úterý 28. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Ještě jednou Mein Kampf:
 • O knize Mein Kampf, ale hlavně o svobodě projevu (Milan Šmíd)
 • Máme sice svobodu slova, ale zároveň ZÁKAZ propagace určitých myšlenek... (Jiří Wagner)
 • Zakazovat či nezakazovat? (Jaroslav Pour) Česká politika:
 • Martinu Mejstříkovi: Potíž je, že politikové nezhodnotili komunistické období a předstírali, že v roce 1990 začínají z bodu nula (Jiří Jírovec) Jiří Jírovec:
 • Dosud nejhnusnější článek Jiřího Jírovce: Laufer nebo Vyčítal? (Otakar Kverka) Rusko:
 • Putin (Ivan Hoffman) Britský rasismus a xenofobie:
 • Nenávist vůči Němcům? Kanadský tiskový magnát Conrad Black žaluje britského velvyslance v Londýně
 • Nulová tolerance: reakce britského bulvárního tisku na osud Romů je politováníhodná (Guardian)
 • Rasová nenávist v Británii je všude - jen se zeptejte mé manželky (Observer)
 • Likvidace automobilky Rover vedla k zhoršení britsko-německých styků (Observer) Srbsko:
 • Srbové byli v právu a Jan Čulík je zaujatý, jak správně píše Josef Fronek (Josef Ladra) Jak polemizovat:
 • Panu Motlovi: Pětky z chování... (Václav Pinkava)



  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • O knize Mein Kampf, ale hlavně o svobodě projevu

  Milan Šmíd

  Všichni dnes vědí, že Jan Palach se upálil na protest proti sovětské okupaci. Jen málokdo si však vzpomene na to, jaké bylo konkrétní poselství Pochodně číslo jedna. To obsahovalo dva požadavky:

  1. okamžité zrušení cenzury,

  2. zákaz rozšiřování "Zpráv".

  Před dvěma roky jsem na tohle téma napsal úvahu do Neviditelného psa. Čekal jsem ohlas, nebyl žádný, ani v soukromé elektronické poště.

  Zaujal mne totiž onen rozpor, kdy na jedné straně někdo usiluje o zrušení cenzury, tj. o svobodu projevu a tisku, a na straně druhé žádá zákaz rozšiřování "Zpráv", což jest de facto cenzura, potlačení svobody tisku.

  Vzpomínám si také na Jiřího Kantůrka, který byl v roce 1990 jmenován do čela Československé televize. Nechal se tehdy slyšet, že dokud on bude sedět na židli ředitele ČST, tak se republikán pan Sládek na obrazovku nedostane. Tedy opět úmysl komunikovat jenom "správné" obsahy.

  Naštěstí charakter svobodných pluralitních médií je takový, že neumožňuje, aby mohl jeden člověk podobné záměry uskutečnit. Pan Sládek to potom Jiřímu Kantůrkovi patřičně "vrátil", když se dostavil jako reprezentant své strany na televizní debatu ke komunálním volbám roku 1990 a před celým národem prohlásil: "Pane Kantůrku, říkal jste, že dokud budete ředitelem, já se v televizi neobjevím. Nyní v televizi jsem a tudíž žádám, abyste okamžitě opustil své ředitelské křeslo."

  Je tedy svoboda projevu zcela bez hranic? I pro obsahy, které většinový názor označí za "nesprávné"? John Stuart Mill se k problému názorové svobody vyjádřil ve svém známém pojednání On Liberty takto:

  "Kdyby celé lidstvo mínus jeden jednotlivec, zastávalo jeden názor a pouze jediná osoba by měla názor odlišný, právo lidstva umlčet jednotlivce by nebylo o nic větší nežli právo tohoto jednotlivce, pokud by měl tu moc, umlčet celé lidstvo."

  (If all mankind minus one, were of one opinion, and only one person were of the contrary opinion, mankind would be no more justified in silencing that one person, than he, if he had the power, would be justified in silencing mankind.)

  Jako pozitivistický logik uvedl Mill čtyři důvody a důkazy oprávněnosti svého názoru: Za prvé, když umlčujeme názor, možná, že umlčujeme pravdu. Za druhé, dokonce i nesprávný názor může obsahovat zrnko pravdy, které nám pomůže najít pravdu celou. Za třetí, dokonce i v případě, že obecně uznávaný názor je celou pravdou, tento názor by neměl být z racionálních důvodů zastáván, pokud se nepodrobí zkoušce a není obhájen. Za čtvrté, pokud obecně uznávané mínění nečelí čas od času výzvám, ztrácí svoji životní sílu a svůj účinek.

  Jak se taková argumentace snáší s rasistickými a genocidními názory v knize Mein Kampf, které civilizovaná společnost na základě zcela konkrétních historických zkušeností odmítá jako škodlivé a nebezpečné?

  Já se domnívám, že postoj k vydání Hitlerova Mého boje se neřeší ani paušálním schválením ani halasným voláním po zákazu. Podle mého názoru by východiskem měla být Millova maxima - tj. publicitu daného názoru v zásadě akceptovat.

