středa 29. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Sdělovací prostředky:
 • Smí nezávislý novinář přijmout cenu? {Guardian)
 • Evropský ústav pro sdělovací prostředky: Média byla v ruských volbách zaujatá Česká politika:
 • Odposlech Ivana Davida (Ivan Hoffman) Poučení pro českou vládu:
 • Británie: Přistěhovalci jsou pro nás přínosem Diskreditace falešnými informacemi:
 • Čulík není žádný mediální expert - a prezentace jeho názorů se bohužel množí (Otakar Svoboda z ČT v Týdnu, JČ) Lékařství:
 • Nová krevní zkouška dokáže nalézt virus HIV, i když se "skrývá" Zdraví:
 • Od 1. ledna 2000 je v Británii zakázán olovnatý benzín - protože za to usilovně bojovali tři jednotlivci Věda:
 • Klonování ovce Dolly nepovede ke vytváření identických kopií lidí Elektronika:
 • Přichází nová generace videorekorderů - bez videopásků  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Evropský ústav pro sdělovací prostředky: Média byla v ruských volbách zaujatá

  Petr Bradáč

  Vázený pane,

  Evropský institut pro média zverejnil 20. prosince tiskovou zprávu o chování ruských médií behem kampane k parlamentním volbám. EIM ji bohuzel zatím nezverejnil na své stránce http://www.eim.de, ale podstatná cást zprávy je zahrnuta v analýze OBSE, viz http://www.osce.org/odihr/election/rus99-1.htm.

  Na zpráve EIM spolupracovali i Vasi kolegové z Glasgowské university Sarah Oatesová a Stephen White, dále napr. Jonathan Steele z Guardianu a Michel Tatu z le Mondu, Margot Light(ová ?) z Londýnské ekonomické skoly.

  Tiskové sdelení EIM posílám a upozornuji na tyto pasáze:

  Metodologická poznámka v tretím odstavci o pouzité technice kvantitativní analýzy. Poslední zpráva RRTV se od kvantitativni analyzy totiz krátkozrace (a servilne, kdyz byla od roku 1996 za obdobnou kvantifikaci zarputile kritizována napr. tehdejsím reditelem CT Ivo Mathé a poté ji opustila) distancuje jako od "naprosto nedostatecné" (s. 51 zprávy za rok 1998), ale nicím ji nenahradila.

  Predbezný nález upozornuje na roli obou hlavních "oligarchu" ruských médií, Berezovského a Gusinského (odst.6 nálezu), coz by mohlo být zajímavé pro ctenáre BL v souvislosti se spolecností CME, jejímz akcionárem Gusinskij je (snad, pokud svuj podíl mezitím neprodal, ale to by prodelal, kdyz se ve stredu 22. 12. odpoledne jedna nová akcie prodávala za pouhých pet a pul dolaru), ale i v souvislosti s investicí amerického spolecníka Berezovského do servisní spolecnosti Galaxie. Poslední odstavec je ucebnicový (v kladném smyslu).

  Monitorování práce sdělovacích prostředků během parlamentních voleb v Rusku v prosinci 1999

  20. prosince 1999

  Evropský ústav pro sdělovací prostředky, nevýdělečná, nevládní výzkumná instituce, zaměřená na analýzu politických linií, splnila úkol monitorovat sdělovací prostředky během ruských parlamentních voleb. Úkol byl financován Evropskou komisí prostřednictvím Iniciativy pro demokracii a lidská práva.

  Od roku 1992 provedl EIM více než třicet sledovacích misí během parlamentních a prezidentských voleb v zemích východní a střední Evropy a v bývalém Sovětském svazu. Toto je třeti sledovací mise EIM v Rusku, zaměřena na tamější sdělovací prostředky. Tato zpráva zůstává plnou odpovědností EIM a odráží jen názory Ústavu. Cílem mise bylo zhodnotit, zda sdělovací prostředky poskytovaly nezávislý a vyvážený prostor aktuálním otázkám a politickým alternativám, z nichž si voliči mohli vybrat. Monitorovali jsme od 28. listopadu do 17. prosince a zkoumali jsme také, do jaké míry dodržují úřady a politické strany a bloky uznávané demokratické normy týkající se sdělovacích prostředků.

