pátek 19. listopadu

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Jiné měřítko české postkomunistické transformace:
 • Tragická situace českých bezdomovců (Isabelle Le Rouzic) Komunismus a postkomunismus:
 • Český ekonom o novinářském řemesle (Jan Vincent)
 • Pád komunismu a role komunistické strany v dnešní ČR (Václav Žák, v diskusi ve Svobodné Evropě)

  Kompletní Britské Listy


  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Britské listy talks to decision makers in the Czech Republic.

 • Inzerujte v Britských listech!
 • Andrew Stroehlein rediguje kulturně politický týdeník Central Europe Review.

 • Tady je minulé vydání Britských listů.

 • Adresa Britských listů je zde.
 • Upozornění autorům: Prosím, posílejte pokud možno své příspěvky do BL uložené ve formátu html. Díky. JČ


 • BBC o revoluci v Československu. Na anglických stránkách rozhlasové a televizní společnosti BBC se vzpomíná na průběh revoluce v ČSSR v listopadu 1989.

  Jak Češi myslí: Výbor z Britských listů

  K desátému výročí pádu komunismu vychází cca pětisetstránkový výbor z  Britských listů pod názvem Jak Češi myslí. Zahrnuje patnáct tematických oddílů, zabývajících se aktuálními problémy v České republice. Kniha vyjde v nakladatelství Milenium Publishing, Chomutov 19. listopadu 1999. Bližší informace vyšly v BL na tomto místě.

  Knihu lze objednat e-mailem odkudkoliv na světě prostřednictvím úvěrové karty na adrese nakladatelství Milenium avc@unl.pvtnet.cz. Kniha má 480 stran a stojí 290 Kč.

  Ve dnech 18. - 25. listopadu bude Jan Čulík v České republice, kde se při příležitosti vydání knihy účastní několika besed. Zájemci jsou srdečně zváni.

 • V pátek 19. listopadu v 9 hodin dopoledne (pozor, změna!) na univerzitě v Olomouci (informace Lubomír Machala, filozofická fakulta)
 • V pondělí 22. listopadu ve 12.45 na Vysoké škole ekonomické v Praze (informace Ludmila Trunečková)
 • V pondělí 22. listopadu v 15.15 na Vyšší odborné škole publicistiky v Opatovické ulici, Praha 1 (informace dr. Neradová)
 • V úterý 23. listopadu ve 12.30 na fakultě sociálních věd Karlovy univerzity (Smetanovo nábřeží, Praha 1, informace Milan Šmíd)
 • V úterý 23. listopadu v 17.00 v Českém centru mezinárodního PEN klubu, Dům u dvou medvědů, ulice 28. října 9, Praha 1
 • Ve středu 24. listopadu v 17.00 bude JČ knihu podepisovat ve Fišerově knihkupectví, Kaprova ulice, Praha 1
 • Ve čtvrtek 25. listopadu ve 13.00 na ostravské univerzitě (informace Martin Pilař, filozofická fakulta)

 • Dlouho utajovaný "osobní majetek" Jakuba Puchalského, totiž reformní projekt České televize, na jehož základě byl Puchalský na jaře roku 1998 jmenován do funkce generálního ředitele ČT, byl konečně zveřejněn. Je od 8. listopadu 1999 na adrese http://www.czech-tv.cz/rada_ct/jednani99/puchalsky_projekt.htm

 • O charakteristických rysech dnešních českých sdělovacích prostředků v souvislosti se skandály kolem Ivana Davida a sporu Lauder-Železný píše v aktuálním vydání časopisu Central Europe Review Jan Čulík na tomto místě.

 • Přehled anglicky napsaných článků od Jana Čulíka a Andrewa Stroehleina o aktuálním vývoji v České republice najdete zde.

 • Česká literatura bez témat o čem psát. K desátému výročí pádu komunismu zveřejnila BBC na svých anglických stránkách feature o roli českých spisovatelů a literatury za komunismu a nyní.

 • Hudba a zvuk - Každé úterý: Týdenní přílohu věnovanou vážné hudbě (archív textů i zvukových ukázek) píše a rediguje v Neviditelném psu Lubomír Fendrych na adrese http://pes.eunet.cz/hudba/hudba.htm.

 • Britské listy rozšiřované e-mailem. Na žádost čtenářů, zda by nebylo možno rozšiřovat BL i e-mailem, je nyní tato služba laskavostí Internet Servisu a Jiřího Gallase k dispozici. Podívejte se na adresu http://www.britskelisty.cz/blpostou.html.

 • Britské listy nyní mají novou automatickou každý den aktualizovanou upoutávku. Je na adrese http://www.britskelisty.cz/prehled.html. Obracím se na ty čtenáře-příznivce tohoto časopisu, kterým je význam Britských listů jasný a vědí, že je rozumné povědomost o tomto časopise rozšiřovat, aby upoutávku případně umístili na své internetové stránky. JČ.

 • Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britské listy.

 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).

 • Zde jsou užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku.

 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.


  Výběr textů z posledních dní:

  Z nejisté situace k antipatiím: Dnešní bezdomovci v Praze

  Isabelle Le Rouzic

  An English version of this article is available in Central Europe Review here.. V anglické verzi jsou také uvedeny odkazy na literaturu, které do češtiny nepřekládáme.

  "Tuláctví" neboli bezdomovectví (1) je považováno v České republice za relativně okrajový problém. Veřejnost, její političtí představitelé a sdělovací prostředky se prostě odmítají tímto problémem zabývat.

  Určitá novinářská práce v letech 1997 as 1998, v době, kdy došlo k zintenzivnění tohoto problému, vyvolalo několik novinových článků a určitou pozornost televize, která však byla senzacechtivá a nikoliv příliš objektivní. Tento druh zpravodajství diskredituje bezdomovce jako lidi, kteří žijí dobrovolně na pokraji společnosti - jako lidi, kteří nechtějí pracovat a nechtějí se "začlenit" do společnosti.

  Čeští vědci tyto stereotypy nezpochybnili - je to částečně proto, že se nikdo touto otázkou podrobněji nezabývá.

  Avšak je pravda, že bezdomovci jsou nyní stále více viditelní a že se, jak se zdá, jejich situace zhoršuje: to se týká hlavně starších lidí. Obývají pražské ulice - místa, kde jsou velké davy: nádraží a průchody metra. Někdy se shromažďují ve skupinách, zejména pokud jsou mladší, a potulují se se psy. Tato část bezdomoveckého obyvatelstva je nejnedávnější: má svou obdobu ve Francii ve městech jako Paříž a Rennes.

  Pražští bezdomovci jsou velmi dobře viditelní a úpadek jejich zjevu určuje jejich vztahy k ostatní populaci. Přecházejí ze svých normálních míst (jako je Národní třída) do středisek pomoci. Někdy hledají v popelnicích lahve nebo potraviny nebo žebrají.

  Lákadla a nebezpečí Prahy

  Jako ekonomické centrum s nízkou nezaměstnaností láká Praha velký počet příchozích, kteří tam hledají práci a úspěch. Často mívají tito noví příchozí velmi vážné těžkosti. Neznají město příliš dobře a nemají také známosti, které by jim pomohly se do života ve městě začlenit. Jejich příchod do Prahy je dobrodružstvím a rizikem. Vzhledem k tomu, že je pro příchozí nemožné získat byt či pravidelné zaměstnání, často se dostávají velmi rychle do situace bezdomovců.

  Vzhledem k turistickému ruchu a centrům pomoci je Praha těmto lidem schopná splnit jejich základní potřeby. Množství lidí, které navštěvuje Prahu každý den, představuje pro některé bezdomovce potenciální "trh". Turisté se předpověditelným způsobem shromažďují na určitých místech města a pro žebráky není obtížné se na ně obracet.

  Žebrání je v Praze nový jev. Ještě před několika lety tato praxe sice existovala, ale omezovala se na několik diskrétních míst, jako bylo pražské Hlavní nádraží. Tato praxe se omezovala a la rencontre, na setkání, abych použila termínu, který vytvořil francouzský sociolog Pascale Pichon (2).

  Lidé, kteří žebrají a la rencontre, kteří se na kolemjdoucí přímo obracejí, jsou méně viditelní než ti, kdo žebrají v metru nebo na ulicích a přijímají ponížený postoj někoho, kdo je stoprocentně závislý na velkomyslnosti kolemjdoucích. Těch, kteří tímto způsobem žebrají, aby získali potřebné peníze na přežití během dne, jsou stále početnější a také viditelnější. Je však důležité zdůraznit, že lidé, kteří žebrají, představují velmi malou část bezdomoveckého obyvatelstva. Představují nejnižší skupinu v této "sociální kategorii".

  I dnes je v ČR, jak se zdá, relativně málo žebráků. Během svého výzkumu jsem nenalezla příliš mnoho osob, které žebrali, i když je možné, že se k tomu lidé, s nimiž jsem hovořila, nechtěli přiznat.

  Nedostatek bytů

  Nedostatek bytů bývá často první příčinou "tuláctví". Spojené státy jsou jedním z nejcharakterističtějších příkladů. Podle Marcuse (3) není udržování a  rozvoj levného bytového fondu ve Spojených státech dostatečně lukrativní, ani pro soukromý, ani pro státní sektor. Adaptace domů a bytů se děje na úkor chudých, kteří si pak nemohou dovolit pronajmout si adaptované a zmodernizované byty. Marcuse zdůrazňuje, že bezdomovectví neexistuje proto, že by něco ve společnosti fungovalo špatně, ale naopak proto, že systém funguje podle očekávání.

