úterý 18. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Česká politika:
 • Minulý týden byl zajímavý z hlediska pojmenovávání politických seskupení pravými jmény - Nálepky (Václav Pinkava)
 • Kritika dohody o dohodě (Ivan Hoffman)
 • Král v převleku (Ivan Hoffman) Milan Šmíd několikrát k debatě o České televizi:
 • Jan Štern je mistrem dezinterpretace a v České televizi by neměl co dělat (Klíčovou větu Milanu Šmídovi z článku v Týdnu vyškrtli) (Milan Šmíd)
 • Polemika s Janem Čulíkem: měl či neměl by se vrátit Ivo Mathé do České televize? (Milan Šmíd)
 • Nesmysly Tomáše Marka v MFD (Milan Šmíd)
 • Co je je britský komerční kulturní okruh Channel Four - a jaká je jeho role ve srovnání s BBC (Milan Šmíd) Reakce:
 • Česká televize a kritika Jana Čulíka: Milan Šmíd se vlamuje do otevřených dveří (Jan Čulík) Článek Milana Šmída pro Týden,v BL však v plném znění:
 • Quo vadis Česká televize? (Milan Šmíd) Česká televize:
 • Ivo Mathé: V ČT jsme za mého ředitelování vypracovali projekt digitálního vysílání Ještě jednou ke Karlu Gottovi:
 • Lidové noviny: Bezpracné sprosťárny místo analýzy (Ladislav Nedbal)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Nesmysly Tomáše Marka v MFD

  Milan Šmíd

  Nesmysly produkované Tomášem Markem v komentáři "Potřebujeme veřejnoprávní televizi?" (MF DNES 15.1.) mne nejprve "nadzvedly" tak, že byly vlastně tím hlavním a prvopočátečním podnětem k tomu, abych sednul k počítači a ve svém volném čase zase cosi sepisoval a pak zneužíval dobré vůle pana Čulíka, který mým názorům, včetně těch kritických směřujících k jeho osobě, tak tolerantně poskytuje prostor.

  Pak jsem ovšem zapochyboval o racionalitě svého rozhodnutí, neboť někdy doopravdy nemá cenu diskutovat s hlupákem, který si osobuje právo hovořit o věcech, kterým naprosto nerozumí, a je lepším nad ním mávnout rukou. Problém je ovšem v tom, že tyto nesmysly se objevily neoponované v nejčtenějším českém deníku.

  Abyste mi dobře rozuměli, já tak silná slova nevolím proto, že pan Tomáš Marek má jiný názor, než mám já. Já jiné názory respektuji, dobře vím, že nikdo nemá patent na rozum, a jsem ochoten přijmout i stanovisko někoho, kdo si myslí, že veřejnoprávní televize by měla být v České republice zrušena. Ovšem jestliže argumentace k tomuto požadavku postrádá jakékoli zakotvení v realitě, pak si dovolím obhájit své tvrzení, že Tomáš Marek je věci médií a televizního vysílání ignorant.

  Abych nedával nálepky bez důkazů:

 • dle Tomáše Marka politici argumentují tím, že televize veřejné služby je zárukou plurality a svobodného šíření informací, na což Tomáš Marek vytáhne Lucembursko a říká: podívejte, žádný takový kanál tam nemají a přitom netrpí nesvobodou;

 • dle Tomáše Marka prý stačí ke svobodnému přístupu k informacím pouze "vysoký standard informačních povinností státu a jeho institucí", jak tyto informace povinně dodávané státem budou ve společnosti šířeny, je zřejmě pro Tomáše Marka druhotný problém (podle něj se komerční stanice zřejmě budou předhánět v tom, jak tyto společensky relevantní a státem povinně dodávané informace sdělí občanům);

 • "cestu k prostředí nabízejícímu široké informační spektrum představuje privatizace obou kanálů (ČT)...zrušení systémů licencí na všechno od klasického vysílání přes satelit a kabel (sic !!!)".

  Nad takovými názory rozum už doopravdy zůstává stát (a to jsem jiné ponechal bez komentáře - např. návrh na to, aby "sociologicky" potřebné vzdělávací pořady vyráběly jakési neurčité nadace, mlžení ve věci konkurence a reklamního trhu apod.) Člověka užaslého nad takovou koncentrací nesmyslů a arogantní hlouposti napadají jenom otázky: Zná ten člověk vůbec, co to vysílání je, jakými komunikačními kanály se šíří, co to jsou vysílací frekvence, jaké mají fyzikální vlastnosti, proč se všude na světě - i v tom jmenovaném Lucembursku - k frekvencím udělují licence? Zamyslel se někdy Tomáš Marek, jaký charakter má ono tržiště, na kterém se vysílání odehrává? Jakého druhu je ono zboží, které je zde distribuováno? A jaké kvality by se od něj měly vyžadovat? Zamyslel se někdy nad tím, jakou funkci masová komunikace, a tím pádem i masová média, a tedy i televize, v moderní společnosti vlastně vykonávají?

  Problém je v tom, že stručně s Tomášem Markem diskutovat nelze, protože tam, kde je vědomostní prázdno, nelze nacházet společné body, na kterých se dá diskuse vybudovat. V takové situaci je možné pouze se tázat: čte ten člověk nějaké jiné než české noviny, zná ten člověk nějaké cizí jazyky, seznámil se někdy s tím, co se děje za našimi humny, jak je regulováno vysílání ve světě atd.atd.??

  Rád bych v této souvislosti - alespoň ve stručnosti - upozornil pana Marka, že na rozdíl od něj má Evropská unie ve věci tzv. veřejnoprávního vysílání dosti jasno, a svůj postoj k vysílání veřejné služby zakotvila do zvláštního protokolu k Dohodě o Evropské Unii, který byl přijat v Amsterodamu 17. června 1997. Hned v té první větě se říká

  "Considering that the system of public broadcasting in Member States is directly related to the democratic, social and cultural needs of each society a to preserve media pluralism", tj. "

  "Systém veřejného/veřejnoprávního vysílání v členských zemích EU má bezprostřední vztah k demokratickým, sociálním a kulturním potřebám každé společnosti a k zachování mediálního pluralismu." (bliží viz http://europa.eu.int)

  (Tady trochu odbočím - postoj řady českých novinářů a komentátorů a jejich neschopnost překročit rámec českého provincialismu, mne vždy připomíná jeden vtip, který se kdysi vyprávěl o Slovácích: Dva bačové sedí na kraji doliny a kolem jde cizinec, který se chce doptat na cestu. Ptá se anglicky, rusky, německy, francouzsky, bačové však nerozumějí a jenom kroutí hlavou. Když cizinec poodejde, jeden bača řekne druhému: Podívej na něj, tolik jazyků umí a stejně mu to nic není platné, hahaha ... a začnou se poklepávat po ramenou, jací jsou správní kabrňáci, a jak jim celý svět za hranicí jejich doliny může být ukradený. Arogance pana Marka navrhujícího zrušit "v naší dolině" televizi veřejné služby k postoji těch bačů nemá zase tak daleko.) • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|