pondělí 3. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Politika a média:
 • Poslední útok za účelem podmanění České televize? V úterý bude parlament jmenovat novou Radu ČT (Jan Čulík)
 • Radiožurnál: Ozvěny plus o televizním pořadu Intolerance a o zásazích politiků do práce České televize (Jan Čulík) Historie a státnost:
 • Výročí státní vlajky (Ivan Hoffman) Sdělovací prostředky:
 • Česká média a politická kultura (Miloš Štěpánek) Fejeton o soudnictví:
 • Peníze a spravedlnost či také zeštíhlet nebo ztloustnout? (Karel Čermák) Česká společnost:
 • K neslušnosti funkcionářů Syndikátu novinářů ČR a zároveň žádost o vyjádření kompetentních osob (Daniela Macháčková) Reakce:
 • Skauti jsou nepolitičtí (Milan Pavlík) Vydávání Hitlera:
 • Útok Petra Jánského na Milana Šmída byl nepřiměřený (Milan Krejčiřík)
 • Vydání Mein Kampfu nebylo správné (Lydie Junková) Věda a náboženství:
 • O vědě a náboženství: moc povedený článek v BL (Václav Pinkava)
 • Vlastě Leporské z nového úhlu (Luboš Motl)
 • K diskusi o Bohu: Walschova kniha je nebezpečná (čtenář)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Ozvěny plus o televizním pořadu Intolerance a o zásazích politiků do práce České televize

  Jan Čulík

  Pořad Ozvěny plus pražského Radiožurnálu, který se vysílal v sobotu 1. dubna 2000 v 18.15 a který připravil Daniel Tácha s Danou Jaklovou, byl tentokrát velmi dobrý. Můžeme proti němu vznést jen několik drobných technických připomínek. Tak, jak byl odvysílán, navzdory mírným nedostatkům, byl důležitou službou veřejnosti i demokracii.

  Brněnská pobočka České televize odvysílala koncem února v rámci seriálu Intolerance kritický pořad o rozsáhlých investicích do pražských budov Poslanecké sněmovny a o přístupu politiků k zástupcům občanských iniciativ. Podle některých svědků (například autorů inkriminovaného pořadu Břetislava Rychlíka a  Jindřicha Šídla z časopisu Respekt ) to vyvolalo nevybíravý nátlak některých politiků. Jiné osoby, jako například ředitel České televize Brno Zdeněk Drahoš však takový nátlak nepotvrdily.

  Základním principem novinářské práce musí být, že příspěvek na dané téma musí obsahovat k věci veškerá základní fakta - aby byli dobře informováni i ti jeho čtenáři či posluchači, kteří o věci dosud nic nevědí. Určitým nedostatkem těchto Ozvěn plus bylo to, že pořad nevysvětlil v úvodu trochu podrobněji, o co v kritizovaném televizním pořadu ze seriálu Intolerance přesně šlo. Cca pětiminutový pořad jistě nemá příliš rozsáhlý prostor, ale stačilo by v úvodu Ozvěn plus přiblížit posluchači obsah Intolerance třemi čtyřmi větami. Nestačilo pouze říct, že tento pořad "zmiňoval rozpínavost poslanců na Malé Straně". Posluchačova zvědavost ohledně obsahu pořadu Intolerance zůstala neuspokojena.

  Profesionalitě pořadu Ozvěny plus ubíraly na  některých místech opět velmi drsné střihy. Tak záběr z krátkého rozhovoru s Břetislavem Rychlíkem zněl takto:

  (ostrý střih) "-těžovala si (střih?) -enátorka Lastovecká, stěžovala si poslankyně Dostálová (střih) (v)edení televize, a měl jsem osobní střetnutí (střih) -e senátorem Zahradníčkem- (střih)

  Hvězdou pořadu Ozvěny plus byla poslankyně ODS Kateřina Dostálová. Potíž je, že nejvýznamnější výroky této poslankyně, které by myslím vyhrály soutěž snad nejpošetilejších výroků učiněných v demokracii za posledních několik let - a pokud jsou autentické, mělo by se jim dostat zasloužené publicity všude - nebyly v pořadu vysloveny přímo paní poslankyní. Byly pouze parafrázovány Jindřichem Šídlem z Respektu a pak reportéry Radiožurnálu.

  Jindřich Šídlo:

  "Paní poslankyně zareagovala velmi prudce: 'To jsou neuvěřitelné sprosťárny, co si ta Česká televize dovolí, všechny ty Intolerance, Katovny, Sněží, to prostě není možné, to je přímé zpochybňování parlamentní demokracie.'"