  Postkomunistická transformace v České republice výrazně pozměnila český trh s byty, zejména v Praze. Hlavně k tomu došlo v důsledku privatizačních a restitučních procesů (4). Je nepopiratelné, že poklesl počet levných bytů v České republice, avšak česká situace se od situace ve Spojených státech odlišuje. V České republice je pokles počtu levných bytů důsledkem specifických procesů hospodářské transformace a nikoliv důsledkem absence sociální ochrany v oblasti bytové politiky (i když od liberalizace činží byla i v ČR sociální ochrana v této oblasti dost oslabena).

  Je zjevné, že pro nové majitele není vždělečné udržovat nízké činže. Kromě toho česká vláda neinvestuje do stavby levného bytového fondu, který by napravil nedostatek těchto bytů, způsobený restitucemi a privatizací. Liberalizace činží, slabost sociálních záruk a pokles stavby levných bytů vždy zhoršuje problém bezdomovectví.

  Velmi důležitý je v tomto ohledu nedostatek řádných bytů, které by umožnily lidem "normálně" chodit do práce, umožnily by jim se mýt, vařit si a mít adresu pro příjem dokumentů. A samozřejmě lidé bez trvalého bydliště mohou těžko nalézt bezpečné místo, kde strávit noc, a největším jejich nepřítelem se stává studené počasí. Obyčejně spí tito lidé na hlavním nádraží, v odstavených vagónech a v teplejších nočních tramvajích. Někdy se uchylují do provizorních staveb. Občas obývají neužívané budovy anebo jdou přespat na jednu noc do ubytovacího střediska.

  Středisko pomoci "Naděje" v Praze

  V období od ledna do listopadu 1997 jsem uspořádala asi čtyřicet pohovorů s bezdomovci ve střediski Naděje. Naděje existuje od roku 1991, kdy bylo středisko založeno za účelem pomoci pro rumunské uprchlíky. Středisko je v Praze, nedaleko Hlavního nádraží.

  Tato nepolitická organizace poskytuje různé služby těm lidem, které považuje za nejchudší. Třikrát denně poskytuje teplá jídla, poskytuje šatstvo, možnost se umýt a určité množství postelí na noc. Naděje také poskytuje administrativní pomoc těm lidem, kteří hledají práci a ubytování a při získávání dokumentů a sociální pomoci od státu. Vybudovala také několik domovů důchodců a domovů pro invalidy a narkomany. Má v úmyslu rozšířit svou práci do dalších měst, avšak v současnosti má jen Praha strukturu na pomoc bezdomovcům.

  Kromě poskytování hmotné a administrativní pomoci poskytuje tato organizace také to, co nazývá "křesťanskou duchovní pomocí". Středisko Naděje pořádá náboženskou výuku a slouží katolické mše.

  Tato organizace existuje v podstatě ze soukromých darů (potraviny, stavební materiál, šatstvo), i když už několik let poskytuje česká vláda a město Praha padesát procent jejího financování. Každý "zákazník" střediska Naděje je registrován a dostane legitimaci, potvrzující jeho totožnost. U těch osob, které nemají písemný důkaz totožnost, provádí středisko jejich verigikaci na policii. Tento dokument umožňuje "zákazníkům" přístup k službám střediska Naděje.

  Profil bezdomoveckého obyvatelstva

  Odhaduje se, že v ČR žije asi 35 000 bezdomovců, tzedy asi 0.35 procent celkového obyvatelstva (5). To by znamenalo, že je v ČR proporčně asi polovina bezdomovců než v průměrné západoevropské zemi (6). Je však všeobecným pravidlem, že je neobyčejně obtížné navázat styk a kvantifikovat tyto obyvatele. Bezdomovci jsou pohybliví a nepoužívají systematicky sociálních středisek, které se je snaží registrovat. Proto existují velké rozdíly mezi údaji organizací, které se pokoušely o sčítání bezdomovců (7).

  V České republice představují ženy 10 - 15 procent bezdomovecké populace (8). Toto procento je víceméně stejné jako ve Francii a v některých jiných zemích, kde bývá pravidlem, že bezdomovci většinou bývají muži (9). Důvody pro to jsou četné a různé: často se usuzuje, že je obtížnější pro ženy žít na ulici, aniž by se rychle staly součástí sítě prostitutek. Avšak také existují instituce, které pomáhají jen ženám a dětem, a to ve Francii i v České republice.

  Kromě toho, jak zdůraznil Charles Soulie (10), zdá se, že významnou roli hraje matriarchální role ženy. Žena častěji nalezne někoho, kdo je ochoten se o ni starat, a tak snižuje riziko, že se stane bezdomovcem. Také podpora, kterou dostávají od státu svobodné matky, jim ulehčuje úsilí vyrovnat se se složitými podmínkami.

  V důsledku toho je většina lidí, kteří docházejí do střediska Naděje, totiž 72 procent z nich, muži. Občas si pronajímají ve středisklu naděje pokoj na jednu noc týdně, až po maximum patnácti dnů. Jedna noc stojí pět korun, není to vůbec drahé, ale může být obtížné sehnat částku na celý týden. Jiné osoby, s nimiž jsem hovořila, měly k dispozici určité jiné nespolehivé a  provizorní ubytování.

  Podle střediska Naděje je bezdomovcům mezi 20 a 50 lety (11), avšak já jsem hovořila s muži bezdomovci, jimž bylo všem mezi 25 a 35 lety. Velký počet bezdomovců byl ve věku od 40 do 45 let, avšak tito starší lidé zdvořile, avšak pevně odmítli se mnou hovořit.

  Co se týče minulosti, někteří bezdomovci měli před rokem 1989 různá zaměstnání. Lidé, s nimiž jsem hovořila měli často velmi chatrné vzdělání a snažili se najít práci v tradičnějších sektorech jako stavebnictví. V nejlepším případě měli výuční list. Jejich zkušenosti ze zaměstnání byly velmi různorodé a  neměly vždy souvislost s jejich kvalifikací.

  Většina bezdomovců nepaří k dlouhodobě nezaměstnaným a je možno je zaměstnat. Je 20 procent bezdomovců nehledá aktivně práci, buď protože jsou v penzijním věku, dostávají invalidní důchod anebo zaměstnání mají, i když je to zaměstnání nejisté.

  Pracující bezdomovci mají nestabilní zaměstnání, které často trvá jen několik dnů nebo týdnů. Neodmítl je trh práce, ale pohybují se v oblasti, kde jsou lidé zaměstnáváni jen dočasně. Často mají nestabilní zaměstnání, která jsou nezřídka fyzicky namáhavá a ilegální. Tato netrvalá zaměstnání záporně ovlivňují přístup těchto lidí k bytům a také záporně ovlivňují jejich rodinný život. Většina těchto lidí si nemyslí, že je těžké získat práci. Obtížné je pro ně získat trvalé zaměstnání s takovým platem, z něhož by si mohli dovolit platit činži.

  Papíry, prosím

  Téměř všichni bezdomovci si stěžují, že nemají dokumenty. Někdy jim byly dokumenty ukradeny, jindy už neplatí a to je vážný problém, když hledají zaměstnání.

  Poté, co se Československo rozdělilo na Českou republiku a Slovensko vznikla celá řada problémů s občanstvím. Nikoliv všichni občané, žijící na českém území, měli možnost získat české občanství. To bylo udělováno na základě rodinného a sociálního zázemí; tedy na základě místa rodiště rodičů a podle žadatelova trestního rejstříku. Ty osoby, které měly slovenské rodiče a osoby se záznamem v trestním rejstříku často nedostaly české občanství, které bylo někdy odmítnuto lidé, kteří strávili celý svůj život na  české straně nové hranice.

  Alkoholismus a narkomanie také zhoršují podmínky bezdomovců. Bezdomovci často hovoří o zdravotních problémech jako o vysvětlení, proč nejsou schopni řádně plnit povinnosti v zaměstnání a přizpůsobit se situaci. Proto mají minimální příjem nebo nemají vůbec žádný příjem. Bez trvalé adresy nemohou dostávat státní podporu v nezaměstnanosti.

  Sociální síť bezdomovců

  Bezdomovci jsou často relativně izolovaní a mají jen omezenou síť příbuzných a přátel. Jenom ženy, s nimiž jsem hovořila, konstatovaly, že mají partnery opačného pohlaví. Tyto ženy jsou často rozvedené nebo už s manželem nežijí a někdy si vytvoří nový vztah s někým, s nímž se seznámí ve středisku pomoci.

  Všichni muži, s nimiž jsem hovořila, uvedli, že nemají partnerku. Ve více než třiceti procentech případů je to přímým důsledkem rozchodu a  někdy je to důvodem, proč tito muži přišli do Prahy.

  Ale všeobecně vzato přišli tito lidé do Prahy, protože doufali, že si tam budou moci polepšit a získat lepší plat. Jejich přítomnost v Praze je často důsledkem nedávného příchodu. Téměř polovina těchto bezdomovců byla v Praze rok, jen 12 procent jich žilo v Praze od roku 1989, 24 procent bylo v Praze kratší dobu než sedm měsíců.

  Většina těchto lidí pochází z hospodářsky a sociálně slabého nebo deprivovaného prostředí. Jejich rodiči bývají dělníci, kteří měli hodně dětí. Někteří tito lidé vyrostli v nápravných střediscích anebo v sirotčincích. V současnosti většinou neudržují styky s rodiči ani se sourozenci. Ve většině případů jsou tito lidé zeměpisně i emocionálně vzdáleni od svých rodin - od rodičů i od bývalých partnerů i od dětí.

  Nechtějí se stýkat s rodinami protože je jim jejich nynější postavení trapné. Nechtějí být břemenem. Nechtějí, aby je v této situaci jejich příbuzní viděli - bez práce, bez bytu a bez peněz.

