pondělí 15. listopadu

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Spor Lauder - Železný o televizi Nova:
 • Miloš Zeman a Lauderův protičeský inzerát (Jan Čulík)
 • Co řekl Miloš Zeman ve Washingtonu o sporu o TV Nova (přepis autentického záznamu)
 • Vladimír Železný je šikovný podnikatel a Čulík je bolševik (Luboš Motl)
 • Česká justice by měla zajistit i vykonání předběžného opatření (Marek Houša)
 • Kdo má právo na ochranu svých investic v ČR? (Pavel Štěrba)
 • Lauder, CME, Železný, mediální válka (už zase?) (Jaroslav Teplý) Český tisk:
 • David otrávil Zemana, Lidovky otrávily mne (Juliana)
 • Jasnozřivost Jiřího Peheho (Juliana) Televize Nova:
 • Ministr David v kotli - komu věřit (Tomáš Horyna) Protest proti Štěpánu Kotrbovi:
 • Bylo trestným činem, když člověk bojoval ve službách CIC proti komunismu v Československu? (Ferdinand) Oznámení:
 • ODA zve na shromáždění k výročí listopadu 1989
 • V Praze bude konference o managementu  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Kdo má právo na ochranu svých investic v ČR?

  Pavel Štěrba

  Vážený pane Čulíku,

  na konci článku pana Pinkavy "Quo fata ferunt" v pátečních Britských listech uvádíte poznámku:

  Poznámka JČ: Potíž je, že bermudská firma má bezpočet amerických akcionářů a právě jejich investice chrání česko-americká smlouva o ochraně investic.

  Na úvod. Nevím, zda vina ve sporu CME - CET 21 je na té či oné straně, zda je někdo okraden nebo prostě neúspěšně investoval. Jde mi pouze o podstatu Vaší poznámky.

  Jsem naprostý laik v oblasti mezinárodního práva (nikdo z nás není odborníkem na všechno), ale situaci vidím trochu jinak. Američtí akcionáři neinvestovali do České republiky, ale na Bermudách (CME je registrována na Bermudách). Američtí akcionáři jsou tedy ve vztahu s vedením společnosti CME (a možná i s Bermudami, pokud mezi Bermudami a USA existuje nějaká smlouva o ochraně investic). Do České republiky investovala bermudská společnost. Pokud mezi Českou republikou a Bermudami existuje smlouva o ochraně investic, může se na niCME a potažmo i američtí akcionáři odvolat. Pokud taková smlouva neexistuje, zvýcá jim pouze postup dohodnutý ve smlouvách (způsob řešení sporu) uzavřených v České republice. Pokud způsob řešení sporu není smlouvami stanoven, zbývá soudní řízení podle českého práva. Američtí akcionáři se samozřejmě také mohou ptát vedení společnosti CME, jak nakládalo s jejich investicemi.

  Nyní otázka. Opravdu se smlouva na ochranu investic mezi ČR a USA týká i typu případu odpovídajících vaší poznámce? Umím si představit, že mnoho světových společností má nějakého amerického akcionáře. Je tedy nutné v okamžiku uskutečnění investice zjistit skladbu akcionářů (zda mezi nimi není Američan) a potom ji nadále sledovat (co když nějaký Američan zrovna nějakou tu akcii koupil)? To mi připadá přinejmenším podivné a prakticky neuskutečnitelné.

  Není mezi čtenáři a dopisovateli BL nikdo, kdo by to fundovaně a srozumitelně objasnil?

  Pavel Štěrba

  Poznámka: Anglosaské právo zdá se mi daleko více prosazuje práva jednotlivců než práva států či institucí. Americký úřad dohledu nad kapitálovým trhem Securities and Exchange Commission vznikl po krachu na americké burze ve dvacátých letech právě proto, aby byly chráněny investice jednotlivých akcionářů. Na otázku pana Štěrby může odpovědět pouze bedlivé studium smlouvy o ochraně investic mezi ČR a Spojenými státy. Podle pozorovatelů prý stálo Československo od pádu komunismu vždy v uctivém předklonu před vládou Spojených států a lze prý předpokládat, že dohoda o ochraně investic ČR - USA je neobyčejně výhodná pro Spojené státy a relativně nevýhodná pro ČR. Zdá se mi, že pokud by smlouva neochraňovala vklady jednotlivých akcionářů, Lauder by se ani nepokoušel o svůj soudní proces proti České republice v této věci. Necháme se ale poučit odborníky a případně vyvést z omylu.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|