čtvrtek 23. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Korupce, soudy a sdělovací prostředky:
 • Korupce, kterou objeví novináři, se v Británii trestá: Naprostá katastrofa bývalého britského konzervativního ministra
 • Guardian: Neil Hamilton - "Lhář a podvodník"; "Zkorumpovaný, peněz chtivý lhář" Důležitý modelový případ i pro české novináře:
 • Trestní zákon o pomluvě je neslučitelný se svobodou tisku (šéfredaktor deníku Guardian) Kalendář vývoje lidstva i Země:
 • Milénium? Jaké milénium? (New Scientist) Kriminalita a Viktor Kožený:
 • Zjednávání pořádku (Ivan Hoffman) Reakce:
 • Cizinci (Ladislav Nedbal, JČ)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Milénium? Jaké milénium?

  Co vlastně budeme 31. prosince oslavovat? I zbožní křesťané uznávají, že se Kristus nenarodil před 2000 lety. Existuje celá řada jiných důležitých událostí, které by mohly být počátkem našeho kalendáře. Abychom si příliš nevyskakovali, týdeník New Scientist shrnul historii vývoje vesmíru i planety Země a navrhl různá data, od nichž bychom mohli či měli počítat náš kalendář.

  Začátek - Rok 13 000 000 000

  Velký třesk, při teplotě trilionů a trilionů stupňů. Okamžitě se vesmír začal rozpínat a začal chladnout. O zlomek vteřiny později rozhodl vesmír, že bude vládnout hmota a nikoliv antihmota. Při vzniku vesmíru existovalo množství antihmoty, ale na každou miliardu antičástic bylo vždy miliarda a jedna částice. Hmota a antihmota se navzájem v ohni paprsků gamma zlikvidovaly, a zbyla jen hmota. Někteří vědci se domnívají, že antihmota ještě existuje vzdálených koutech vesmíru. Je-li tomu skutečně tak, první člověk, který si potřese rukou s návštěvníkem ze vzdálené planety, zažije možná docela nepříjemné překvapení.

  Záře - Rok 12 999 700 000

  Zpočátku byl vesmír tak hustý, že světlo nemohlo cestovat prostorem. Volné elektrony překážely fotonům a odrážely je, takže se fotony klikatily. Trvalo 300 000 let, než se kosmická mlha zvedla a elektrony se uklidily do atomů. Vesmírem začalo proudit světlo. A hmota, osvobozená od tyranie radiace, se začalo zhušťovat v galaxie.

  Hvězdy - Rok 12 000 000 000

  Po dlouhém období temnoty vznikly hvězdy a začaly vařit těžké prvky, uhlík, kyslík a železo, nutné pro pozdější vznik života. Následná smrt první generace hvězd vyvolala první exploze supernov a vznik prvních černých děr.

  Na zdraví! - Rok 10 000 000

  Ano, oblíbený světový intoxikant, etanol, existuje už hodně dlouho. Na povrchu zrn ledu ve vesmírném prostoru se utvořily molekuly etanolu a metanolu. Ale alkoholu bylo ve vesmíru málo.

  Vznikl náš svět - Rok 4 600 000 000

  Mladé Slunce ozářilo točící se disk kusů hmoty kolem něho a přitažlivost větších kusů přitahovala k nim další hmotu. Jedno toto středisko přitažlivost obíhalo kolem slunce ve vzdálenosti 150 milionů kilometrů - byla to naše planeta, zářící červeně za intenzivního bombardování, při němž vznikla.

  Násilné zrození - Rok 4 500 000 000

  Asi před 4 - 5 miliardami let se se Zemí srazilo těleso větší než Mars a provrtalo se až k jejímu jádru. Železná jádra obou těles splynula a tekutý povrch Země vyšplíchl do prostoru. Postupně z trosek vzniklo další těleso - Měsíc. Bez jeho stabilizujícího vlivu na zemskou rotaci by byl život na Zemi nemožný, neboť by podnebí na Zemi mělo obrovské rozdíly.

  Začátek života na Zemi - Rok 3 800 000 000

  Z prvotního guláše vznikly první buňky. Stopy potomků těchto prvních buněk byly nalezeny ve skalách v Austrálii, starých 3-5 miliard let. Stopy biologické činnosti byly zaznamenány i ve starších skalách v Grónsku, z doby před 3-8 miliardami let.