  Jejich finanční potíže jsou částečně důsledkem jejich zeměpisné izolace a jejich nedostatku silných rodinných svazků. Je to začarovaný kruh: izolace od rodiny zhoršuje jejich situaci a jejich složitá situace je překážkou vytvoření nových silných rodinných vztahů.

  Staří přátelé odmítají a jsou odmítáni

  Sítě starých přátel jsou poškozeny obdobným způsobem; staří přátelé se pomalu ztrácejí, jak rostou geogragické a sociální překážky. Většinou jsou současní známí bezdomovců ze stejné kategorie lidí, hledajících pomoc.

  Interviewovaní bezdomovci zdůrazňovali, jak složitý byl vývoj jejich sociálních vztahů. Před rokem 1989 se jim všechno zdálo jednoduché: zdálo se, že všichni mají tentýž status a že existovala velká solidarita.

  Je zajímavé, že často se tito lidé rozcházejí se starými přáteli právě proto, že jim nechtějí prozradit, že se dostali do takto tragické situace. I když často nedošlo ke ztrátě přátelství z iniciativy přátel, někdy vzniká u bezdomovců pocit trapnosti a méněcennosti, který u nich vyvolává hořkost a kritický postoj vůči všem formám úspěchu, které jim unikají.

  Strategie, jimiž se někteří přátelé snaží bezdomovcům vyhnout, zhoršují pocit porážky bezdomovců a vědomí, že se stali součástí skupiny stigmatizovaných lidí. Izolace, v níž se bezdomovci často ocitají, podporuje tyto rozporné vztahy. Bezdomovci jsou často raději sami nebo ve společnosti druhých bezdomovců.

  Na druhé straně, lidé, kteří navštěvují sociální centra, se často navzájem vnímají záporně. Děje se to na základě osobního přehodnocení, které jim umožňuje vydělit se ze skupiny stigmatizovaných osob, o níž dojdou k závěru, že se to jich netýká. Složitost jejich společné situace neznamená, že by mezi bezdomovci vznikala solidarita a někdy bezdomovci odmítají styk s ostatními bezdomovci ve střediscích. Tento postoj je silný částečně proto, že skupina lidí, s nimiž se bezdomovci stýkají, pro ně nepředstavuje pozitivní referenční bod.

  Já jsem normální, vy ne

  Tento postoj se také často projevuje při styku bezdomovců se sociálními institucemi. Jednotlivec, který chce uniknout stigmatu negativního obrazu "bezdomovců, jimž se musí pomáhat" se snaží vyhýbat se styku se sociálními institucemi, anebo ospravedlňuje pomoc, kterou dostává, tím, že se údajně octl ve velmi specifické situaci. Například osoba, která je v důchodu nebo invalidní osoba vnímá někdy sociální pomoc, kterou dostává, jako legitimní, a zároveň tvrdí, že ostatní, kteří dostávají tutéž pomoc, zneužívají systém.

  V některých případech může překonat legitimní nárok na sociální pomoc v důsledku invalidity pocit izolace. Když v takových případech člověk přijme skutečnostu, že pomoc potřebuje, jeho respekt pro sociální pracovníky, jako jsou zaměstnanci či ředitelé středisek je pozitivnější. Jiní přijímají naopak pomoc sociálních institucí jen v nejvyšší nouzi a očekávají zlepšení své situace, což, jak doufají, jim umožní ukončit jejich styky s pomocnými středisky.

  Pro mnoho lidí je obtížné přijímat pomoc a mnozí přicházejí do středisek jen pro potraviny. Někteří bezdomovci odmítají oficiální označení jako osoby, které potřebují pomoc: potřebují však pomoc a přijímají ji od institucí, jako je Naděje, avšak nikoliv od státu. Zásadně odmítají žádat o minimální podporu, kterou by mohli dostávat od státu.

  Takové osoby jsou kritičtější k oficiálním institucím a agresívnější při vyjadřování názorů o české společnosti. Očekávají od života v této nové společnosti stále ještě mnoho a znepokojuje je, že musejí spoléhat na pomoc sociálních středisek.

  Představy o budoucnosti

  Osoby, s nimiž jsem hovořila, byly relativně mladé a byly vytlačeny z pracovního trhu teprve nedávno. Jsou přesvědčeny, že se jejich situace za delší dobu zlepší, avšak mají pochybnosti o tom, že by mohly rychle najít dobré zaměstnání a že by mohlo dojít k dlouhodobému zlepšení jejich situace. Když jsem hovořila o budoucnosti, většina těchto osob vyjádřila přání pracovat, najít byt a nakonec založit rodinu.

  Odpovědi těchto lidí jsou dosti omezené: když člověk žije ze dne na den, je pro něj obtížné hledět daleko do budoucnosti. Avšak celkově tito lidé považují stabilní zaměstnání za záruku možnosti mít byt a rodinný život.

  Někteří hovoří o tom, že by chtěli cestovat a odstěhovat se do zahraničí. Hovoří o svých zážitcích z České republiky, jako by to všechno bylo selhání, a sní o tom, že by mohli být jinde úspěšní: někdy se zdá být úsilí vybudovat si život v jiné zemi nejlepším řešením. Ale většina bezdomovců chce zůstat v České republice.

  To, co bezdomovci přijímají

  Ti, kteří přijímají pomoc, většinou svou situaci víceméně akceptovali; internalizovali svůj statut bezdomovce. Nemají mnoho požadavků ani nemají velké projekty pro budoucno. Její společenské vztahy jsou slabé anebo neexistují. Většinou se stýkají jen s těmi lidmi, kteří se starají o jejich přežití: se sociálními pracovníky ve střediscích. Jejich styk s těmito sociálními institucemi často představuje jejich jediný společenský kontakt.

  Všechny tyto prvky přispívají ke vzniku temného obrazu člověka v naprosté chudobě, celé řady roztrhání, selhání a izolace, v jejichž důsledku se člověk nakonec dostane do společenské "země nikoho" (12). Tito bezdomovci už nejsou integrováni do systému ostatní společnosti. Stávají se samostatnou skupinou. Jsou marginalizováni a vyloučeni ze společnosti.

  Avšak ne všechny osoby, s nimiž jsem se setkala, měly tyto vlastnosti. Jsem přesvědčena, že všichni jsou v současnosti v etapě zvýšené zranitelnosti. Avšak jejich postoj, jejich chápání a přijímání jejich situace určují jejich míru sociální izolace. Pokud jsou mladí a jsou nezaměstnaní jen krátce, nejsou tak pesimističtí a očekávají, že se jejich situace zlepší.

  Ve Francii, stejně jako v mnoha jiných zemích jsou lidé, kteří žijí na ulici, obvykle naprosto izolováni od světa zaměstnanosti. (Ráda bych dala najevo, že rozlišuji mezi bezdomovci a mezi lidmi bez stabilního domova.) Ve Francii uvádí méně než 15 procent bezdomovců, že žjií na ulici, na stanicích metra nebo na nádraží (13) zatímco v Praze v důsledku nedostatku podpory žije tak více než 70 procent bezdomovců. (14)

  Nicméně tyto osoby stále ještě vykonávají určitou placenou práci, sporadickým způsobem. Pomáhá to vysvětlit, proč nemají tito lidé pocit, že jsou stoprocentně vyloučeni ze společnosti a úplně nepřijali "marginalizovaný" status lidí bezdomovců.

  Nesmíme však zapomínat, že tito lidé nejsou bezdomovci dlouho a že jsou hranice mezi zranitelností a vyloučením ze společnosti slabé. Delší pobyt v oblasti zranitelnosti, spojený s dlouhým přežíváním na ulici, může vést k naprostému pocitu odcizení, které způsobuje konečně zpřetrhání společenských svazků.

  Přijímání bezdomovců

  Budoucnost bezdomovců závisí na schopnosti české společnosti regulovat jejich potíže při nynějších společenských změnách a vytvořit pro ně místo. Bohužel, jak už jsem se zmínila, otázka bezdomovců nevyvolává v českých sdělovacích prostředcích příliš zájmu.

  Bezdomovci zastávají názor, že je okolní společnost všeobecně vnímá v záporném světle. Z průzkumu veřejného mínění, provedeného v listopadu 1995, vyplynulo, že většina českého obyvatelstva se staví k bezdomovcům velmi kriticky (15). Většina Čechů se domnívá, že si bezdomovci mohou sami za svou situaci, že nechtějí pracovat a že jich jejich životní styl vyhovuje. (16) Zastávají názor, že pomoc pro bezdomovce by měla v první řadě přicházet od blízkých příbuzných (33 procent odpovědí) a že mohou v této oblasti hrát také roli charitativní organizace. Stát nemá podle názorů lidí v ČR mít v této oblasti příliš velkou odpovědnost (20 procent).

  Mnoho Čechů očekává, že se mohou dostat do určitých sociálních potíží, a zastává názor, že v zemi existuje v současnosti problém chudoby (17), neschvalují však sociální pomoc státu, poskytovanou části obyvatelstva, kterou považuje většinová společnost za asociální.

  Tyto názory ukazují, že se o situaci bezdomovců ví v ČR jen velmi málo. Stejně jako v mnoha jiných zemích se setkává tento problém s neporozuměním a není považován za vhodný předmět zdvořilé konverzace. Tak je společnost neschopna integrovat ty osoby, které žijí na jejím okraji.

  Když člověk považuje bezdomovce za jedince, kteří žijí dobrovolně na pokraji společnosti, může si ospravedlnit svou nečinnost. Tím, že si existenci problému popřeme, můžeme se těšit z iluze úspěšného přechodu ke kapitalismu...

