úterý 14. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Druhý dopis z Alice Springs:
 • Člověk a divoká australská příroda (Jaroslav Kováříček) České školství:
 • Co se studenty, kteří složí přijímací zkoušky na vysokou školu, ale nejsou přijati (Jiří Zlatuška) Česká politika:
 • K reakci rektora Zlatušky na protest proti Madeleine Albrightové (Jiří Jírovec) Podnikání a etika:
 • Horníci a raketa (Ivan Hoffman) Reakce:
 • Film BBC o Kosovu (Jaromír Křepelka) Český jazyk:
 • Kam kráčíš, jazyku český? (Luboš Motl)
 • Je libo libomudravna (Václav Pinkava) České právo:
 • Zase o kus dále v demokratickém právním státě aneb v kotli vřelo právo (Radomír Tesař) Vojenské investice:
 • Stranické stíhačky se mi líbí (František Roček)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Vysokoškolské vzdělání a světlé zítřky

  Jiří Zlatuška

  (Jiří Zlatuška je rektor Masarykovy univezity v Brně.)

  Každoročně nechávají vysoké školy před svými branami značné počty uchazečů, kteří se mnohdy i opakovaně hlásí ke studiu. Ve velké míře toho nejsou důvodem špatné studijní předpoklady. Složili úspěšně přijímací zkoušky, avšak nebyli přijati z tzv. "kapacitních důvodů". Kdysi se pod tímto označením skrývala směrná čísla, kterými ministerstvo školství určovalo vysokým školám, kolik posluchačů mohou na který studijní obor přijmout.

  Dnes je jím kartelová dohoda, kterou MŠMT uzavřelo s reprezentací vysokých škol: VŠ nebudou přijímat vyšší počty studentů, než odpovídá nárůstu o 2 procenta vůči předchozímu roku či o 5 procent vůči stavu před dvěma roky, a ministerstvo školství bude předstírat, že zabraňuje devalvaci dotace na jednoho studenta.

  Co na tom, že studie MŠMT o uplatnění absolventů škol jednoznačně konstatuje: "Nejdůležitějším faktorem pro co nejlepší uplatňování absolventů škol na pracovním trhu se tedy jeví co nejvyšší úroveň dosaženého vzdělání." Co na tom, že stejnou zkušenost učinily všechny vyspělé země a v důsledku toho hledají způsoby, jak umožnit co nejvyššímu počtu obyvatel dosáhnout co nejvyššího vzdělání, včetně vysokoškolského?

  V ČR každoročně vzrůstá počet nezaměstnaných absolventů středních škol a na vytrvale nejlepší úrovni zůstává zaměstnanost vysokoškolsky kvalifikovaných obyvatel. Začátkem února 2000, tedy šest měsíců po konci školního roku, bylo v ČR evidováno 67 379 absolventů škol a mladistvých a z toho cca 40 000 absolventů s maturitou. Řada z nich se jistě hlásila ke studiu na vysoké škole. Možná uspěli, ale byli odmítnuti kvůli finančnímu postihu, který by za ně škola utrpěla.

  Jiní možná nestačili svými studijními předpoklady na tradiční pětileté studium magisterského typu, ale mohli by dobře uspět v dosud málo rozšířených studiích bakalářských. Proč by se ale takové studium pro ně vysoká škola namáhala otevírat, když by tím ještě víc překročila počty přijímaných posluchačů, za které je penalizována -- otevírání nových studijních příležitostí pro větší počty různě disponovaných posluchačů je něco, co dnes stát při poskytování dotace trestá.

  Při projednávání třetí verze návrhu státního rozpočtu byl po dramatické sérii opakovaných hlasování v pátek 3. března zamítnut pozměňovací návrh, který předpokládal převedení 366 milionů korun z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí věnovaných na politiku zaměstnanosti do rozpočtu vysokých škol, které jsou ochotny přijímat vyšší počty studentů.

  Zcela důsledné pochopení toho, že lépe než hasit důsledky špatné strukturace trhu práce a nabídky pracovních příležitostí na něm je přispívat k vytváření kvalifikovanější pracovní síly, ukázala při hlasování jen KDU-ČSL a Unie svobody, poslanci zbylých stran se účastnili divadelního představení, kdy postupně zpochybňovali právě proběhlé hlasování. V 16:04 je ve třetí rundě návrh přijat a ani na dva dotazy předsedajícího Grosse není výsledek hlasování zpochybněn.