  Na Zemi vznikl jaderný reaktor - Rok 2 000 000 000

  V poříční deltě, která je na místě dnešního státu Gabon v Africe, soustředily přirozené procesy uran 235 a vznikly podmínky pro řízené štěpení jaderného materiálu. Řetězovou jadernou reakci zvládala pozemní voda a reakce trvala statisíce let - zahřívala vodu řek nad reakcí do bodu varu

  Spojení - Rok 1 500 000 000

  Došlo k významnému vývoji v historii složitých eukaryotických buněk, které umožňují veškerý vyšší život. Dva organismy se vzdaly samostatné existence a vytvořily si navzájem intimní poměr. Přibuzný bakterie, způsobující tyfus, pronikl do jiného jednobuněčného organismu a tam zůstal. Nakonec se tento bakteriální vetřelec vyvinul v mitochondrie, struktury, obsahující DNA, které produkují pro buňky energii.

  Chlapec a dívka - Rok 1 000 000 000

  Sex pravědpobně vynalezli červi. Předtím se všechny organismy klonovaly, ale tím nešlo organismus zlepšovat. Před miliardou až půlmiliardou let vzniklo u bezobratlých živočichů pohlavní rozmnožování. Oba hrdí rodiče mohli dětem poskytnouit směsici své DNA a tím vznikly možnosti vytvořit robustnější organismy, než jaké existovaly dosud. Sex poskytl organismům možnost pružněji reagovat na změny habitatu.

  Konec dinosaurů - rok 66 400 000

  Obrovská ohnivá koule jako asteroid o průměru asi 15 kilometrů zasáhla zemi u Mexika. Prach, který to zvířilo, způsobil na dlouhé měsíce tmu. Mnoho rostlin vyhynulo a dinosauři zemřeli hladem. Totéž postihlo všechny zvířata nad 25 kilogramů a mnoho dalších biologických druhů bylo zničeno intenzivní sopečnou činností, neboť láva pokryla 1 milion čtverečních kilometrů zemského povrchu. Vznikla ale éra savců.

  Mluvme o tom - Rok 2 000 000

  Jenže první příslušníci druhu Homo neměli dost velký mozek na to, aby byli schopni mluvit. Před dvěma miliony let se najednou mozek našich předků zdvojnásobil - z ubohých 450 kubických centimetrů na přijatelných 750 kubických centimetrů. Posílilo to racionální aspekty mozku. Asi v této době začali hominidi komunikovat prostřednictvím symbolů a slov.

  Moc lidí - Rok 100 000

  Asi kolem roku 100 000 se oddělil od jiných hominidů Homo sapiens sapiens. Tou dobou ještě existovalo na zemi množství jiných lidských ras, včetně neandrtálců, kteří se navzájem milovali a navzájem válčili. První přímý, i když sporný záznam moderního lidského člověka je 11 fosilizovaných koster z Nazaretu v Izraeli. Jsou 60 000 let staré.

  Trochu hudby - Rok 93 000

  Asi před 100 000 lety si lidé poprvé vyvinuli zájem o hudbu. První známý hudební nástroj je flétna, nalezená ve Slovinsku, která je asi 93 000 let stará. Existují z ní jen fragmenty, ale flétny, na které se hrát dá, vyrobené z kostí, staré 9000 let, byly nalezeny v Číně. Chcete-li přivítat nadcházející 94. milénium jejich pesimistickým zvukem, klikněte myší na  na toto místo.

  Počítejme - Rok 30 000

  Před 30 000 lety vyryl obyvatel jeskyně ve střední Evropě vroubky do vlčí kosti. Tento jeskynní člověk byl prvním světovým matematikem.

  Dobré víno - Rok 8000

  Lidi asi pili alkohol od té doby, co rozmačkávali prsty nahnilé hrozny. Z nádoby, nalezené v Íránu, vyplývá, že se tam vyrábělo víno asi v letech 5500 př. Kr. Rusové tvrdí, že na Kavkaze se vyrábělo víno už kolem roku 6000 př. Kr.

  Antikoncepce - rok 3550

  Historie je plná preservativů z hadí kůže a antikoncepčních mořských hub. První zmínka o antikoncepci, která fungovala, je v eberských papyrech, což je egyptská lékařská kniha z roku cca 1550 př. Kr. Ženy si měly namočit látku do pasty vyrobené z datlí, medu a kůry akátovníku a dát si ji do vaginy. Tělesná teplota vede k fermentaci akátovníku a vzniká z toho kyselina mléčná, což je spermicid, který se používá ještě dnes.

  Vynález nuly - rok 2400

  Nulu vynalezli kolem roku 400 př. Kr. Babyloňané a začali ji používat k odlišování číselných řádů 20 -200 - 2000. Zjistili také, že existuje nekonečná řada čísel.

  Eureka - Rok 2260

  Archimédés objevil v roce 260 př. Kr. zákon plovatelnosti: zjistil, že všechno, co se ponoří do vody, je vytlačováno silou, rovnou váze vody, kterou to vytlačilo.

  Vidím už dobře - rok 720

  Před sedmi stoletími spojili ve Florencii Alessandro di Spina a jeho přítel Salvino degli Armati dvě čočky můstkem ve tvaru nosu a vytvořili první brýle.