  Za starého režimu...

  Bezdomovečtí Češi, s nimiž jsem hovořila, zastávají názor, že byla jejich situace před rokem 1989 lepší, anebo že se od té doby příliš nezměnila. Celkově jsou zklamáni situací v zemi. Přestože před rokem 1989 neexistovala svoboda, pociťují určitý stesk po komunistickém režimu, protože nyní ve společnosti vzrůstá hospodářská nerovnost, jejich vlastní podmínky života jsou španí a vnímají zhoršování vztahů mezi jednotlivci.

  Tato nostalgie je doprovázena relativně silnou kritikou současné společnosti. Lidé, s nimiž jsem se setkala, neschvalují současnou politickou situaci a mají pocit, že jsou vyřazeni z nového hospodářského trhu. Připisují své problémy novému způsobu fungování společnosti a tomu, že je pro ně zdánlivě nemožné se do ní začlenit.

  Zdá se spravedlivé říci, že před rokem 1989 byli tito lidé integrováni do společnosti, a to i ti, kteří měli různé handicapy. Měli zaměstnání i byt. Žili v rodině a měli síť přátel a známých. Měli své místo v hierarachii v zaměstnání i v rodinné sféře. Není tedy obtížné si představit, že byl komunistický režim pro ně vlastně lepší.

  Samozřejmě, někteří jedinci byli víceméně marginalizováni i před rokem 1989, byli to například bývalí vězňové či alkoholici. Nicméně komunistická společnost pro ně nalezla místo. Odmítala respektovat odlišnosti mezi lidmi a tímto způsobem praktikovala nucenou politickou integraci. Tento systém fungoval relativně dobře pro společensky a ekonomicky nejchudší lidi. Proto se jim nové společenské rozdíly často zdají nelegitimní či nemorální. Nechápou, jak je možné, že se k nim dnešní politická sféra staví s naprostým nezájmem (tj. ve vztahu k otázce získání bytu) a vylučuje je z postkomunistické transformace.

  Ti, kteří prohráli

  Existence bezdomovectví ukazuje na jeden z největších neúspěchů transformace. Také to dokazuje, že se v ČR nezměnila jen politická a hospodářská sféra, ale že se změnila celá česká společnost a že jsou bezdomovci obětí těchto změn.

  Lidé, s nimiž jsem hovořila, byli na tom téměř vždy lépe před rokem 1989. Přestože někdy měli potíže i za komunistického režimu, stát zasahoval a jejich situaci stabilizoval. Komunistická společnost fungovala jako nepsaná smlouva mezi státem a jednotlivcem: očekávala, že jednotlivec stát akceptuje a bude se podílen na fungování společnosti. Oplátkou za to dostali lidé pracovní příležitosti, byty, sociální podporu a určitou společensko-rodinnou rovnováhu.

  Takže i když mnoho z toho, co mi v Praze bezdomovci sdělovali, se neodlišovalo od toho, co bych slyšela v Paříži, v Londýně nebo v New Yorku, česká situace se nicméně určitými skutečnostmi odlišuje. Po pádu komunistického režimu zjistili lidé, že jim byla dána větší odpovědnost starat se o sebe a ne vždycky věděli, jak se té změně přizpůsobit. Na rozdíl od situace ve Francii nebo v jiných západních zemích zjišťujeme v České republice, že dochází nejen k rozkladu individuálních životů (ke ztrátě zaměstnání, ke ztrátě bytu, k odcizení od rodiny), ale že dochází k zpřetrhání svazků v celé komunitě.

  Isabelle Le Rouzic

  Autorka pracuje na doktorské práci na toto téma na univerzitě v Rennes ve Francii. Vedoucí práce je profesorka Dominique Martin. Isabelle Le Rouzic provádí v současnosti výzkum zabývající se společenskými skupinami, "vyloučenými" z české společnosti. Soustřeďuje se na pražské Romy a bezdomovce.


  Český ekonom o novinářském řemesle

  (A něco o národě, který nejenom premiéry - ekonomy volí)

  Jan Vincent

  Tomu nasemu ceskemu kmeni, co je odkojen na tuplovane a jedovate neobjektivni davce syndromu obeti a iluzi udajne "dlouhodobe demokraticke tradice" a "sounalezitosti se Zapadem", snad skutecne neni pomoci.

  "Z trucu" za udajnou zradu Zapadu v roce 1938 dobrovolne v roce 1946 a 1948 skoci z blata do louze a voli komunisty. Ted, kdyz deset let bez inentifikovatelneho vnejsiho utlacovatele, kdy se talent naroda muze rozletnout, HDP stale nedosahuje urovne posledniho roku šedé komunisticke minulosti, radoby "zapadni" kmen Cechu by nejradeji zase volil komunisty. Mezitim, jako pripravny krok, za selhani pseudopravicoveho pistce, ktery mel materialismu dychtivy narod zavest do Eldorada zivotni urovne a spotreby srovnatelne se Zapadem, cesky kmen z trucu zvolil jeho kolegu z Prognostaku, ktery se prece jenom zdal veci videt Cechum znamejsim pohledem.

  Vubec stoji za povsimnuti, ze zeme, kde ministersky predseda musi byt v podstate ekonom, nejlepe "fakt dobry ekonom a odbornik", HDP se plahoci zoufale nizko, pres 30 procent veskerych uveru v zemi stoji za kocku (na rozdil od "zaostaleho" Polska, kde to je 11% a gulasoveho Madarska, kde se tento udaj se 6% p-o-m-a-l-i-n-k-u zacina blizit zapadnim standardum).

  Prvni a nejvetsi pasak mezi posametovymi "fakt dobrymi ekonomy" - premiery CR, si (spolu se svoji manzelkou a narodem stejne dychtivym rozsireni mauzolea Heyrovskeho), dokonce delal zalusk na Nobelovku za jistou kuponovku, objev tisicileti, zastinujici Adama Smitha i Miltona Friedmana. Byt ekonomem v Cesku proste znamena, ze vase sance na sefovani Strakove akademii jsou nadprumerne slibne. Cesky kmen je pragmaticky, dialekticky i jinak materialisticky a hlavne chce platit hezky cesky, na prkno. Ale aby nebyla mylka: Cecho-American Svejnar si nadeje na jakekoliv misto ve vlade delat nemusi. Na rozdil od pobaltskych zemi, Polska, Madarska, ci byvale a byvale bratrske Jugoslavie, Cesi by ekonoma s cizackym myslenim nebrali.

  Tak z trucu ekonomu Klausovi maji ekonoma Zemana, pote, co si premier-ekonom "Tosa" Tosovsky stezi stacil vzpomenout, ze tu ekonomii v Londyne taky delal jako clen KSC, kde byl 14 let, tedy skoro 3 petiletky ekonomickeho planovani.

  A co rika soucasny premier-ekonom? MF DNES o tom 12.11. t.r. neco napovida v clanku o zrejme komunikacne postizenem, ale jinak urcite take "fakt dobrem odbornikovi", ministrovi Davidovi:

  "Vcera Zeman cely den mlcel. Kdyz se ho chteli novinari zeptat v prubehu tiskove konference s generalnim tajemnikem NATO, stroze odpovedel: 'V patek v 11 hodin je tiskova konference, kde jsem ochoten odpovedet na podobne otazky. Naucte se novinarskemu remeslu, ze na konferenci venovane specializovanemu tematu jsou otazky venovane tomuto tematu.'"

  Takze, po Klausove vzoru, "my to svetu ukazeme" a "Zapad nas nema co poucovat", panove jako treba Bill Clinton a Tony Blair, mimochodem take bez ekonomickych kvalifikaci na vykon mista sefa exekutivy, by se meli i v tomto od talentovaneho predstavitele zase nove ceske cesty poucit. Nejenze by jejich ekonomika mohla mit vykonnost srovnatelnou s malym, ale ceskym Kocourkovem, ale na tiskovce k rozsireni NATO ci privitani nejakeho potentata v Bilem dome by ten neekonom Clinton mohl bridilum z rad americkych a zapadnich medii vubec hezky odseknou a ekonomicky, chlapsky, s klausovsko-zemanskou primosti je poucit, at se neptaji na Moniku a vubec na nic co nesouvisi s planem tiskovky.

  Neslo by to,prosim, uz nejak konecne zaridit, aby cesti politici a Cesko vubec udavalo ton svetu? Vzdyt vetsina z nich vi, ze to, co vi a dela Zapad, Cesi delaji stejne a vlastne jeste lepe. K tomu navic Cesi kupr. nejsou takovi studeni cumaci jako Svycari, nafoukani rvouni jako Nemci, namysleni jako Amerikani a vubec. Jen kdyby sakra zase meli vic prachu na rozfofrovani, to by jim to vsem ukazali! Bohuzel, i posledni kradez, tentokrat pres Fond narodniho majetku, ma uz prazdnou kasu. A v Cesku, kde se za poslednich 50 let 6 milionu zustavsich Cechu primo ci kolektivisticky zahojilo na totalni konfiskaci 4 milionech svych spoluobcanu, kteri se bud nevratili z koncentraku, nebo byli odsunuti, nebo byli "burzousti", ci zradili vlast utekem na Zapad, pry uz ale fakticky neni z ceho prerozdelovat. Tedy konec. Uplny konec.

  Takze, neucme se, zatim, jak podle Cechu delat ekonomii. Ucme se, jak delat novinarske remeslo. A kdyz to nepujde, mame - zatim - dalsi trumf: kdo jsou nejlepsi gladiatori na ledove plose? Ha? To chce dalsi pivo.

