pátek 3. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Zásadní vědecký úspěch:
 • Tajemství chromozomu 22: Vědci dešifrují kód lidského života (Guardian) Internet a lidská budoucnost:
 • Milionář Rupert Murdoch: Internet poskytne obyčejným lidem obrovskou moc a vliv Étos Britských listů a česká politika:
 • Hup do vody (Václav Pinkava) Mladá fronta Dnes:
 • Špatně jste interpretovali skutečnosti kolem Koženého (Jaroslav Bašta) Česká politika a ekonomika:
 • Ještě jednou k diskusi o postkomunistické reformě v ČR a o komunistické vině (Jaroslav Teplý) Podvody na Právnické fakultě UK:
 • Bezvadná statistická analýza, ale k ničemu (Michal Škop) Česká věda v zahraničí:
 • Vzorem pro americké studenty je česká vědkyně, kterou v ČR nikdo nezná (Juliana) "Děkujeme, odejděte":
 • Chaun, spokojený revolucionář (Petr Jánský) Česká byrokracie:
 • Češi, petice, politika a rodná čísla, která znamenají všechno (Miloš Kuhn) Kontroverzní britská imigrační politika:
 • Ponížení na Heathrow (Jan Macháček) Reakce:
 • Článek francouzské autorky o bezdomovcích byl komunistický (Ondřej Čapek)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Hup do vody

  Václav Pinkava

  Na stránkách (obrazovkách?) Britských listů se vždy najde pluralita názorů. Přitom jistá jména zaznívají častěji, a čtenář jakoby se s těmito lidmi seznamoval skrze jejich články (většinu mých plků v BL najdete tudy ). Jakoby každý pisatel zaujímal nějaký prostor nebo revír na názorovém schematu.

  Trochu tady odbočím, pro vysvětlení: Zjednodušená forma zmíněného schematu je jakýsi čtverec nebo obdélník, vodorovně značený levice-pravice, zatímco svisle seshora dolů vede princip direktivní-dobrovolný. V reálu je tento prostor spíše tvaru U, neboť extrémy levicové a pravicové jsou o své pravdě tak skálopevně přesvědčeny, že svá řešení ostatním (ve jejich vlastní prospěch) hodlají vnucovat, zatímco střed je měkký a co do vnucování nejslabší. Možná ještě trefnější přirovnání je jakýsi plandající hadr, upevněný u stropu na obou koncích. Kdybychom svislou osu záměrně obrátili, můžeme se v představách ponořit do moře, kde v levicových a pravicových hlubinách dávného přesvědčení žijí jakési ohavné potvory a uprostřed se u hladiny potácejí hejna potěru, oscilující tu do leva tu do prava, tu vábeny z jedné strany světélkující návnadou nepoznaného, tu odpuzovány objevenou příšerou.

  Někdy je to trochu obtížné pisatele BL na tento topologický povrch zasadit, neboť pisatelé-intelektuálové své názory převracejí a obracejí dle libosti, aby si s tématem tzv objektivně analyticky zahráli. Podobají se právníkům, kteří obhajují i zcela nepochybného provinilce v zájmu fair play a vyváženosti. Sám pan Čulík je schopen výborných akrobatických kousků tohoto typu, je sice více doma na levici, ale přidá se rád, jen aby diskuse neutuchla. Například by mi v tomto místě namítl, ať uvedu příklady. Nemám k tomuto chuť, neboť pravidelný čtenář jeho poznámek buď ví co mám na mysli, anebo mi nerozumí a takovému nerozumím já. (Vida - příležitost ke komentáři!) Abych vysvětlil. Jde vždy jen o mé tvrzení, můj osobní dojem, můj výklad, význam, který čemusi přikládám a jak to chápu já. Vypovídá to víc o mně než o nějaké skutečnosti, že to nehodlám všem a důsledně dokazovat a ospravedlňovat. Jen a jen můj názor, žádná absolutní pravda. Stejně plané by bylo dokazovat na základě objektivní existence pestrobarevných mořských potvor marnivost či řád - čí, přírody anebo Boha? Jsou tací, kteří svůj výklad vnucují. Pachtění za pravdou rozebíráním je jen jeden možný způsob. Je možná i syntéza, myšlenka nadmutá a odpoutaná jako horkovzdušný balón - dobrovolný terč přízemním kritikům k sestřelení. Poesie. Výtvarné umění. Hudba...

