středa 8. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby "Děkujeme, odejděte":
 • Podporuji nenásilnou protivládní činnost občanů (Oldřich Maděra) Česká politika:
 • Rozčarování (Ivan Hoffman)
 • Úspěch v Bruselu (Ivan Hoffman) Školství:
 • České vysoké školství - dosud jen malé změny (Robin Healey) Z pohledu cizince, který žil dlouho v ČR:
 • V Čechách vládne všeobecný rasismus (Farimah Daftary) Česká literatura:
 • Literatura bez papíru aneb CD-ROM o Josefu Škvoreckém (Martin Pilař) Ekologie:
 • Žaloby proti umístění obchvatu D5 kolem Plzně podány (Děti Země, Plzeň) Oznámení:
 • Anglo-American College in Prague announces an intensive course to be run during January 1999: HUP 150 Public Opinion, Media and Politics  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Podporuji nenásilnou protivládní činnost občanů

  Oldřich Maděra

  Vážení občané - voliči,

  děkuji autorům výzvy "Děkujeme, odejděte", že se jako řadoví občané odhodlali a napsali to, co si již delší dobu myslí mnohý z nás. Velmi jasně formulovali ve své výzvě i mé myšlenky.

  Po vyhlášení výzvy "Děkujeme, odejděte" jsem ji podepsal. Podobně jako téměř dvěma stům tisícům z Vás mi vadila arogance a neomylnost, s jakou nám vládne vláda, a také její naprostá neschopnost a nekvalifikovanost řešit základní problémy této země. Čekal jsem, co na výzvu odpoví dvě nejsilnější politické strany. Počítal jsem s tím, že toto vážné varování značné části veřejnosti vezmou jako poslední výstrahu a pokusí se alespoň částečně zreformovat svou politiku. Očekával jsem, že oba její předsedové, kteří nesou jako vládní, parlamentní a zároveň straničtí činitelé největší zodpovědnost za neutěšený stav naší země, odstoupí. Nestalo se tak. Autorům výzvy i občanům je z tribun partají nadáváno za to, že vyslovili svůj názor.

  Obě strany, signatáři opoziční smlouvy, kteří uzavřeli de facto koalici proti občanům, ji nyní stvrdili na další období. Znemožňují tímto občanům svobodně vykonávat jejich vůli ve vlastní zemi. Členové těchto stran se zpronevěřili svým předvolebním slibům. Země je v hluboké ekonomické a morální krizi. Obě tyto strany ji dále prohlubují. Občané mají plné právo bránit se v této situaci jakýmikoliv nenásilnými prostředky proti jejich zvůli. Již asi týden uvažovalo nás, zhruba třicet sigatářů výzvy, kterou cestu zvolit. Část se nás kloní k tomu, založit rychle novou politickou stranu, získat jasným a čistým programem na svou stranu Vás voliče a vyhrát nové předčasné volby. Druhá část je pro to, aby bylo založeno občanské sdružení jako trvalá pojistka, aby ani nově vzniklé strany nemohly dospět do stádia vnitřního zatuchnutí a následného zabetonování politické scény.

  Myslím si, že obě cesty jsou správné. Ani já nevím, koho bych v současné situaci volil. Kloním se však spíše ke druhé alternativě založit občanské sdružení, které by dlouhodobě vystupovalo jako opozice občanů proti jakýmkoliv novým pokusům o utopení demokracie nějakou novou opoziční smlouvou. Navrhuji Vám nezatracovat ani jednu ani druhou cestu. Jděme současně oběma. My, kteří založíme občanská sdružení, budeme volit naše kolegy v jejich nových stranách. Budeme však pojistkou proti tomu, aby se jim nestalo to, co dnes ODS a ČSSD. Zároveň Vás žádám, aby se jednotlivé nově vzniklé strany slučovaly s ostatními nově vzniklými, dohodly se na jasném programu a ten předložili voličům.

  My v občanských sdruženích se budeme snažit podrobně probrat jednotlivé okruhy otázek, které nás pálí a budeme hledat cestu ven z bludného kruhu. Budeme se snažit morálně podporovat nově vzniklé strany a všestranně jim pomáhat v jejich nelehkém boji. Za tímto účelem jsme vytvořili veřejný diskusní klub. Funguje jako mailing list. Když se do něj přihlásíte, dostanete automaticky všechny příspěvky členů klubu. Když pošlete svůj příspěvek, dostanou ho automaticky všichni členové klubu. Výsledky budeme zveřejňovat na vlastní www stránce. Zde bude vytvořen také systém veřejného hlasování - jakéhosi minireferenda o jednotlivých předkládaných problémech. Na rozdíl od všech průzkumů veřejného mínění a anket však půjde o hlasování veřejné, kdy každý hlasující bude muset zveřejnit alespoň svou e-mailovou adresu. Výsledky budou pak seřazeny a zveřejněny. Zároveň bude zajištěno, aby každý hlasoval o daném problému pouze jednou. Chceme tak nastavit politikům zrcadlo, ve kterém by viděli, jak se často jejich názory a skutky diametrálně liší od představ veřejnosti.

  Jak se dostanete do diskusního klubu?

  1. Poslat e-mail na listserv@arachne.cz

  2. Do něj napsat jediný řádek: subscribe vyzva-announce

  3.Poslat další e-mail na jinou adresu vyzva-announce@arachne.cz

  4. Do něho už můžete napsat svůj příspěvek, který dojde všem členům skupiny včetně Vás (pro Vaši kontrolu).

  5. Pokud budete chtít zjistit kdo je ve skupině, napíšete e-mail na  adresu listserv@arachne.cz s příkazem: who vyzva-announce

  6. Přijde Vám odpověď od serveru arachne, kdo je ve skupině přihlášen

  7. Pokud se budete chtit odhlásit a zrušit tak zasiláni e-mailů, napíšete e-mail na adresu listserv@arachne.cz s  příkazem: unsubscribe vyzva-announce

  8. Je to jednoduché, ale nepočítejte s tím, že Vás někdo odhlásí jinak, je Vás hodně. Doporučuji první mail krátký - např. kontrola spojení (uvést do předmětu zprávy, aby ho ostatní nemuseli číst).

  První úkol pro Vás do veřejné diskuse. Deset hlavních bodů, které jsou pro Vás jako občana nejdůležitější k vyřešeni v současné době - tj. vlastně v kostce Váš program našeho nového sdružení.

  Na závěr upozornění. Tato debata bude úplně veřejná, budou do ní odkazy na Internetu, může se do ní přihlásit stejným způsobem jako Vy kdo chce. Doporučte to svým známým.

  Nelekejte se případných nadávek. Přece něco sneseme!

  Záložní komunikace a dotazy na vyzva@madera.cz

  Odkaz na nově vzniklou stranu, kterou podporujeme a uvažujeme o sloučení s ní http://www.ds.mlboleslav.cz/

  za přípravný výbor

  Ing. Oldřich Maděra  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|