  Jinak si myslim, ze ten, kdo se chce skutecne dockat pro sebe a sve deti slusne (a ano, nezapomnel jsem, jasne ze take ekonomicky prosperujici) spolecnosti, ma stale jedinou spolehlivou moznost: vydat se ji naproti, smerem na Zapad. Cim drive, tim lepe, lepe pozde nez nikdy. Protoze cekat dalsich 10, 80, 300, 600 a vice let, ze tato dorazi do Cech, je ekonomicky i lidsky nezodpovedne a draze naivni.

  Jan Vincent

  Poznámka JČ: Výroky ministra zdravotnictví Davida na adresu českých novinářů se jistě mohou zdát arogantní, jenže problém je, že novináři se vůči němu nechovají a nechovali profesionálně a eticky. Vytvořili proti němu virtuální kampaň, která je svým způsobem obrovským manipulačně mediálním úspěchem, protože není založena na skoro vůbec žádných faktech.


  Václav Žák o roli KSČM v české společnosti

  Dovoluji si čtenářům výjimečně předložit tento transkript diskuse, kterou vysílala stanice Český rozhlas 6 - Svobodná Evropa v neděli 7. listopadu 1999. Diskuse se zabývala otázkou, proč stoupají v ČR preference komunistů. Obávám se, že redaktor Svobodné Evropy měl v plánu odvysílat běžné, konfliktní, povrchní emocionální střetnutí, proto si do studia pozval "odpůrce komunistů" Jiřího Ješe a údajného "levičáka" Václava Žáka. Jistě doufal v pěkně emocionální hádku. V diskusi se však ukázalo, že Václav Žák není zabedněný levičák, ale že dokáže předložit velmi erudovanou a přesvědčivou analýzu nynější české situace, že byl překvapen i redaktor Pavrovský. Doporučujeme tuto diskusi pozornosti a úvaze čtenářů Britských listů. Pan redaktor Pavrovský bohužel zapomněl v úvodu k diskusi posluchače informovat, že Václav Žák patřil k prvním signatářům Charty 77 - že tedy - na rozdíl od většiny svých spoluobčanů - právě v období komunistického útlaku prokázal v odporu vůči komunismu určitou míru odvahy. Vím, Václav Žák to nerad připomíná, domnívám se však, že by se to mělo u chartistů připomínat neustále. Nejsem si jist, zda lze stoprocentně souhlasit s trochu zjednodušeným tvrzením Václava Žáka, že v Československu po pádu komunismu nebyl žádný kapitál pro rozvoj podniků (byla by to delší diskuse, v níž bych chtěl navázat na argumenty Františka Nepila) - ale v tomto kontextu je to argument podružný. JČ.

  Vladim Pavrovský: Ve studiu Svobodné Evropy vítám pana Václava Žáka, šéfredaktora Listů a Jiřího Ješe, našeho redakčního spolupracovníka. Pánové, my bychom dnes si měli povídat o tom, co už vlastně bylo tématem diskuse naší spřátelené diskuse Českého rozhlasu Radiožurnálu a možná by to téma, protože jedná se o komunistickou stranu, o vzrůst jejích preferencí, ale vůbec i celou historii, vůbec jak se stavět k tomu fenoménu komunismu, takže by si to zasloužilo ještě dalšího povídání, to si myslím já a možná i naši posluchači. Jiřího Ješe, myslím, netřeba představovat. Možná podotknu, že jsme tě, Jiří, přizvali i z toho důvodu, že máš zkušenosti praktické, osobní s celou kapitolou komunistických dějin v této zemi. Já teď nevím, jak vás, pane Žáku, představit kromě toho, že jste šéfredaktorem Listů, jako liberálního ekonoma, socialistu, jak vy sám byste to formuloval?

  Václav Žák: Já jsem politicky sociální liberál.

  Vladim Pavrovský: Dobře, tak pojďme začít třeba tím, máme se ohlížet nazpátek za těmi lety, což se často stává, je to přínosem v současné době nebo a to je váš názor, nebo aspoň tak jsem to pochopil, že už není potřeba tolik se ohlížet dozadu na těch 40 let a spíše se zabývat chybami, které se staly třeba i po listopadu, privatizace a tak dále? Pojďme začít tímto. Pane Žáku?

  Václav Žák: No, já si myslím, že tady je pečlivě třeba rozlišovat jednotlivé roviny. Z hlediska osobního života si myslím, že každý člověk a trvale se musí zabývat svou minulostí a tady jedině myslím si, může dojít k vyrovnání s minulostí. Takzvané vyrovnání s minulostí je, podle mého názoru, vyrovnání s vlastním svědomím. Ježíš nikdy neříká, že máme vytrhnout oko toho, koho svádí ke hříchu a říká, že máme sobě vytrhnout oko, pokud nás svádí ke hříchu. Ale co se týče politiky, tam si skutečně myslím, že pokud padne nedemokratický režim, tak se začíná hrát nová hra a v té nové hře musí mít rovnou šanci naprosto všichni bez ohledu, jaké mají politické přesvědčení, pokud jsou ochotni dodržovat ten demokratický režim a pokud v tom minulém nespáchaly zločiny, jako konkrétní osoby, které je možné prokázat. Potrestat zločiny samozřejmě ano, ale diskriminovat politicky, jaksi znepříjemňovat /nesrozumitelné/ kvůli minulému přesvědčení rozhodně ne. To je moje stanovisko.

  Vladim Pavrovský: Ještě než dám slovo Jiřímu Ješi, vy jste říkal, že každý by se měl vyrovnat, použil jste i toho citátu z Bible. Jak si to představujete, odpustit si ten člověk má, nebo jak to vypadá navenek to jeho vlastní vnitřní vyrovnání?

  Václav Žák: To je strašně těžký. Já si myslím, že je třeba si uvědomit, že ten režim nebyli jenom oni, že v tom režimu chodili přece k volbám, chodilo 90, 95 i víc procent lidí. Chodily statisíce lidí na manifestace a to vyrovnání si představuji tak, že si ten člověk řekne, jaksi i mým přičiněním určitým ten režim mohl existovat a teďka už tedy ne; kdyby se něco takového stalo, tak už nikdy nebudu dělat formální věci, jaksi budu držet statečně občanský postoj, protože tím si vydobudu na tom režimu prostor pro politickou svobodu.

  Vladim Pavrovský: Když se ještě vrátím k historii, už to i v pořadech této stanice padlo mnohokrát, obdoba jistá byla konec fašistického režimu, který skončil norimberským procesem. To přece se také nenechalo na tom, aby se každý vyrovnal se svým svědomím.

  Václav Žák: Já si myslím, že vaše stanice v tom nadělala hodně zmatků, musím říct, protože ve skutečnosti to vypadalo následovně. Ministr zahraničí Morgentau chtěl potrestat celý německý národ, celý německý národ se provinil a celý německý národ měl být odsouzen a znamenalo to zbavení průmyslu, udělání z Německa agrární zemi. Doopravdy to byly vážně uvažované plány. Proti němu se postavili právníci, kteří řekli, ne, německý národ ne, žádná kolektivní vina. Budou se soudit lidi, kteří ten režim udržovali v chodu a norimberský proces je vítězství právníků nad politiky, proto stálo v Norimberku před soudem, jich tam stálo jenom omezené množství zločinců, kteří byli odsouzeni. Pak okupační zóny, v okupačních zónách se řídily čistky. Bylo pět skupin lidí od /nesrozumitelné/, který prostě běželi až po ty hlavní viníky. Jenže je třeba říct, jakmile se dostal k moci Adenauer, tak se 95 procent těch lidí vrátilo zpátky do státní správy. Adenauer měl šéfprokurátora významného nacistu naprosto schválně, protože nechtěl rozkulačit stát. Kdyby připustil vyrovnání s minulostí ve smyslu čistek, tak by to Německo prostě zkolabovalo, tak v té nacistické straně byli opravdu všichni. Tam to jinak být nemohlo. Čili vyrovnání s minulostí se v Německu dělalo o 15 let později jako mezigenerační konflikt, ale nebylo to předmětem politického zápasu. Prakticky všichni nacisti vstoupili do CDU, CSU, do SPD vstoupilo minimum nacistů a ta SPD nikdy nepoužívala v politickém zápase argumentaci, že to jsou hnědé partaje, aby je lidi nevolili. Natolik měli rozum, že si nerozeštvali /nesrozumitelné/ neřešitelným problémem. Úplně jinak, než se to udělalo tady.

  Vladim Pavrovský: Jiří, já jsem tě nazval pamětníkem. Jaký je tvůj názor?

  Jiří Ješ: Tak jelikož jsem pamětník, tak bych ze začátku chtěl poopravit jednu malinkou chybičku, jíž se pan Žák dopustil a kterou by naši vzdělaní a hnidopišští posluchači určitě reflektovali. Morgentau nebyl ministrem zahraničí, Morgentau byl ministrem financí. Pokud se pamatuji, na křeslo ministra zahraničí nikdy nezasedl, ale to je skutečně detail. Ale já myslím, že jsme zaběhli hned příliš /nesrozumitelné/ a zapomněli jsme tady na jednu věc z toho Radiofóra, kterou tam pan Žák, myslím, velice správně hájil, a to bylo to, v čem s ním úplně souhlasím, že někdy minulost překrývá nebezpečí budoucnosti. Já mluvím tím speciálně o nebezpečích, že Edvard Beneš v roce 1919 /nesrozumitelné/ o Habsburcích a jak vy jste správně řekl, sledoval i jejich milostné avantýry a tak dále a neviděl nebezpečí jiná, zejména potom nacistická a dělal malou dohodu, která byla vlastně jenom reakcí na ty Habsburky. Nebo potom po druhé světové válce totéž tedy s Němci, kdy už zase ti byli poraženi a bylo potřeba se dívat na jiné nebezpečí a to on naopak přizval do této země spíš, než aby a dal všechnu svoji energii činnosti proti tomu, co už bylo poraženo. Takže je správné, abychom dnes neviděli pouze komunistickou stranu, její relikty, které zde zůstaly, jako to jediné a největší nebezpečí, které nám dneska hrozí. Hrozí i nějaká nebezpečí jiná, která Viktor Dyk ve své známé básni z 28. na 29. říjen 1918 nazval "Boj se sebou, se všemi zlými pudy, se sobectvím, jež bují v nás," to myslím, že jsou taková nebezpečí, která bychom dneska měli především reflektovat. K tomu, o čem jste tady začali mluvit. Já bych teď chvíli počkal, jestli někdo nemá co říct na to, co jsem řekl teď já a pak bych se vyjádřil k tomu, s čím už nesouhlasím to, co říkal pan inženýr Žák, ale to bude za chviličku.