  Monitorování bylo prováděno prostřednictvím kvalitativních a kvantitativních metod analýzy. Kvantitativní analýza měřila množství času a prostoru věnovaného politickým kandidátům na pěti celostátních televizních okruzích, ve dvaceti celostátních novinách a v regionálních sdělovacích prostředcích v Petrohradě, v Samaře, v Jekatěrinburgu a ve Vladivostoku. Moskevská firma Russian Research prováděla kvantitativní analýzu pod dozorem EIM. Tým EIM se skládal z těchto členů:

 • Profesor Jo Groebel (Německo), generální ředitel EIM,
 • Benedicte Berner (Švédsko), šéfka EIM pro mezinárodní styky
 • Dušan Reljič (Jugoslávie), šéf programu EIM "Média a demokracie"
 • Gillian McCormacková (Velká Británie) šéfka projektu EIM pro ruské monitorování
 • Dmitrij Kortunov (Rusko) Koordinátor EIM pro Ruskou federaci
 • Dr. Sarah Oatesová (USA) odbornice na média a politiku na Glasgow University
 • Profesorka Margot Lightová (Velká Británie) odbornice na mezinárodní vztahy, London School of Economics
 • Jonathan Steel (Velká Británie), bývalý moskevský korespondent listu Guardian
 • Michel Tatu (Francie) bývalý moskevský korespondent listu Le Monde
 • Profesor Stephen White (Irsko) expert na postsovětskou politiku na Glasgow University

  Předběžná zjištění

  EIM zjistilo, že zpravodajství o volnách bylo v nejdůležitějších částech ruských sdělovacích prostředků zaujaté.

  ORT a RTR, státní televizní a rozhlasové stanice s největší diváckou sledovaností v zemi měly obzvláště velkou odpovědnost, aby poskytly nezaujaté a spravedlivé informace o politických alternativách, které existovaly pro voliče, a tuto povinnost tyto stanice nesplnily.

  Zaujatost byla zřejmá ve zpravodajství i v útocích na politické oponenty v analytických pořadech. Stanice vysílaly pořady, které byly ostře zaujaté proti alianci Vlast-veškeré Rusko a byly zaujaté ve prospěch provládni Jednoty (Jedinstvo neboli Medved). Nerespektovaly ustanovení, daná ruským zákonem, ani mezinárodními dohodami a konvencemi, podepsanými vedoucími představiteli Ruské federace. ORT věnovala více než čtvrtinu svého volebního zpravodajství Jednotě (28 procent) a seskupení Vlast-veškeré Rusko se dostalo jen 14 procent volebního zpravodajství, méně než bloku Žirinovského (15 procent). Postoj pořadů vůči skupině Vlast-veškeré Rusko byl drtivou měrou záporný, zatímco postoj vůči Jednotě byl kladný.

  Ani jedna celonárodní stanice se nesnažila poskytnout objektivní zpravodajství ve volbách. TV Centre jasně podporovalo skupinu Vlast-veškeré Rusko ve velkém množství pořadů, zejména věnovaných Lužkovovi. TV 6 podporovala vládu a celkově vysílala malé množství volebních pořadů. NTV vysvětlila, že musí podporovat skupinu Vlast-veškeré Rusko, aby se vyrovnalo zaujaté vysílání ORT a RTR, i když pořady stanice NTV byly podstatně objektivnější než pořady oněch stanic. Přesto však zaměření státních i komerčních stanic na Jednotu a Vlast-veškeré Rusko vážně omezovalo informace o dalších vážných volebních kandidátech.

  EIM zaznamenala vysokou úroveň profesionality a rafinovanosti v oblasti technické produkce a v množství různých pořadů o volbách, které se vysílaly. Politická reklama v televizi byla většinou jasně označena jako reklama a kvalita reklam bylo daleko vyšší než během předchozích parlamentních voleb.

  Soustředění na pomlouvačné kampaně, vedené sdělovacími prostředky, je pravidelným rysem ruských medií už více než rok. Na jedné straně byla média, ovládaná vládou a podnikatelem Borisem Berezovským, na druhé straně byly sdělovací prostředky ovládané moskevským starostou Jurijem Lužkovem a mediálním podnikatelem Vladimírem Gusinským. Informační válka během volební kampaně zesílila.

