středa 3. listopadu

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Česká republika:
 • Teatrální gesto (Ivan Hoffman) Dluhy a platy:
 • Dluhy - věčné téma (Ivan Hoffman)
 • Zotročování českých zaměstnanců (čtenář) Přehrady mezi lidmi:
 • Matiční zeď v Německu (Independent on Sunday) Čečensko a okolí:
 • Kavkaz: oblast vášní a zrady (Independent on Sunday)
 • Spojené státy vyjadřují znepokojení nad vražděním v Čečensku
 • Český helsinský výbor požaduje ukončení ruských masakrů v Čečensku Špionáž a mocenská politika:
 • Ruští špióni v Praze znepokojují Severoatlantické společenství Jak to dopadlo pro Němce v Sudetech po Mnichovu:
 • Smutný říjen aneb šlehačkové průjmy v Sudetech v roce 1938 (František Roček) Aktuální analýza z roku 1925:
 • Monotonizace světa (Stefan Zweig) Děti Země:
 • Děti Země předaly ministrovi petici "Konec dioxinu v České republice"
 • S čím se Pražské služby nechlubí - naměřené hodnoty některých škodlivin z Malešické spalovny vzrostly
 • Problémy s vydrami a kormorány pomůže řešit nový zákon
 • Den bez aut 5. listopadu 1999  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • S čím se Pražské služby nechlubí - naměřené hodnoty některých škodlivin z Malešické spalovny vzrostly

  Děti Země

  Pražské služby stále ještě neinformují pražské obyvatele otevřeně o vlivu spalovny odpadů v Malešicích na životní prostředí. Doposud nezveřejnily rozptylovou studii firmy Agnos ani výsledky rozborů obsahu dioxinů v popílku ze spalovny, pokud je vůbec někdy nechaly udělat.

  V návaznosti na výsledky posledních měření škodlivin vypouštěných malešickou spalovnou provedených autorizovanou firmou TESO se Pražské služby několikrát nechaly slyšet, že se emise dioxinů ze spalovny snížily. Nejspíš to samé tvrdili zástupci Pražských služeb i při včerejším dni otevřených dveří.

  Pražské služby například říkají, že emise dioxinů oproti loňskému roku snížily o 38 a více procent. To není pravda. Celkové množství vypouštěných dioxinů ve srovnání s měřením z loňského roku buďto zůstalo na stejné úrovni anebo se snížilo maximálně o 22 %. V tomto rozmezí se pohybuje srovnání dvou měření. To letošní totiž hodnotilo jen dvě linky, zatímco loňské všechny čtyři.

  Malešická spalovna je na smutném prvním místě mezi českými spalovna odpadů v množství dioxinů vypuštěných ročně do ovzduší!

  Ze srovnání měření škodlivin vypouštěných malešickou spalovnou provedených před rokem a letos vyplývá také to, že se zvýšily emise I. a II. skupiny těžkých kovů (například tedy rtuti, kadmia, kobaltu, arsenu, selenu či teluru). Snížily se emise III. skupiny těžkých kovů (čili například olova, mědi, chromu a manganu). Zvýšily se rovněž emise organických látek, mezi něž patří i polyaromatické uhlovodíky v mnoha ohledech příbuzné dioxinům.

  Úplné výsledky kontrolního měření emisí ze spalovny v Malešicích na Internetu

  Děti Země zveřejnily na Internetu úplné výsledky letošních kontrolních měření emisí největší české spalovny odpadů v Praze - Malešicích na adrese http://www.ecn.cz/detizeme pod "Úplnými novinkami". Na rozdíl od údajů zveřejněných Pražskými službami zde uživatelé Internetu najdou výsledky měření z obou linek - tedy i z té, na níž výsledky vycházejí hůře.

  Spalovna v Malešicích vede ve srovnání s ostatními v ČR v celkovém množství dioxinů vypuštěných do ovzduší za jeden rok. Toto množství se pohybuje mezi 1,5 - 2 g. Pražské služby stále ještě odmítají zveřejnit rozptylovou studii zpracovanou firmou Agnos, z níž vyplynulo, že samotným příspěvkem ze spalovny dojde po několik dní v roce k překročení doporučeného limitu pro koncentrace dioxinů ve venkovním ovzduší.

  Informace o momentálních hodnotách škodlivin unikajících z malešické spalovny do ovzduší jsou na Internetu on line na stránkách Pražských služeb (http://www.psluzby.cz/), to je pravda. Ale jsou zavádějící, protože limity škodlivin vypouštěných do ovzduší se mají vztahovat přinejmenším k půlhodinovým průměrům, které na webovských stránkách Pražských služeb nenajdete. Kromě toho jsou výsledky kontinuálního měření emisí oxidů dusíku (NOx) trvale nižší nežli vycházejí ze srovnávacího kontrolního měření.

  Ze srovnání měření škodlivin vypouštěných malešickou spalovnou provedených před rokem a letos vyplývá mimo jiné to, že se zvýšily emise I. a II. skupiny těžkých kovů (například tedy rtuti, kadmia, kobaltu, arsenu, selenu či teluru). Snížily se emise III. skupiny těžkých kovů (čili například olova, mědi, chromu a manganu). Zvýšily se rovněž emise organických látek, mezi něž patří i polyaromatické uhlovodíky v mnoha ohledech příbuzné dioxinům.

  http://www.ecn.cz/malesice  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|