  Vladim Pavrovský: Máte, pane Žáku, něco, abychom si nepotvrzovali, možná je na čase začít polemizovat. Já bych možná se ještě vrátil k tomu, ale to asi není vhodné ve vysílání. Vy jste říkal, že i naše stanice v tom jakoby nadělala takový galamatiáš nebo něco v tom smyslu. Nevím jak, ale to možná není podstatné.

  Jiří Ješ: Ale stálo by to za to, kdyby to pan Žák vysvětlil.

  Václav Žák: Já si myslím, že se ve většině komentářů používala argumentace, podívejte se na to, jak se po druhé světové válce zatočilo s nacisty v Německu a my jsme neudělali, vlastně nevyrovnali jsme se s minulostí, protože jsme neudělali norimberský tribunál, neudělali jsme tyhlety čistky. Já chci říct, že to je zavádějící argumentace. Tenkrát skončila válka, zahynulo 50 miliónů lidí, těm vedoucím činitelům kapala krev z ruky. Je přece mnohem rozumnější srovnávat, co se stalo s komunistickou stranou ve východním Německu po pádu berlínské zdi, což je naprosto adekvátní proces vůči nám. Je třeba se podívat, že lustrační zákon, který mají v Německu, je zákon, který chrání nejen státní, ale i soukromou sféru a přitom vůbec není diskriminační. To znamená, splňuje veškeré právní a mezinárodně právní nároky narozdíl od nás. To bylo třeba srovnávat. Proto si myslím, že ty paralely, které se vedly, byly zavádějící.

  Jiří Ješ: Ano, ale tady teď je právě ta vhodná chvíle, abych řekl, že přece jenom se mi zdá, já jsem to neměl možnost tak zblízka pozorovat, ale přece jenom se mi zdá, že se v tom Německu v roce 1945 nestalo totéž, co se stalo u nás v roce 1989, že by ti nacisté byli okamžitě převzali určité úřady a považovalo se téměř za takový kádrový předpoklad, že někdy byli v komunistické straně. Oni třeba z ní vystoupili nebo byli vyloučeni a tak dále, ale jen málo se našlo politiků už od roku 1989, kteří by neměli někdy za sebou ten moment, kdy podepsali přihlášku do komunistické strany. Čili tady šlo o to svědomí a jim to nevadilo v té chvíli, že byli postaveni na velice důležitá místa ve státní správě i v čele, myslím na nejvyšších místech státu a považovali to za samozřejmost, zatímco ti, co opravdu strávili dlouhý čas v komunistických kriminálech, třeba i v těch 50. letech a pravda, bylo jim přes 60 let, ale to bylo těm komunistům také, takže ten věkový rozdíl tady nebyl tak velký, ti byli naprosto pominuti stejně tak, jako byla pominuta zcela emigrace, která nebyla přizvána rychle, aby mohli tady její příslušníci pomoci svými obrovskými znalostmi, možná i svými hmotnými možnostmi a tak dále. A toto vidím jako základní chybu, že tady nebyla rovná práva od začátku, že ti komunisté měli větší práva než ti, kteří nad nimi zvítězili.

  Vladim Pavrovský: Ne de iure, tomu tak rozumím samozřejmě, ale de facto, že to tak nakonec dopadlo.

  Václav Žák: No, to je složitá otázka. Na ní samozřejmě bude celá řada názorů, asi se na tom nedohodneme, ale já bych řekl, že pragmatické uvažování je uvažování, které se dívá na to, co je obecným prospěchem. Ten starý režim přece fungoval tak, že kdo chtěl řídit víc než 20, 30 lidí, tak musel být členem strany a tím pádem se do té strany dostávali jednak kariéristi, kteří si přes tu stranickou knížku sjednávali vedoucí pozice a dostávali se tam i lidé, kteří měli přirozené řídící schopnosti a postupovali dál a když se dostali do určité pozice, tak prostě buď vstoupili do strany, nebo přestali řídit. A existovala celá řada velmi schopných manažerů, protože těch manažersky nadaných lidí v té populaci nikdy není mnoho procent, tak výsledkem toho selekčního kritéria po těch 20 letech bylo, že lidi, kteří měli zkušenost s řízením, byli vesměs členy strany. A teď ta nová politická garnitura měla na vybranou. Buď prostě řekne, že těmto lidem zakáže přístup do politických pozic, ale samozřejmě to nese důsledky, to nese důsledky, protože ty kompetence ti ostatní nemají. Já jsem to přirovnával k tomu, že když v tom režimu, kteří chtěli hrát na housle, by museli být členy strany, tak po té revoluci bychom měli na vybranou, že buď si poslechneme koncert, ve kterém budou hrát členové strany, anebo budeme slyšet skřípání. Ale s tím řízením státu, s tím řízením institucí je to velmi podobné. To je stejně složité a neobejde se to bez praktických zkušeností, jak hrát /přerušen/.

  Jiří Ješ: Obhajujete ty, kteří byli tedy těmi komunisty. Neodpověděl jste na mojí otázku, proč nebyli vyzváni ti nekomunisté a nebyli ... skutečně po nikom se nikdo nepídil, protože by nebylo dost míst a některé by museli ty komunisté vyklidit. Podívejte, já se svým opravdu nesmírně bídným kádrovým profilem jsem taky byl jeden čas vedoucím a neplatí tady to slovíčko vesměs, protože bylo mnoho vedoucích, kteří nebyli nakonec v té straně nikdy a já jsem toho taky po třech měsících nechal, protože jsem viděl, buď že neumím, to je jedna možnost, nebo tedy že ty podmínky toho, být vedoucím, jsou tak hrozné a strašné, že já je prostě nemohu plnit. Tudíž jsem dobrovolně okamžitě s platovou újmou samozřejmě to místo opustil. Takže si myslím, že to není tak jasný, pádný argument, proč nebyli lidé, kteří nepodepsali nikdy přihlášku do komunistické strany, povoláni v roce 1989, aby zaujali některá závažná místa ve státní administrativě.

  Václav Žák: Tady jsou dva aspekty v tom. Ten první je domácí, ten druhý je emigrace. Musím říct, že si obecně myslím, že jsme nezvládli doopravdy vztah k exilu. To považuji za svou velkou chybu jaksi. Nechci to omlouvat chaotickou porevoluční situací, která tedy de facto byla, ale měli jsme na to mít, abychom uvážlivě jednali. Je pravda, že Dienstbier udělal z několika emigrantů velvyslance, ale že by existovala, že by ta nová politická elita měla nastolený pragmatický a rozumný vztah k exilu, skutečně to scházelo a s tou kritikou já plně souhlasím. Co se týče toho druhého, tam je to podstatně obtížnější. Alokace nebo umisťování lidí do pozic souvisí s jejich předchozí historií. Představte si, že existuje velmi přirozeně talentovaný člověk, který by mohl řídit, ale v životě předtím neřídil. Jak ho vyberete? To je strašně jednoduchý, nemáte praktická kritéria.

  Vladim Pavrovský: Když už se možná, možná až příliš se tím zabýváme, ale napadá mě jedna věc. Naopak tenkrát a bylo to téměř pravidlem, že se vedoucími třeba za minulého režimu stávali, s prominutím, snad to mohu říct, pitomci jenom proto, že měli rudou knížku, takže to nebyl, řekněme, přirozený, aby měli přirozenou autoritu, aby byli vzdělaní, aby znali jazyky a tak dále. Prostě vstupenkou byla ta rudá knížka, takže takhle to vidím a já to vidím velmi silně, že vlastně na tom byl ten režim vybudován, že ti hloupí vládli těm chytrým.

  Václav Žák: To je velmi, ten pohled já nemohu potvrdit. V našem ústavu jsme čtyři lidé podepsali Chartu a na vedení ústavu byl vyvíjen tlak, aby nás vyhodili. Postavil se za nás ředitel ústavu, postavil se za nás, postavila se za nás stranická organizace. Její předseda byl velmi čestný, velmi slušný, velmi chytrý člověk. My jsme právě proto, že v řadě případů existovaly volby, že buď bude šéfem blbec, který se tam dere jako kariérista, nebo někdo, kdo je schopen, jsme často přesvědčovali schopné lidi, aby vstoupili do strany a šéfovali nám. Čili ty věci v těch podnicích byly pestré. Nemůžete, ... samozřejmě byla tam celá řada těch lidí, kteří byli kariéristy, ale já bych si netroufal vůbec procentně říct, kolik to bylo, ale každopádně je možný udělat druhou inverzi, že lidi, kteří měli zkušenost s řízením a byli šikovní, tak to nemohli mít bez členství ve straně. To je strašně důležitý si uvědomit. Typické je třeba ministr VRBA, který dělal ministra průmyslu v letech 1990 až 1992, výsledkem jeho práce je privatizace Škody Mladá Boleslav, privatizace Continentalu, je privatizace Loverbelu", podniky, který dneska drží vlastně toto hospodářství, to byl pochopitelně člen strany.