  Velká část tisku byla také politicky zaujatá a běžným rysem článků v novinách byla skrytá reklama. Nicméně v novinách se projevovala širší škála pluralismu, což bylo hlavně důsledkem toho, že tisk má celou řadu různých komerčních, politických a stranických sponsorů.

  Regulační rámec voleb obsahoval mnoho nedůsledností a rozporů, které zůstaly během kampaně nevyřešeny. To vyvolávalo rozsáhlý zmatek.

  Nepochopení novinářské etiky, absence právní a politické podpory pro ochranu novinářů a jejich nezávislosti, slabé finanční postavení hromadných sdělovacích prostředků a jejich zaměstnanců - to všechno znamenalo, že veškerá současná právní opatření, i kdyby byla realizována v praxi, by nestačila k tomu, aby zaručila spravedlivé šíření informací a analýzy o různých stranách a blocích v Rusku.

  Závěr

  I když byla z  výrobního hlediska profesionální úroveň vysoká a časové rozdělení vysílacího času zadarmo bylo dodržováno spravedlivě, v mnoha ohledech byl charakter této volební kampaně ve sdělovacích prostředcích podstatně horší než při předchozích parlamentních volbách v roce 1995. To bylo zaznamenáno zejména vzhledem k pomlouvačným taktikám a nepodloženým obviněním z různých zločinů, která byla během tohoto období ve sdělovacích prostředcích vznášena proti hlavním politickým blokům.

  Zejména elektronické sdělovací prostředky, ať už jsou státní, veřejné nebo komerční, mají v demokracii povinnost poskytovat divákům a posluchačům spravedlivé a vyvážené zpravodajství o úplném spektru politických názorů, které se podílejí na volebním procesu. Svoboda projevu je pro pluralismus ve společnosti prvotní podmínkou. Pokud omezí nejmocnější sdělovací prostředky, jako hlavní televizní okruhy v Rusku, své volební zpravodajství na to, že jednu politickou alternativu budou špinit a druhou slepě podporovat, znamená to, že jejich divákům a posluchačům je odpíráno právo být informován nestranným způsobem. Jejich schopnost dospět k dobře informovanému závěru o tom, kdo si zaslouží jejich důvěry, je ochromena. Tak je vážně poškozen nejen demokratický proces ve společnosti, ale i důvěra veřejnosti ve sdělovací prostředky.


  EUROPÄISCHES MEDIENINSTITUT e.V.

  THE EUROPEAN INSTITUTE FOR THE MEDIA

  INSTITUT EUROPÉEN DE LA COMMUNICATION

  20th December 1999

  Monitoring of Media Coverage during the Parliamentary Elections in Russia in December 1999

  The European Institute for the Media (EIM), a non-profit, non-government, policy-oriented research institution, has carried out a mission to monitor media coverage of the Russian parliamentary elections. The mission was funded by the European Commission through the Initiative for Democracy and Human Rights. Since 1992, the EIM has carried out more than 30 media monitoring missions during parliamentary and presidential elections in countries of east and central Europe and the former Soviet Union. This is the third EIM media monitoring mission in Russia. This report remains the sole responsibility of the EIM and reflects only the views of the Institute.

  The mission sought to evaluate whether the media provided impartial and balanced coverage of the issues to be addressed and the political choices facing the electorate. Monitoring was carried out from the 28th of November to the 17th of December and included observation of adherence of the authorities and the political parties and blocs to the recognised democratic norms concerning the media.

  Monitoring was conducted using qualitative and quantitative methods of analysis. Quantitative analysis measured the amount of time and space devoted to political candidates on five national television channels, twenty national newspapers and of regional media in St. Petersburg, Samara, Yekaterinburg and Vladivostok. The Moscow-based company Russian Research carried out the quantitative analysis under EIM supervision. The EIM team consisted of the following members:

 • Professor Jo Groebel (DE), Director-General of the EIM,
 • Benedicte Berner (Sweden), EIM Director of International Relations
 • Dusan Reljic (FRY), Head of the Media and Democracy Programme at the EIM,
 • Gillian McCormack (UK), EIM Project Manager for the Russian monitoring,
 • Dmitrii Kortunov (RU), EIM Coordinator for the Russian Federation,
 • Dr Sarah Oates (US), media and politics expert at Glasgow University,
 • Professor Margot Light (UK), expert in international relations at the London School of Economics,
 • Jonathan Steele (UK), former Moscow correspondent for The Guardian newspaper,
 • Michel Tatu (FR), former Moscow correspondent for Le Monde newspaper.
 • Professor Stephen White (EI), expert in post-Soviet politics at Glasgow University.