  Abych se vrátil k tomu vodnímu podobenství, pan redaktor se zdánlivě nachází v jakési ponorce, nezúčastněn a nenamočen, přitom se pohybuje semo tamo všemi směry a své rybičky pošťuchuje, aby voda nestála. Občas je vystaví jako každý pyšný chovatel. Správný přírodovědec by je nechal na pokoji a jen pozoroval, ale BL jsou přece jenom mikrokosmos společnosti, akvárium napodobující zdravý diskusně-komentátorský oceán, jehož ekosystém se zde simuluje, coby názorný příklad pro ostatní, leklé ryby, z post-totalitního rybníka. Ale dost bylo podvodných příměrů.

  Čtenářů BL je tuším o několik řádů víc než pisatelů a čtenáři mají své názory. Na názorově tak pestrobarevných stránkách BL je možné nalézt svého názorového šampiona. Pokud někdo zastoupí můj vlastní názor uspokojivým způsobem, proč bych se sám stal pisatelem. A pokud nemám názor žádný, mohu si zde vybrat, jako v butiku. Podobně to máme s politikou. Pokud v politice jsou lidé, kteří mne zastupují v tom pravém slova smyslu, nemám zapotřebí do politiky vstupovat, pokud mi o nic nejde, ať si v politice hraje na důležitého kdokoliv. To však není náš případ.

  Pokud mne nikdo nezastupuje, mohu se angažovat sám, dostanu li k tomu příležitost. Mám však nárok vyzvat ty ostatní k odstupu - jako bychom vyzývali pisatele BL, aby přestali psát? Jak jim to sdělím, pokud zůstanu jen čtenářem. Akt výzvy vůči politikům je aktem politickým, chtě nechtě.

  Pisatele v BL nikdo nezvolil. Jako naši politici to jsou víceméně samozvanci, kteří se považují za nejlepší zástupce nejen vlastního názoru - jsou i tací, kteří znají pány Někoho, Nikoho a Každého tak důvěrně, že jejich názory ochotně tlumočí. Internet je pole působnosti ješitných. Já se k ješitnosti přiznávám, než se zeptáte. Svou ilustraci níže nabízím samozřejmě k obdivu. Ale i k následování, neboť obrazovky BL jsou na můj vkus málo obrazové.

  Zastáváte li názor, že mediální vliv je mocenská zbraň, a že názory ostatních pisatelů nejsou jen tlacháním do větru, oponujte těm názorům, s kterými nesouhlasíte. Pokud ne, nabádejte všechny ostatní potencionální čtenáře, aby BL nečetli, protože to je "goebbelsovský plátek" který netřeba brát vážně, právě proto, že je v BL takové názorové panoptikum. Je snadné toto médium zlehčovat, ale je to zbabělé, soudím.

  Otázka zní, zda se stát místo konsumenta aktérem. Pokud by šlo o vstup do politiky, jde přecejen o závazek, a je oprávněné namítnout, že do politického akvária zapáchajícího zdechlinami, kde schází sanační systém, hned tak nepolezu.

  Ale na rozdíl od vstupu do politiky "talk is cheap" mluvit je laciné - v obojím slova smyslu. Tak se vyjadřujte, vážení spoluobčané, nenechejte se názorově zastupovat, ani okecávat. Cvičte si své mozkové závity.

  Třeba mi vytkněte, že příměr s rybami je blbost. Ryby přece mlčí.

  Václav Pinkava

  Poznámka JČ: Odmítám nálepku, že jsou mé "názory" "levicové". Je to směšné. Jsou-li mé názory "levicové", jaké jsou pak názory mediálního magnáta Ruperta Murdocha, viz toto číslo Britských listů... Pravda, Murdochovy názory se poněkud odlišují od názorů Vladimíra Železného... - Nemohu za to, že v úzkém českém kontextu přijal agresivni primitivismus nálepku "pravicovosti". To ovšem přirozeně neznamená, že Čulíkovy názory jsou "leviové".  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|