  Vladim Pavrovský: Dobře, Jiří, já nechci přetrhnout teď nit vašich myšlenek, ale abychom tedy došli trochu z té minulosti, abychom se dostali do současnosti. Je deset let po listopadu 1989, rostou ty preference, jak už jsme v úvodu zmínili, KSČM. Nebudeme se bavit o tom, proč rostou, nebo možná na to také přijde řeč, o tom už jsme mluvili několikrát. Ale vy jste třeba prohlásil, pane ŽákU, něco ve smyslu, že by se neměli odsuzovat nebo tato strana, její příslušníci, její vedení, když pouze něco hlásají, co se třeba neslučuje až tak s demokratickým pojetím společnosti, ale až když to začnou činit. Je to tak nebo to špatně cituji?

  Václav Žák: Podle mého názoru je, podle mého názoru by se neměly kriminalizovat názory, ale jenom činy a ty názory jenom tehdy, pokud vedou k bezprostřednímu násilnému jednání. To znamená, když někdo napíše do lokálního plátku rasistický výrok, tak je to pro mě něco jiného, než když říká v hospodě: kluci, pojďte si vyzkoušet ty baseballový pálky, jako my jim to natřeme. Pokud toto vede k rasovému útoku, tak je to trestný čin, i když on sám tu baseballovou pálku nezvedl. Když to píše do těch novin, ne, to je americký přístup, který má tu strašnou výhodu, že je jednoduše u soudu vymahatelný. Kdežto, když budete u soudu vymáhat, jestli to, že někdo nabídkově něco řekl, jestli za to má jít do basy nebo ne, tak to bude vyvolávat jako velký nesouhlas veřejnosti, kdežto to, že jeho výroky vedou ke kriminálnímu činu, to veřejnost, myslím si, v naprosté majoritní míře odsoudí. To je můj postoj k takzvaným jaksi verbálním trestným činům. Čili názory by se neměly doopravdy, podle mě, kriminalizovat. Co se týče preferencí komunistů. Já si myslím, že za prvé, když sečtete dohromady politické postoje, nebudete se ptát jenom na jednotlivé politické strany a politické postoje, tak zjistíte, že i po deseti letech transformace, která doopravdy způsobila spoustu komplikací a bylo v ní mnoho velmi hrubých chyb, zůstává pořád vlastně přespoloviční podpora pro ten transformační proces. To, co se děje na levici, je přerozdělování mezi hlasy pro sociální demokracii a hlasy pro komunisty, kde jednak hrají roli zklamaná očekávání od sociálně-demokratické vlády, na druhou stranu zejména konflikt v Kosovu. A to jsou dva hlavní důvody, které vedou k tomu, že se ty hlasy přerozdělují. Opticky to vypadá jako nárůst preferencí pro komunisty, který já chápu jako protestní hlasy, který měří míru neschopnosti těch, kteří tu moc měli. To znamená, tady už deset let po revoluci se nemáme vyrovnávat jenom s komunisty, my se taky musíme vyrovnávat s diletantskou politikou, která tady deset let se provozovala a dívat se na to, že takhle rostoucí preference komunistů jsou teploměrem, který ukazuje, že ta politika nebyla dobrá.

  Vladim Pavrovský: To řekl Václav Žák a šéfredaktor Listů. S řadou věcí se dá souhlasit, ale Jiří Ješ? Prosím.

  Jiří Ješ: To se musím zase trošku vrátit k tomu, že Václav KLAUS to jednou řekl, že on byl jediným premiérem, který neměl za sebou ten komunismus a nepodepsal nikdy přihlášku do komunistické strany a všichni ti premiéři, na které dneska nadáváme, i ten současný tu přihlášku podepsali někdy. A i ten Klaus má za sebou dost pofidérní prognostický ústav, kde člověk přesně neví, co se tam vlastně ještě šilo a z jakých filozofických či ekonomických hledisek se k té transformaci přistupovalo. A tento prognostický ústav mimochodem vyslal do prvních vlád asi sedm ministrů a připravoval se od roku 1984 na to fušérství, které pak předvedl. Takže já se pořád obávám, že ta minulost tady v té současnosti tkví velice pevně právě ve schopnostech těch lidí, kteří jsou neschopní ve skutečnosti a ono se to dneska ukazuje a jsem přesvědčen, že jsou někde lidé schopnější a nikdo nikdy je nehledal.

  Václav Žák: Já myslím, že to tak není. Prognostický ústav vznikl v době, kdy se ukázalo, že ten tradiční takzvaný reálný socialismus narazil na své meze a v okamžiku, kdy byla v Rusku liberalizace, tak se pochopitelně lidé, kterým ani v komunistické straně nebylo lhostejné, co se tady bude dít, začali dávat dohromady. A Waltr Komárek tehdy začal sbírat po straně a po Čechách všechny lidi, kteří něco uměli a dával jim velký, velký prostor pro to, aby mohli studovat, aby se mohli učit a aby psali nějaké projekty, které on se snažil tomu velmi zkostnatělému komunistickému vedení nějakým způsobem podstrčit. Tím pádem se dostali do toho prognostického ústavu, myslím si, lidé, kteří měli, kteří skutečně byli chytří a Klaus se tam dostal proto, že jeho seminář, který pořádal v bance, byl natolik úspěšný a tak otevřený, že začal vadit Státní bezpečnosti a Státní bezpečnost tlačila na státní banku, aby s ním něco udělala a tenkrát mu nabídl vlastně místo Waltr Komárek, a tak se Václav Klaus ocitl v prognostickém ústavu. To je velmi, myslím si, jednoduchá historie. Ti pochopitelně, tito lidé byli teoreticky připraveni na ten zvrat, protože oni se dvacet let učili západní ekonomickou teorii. Klaus jí přednášel pro mladé ekonomy se Zielencem a s Dušanem Třískou a měli velký respekt u celé generace lidí, protože vlastně vychovávali a oni je považovali za své profesory. Takže potom, po té revoluci se okolo lidí s neformální autoritou, kde v určité skupině to byl Havel v disentu a v té druhé skupině, v té šedé zóně to byl jaksi Klaus se svou skupinou, vytváří ohniska, po kterých posléze se získává moc, nebo oni získávají moc díky svému neformálnímu vlivu z té minulosti. To je zase jako celkem jasné. A v čem byl ten problém, jestli můžu říct takovou větu, problém byl v tom, že Klaus použil západní teorii na to, že ten zkostnatělý sociální stát na Západě, kde se moc přerozdělovalo, takže je ho třeba vyléčit tím, že se zruší určité regulace a pustí se tam trh. To byla teorie, takzvaná teorie veřejné volby, za kterou dostala celá řada lidí Nobelovy ceny a Václav Klaus jí věří tak, že podle mého názoru spí s těmi učebnicemi pod polštářem. Jenže ten komunistický stát nebyl sociální stát Západu. My jsme neměli žádný kapitálový trh, tak jsme taky neměli dozor. My jsme neměli žádnou banku, ale účtárnu, tak jsme taky neměli bankovní dozor. My jsme neuměli dělat svobodný účetnictví. My jsme neměli berňák. Tady bylo třeba budovat normální stát a místo abychom ho budovali, tak jsme tam pustili trh. Ale to neříkal jenom Klaus, to říkal Jeffrey Sachs, kterého si teďka zvou na Fórum 2000, na Hrad jako. To prostě byla katastrofální politická chyba, že se zapomnělo, že ten stát se musí opírat o pevné instituce a do naprosto volnýho prostředí se pustila tržní svoboda, která vedla k pirátským transakcím a k tomu obrovskýmu rozkradení ekonomiky.

  Jiří Ješ: Ale to, co říkáte, přece jenom svědčí o tom, že to nebyli takoví géniové, kteří v tom prognostickém ústavu byli, že tady byl také Karel Dyba třeba, že tady byl Vladimír Dlouhý, který byl protagonistou vlastně takzvané české cesty, to znamená spolupráce s Junky, Soudky a tak dále. K tomu, co také vedlo k něčemu špatnému a že konec konců, když sem přijel a to mě, jako publicistu, tenkrát velice zarazilo, onen bůh těchto nových ekonomik, to znamená americký Friedman, tak tady chodil po této zemi, všichni se ho na něco ptali a on mlčel jako ryba a neměl k tomu, co jeho žáci údajní tady vykonávali, co říct. Tak z toho důvodu soudím, že tady byla i v těchto věcech nějaká velice zásadní chyba v odhadu schopností těch lidí, kteří mohli udělat takto hrubé chyby.

  Vladim Pavrovský: Pojďme si, jestli dovolíte, říct, nedá se to brát jako jeden, abych se vrátil k tomu ústřednímu tématu naší diskuse dnešní, jako jeden z důvodů tedy třeba toho nárůstu preferencí, ale není právě třeba dalším důvodem, ať už podstatným nebo méně podstatným, to, že právě se nechává naprosto beztrestně komunistická strana, jak vy říkáte, pane ŽákU, pouze něco hlásat zatím a nebude pozdě čekat na to, až se začne něco dělat? Takhle jsem to měl na mysli.