  Patentování - rok 579

  V roce 1421 zjistil jiný Florenťan, architekt Filippo Brunelleschi, že dělníkům velmi ušetří práci, když se do lodí zvedají bloky mramoru pomocí jeřábů. Odmítl však svůj nápad poskytnout florentské vládě, dokud mu nebylo zaručeno, že vynález bude jen jeho majetkem. Florencie souhlasila, a tak vznikl první patent. Brunelleschi také vynalezl perspektivní kresbu.

  Nové světy - rok 508

  Kryštof Kolumbus, první Evropan, který se přeplavil přes Atlantik založil základnu v Hispaniole, na dnešním Haiti, 6. prosince 1492. O šest let později doplul do dnešní Venezuely. Jenže podle archeologických výzkumů u Pittsburghu v Pennsylvanii se osadníci z Evropy usadili na americkém kontinentně už před 16 000 lety.

  Smrt blbouna nejapného - rok 319

  Ptáka dronte (blbouna nejapného), který žil na ostrově Mauritius, v šestnáctém století vyhubily často se tam zastavující obchodní lodi - pro námořníky byl pomalu se pohybující pták, neschopný letu, vítaným zdrojem masa. Byl to první biologický druh, kterého vyhubili lidé.

  Lízejte - rok 225

  Před 225 lety byla vynalezena zmrzlina.

  Rozhlas - rok 99

  Rádiové signály už pronikají ze Země do vesmíru skoro celé století - jedním z prvních vysílání bylo Marconiho první transatlantické vysílání 12. prosince 1901. Vzhledem k tomu, že zatím na naše signály nereagovala žádná mimozemská civilizace, asi nejsou ve vzdálenosti 50 světelných let žádné inteligentní kultury - anebo si nikdo nemyslí, že s námi stojí za to mluvit.

  Galaxie - rok 77

  Až do roku 1923 byla známa jen jediná galaxie - naše vlastní Mléčná dráha. Ale v říjnu 1923 vyfotografoval americký astronom Edwin Hubble hvězdu v mlhovině Andromeda. Dokázal, že je součástí obřího hvězdného systému mimo Mléčnou dráhu - galaxie Andromeda.

  Zázračný lék - rok 72

  Penicilín znamenal revoluci při léčení bakteriálních infekcí. Skotský bakteriolog Alexander Fleming si povšiml, že plíseň Penicillum notatum, která náhodou kontaminovala kulturu na misce, usmrtila tam rostoucí bakterie. O deset let později byl vyroben čistý penicilín, a penicilín a další antibiotika se staly skutečným hitem - což je jejich zkázou. Předepisují se nyní tak často, že si vůči nim bakterie vytvářejí imunitu. Pokud nebude omezeno příliš široké užívání antibiotik, může dojít k tomu, že za dobu kratší než sto let od jejich objevu nebudou antibiotika k ničemu.

  Dálkový ovladač - rok 44

  Televizní dálkový ovladač byl vynalezen v roce 1956. Zpočátku to byly přístroje, připojené k televizi dráty.

  Začátek vesmírného věku - rok 43

  4. října 1957 vypustil Sovětský svaz na oběžnou dráhu první umělou družici Země. Američtí generálové začali mít noční můry o tom, jak Ameriku napadnou komunistické střely z nebes - a vznikl závod mezi Východem a Západem o dobytí vesmíru.

  Internet - rok 31

  V roce 1969 propojilo americké ministerstvo obrany vojenské počítače po celé Americe takovým způsobem, aby síť, která je spojovala, dokázala komunikovat, i kdyby jaderný útok velkou část té sítě zlikvidoval. Data se měla dostat k cíli bez ohledu na situaci. Internet se vyvinul z této rané sítě amerického ministerstva obrany. V roce 1993 byly zavedeny grafické prohlížeče a množství uživatelů internetu se rozšířilo doslova astronomicky.

  Umělé vytváření života - rok 27

  Hodně se mluví za poslední rok o geneticky modifikovaných organismech, avšak zapomíná se na to, že celá záležitost začala už téměř před třiceti lety. V letech 1972 - 1973 zjistili vědci v Kalifornii, že našli způsob, jak získávat z genetického materiálu virů a bakterií kusy DNA a umisťovat je jinam v genomu.

  Děti ze zkumavky - rok 23

  Do podzimu roku 1977 se mohlo narodit dítě jen potud, pokud se spermie a vajíčko rodičů setkalo v matčině těle. V roce 1977 se britským lékařům Patricku Steptoeovi a Robertu Edwardsovi podařilo spojit spermii a vajíčko v laboratoři a pak ho umístili do matky. Experiment fungoval a 25. července 1978 se narodilo první dítě ze zkumavky, Louise Brown.

