středa 3. listopadu

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Česká republika:
 • Teatrální gesto (Ivan Hoffman) Dluhy a platy:
 • Dluhy - věčné téma (Ivan Hoffman)
 • Zotročování českých zaměstnanců (čtenář) Přehrady mezi lidmi:
 • Matiční zeď v Německu (Independent on Sunday) Čečensko a okolí:
 • Kavkaz: oblast vášní a zrady (Independent on Sunday)
 • Spojené státy vyjadřují znepokojení nad vražděním v Čečensku
 • Český helsinský výbor požaduje ukončení ruských masakrů v Čečensku Špionáž a mocenská politika:
 • Ruští špióni v Praze znepokojují Severoatlantické společenství Jak to dopadlo pro Němce v Sudetech po Mnichovu:
 • Smutný říjen aneb šlehačkové průjmy v Sudetech v roce 1938 (František Roček) Aktuální analýza z roku 1925:
 • Monotonizace světa (Stefan Zweig) Děti Země:
 • Děti Země předaly ministrovi petici "Konec dioxinu v České republice"
 • S čím se Pražské služby nechlubí - naměřené hodnoty některých škodlivin z Malešické spalovny vzrostly
 • Problémy s vydrami a kormorány pomůže řešit nový zákon
 • Den bez aut 5. listopadu 1999  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Děti Země předaly ministrovi petici "Konec dioxinu v České republice"

  Děti Země

  Adresa stránek o dioxinech: http://www.ecn.cz/dioxin

  Předáním petičních archů podpisové akce "Konec dioxinů v České republice" minulý týden 26. října 1999 ministrovi životního prostředí Miloši Kužvartovi před budovou jeho ministerstva došla naplnění jistá symbolika skutečnosti, že nedaleko odtud byla naměřena jedna z nejvyšších koncentrací dioxinů v pražském ovzduší. Budova MŽP ve své životní velikosti doplnila daleko menší obrázky z "Dioxinové galerie" s místy postiženými znečištěním životního prostředí dioxiny a rovněž panely z putovní výstavy "Co s dioxiny?". Petice předala malá skupina aktivistů Dětí Země.

  Miloš Kužvart převzal z rukou zástupců Dětí Země kopie podpisových archů s 13.209 podpisy. Je mezi nimi i řada významných osobností českého politického a veřejného života (viz přílohu). Podpisová akce bude pokračovat až do doby, než budou splněny její základní body. Cleny petičního výboru jsou kromě předsedy Dětí Země, Jindřicha Petrlíka i ekolog Ivan Dejmal, starosta Čepí, Miroslav Beránek a šéfredaktor časopisu Nika, Ivan Makásek.

  Hlavním požadavkem petice "Konec dioxinů v České republice" je zavedení emisního limitu pro dioxiny ze spaloven odpadů na úrovni západoevropských zemí, čili 0,1 ngTEQ/m3. Ten je již zakomponován do připravované novely "emisní vyhlášky", jež má přiblížit naši legislativu předpisům EU. Přijetí emisního limitu pro dioxiny bude velkým pokrokem v ochraně životního prostředí před perzistentními organickými látkami. K jejich omezování zavazuje Českou republiku jeden z protokolů podepsaných v Aarhusu a ještě více je podtrhují přípravy nového celosvětové úmluvy o těchto pro životní prostředí nebezpečných látkách.

  Uzákonění emisního limitu pro dioxiny v ČR zabrání výstavbě nových spaloven odpadů se zastaralou technologií. Předejde se rovněž zvýšení investic do životního prostředí nutných pro náš vstup do Evropské unie, kde se perzistentním organickým látkám věnuje velká pozornost.

  Státy EU se zavázaly, že sníží svoje celkové emise dioxinů do ovzduší do roku 2005 ze současných 2.300 gramů ročně na 11 gramů za rok. Malešická spalovna ročně vyprodukuje 1 - 2 gramy dioxinů. Příspěvek liberecké spalovny odpadů bude zhruba 0,5 gramu. V loňském roce rovněž Světová zdravotnická organizace snížila doporučenou hodnotu přípustného maximální příjmu dioxinů z 10 na 1 - 4 pgTEQ/kg živé váhy člověka a den.

  Dioxinovým limitem petice předaná dnes ministru Kužvartovi nekončí - žádá i zastavení nekontrolovaného nakládání s odpady obsahujícími chlorované látky. V tomto ohledu jsou zatím opatření přijatá v ČR nedokonalá. Jedním z nich je i přetrvávající tolerance spalování odpadů jako přídavného paliva zlegalizovaná přímo "emisní vyhláškou". Děti Země vznesly požadavek, aby byla tolerance pálení odpadů mimo spalovny (bez stanovení dostatečných limitů pro škodliviny vypouštěné do ovzduší) zrušena. Je to možné právě v rámci připravované novely "emisní vyhlášky".

  Známější občané, kteří podepsali petici "Konec dioxinů v České republice"

  Jan Piňos - vedoucí Správy CHKO Broumovsko

  Erazim Kohák - filozof, vysokoškolský profesor

  Čestmír Hofnazl - bývalý poslanec PSP ČR

  Karel Hudec - ornitolog

  Ivan Holoubek - toxikolog a vysokoškolský profesor

  Pepa Nos - zpěvák, hudebník

  členové skupiny Deep Sweden (P. Hnilo, L. Fillery, A. Marculewice, E. McClune)

  členové skupiny Zuby Nehty (M. Míková, K. Jirčíková, J. Modráčková, M. Hacharová, P. Hastravec)

  Čestmír Jech - jaderný fyzik

  Vladimír Václavek - muzikant, zpěvák

  Josef Tillich - prorektor Univerzity Palackého, Olomouc

  Pavel Žalman Lohonka - folkový zpěvák

  Stanislav Wabi Daněk - folkový zpěvák

  členové folkové skupiny Nezmaři (P. D., Vl. Růža, P. Zajíc)

  členové skupiny Oboroh (D. Zangeová, R. Dostál, S. Klecandr, Fr. Šimeček, V. Klecandr, J. Šebesta)

  Pavel Dobeš - folkový zpěvák

  Miloš Dvořáček - folkový zpěvák

  Jakub Noha - zpěvák

  Petr Bublák - člen skupiny Jakub Noha Band

  Mojmír Vlašín - ekolog

  Jan Keller - sociolog

  Pavel Foltán - folkový zpěvák

  Josef Streichl - folkový zpěvák

  Marta Kubišová - zpěvačka

  Zdeněk Thoma - fotograf, cestovatel

  Dalibor Povolný - profesor entomologie

  Miroslav Paleček - folkový zpěvák

  Michael Janík - folkový zpěvák

  Josef Štross - zpěvák, moderátor

  Jiřina Jirásková - herečka, ředitelka Vinohradského divadla

  Vladimír Merta - zpěvák, kytarista

  Eva Vavroušková - Společnost pro trvale udržitelný život

  Dalibor Stráský - poradce ministra životního prostředí 1998 - 1999

  Vladimír Venclík - režisér

  Jiří X. Doležal - publicista

  Bára Hrzánová - herečka

  Vladimír Just - publicista

  Jaroslav Hutka - folkový zpěvák a skladatel

  Jiřina Šiklová - socioložka

  Vladimír Pekárek - chemik, odborník na spalovací procesy

  Helena Houdová - Miss ČR 1999 a členka Dětí Země

  Věra Sklenářová - starostka obce Koněprusy

  Tereza Boučková - spisovatelka

  Arnošt Goldflam - režisér

  Petr Kubašta - starosta obce Vlachovo Březí

  Petr Cíglbauer - starosta obce Mydlovary  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|