  Václav Žák: No, já si, jestli můžu, já bych se ještě vrátil k tomu, co říkal kolega Ješ. Ono je hrozně obtížné si představovat, že tu transformaci bylo možné naplánovat. Ta vždycky je, vždycky jako rozhoduje předchozí zkušenosti. Vždyť to nebyl omyl jenom Václava Klause nebo našich politiků, vždyť tuto politiku prosazovaly i ctihodné instituce, jako je Světová banka nebo Mezinárodní měnový fond. Ona měla určité teoretické oprávnění, jenže se zapomnělo na to, že ten kontext, že ta situace těch zemí je jiná. Dneska Josef Tigrid, hlavní ekonom Světové banky, píše studie, které jsou absolutně přesnou analýzou chyb, které se během těch deseti let odehrály a /nesrozumitelné/ se kaje a říká, že to špatně odhadli, že kapitalismus není jenom svoboda trhu, ale že to je kultura a že ty ekonomové té kultuře prostě nerozuměli, že to hrozně podcenili. To se dneska ví, ale ví se to na základě teprve těch chyb. Odsuzovat, že to ty lidi nevěděli dopředu, bych se já osobně, který ke Klausovimá velmi kritický vztah, bych se neodvážil. Klaus byl politik, který chtěl mít pro svou transformaci podporu, a proto například podporoval českou cestu z jednoduchého důvodu. Česká veřejnost nevěřila tomu, že její tradicí značky Škoda, Tatra, já nevím co, nedokážou obstát samy ve světové soutěži. Oni tomu nevěřili a Klaus jim vyšel vstříct. Než by se s nimi hádal, že to musí prodat zahraničnímu kapitálu, tak hledal způsob, jak to tomu zahraničnímu kapitálu dát, protože to bylo politicky nepopulární. Když si vzpomenete, že okolo Škody Mladá Boleslav bylo v novinách napsáno víc kritických článků než okolo privatizace Poldi Kladno, což byla absolutní katastrofa.

  Jiří Ješ: Ano, nicméně přesto myslím, že tady právě byl ten rezervoár nevyužitý, těch lidí, kteří mohli být osloveni a o nichž se mohlo a mělo vědět. Někdo se měl starat, jestli náhodou nejsou, kteří měli především ten morální, respektive právní aspekt, který zde katastrofálně, jak správně říkáte, chyběl. Kromě toho bych chtěl říct, že i frekventanti prognostického ústavu, což byl třeba Václav Klaus i Miloš Zeman, se mohli lišit tak protikladně v názoru na kupónovou privatizaci, že jeden o ní mluví jako o zázraku a druhý jako o podvodu století a právě vámi zmíněný Tříska byl autorem tohoto projektu, který se dneska spíš blíží tomu hodnocení Zemanovu než tomu Klausovu

  Václav Žák: No, Zeman nebyl v prognostickém ústavu nikdy. Zeman byl v nějakém /nesrozumitelné/ ústavu zemědělství po tom, co mu rozehnali jeho laboratoř pro komplexní modelování, ale zase jako jakmile se o těch věcech bavíme ve vyhraněně etických kategoriích, tak se, myslím, trochu míjíme s tou podstatou. Kupónová privatizace nebyla ani podvodem století a hlavně u určité třídy podniků neměla alternativu, protože existovaly podniky, o které zahraniční kapitál prostě zájem neměl a přitom domácí úspory na to nestačily, aby si je někdo mohl koupit. Čili se mají ty podniky rozdat, to byla asi myšlenka, kterou bych i po těch deseti letech dneska držel. Ovšem neměly se rozdat a neměl se spustit kapitálový trh bez pravidel hry, která platí v Americe, kde jsou nejpřísnější. Kdybychom ta pravidla hry zavedli od začátku, tady se Klaus strašně mýlí a nevím, jestli vědomě nebo nevědomě, kdybychom zavedli americká pravidla, měli jsme pro to lepší předpoklady, protože u nás všecky akcie byly položky na počítači. My jsme mohli mít nejprůhlednější kapitálový trh na světě a mohli jsme mít nejlepší kapitál. Místo toho se to udělalo, se tam nad tím zavřela voda, aby došlo ke koncentraci kapitálu a teprve tam došlo k tomu poškození ekonomiky. Samotný rozdání akcií ještě nevypovídalo nic o tom, jestli to bude úspěch nebo neúspěch.

  Vladim Pavrovský: Dobře, uzavřeme tedy tuto kapitolu, i když by se o ní dalo samozřejmě hovořit ještě mnohem déle, pojďme se vrátit k té otázce. Já jsem jí záměrně položil, nebude pozdě, až se bude čekat na to, až začnou komunisté něco dělat, až prostě skutečně /přerušen/.

  Václav Žák: Podle mého názoru je současný komunistický program radikální demokracie, naprosto nerealistický program a uniká to pozornosti, protože je komunistická strana vyloučena z politického života. Kdyby se na něm normálně musela podílet, kdyby musela říkat alternativy, co by dělala ona, kdyby vládla, tak by, myslím si, většina voličů velmi rychle zjistila, že to žádná alternativa není. Ta komunistická strana žije z toho, z těch chyb těch druhých a z toho, že ona sama může jenom formálně kritizovat a nemusí nic navrhovat. Čili podle mého názoru, pokud se tady začne dělat normální politika, komunistická strana se vytáhne z izolace, zapojí se do života a ty další strany začnou dělat férovou, rozumnou politiku, nemáme se vůbec čeho bát.

  Vladim Pavrovský: No, ona komunistická strana nabízí ty své vlastně alternativní názory a nápady na to, jak to řešit, ona to nabízí, jenomže nemá moc je prosazovat, rizikem to, co, protože všichni víme, to, co prosazuje, je to mnohdy třeba i líbivé, ale samozřejmě /nesrozumitelné/.

  Václav Žák: Komunistická strana dnes má radikální program samosprávné demokracie, což je program, který může zastávat, řekněme, komunální nebo regionální strana někde, ale řídit stát se s tímto programem, podle mého názoru, skutečně nedá.

  Vladim Pavrovský: To znamená umožnit jí, aby to zkusila třeba případně až tak daleko?

  Václav Žák: Vždyť kromě základních věcí, jako je vstup do NATO, že nechce do NATO a že není většině lidí asi jasné, jestli chce nebo nechce do Evropské unie, jaký má vlastně postoj k zahraničnímu kapitálu, jak bude dávat dohromady ty podniky, kdyby se dostala k moci. Prostě ta komunistická strana není nucena, protože politika je strašně zideologizovaná a bavíme se o heslech pravice - levice a nebavíme se o konkrétním řešení problému, tím pádem ta komunistická strana v tom stínu může lovit v kalných vodách. Až ta politika přestane být ideologická a začne být věcná, tak se mnohem samozřejmě těmto lidem stane to, že půjdou dolů zpátky k těm pěti procentům.

  Jiří Ješ: Je v tom jisté riziko. Já souhlasím s tím, že by to nemělo být tím, za co se to dneska vydává, to znamená za hlavní nebezpečí, protože to zřejmě je někde jinde a musíme po něm především pátrat, ale přesto bych neriskoval dát jim moc, protože co je vždycky velice nejasné, co oni s tou mocí provedou a dovedou si poradit pak velice rychle tím, že rabují zemi a že zavřou lidi a že dělají to, co nám předvedli, nejenom nám, ale celému světu, kde se k moci dostali a že hlavně se od té domoci /nesrozumitelné/ nikdy.

  Vladim Pavrovský: Václav Žák?

  Václav Žák: Já si myslím, že ve francouzské vládě, v italské vládě jsou komunisti. Neznamená to žádnou tragédii. Po pádu železné opony, po kolapsu Sovětského svazu prostě nebezpečí monolitního ovládnutí ve střední Evropě na dlouhou dobu neexistuje a z toho důvodu je velmi účinné, když se komunisté účastní politického života, protože jedině potom ta politika přestane být emotivní, přestane být strašně vznětlivá, začne být praktická, začne být dohadování.

  Vladim Pavrovský: Ještě slovo naposled, mě napadá, vy říkáte, aby se účastnili, neúčastnili a tak dále, dát jim moc. Vždyť oni vlastně to všechno mají. Oni se nezúčastňují, protože ty výsledky voleb jsou zatím takové, jaké jsou. To není, že by jim někdo v tom nějak násilím bránil. To je prostě parlamentní /přerušen/.

  Jiří Ješ: Nikdo s nimi nechce do koalice, to je pravda.

  Vladim Pavrovský: Samozřejmě, ale to už jsou šachy parlamentní.

  Václav Žák: Nejen parlamentní. To je, podařilo se vytvořit představu, že ten, kdo by kooperoval s komunisty usiluje o totalitu v této zemi. To se podařilo, tuto představu vytvořit. Ta je naprosto falešná a ta brání všem politickým stranám, aby se s KSČM bavily. Pak jsou ovšem výsledkem opoziční smlouvy, pak jsou výsledkem absolutně zablokované politické systémy, snahy dělat čtyřduhové koalice a všechny nesmysly, který blokují dneska dělání normální politiky.

  Jiří Ješ: Třeba si uvědomí ...

  Vladim Pavrovský: Na druhou stranu je to i o jisté slušnosti politiků, kteří si jaksi z hlediska a chci v to věřit, že je ta slušnost také, kteří si nechtějí /diskuse/. Dobře, ať tak nebo tak, víc toho nestihneme. Myslím, že téma opoziční smlouvy a dalších, že přijde, že se možná i v této sestavě brzy tady uvidíme. Chci poděkovat Václavu Žákovi, šéfredaktoru Listů, mému redakčnímu kolegovi Jiřímu Ješovi a za všechny se loučí Vladim Pavrovský, který dnešní pořad připravil. Na slyšenou.

  Jiří Ješ: Na slyšenou.

  Václav Žák: Na slyšenou.


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|