  Po sérii dalších hlasování je v 16:42 na návrh sociálního demokrata Sobotky vyhlášena půlhodinová přestávka. Sociální demokraté v tu chvíli vyčerpali všechny možnosti, kterými by hlasování mohli dále zpochybnit. Po přestávce se v 17:15 vzpamatovává Deux ex machina komunista Fischer a oznamuje: "Hlasoval jsem pro a v úmyslu jsem měl hlasovat proti."

  Není třeba, aby předsedajícímu Grossovi poukázal na chybu hlasovacího zařízení (poslanci Výbornému o chvíli později předsedající Gross námitku z tohoto důvodu ovšem zamítne), to by se mu ostatně dělalo těžko, protože ve všech třech opakovaných předchozích hlasováních hlasoval vždy stejně pro. (Ano: "Nevěřte Danajským, i když přinášejí dary!"). Sociální demokracie nyní hlasuje jako jeden muž proti ve zcela zřejmém komplotu s KSČM (ta jí toto opakované hlasování nejen umožní, ale ve shodném směru po přestávce svůj hlas mění 8 komunistů) návrh definitivně zamítá a třešničku na dort připojí ještě poslanci ODS jako strany navrhovatele Bendl, Hort, Krejčí, Melichar a Langer. Předsedající Gross ještě chvíli tlumí hrozbu kaskády důsledků své zřejmé předsednické manipulace hlasování (možná se přitom v duchu vidí tahat za páky manipulací méně viditelných z ministerstva vnitra) a po chvíli se všichni svorně radují z přijatého rozpočtu.

  Jak je možné jedno hlasování opakovat tolikrát? Snadno. V jednacím řádu je pamatováno na možnost zpochybnění hlasování, dojde-li k chybě hlasovacího zařízení a u některého z poslanců se na počítači ukáže jiný výsledek, než jak tento poslanec údajně hlasoval. Stroje mohou samozřejmě udělat chybu. Prakticky však dochází k tomu, že při těsném výsledku hlasování je potřeba zmasírovat kteréhokoli poslance, který se odchýlil od stranické linie, a donutit ho, aby nahlásil chybu hlasovacího zařízení a hlasoval jinak.

  (Když předsedající Gross vidí výsledek první rundy hlasování, říká vizionářsky: "Myslím si, že u tohoto hlasování se na chvíli zasekneme. Mám avizováno - pan kolega Vlček dává námitku? Nedává námitku. Prosil bych o chvilku strpení, neb je zapotřebí ověřit výsledky hlasování.") Není to tedy počítač, komu v takovém případě přeskočí v drátcích, ale na vině je stranická disciplina, která převálcovává jasně věcně definovanou politiku a při uplatňování které některému z poslanců občas jakoby přeskočí v hlavě. Počítače zde na vině nejsou, vyšetření by ale místo nich možná potřebovali lidé. Škoda, že televize není dostatečně pohotová a večerního Monty Pythona operativně nenahradí sestřihem těchto hvězdných momentů našeho Parlamentu. Někdo říkal "Děkujeme, odejděte"? Co měl na mysli tím prvním slovem?

  Částka, o které poslanci rozhodovali, odpovídala přesně těm financím, o které jsou dotace jednotlivých vysokých škol kráceny za překročení "povolených" nárůstů počtů studentů. Tato vláda ani levicová část parlamentu zkrátka nepatří k těm, kdo si cení vzdělanost. Neumí si spočítat, že jeden nezaměstnaný stojí ročně víc než dvojnásobek toho, co jeden vysokoškolák. Není také ochotna akceptovat prověřenou zkušenost toho, že mladiství nezaměstnaní vytvářejí trvalou sociální zátěž málo pružné a málo zaměstnatelné pracovní síly do budoucna. V programovém prohlášení vlády sice najdeme odněkud vyčtené fráze: "Odmítáme myšlenku, že by naší základní komparativní výhodou v celosvětové soutěži globalizované společnosti mohla být levná pracovní síla. Naopak, domníváme se, že můžeme prorazit efektivním využíváním kvalifikované a dobře placené pracovní síly s vysokou produktivitou práce.