  Teprve poté by měla následovat zcela konkrétní analýza zcela konkrétního textu ve zcela konkrétních podmínkách demokratického politického systému.

  A ten má také svoje pravidla. Například pravidlo, podle něhož privilegia politické demokracie mohou být odepřena těm, jejichž činnost směřuje k destrukci této demokracie.

  V oblasti svobody projevu je to mnohem složitější. Vždycky totiž bude existovat nebezpečí toho, čemu říká Mill "lidská omylnost", která může vydávat za "správné" něco, co se později ukáže ne tak zcela správným. A začne-li se ve jménu "správného" zakazovat, může to odstartovat vlnu dalších zákazů s nežádoucími dopady pro poznávací proces společenského vědomí, jehož základem by měla být svobodná komunikace.

  Kde je tedy ona hranice svobody projevu a jaká kritéria volit pro její stanovení?

  Bohužel, na to nejsou jednoduché recepty, které by si tolik přáli ti, kteří se bojí osobní odpovědnosti a proto žádají novou a další legislativu, jež by vymezovala odkud kam ano a odkud kam ne. (Čtu-li komentáře v tisku, mám pocit, že takto uvažuje většina české společnosti - včetně její soudcovské komunity. Všichni by chtěli mít na všechno rakousko-uherský předpis a brání se pomyšlení, že by se museli v rámci obecněji formulované teze zákona rozhodovat "na svoje vlastní triko" a toto rozhodnutí pak před sebou i před veřejností obhajovat.)

  Takže si dovoluji nepřesně ocitovat pravidlo hledání hranic svobody projevu tak, jak je pojímají ve vyspělých demokraciích: svoboda projevu je nezbytnou a základní součástí demokratického politického systému; lze ji omezit pouze v případech, kdy škody způsobené nečinností vůči projevům ohrožujícím demokracii mohou být větší než škody způsobené tím, že svobodu projevu omezíme.

  Mocenský zásah do svobody projevu je tudíž v každém případě negativním jevem, který lze ospravedlnit jedině v obzvlášť závažných případech. Jestliže zvolíme nízký práh pro omezení svobody projevu, tj. cesta k danému zákazu je jednoduchá a snadná, pak to může svědčit o dvou příčinách:

  a) buď si příslušná společnost svobody projevu příliš neváží, nebo jí nepřikládá tak velikou důležitost (tam, kde ji pokládají za fundament demokracie, jsou ochotni v jejím zájmu snést i extrémy);

  b) nebo daný jev, kterého se zákaz týká, je natolik nebezpečný, že je třeba vůči němu zakročit i za cenu toho rizika, že omezení svobody komunikace může mít některé nepříznivé vedlejší efekty.

  Nechť si každý rozebere sám pro sebe, jak by postupoval v případě publikace Mein Kampf, a zda případný zákaz distribuce této knihy bude výsledkem bodu a) nebo bodu b).

  Ale abych nemluvil jenom v jazyce teorie a nevyhýbal se osobní odpovědnosti za svůj vlastní postoj k věci vydání Mein Kampf, pak vězte, že můj názor jest: nezakazovat. Vycházím jednak z toho, že v našich podmínkách (zatím) neplatí bod b), a dále z toho, že případný zákaz by byl vodou na marketingový mlýn vydavatele, který si už teď tiše mne ruce nad tím, kolik reklamy zdarma se mu dostalo.

  Jestli mně na celé aféře něco vadí, pak opět práce našich médií, která si tak snadno nechávají vnucovat agendu a jsou schopna ponechat bez komentáře báchorky pana vydavatele o tom, jak chce nekomentovaným vydáním Mein Kampf sloužit historickým badatelům.

  Houbeles. Pan nakladatel je vyčuránek, který si spočetl, kolik je u nás skinů a potenciálních přivrženců extrémní nacionalistické pravice, případně lidí, pro něž je sběr německých militarií koníčkem, a pro které bude patřit k dobrému tónu vystavit si Mein Kampf do své knihovny (i ta obálka s německým originálem ve švabachu tomu vychází vstříc). Zda tu knihu budou ti holohlaví chlapci číst, o tom dost pochybuji, oni si vystačí z hesly od svých vůdců. To však pana nakladatele nemusí zajímat, on si své výtisky prodá.

  Ale proč se tady nevyskytl žádný novinář, který by se panu nakladateli podíval na ledví a jeho báchorky uvedl na pravou míru? Včetně té, podle níž se prý chystá vydat Marxův Kapitál. Ještě tak možná Komunistický manifest, tomu bych snad věřil. Ale čtyřsvazkový Kapitál? To si pan nakladatel skutečně myslí, že ho prodá? Pokud vím, tak Grebeníčkovi věrní nepotřebují nic kupovat. Své vydání Kapitálu mají přece ve svých knihovnách (i když kdo ví, kolik z nich tu knihu kdy četlo).

  Milan Šmíd



  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|