úterý 28. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Ještě jednou Mein Kampf:
 • O knize Mein Kampf, ale hlavně o svobodě projevu (Milan Šmíd)
 • Máme sice svobodu slova, ale zároveň ZÁKAZ propagace určitých myšlenek... (Jiří Wagner)
 • Zakazovat či nezakazovat? (Jaroslav Pour) Česká politika:
 • Martinu Mejstříkovi: Potíž je, že politikové nezhodnotili komunistické období a předstírali, že v roce 1990 začínají z bodu nula (Jiří Jírovec) Jiří Jírovec:
 • Dosud nejhnusnější článek Jiřího Jírovce: Laufer nebo Vyčítal? (Otakar Kverka) Rusko:
 • Putin (Ivan Hoffman) Britský rasismus a xenofobie:
 • Nenávist vůči Němcům? Kanadský tiskový magnát Conrad Black žaluje britského velvyslance v Londýně
 • Nulová tolerance: reakce britského bulvárního tisku na osud Romů je politováníhodná (Guardian)
 • Rasová nenávist v Británii je všude - jen se zeptejte mé manželky (Observer)
 • Likvidace automobilky Rover vedla k zhoršení britsko-německých styků (Observer) Srbsko:
 • Srbové byli v právu a Jan Čulík je zaujatý, jak správně píše Josef Fronek (Josef Ladra) Jak polemizovat:
 • Panu Motlovi: Pětky z chování... (Václav Pinkava)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Srbové byli v právu a Jan Čulík je zaujatý, jak správně píše Josef Fronek

  Josef Ladra

  Vážený pane!

  Patrně Vás bude zajímat, že mnozí obyvatelé Prahy měli během útoku NATO na Jugoslávii také možnost celodenně sledovat vysílání bělehradské televize až do onoho osudného útoku. Umožnila jim to kabelová televize, která pohotově zařadila toto vysílání na jeden ze svých kanálů.

  Díky tomu jsem měl možnost pečlivě sledovat obsah i způsob vysílání. Dávám Vám za pravdu, že způsob vysílání by snad neobstál ani za dob největší totality u nás, ale zvažujme - tato země byla před tím navyklá na takový typ vysílání a pak je náhle napadena, bombardována - to není zrovna chvíle pro přeměnu např. zpravodajství v investigativní žurnalistiku.

  Obsah byl ovšem velice důležitý - ukazoval jednotný odpor, posiloval vědomí k tomuto odporu a právě proto - a kvůli ničemu jinému musela být bělehradská televize umlčena, právě tak jako musela být celá země zabombardována zpátky na začátek století. Umím srbsky a chorvatsky velmi dobře, pracoval jsem s jugoslávskými stavaři dlouhou dobu, složil jsem ze srbochorvatštiny (tehdy se tak oba jazyky nazývaly) státní jazykovou zkoušku, přečetl jsem mnohé knihy v originále (Andrič, Krleža, Kiš, Bulatovič aj.). Tuhle odbočku píši proto, abych mohl odpovědně prohlásit, že nikdy jsem během toho vysílání neslyšel, že by byla při tomto válečném zpravodajství bělehradskou televizí dryáčnicky prosazována genocida etnické menšiny, jak píšete v poznámce k článku Rozpory v postojích...

  Jaké máte pro toto tvrzení důkazy? Máte někde autentický záznam textu, nebo máte k dispozici video záznamy, jako je máte z České televize? Jak dobře mluvíte srbsky? Jakým způsobem tedy prosazovala bělehradská televize genocidu Albánců? Vyzývala snad k jejich vyhánění? Vybízela k hromadným popravám? Tohle všechno jste v té televizi skutečně viděl, anebo jste si to jenom vymyslel? Chtěl bych od Vás fakta - ne žádnou proválečnou propagandu z druhé strany.

  Pane Čulíku, Vy jste skutečně pořád ještě přesvědčen, že tímto způsobem bylo oblasti pomoženo? Kdyby byly peníze, které útok stál, věnovány na rozvoj Kosova, Makedonie, Černé Hory, Albánie a Srbska - tak se pro řešení vážné situace něco udělalo. Takto v řadě lidí u nás roste přesvědčení, že to všechno bylo proto, aby pro tentokrát mohli být zase zabíjeni a vyháněni Srbové. Aby bylo učiněno spravedlnosti zadost, budou ovšem vyháněni z Kosova do země, která byla bombardováním přivedena na úroveň Albánie a Makedonie.

  Obávám se, že název článku pí. Zajícové není správný - Vaše postoje se nemění - o čem jste rozhodl, že je černé, zůstává pořád černé (Srbové, Češi, Rusové), co jste obílil, je bílé navěky. Už Vás na Vaši jednostrannost a malou objektivitu upozornil Váš bývalý kolega Josef Fronek. V mnoha věcech s ním nesouhlasím (např. růst dopravních nehod v ČR je opravdu kritický), ale on Vás asi osobně zná - a proto by měl být pro Vás jeho názor upozorněním na chyby, kterých se dopouštíte.

  Vidíte, uplynul rok a kdybyste mne na to svojí poznámkou neupozornil, tak bych si ani nevzpomenul, že jsem tehdy měl možnost vidět zprávy z obou stran. Skutečnost byla a je ovšem asi úplně jiná. Je mi líto rozbité Jugoslávie, nikdy jsem neměl pocit, že to je "žalář národů", vždy jsem považoval jugoslávskou národnostní politiku za velmi dobrou (školy, spolky...). Asi to všechno nepostačovalo, tak jako to nestačilo v bývalém Československu.

  A jenom na okraj - víte vy na Vaší slavistické katedře, že se v demokratickém Sasku chystají zavřít poslední dvě lužickosrbské školy kde je hornolužičtina hlavním vyučovacím jazykem? Určitě nejde o porušování lidských práv srbské menšiny, jenom prý na to nejsou peníze. Dolnolužičany zase z jejich vesnic vyhánějí hnědouhelné doly - ale to za bombardování nestojí.

  Posílám pozdravy z Prahy, včera tu již byla první jarní bouřka - padaly při ní i kroupy.

  Josef Ladra

  Poznámka JČ: Nezapomeňte, že tato "srbská" televize (spíše však televize Miloševičova a paní Miloševičové) "národně sjednocovala" srbské občany v době, kdy byly umlčeny všechny nezávislé sdělovací prostředky a došlo dokonce k vraždě alespoň jednoho novináře. Videopásek nemám - dal by se ale snad sehnat. Napsal jsem to pod dojmem dokumentárního filmu britské televize ITV, která líčila, jak se - původně zcela navzájem přátelští obyvatelé téže jugoslávské vesnice - nejrůznějšího etnického původu postupně začali pod vlivem televizní propagandy smrtelně nenávidět a vraždit. Film obsahoval mnohé dokumentární záběry ze srbské i z dalších bývalých jugoslávských televizí.

  Co se nynější situace v bývalé Jugoslávii týče a názoru, zda měl či neměl Západ Srbsko bombardovat, doporučuji k úvaze tento článek Martina Woollacotta.

  Josef Fronek si do určité míry vytváří vlastní realitu a tu pak kritizuje. Jeho text by se dal uvádět na pravou míru slovo po slově. A pro ty čtenáře, jimž případně chybí v Britských listech útěšná chvála, jací jsme všichni výborní - už skoro čtyři roky tu píšu o tom, že úkolem novinářské práce není chválit, ale vyhledávat nedostatky a poukazovat na ně pro jejich nápravu. Je to životně důležitá služba společnosti. Toto prosím není žádný zvláštní čulíkovský názor, ale úplně běžná věc.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|