  Sociální investice, investice do lidského kapitálu či do rozvoje lidského potenciálu považujeme za nejúčinnější formu vládních investic. Tuto formu, zejména v podobě investic do vzdělání, chceme vyjádřit i v našich rozpočtových prioritách tak, aby se naše společnost postupně stávala znalostní společností." Slova, slova, slova! Praktické kroky, jak vidno, ukazují, že vzdělaný občan vytrénovaný v kritickém myšlení a díky vyšší úrovni vzdělání schopný pružnějšího uplatnění podle měnících se potřeb trhu práce je této naší mocenské elitě na obtíž. To, kde instinktivně cítí hlavní voličskou základnu, jsou zřejmě nezaměstnaní, kterým se lépe podbízí frázemi o zbohatlících a tunelářích a jejichž přízeň se snáze kupuje drobným zvyšováním dávek v nezaměstnanosti. Chcete moderní politiku zaměstnanosti pro 21. století? Zapomeňte na to, protože naše vláda i většina v Parlamentu by se raději viděla v prostředí sociálních turbulencí konce století devatenáctého!

  Je to vůbec zajímavý svět, který se nám vláda snaží malovat. Západoevropské zdravotnictví za české peníze. Světové školství za české peníze a s tím, že studentům, učitelům nebo výzkumníkům z jiných zemí co nejvíce znepříjemníme jejich žádosti o víza. Konkurenceschopná, kvalifikovaná a dobře placená pracovní síla, kterou ale nepotřebujeme vzdělávatájejí produktivita práce sice neodpovídá nákladům na ni, ale co na tom, když podnikatelům připlatíme, aby na její zaplacení měli (to se nazývá politika aktivní zaměstnanosti). Připadá vám, že náklady na takový stav musí být podstatně vyšší, než jsou výnosy, ze kterých ho lze financovat? Nevadí. Zatím ještě umí počítat hodně lidí, ale i toho se při vhodně provedené školské reformě zbavíme.

  Na Masarykově universitě se v těchto dnech již sešlo 30 000 přihlášek ke studiu a je reálné, že výsledný počet bude i v letošním "hubeném" (pokud jde o čerstvé absolventy středních škol) roce blízko loňských 33 000. Poslanci se tedy usnesli, že je skutečně dobře odmítnout spíš více než méně z nich. Za překročení nárůstu počtu posluchačů v nových velmi perspektivních a na trhu práce vysoce ceněných oborech má letos MŠMT v plánu Masarykovu universitu penalizovat 55 miliony korun, tj. téměř desetiprocentní srážkou rozpočtové dotace. Použitý výpočet je navíc takový, že státní dotace by byla o 10 milionů vyšší, kdyby MU tyto studenty vůbec nevzala. Měl bych se asi postarat o změnu dikce dopisů, kterými odmítnuté uchazeče uvědomujeme o nepřijetí z kapacitních důvodů. Proč se vymlouvat na kapacitu, kterou bychom pro ně mít mohli?

  Proč neříci popravdě: "Vážený pane/slečno, přestože jste splnil/a požadavky přijímacích zkoušek, ke studiu Vás nepřijímám. Vím, že na studium máte, že by Vám i částečně absolvované zlepšilo vyhlídky na budoucí uplatnění a s velkou pravděpodobností Vám zabránilo skončit na podpoře, na kterou se Vám budou skládat Vaši pracující kolegové. Vláda a Parlament mi ale dávají zadání jiné. Zapomeňte na další vzdělávání a jděte si raději o podporu požádat. Proti tomuto rozhodnutí se můžete v zákonné lhůtě odvolat, ale stejně Vám to moc platné nebude."

  Abych ale nebyl tak škarohlídský - ministerstvo školství prý příští rok zruší omezení nárůstu počtu posluchačů a penalizace za větší množství studentů prý již nebudou. Poslancům to prý při hlasování slíbili a vysvětlili, že není třeba se starat ani o tyhle přespočetné uchazeče ani dát šanci těm starším, kteří by v rámci svého celoživotního vzdělávání na studium mohli přispět sami, aby si mohli připlatit na diplomová studia. Ono se přece nic nestane, když si tento vzdělanostní a kvalifikační deficit ještě o trochu zvýšíme, zítra je na nápravu času dost.

  V Latinské Americe ve stavu stejné apatie domorodci říkají "maňana" - "zítra".

  Svět kolem nás sice pádí, naše zpoždění na trhu globalizované společnosti se bude zvyšovat, a bez větších problémů na nás zbude jen levná a málo kvalifikovaná práce, ale my máme času dost. Možná nám tohle "zítra" splývá se světlými zítřky, ve které nás přece tolik ještě nedávno věřilo. Potíž je v tom, že není důvodu, proč by tvůrci rozpočtu měli naráz prohlédnout a do rozpočtu potřebné finance na vzdělávání dát. Navýšit podíl prostředků státního rozpočtu na školství na slibovaných 6 procent HDP by dnes ovšem chtělo použít metodu Velkého skoku předsedy Maa.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|