středa 8. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby "Děkujeme, odejděte":
 • Podporuji nenásilnou protivládní činnost občanů (Oldřich Maděra) Česká politika:
 • Rozčarování (Ivan Hoffman)
 • Úspěch v Bruselu (Ivan Hoffman) Školství:
 • České vysoké školství - dosud jen malé změny (Robin Healey) Z pohledu cizince, který žil dlouho v ČR:
 • V Čechách vládne všeobecný rasismus (Farimah Daftary) Česká literatura:
 • Literatura bez papíru aneb CD-ROM o Josefu Škvoreckém (Martin Pilař) Ekologie:
 • Žaloby proti umístění obchvatu D5 kolem Plzně podány (Děti Země, Plzeň) Oznámení:
 • Anglo-American College in Prague announces an intensive course to be run during January 1999: HUP 150 Public Opinion, Media and Politics  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Literatura bez papíru aneb CD-ROM o Josefu Škvoreckém

  Martin Pilař

  Když v roce 1997 vyšla na dvou CD-ROMech "nejkompletnější interaktivní multimediální encyklopedie shrnující poznatky literární vědy od roku 1945" nazvaná Česká literatura od roku 1945, říkal jsem si "no sláva, už bylo načase". Brzy jsem si s ní zvykl pracovat a teprve poslední dobou mi stále více vadí, že obrovská suma informací, které jsou zde obsaženy, je poněkud nevyvážená. Kromě základního historického nástinu se zde uživatel může seznámit s reprezentativním souborem analýz poválečné české prózy, popř. i s detailním soupisem exilových časopisů a různých krajanských tiskovin. Oproti tomu jsou informace o důležitých básnických sbírkách často velmi kusé a neskonale povrchnější. V inovovaných verzích bude ještě dlouho co doplňovat.

  V naprosto jiné situaci byli nadšenci ze Společnosti Josefa Škvoreckého (v čele s Václavem Krištofem), kteří se tři roky věnovali přípravě interaktivního CD-ROMu Josef Škvorecký: Život a dílo (vydala Vyšší odborná škola a Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého v Praze, 1999). Předmět jejich zájmu byl nesrovnatelně užší, a proto si mohli činit ambice shromáždit co nejúplnější soubor nejen primární i sekundární literatury, ale i písemných a obrazových dokumentů doplněných čtrnácti videosekvencemi a stejným počtem zvukových ukázek načtených autorem.

  Některé z více než 1200 fotografií jsou sice roztomile amatérské, ale celek náročného encyklopedického projektu byl zvládnut navýsost profesionálně.

  Členění tematických celků je nejen vizuálně příjemné, ale především snadno pochopitelné a přehledné. Zdaleka není pouze gentlemanskou záležitostí, že čelné místo je vyčleněno pro autorovu životní družku a spolupracovnici Zdenu Salivarovou.

  Další informační oddíly jsou věnované nakladatelství 68 Publishers a pestré galerii slavných i méně známých lidí podstatných pro autorův životopis i pro jeho dílo.

  Z velice hodnotné mozaiky obrazových a písemných dokumentů mne zaujal např. autentický zápis z jednání ideologické komise ÚV KSČ, na němž se mj. rozhodovalo i o Škvoreckého Zbabělcích.

  V českém kontextu zatím není zvykem vydávat knihy na audiokazetách - Werichův Švejk a dětské pohádky jsou v tomto ohledu spíše výjimkami potvrzujícími pravidlo. Škvoreckého autorské čtení vlastní rané poezie a úryvků z vrcholných próz objevuje dávno objevenou skutečnost, že rozsáhlé police "audioknih" ve velkých západních knihkupectvích mohou mít značný estetický i dokumentární význam.

  Většina textů přibližujících autorův život a dílo se vyznačuje nejen laskavostí a humorem, ale i pro Škvoreckého typickým názorem, že psaní a vnímání literatury může být docela příjemnou zábavou. Výjimek z pochopitelného fandění autorovu pojetí života a literatury se v komentujících textech neobjevuje mnoho, ale jedna je pro Čechy natolik typická, že si zaslouží aspoň krátkou citaci.

  V životopisném medailonu (čteném Jiřím Bartoškou) mne totiž zarazil komentář Škvoreckého románu Dvě vraždy v mém dvojím životě (1996). Autoři medailonu konstatují, že se autorovi nepodařilo "vstoupit podruhé do téže řeky, v tomto případě vrátit se do vlasti a pochopit uvažování nás, kteří jsme prožili normalizaci v Československu".

  Jinými slovy: Situaci v ČSSR můžeme správně vykládat jen my - emigranti ať nás nepoučují... Podobných diskutabilních zaskřípnutí jsem na CD-ROMu více nenalezl.

  Životopisné údaje jsou sice místy legračně detailní, ale naštěstí se všechny střípky skládají v obraz "člověka", nikoliv "klasika". Pro interpretaci Škvoreckého díla např. vůbec nepotřebuji vědět, že v australském horku dostal rýmu, ale uznávám, že je to pěkná historka.

  Literární historik na celém projektu asi nejvíce ocení snadný a rychlý přístup k textům, které byly dosud vydány buď v zahraničí (např. publicistika), nebo v omezeném nákladu pro členy fan-clubu (především téměř úplná bibliografie a filmografie připravená Iljou Matoušem).

  Především díky spolupráci s nakladatelstvím Ivo Železný, které postupně vydává souborné dílo J.Škvoreckého, obsahuje CD-ROM naprostou většinu autorova díla.

  Kvůli výrobním termínům se sem už nevešla zatím poslední detektivka Krátké setkání, s vraždou (1999), kterou Škvorecký napsal společně se Zdenou Salivarovou. Lze očekávat, že se počítačové zpracování obsáhlého literárního díla stane základem pro další analýzy zvláštností autorského jazyka a stylu.

  Určitě bude ještě pár let trvat, než se interaktivní encyklopedie o české literatuře stanou běžným zdrojem informací i estetických prožitků. CD-ROM o Josefu Škvoreckém přesvědčivě dokazuje, že moderní způsoby zpracování informací mohou uspokojit jak náročného literárního historika, tak běžného čtenáře, který si chce počíst a zároveň se cosi více dozvědět o svém oblíbeném autorovi.

  Martin Pilař

  Pozn.: "Papírová" verze této stati vyjde v literárním časopisu Host.

  (CD-ROM o Josefu Škvoreckém si lze objednat na e-mailové adrese: sgjsvos@mbox.vol.cz)  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|