th, ANF shares traded as high as $39 3/4, but after the news was released to the rest of the investing public the share price plummeted to as low as $23 3/8.

  The Law Offices of Steven E. Cauley have substantial experience in prosecuting class action lawsuits on behalf of investors, and recently obtained a $25 million settlement for certain purchasers of Medpartners securities. If you wish to serve as one of the lead plaintiffs in this lawsuit you must file a motion with the court within 60 days of October 19, 1999. If you have any questions regarding this lawsuit or how you may be able to recover for the losses you have incurred, please E-mail or call one of the attorneys listed below:

  Shrnujeme česky:

  Právní firma Steven E. Caule dnes oznámila, že bylo zahájeno trestní stíhání proti podnikům Abercrombie & Fitch, Lazard Freres a dalším odpovědným osobám v těchto dvou podnicích. Podle žaloby upozornila firma Abercrombie & Fitch 8. října 1999 analytika Todda Slatera z podniku Lazard Freres, že zaznamenala ve třetím čtvrtletí pomalý růst. Slater na to upozornil pracovníky firmy Lazard Freres, takže její preferovaní zákazníci mohli pět dní obchodovat na základě těchto výlučných informací. Až 13. října zveřejnila firma Abercrombie & Fitch, že došlo v třetím čtvrtletí k jejímu pomalému růstu. Vedlo to k poklesu akcií této firmy z 39 3/4 dolarů na  23 3/8 dolarů.

  Václav Žák k tomu dodává:

  Lazard jsou tři nezávislé firmy. Pokud vím, zde se jedná o francouzskou pobočku, což je - podle mých informací - slušná investiční banka, která dělá na doporučení EU. Ověřte si své informace.

  Poznámka JČ: Podle tiskového prohlášení firmy Latona (viz zde) je však součástí konsorcia na revitalizaci českého průmyslu právě americká firma Lazard Freres & Co. LLC. V tomto tiskovém prohlášení firmy Latona je charakterizována firma Lazard jako "největší světové partnerství s hlavními kancelářemi v New Yorku, v Paříži a v Londýně (viz www.lazard.com). Hovoří se tam tedy o jediné firmě. Na internetových stránkách firmy Lazard Brothers v Londýně se praví:

  For more than 100 years, Lazard Brothers has held a unique position among other merchant banks and investment banks as a result of our close association with the two other Lazard Houses; Lazard Freres & Co. LLC in the United States, and Lazard Freres & Cie. in France. The combination of three strong, indigenous operations, each based in one of the world's principal capital markets, has resulted in one of the world's strongest advisory groupings.

  česky:

  Po dobu delší než 100 let má už firma Lazard Brothers jedinečné postavení mezi ostatními obchodními bankami a investičními bankami v důsledku našeho těsného spojení s dvěma dalšími podniky Lazard: Lazard Freres & Co. LLC v USA a Lazard Freres & Cie. ve Francii. Součinnost těchto tří, silných národních podniků, které jsou ve svých zemích založeny na světově nejvýznamnějších kapitálových trzích vytvořila jeden z nejsilnějších světových koncernů v oblasti finančního poradenství.

  Je nesporné, že mezi všemi třemi těmito velkými finančními firmami existuje těsná vazba a v ČR by se mělo vědět o tom, že jeden ze tří těchto podniků se dostal v USA do poněkud problematické situace.



  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|