  Jaderná katastrofa - rok 14

  Černobyl byl důsledkem omylu, ale reaktor byl špatně zkonstruován, nepočítal s chybami zaměstnanců a jádro se rozložilo za několik vteřin. Osm tun paliva a kus grafitového jádra se dostaly do atmosféry. Uniklo radioaktivní caesium a jód. 31 lidí zemřelo téměř okamžitě, 237 lidí onemocnělo akutní nemocí z radiace a v Bělorusku a na Ukrajině vznikla u dětí epidemie rakoviny štítné žlázy.

  5. července 1996 se narodil první lidmi naklonovaný savec, ovce jménem Dolly.

  A co kdybychom si nastavili kalendář podle událostí, očekávaných v budoucnosti?

  Kniha života - rok -3

  Do roku 2003 bude ukončeno mapování lidského genomu, miliardy písmen či "bází" DNA v lidských chromozomech. Celé generace biologů a lékařských vědců budou pak záznamy studovat. Cílem je seznámit se s desetitisíci bílkovinami, ktereé tak vznikají a rozumět jejich interakci.

  Massive attack - rok -7

  Do sedmi let by vědci měli objevit těžko zjistitelnou Higgsovu částici - jinak bude ve fyzice hodně trapnosti. Higgsova částice se jmenuje podle Petera Higgse, který argumentoval v šedesátých letech, že tyto "virtuální částice", tím, že neustále vznikají a zase zanikají, vstupují do interakce s elementárními částicemi a dávají jim hmotu.

  Lidé vytvoří život - rok -10

  V blízké budoucnosti by měli vědci dát dohromady kompletní genetickou sekvenci několika desítek bakterií a vytvořit samostatně vlastní. Tvrdí to Craig Venter z firmy Celera Genomics ve Washingtonu. Domnívá se, že lze bakterii vytvořit jen z 300 genů.

  Superefektivní počítač - rok - 35

  Atomy se mohou vyskytovat zároveň v miliardách různých stavů a  fyzikové těchto kvantových podivností mohou využívat k provádění obrovského množství simultánních kalkulací. Max Tegmar, fyzik z Princetonu, New Jersey, je přesvědčen, že za přibližně 35 let vznikne kvantový počítač, který bude silnější, než všechny počítače dohromady, které dnes existují.

  Kolonizace Marsu - rok - 90

  Je možné, že tak za devadesát let vznikne samostatná kolonie lidí na Marsu. NASA to sice neplánuje, ale Robert Zubrin, zakladatel Mars Society, je přesvědčen, že existuje technologie, která by mohla umožnit sporadický pobyt lidí na Marsu od cca roku 2008. Předpokládá, že za sto let by mohly žít na Marsu tisíce lidí a vyrábět vzduch, vodu, a další materiál z půdy na Marsu.

  Dlouhověkost - rok -200

  Nejstarší osoba, která kdy dosud žila na světě, byla Francouzka Jeanne Calmentová, která zemřela v roce 1997 ve věku 122 let. Ale podle zprávy autorů Erica Stallarda a Kennethe Mantona z Duke University v Durhamu v Severní Karolíně budou lidé v příštím století žít daleko déle. Tito vědci dospěli ze studia úmrtnosti za poslední tři desetiletí k závěru, že někde na Zemi žije žena, která se narodila kolem roku 1950 a dožije se 136 let a muž, který se dožije 130 let. Stallard je přesvědčen, že kolem roku 2200 se lidé budou dožívat věku 150 let. "Ale až budou moji pra-pravnuci číst tento článek, asi řeknou, že jsem byl příliš konzervativní," konstatuje.

  První kontakt s mimozemskou civilizací - rok - 2 000 000

  Je to odhad, ale kdo ví? Sonda Pioneeer 10 byla vyslána 2. března 1972, je nyní asi 11 miliard kilometrů od Země a doletí k hvězdě v souhvězdí Taurus asi za 2 miliony let. Asi za čtyři miliony let by si obyvatele hvězdných systémů v souhvězdí Aquilla - pokud nějací existují - mohli povšimnout sondy Pioneer 11. Do vesmíru také vyslala NASA sondy Voyager 1 a 2. Viz další podrobnosti na adrese zde.

  Konec existence Zeměkoule - rok - 2 500 000 000

  Pokud nebude Země dřív zničena srážkou s asteroidem nebo kometou, za půl druhé miliardy let zemřou všichni její obyvatelé žízní. Způsobí to Slunce, které jehož teplota a zář se pomalu zintenzivňuje. Vysuší oceány a pára zmizí ve vesmíru. Do té doby však snad naši potomci budou schopni kolonizovat jiné planety.


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|