  Preliminary Findings

 • The EIM found that coverage of the elections in the most important sections of the Russian media was biased.

 • ORT and RTR, state broadcasters with the greatest audience reach in the country, had a particular responsibility to provide impartial and fair information about the political choice on offer to the electorate and did not live up to it.

  Bias was visible in news programmes and through attacks on political opponents in analytical programmes. In showing coverage which was heavily biased against the Fatherland-All Russia alliance and biased in favour of the pro-government Unity (Yedinstvo or Medved), they failed to live up to the standards set either in Russian law or in international agreements and conventions signed by the leaders of the Russian Federation. ORT devoted more than a quarter of its election news coverage to Unity with 28% and Fatherland-All Russia received half that coverage (14%) and less than the Zhirinovsky Bloc (15%). The tone of coverage of Fatherland-All Russia was overwhelmingly negative, while the tone of coverage of Unity was positive.

 • In all, no national commercial broadcaster sought to provide impartial coverage of the elections. TV Centre clearly supported Fatherland-All Russia in large amounts of coverage particularly devoted to Luzhkov. TV 6 was supportive of the government and low on election coverage in general. NTV explained its support of Fatherland-All Russia as being necessary to balance the biased coverage on ORT and RTR, although NTV coverage was considerably more balanced than that of those channels. Still, the overall focus of both state-owned and commercial broadcasters on Unity and Fatherland-All Russia severely limited the coverage of other serious contenders.

 • EIM observed a high level of professionalism and sophistication in the technical production and in the variety of of programmes on the elections which were on offer. Political advertising on television was generally clearly marked as such and the quality of production was much higher than has been the case during previous parliamentary elections.

 • The focus on smear campaigns conducted by media has been a regular feature of the Russian information sphere for over a year. On the one side were the media controlled by the government and by businessman Boris Berezovsky and on the other those controlled by Mayor of Moscow Yuri Luzhkov and media entrepreneur Vladimir Gusinsky. Nevertheless, the "information war" grew more fierce during the election campaign.

 • Many print media were also partisan and hidden advertising was once again a common feature of newspaper coverage. Nevertheless, a broader pluralism of opinion was apparent in newspapers which was mainly the result of having a variety of different commercial, political and party sponsors of the print media.

 • The regulatory framework for the elections contained many inconsistencies and contradictions which remained unresolved during the campaign. This caused widespread confusion.

 • The lack of appreciation of journalistic ethics, and the lack of legal and political support for the protection of journalists and their independence, the weak financial position of the mass media and its employees all mean that current legal measures, even if implemented, would not be sufficient to guarantee a fair spread of information and analysis about different parties and blocs in Russia.

  Conclusion

  Although in production terms professional standards were high and the allocation of free time was observed fairly, in many ways the character of this election campaign in the media was considerably worse than the previous parliamentary elections in 1995. This was noted in the smear tactics and unsubstantiated accusations of various crimes levelled at major political blocs during this period through the mass media.

  Broadcasters in particular, whether state, public or commercial, are expected in a democracy to provide their audiences with fair and balanced reports about the full spectrum of political opinions involved in the electoral process. Freedom of expression is the starting point for pluralism in society. If the most powerful media outlets, such as main TV channels in Russia, in the coverage of elections, reduce their reporting to denigrating one political option and blindly supporting the other, then their audiences are denied the right to be informed in an impartial manner. Their ability to come to a well-informed conclusion about who deserves their confidence in the elections is undermined. Their ability to come to a well-informed conclusion about who deserves their confidence in the elections is undermined. Thus both the democratic process in society and the confidence of the public in the media are seriously damaged. • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|