  Reportérka Dana Jaklová:

  "Poslankyně Dostálová nám skutečně potvrdila, že s redaktorem Šídlem skutečně mluvila a potvrdila i svou myšlenku o útoku na parlamentní demokracii."

  Reportér Daniel Tácha:

  "Podle ní tím, že autoři zpochybňovali obrovské investice do Poslanecké sněmovny, zpochybnili svobodně zvolené zástupce lidu."

  Škoda přeškoda, že pořad neobsahoval na tomto místě přímou nahrávku paní poslankyně, jak se takto teoreticky vyjadřuje k principům demokracie. Bez toho totiž může Kateřina Dostálová své výroky zpochybnit.

  Efektivnější by bylo odehrát v pořadu přímo tyto výroky, vyslovené Kateřinou Dostálovou, a přitom se jí hned zeptat, zda se skutečně domnívá, že demokracie může fungovat bez zpochybňující role sdělovacích prostředků. Její odpověď na toto téma by byla jistě zajímavá a možná by obohatila mnohý politologický seminář na mnohé univerzitě, a to na Východě i na Západě.

  Alternativní možností je obrátit se na "odborníky". Je to sice trochu alibistické, ale proč ne. Pořad Ozvěny plus se spojil se spisovatelem Ludvíkem Vaculíkem, který inkriminovaný televizní pořad Intolerance viděl.

  Ludvík Vaculík:

  "Jestli je tam nějaký útok, tak samozřejmě, to byl ostrý útok proti zištnosti, omezenosti, úzkoprsosti. Tam se kritizovala ztráta odpovědnosti. To vůbec nebyl pořad proti demokracii, ale mohl to být pořad proti tomu, kdo si myslí, že demokracie je on sám osobně."

  V českém kontextu bylo možná rozumné požádat o komentář k věci nezávislého pozorovatele, jakým je Ludvík Vaculík. V zavedenější demokracii by se to dělat nemuselo: Dostálová by se svými nehoráznými výroky znemožnila vůči všeobecně uznávanému civilizačnímu kontextu sama. Jenže v České republice je civilizační kontext dosud rozkolísaný a není vyloučeno, že by někdo mohl výroky Dostálové vzít vážně. Proto je rozumné, že byly dány do kontrastu s výrokem Ludvíka Vaculíka, nezávislého pozorovatele.

  Pořad Ozvěny plus zřejmě rozhovor s Dostálovou měl k dispozici, protože z něho část byla ve vysílání zahrnuta - pak není jasné, proč byly její výše uvedené výroky pouze nepřímo parafrázovány. Do vysílání byla zařazena jen méně významnější část rozhovoru s Dostálovou, pár vět o tom, zda Dostálová pořad řediteli Drahošovi kritizovala či nekritizovala. Nicméně i z této pasáže vyplynula znepokojující okolnost - z výroků Dostálové vyšlo najevo, že se nyní poslanci ODS hodlají zřejmě vměšovat i do každodenního technického provozu České televize:

  Dostálová:

  "Pokud se pana ředitele zeptám, zda se Intolerance točí v Brně a ne v Praze a překvapí mě to, a je to čistě záležitost technická a organizační, tak se domnívám, že na tom není nic špatného."

  Zřejmě v důsledku intervencí politiků požadoval ředitel brněnské televize Zdeněk Drahoš poléze od Břetislava Rychlíka zdůvodnění, proč se pořad Intolerance zabýval státními investicemi do poslanecké sněmovny. Přikázal redakci odevzdávat scénáře Intolerance ke schválení mnohem dříve než dosud, tři týdny před natáčením, což je pro aktuální publicistický pořad poněkud překážka.

  Poslankyně Dostálová zastává názor, že politik je také "konzument těchto pořadů" a má právo se vyjadřovat k obsahu televizního vysílání. Uveďme, že je to značně sporné tvrzení , protože politikové mají vlastní agendu i velkou moc, a  - jak výmluvně ukázal pořad Ozvěny plus, už jen to, že se Dostálová o pořad Intolerance zajímala (ať už Drahošovi řekla cokoliv) zřejmě povede ke zvýšené interní ostražitosti uvnitř České televize a možná i ke ztrátě průraznosti tohoto pořadu.

  Břetislav Rychlík oprávněně varoval, že se v důsledku takovýchto zásahů politiků, i když je posléze popírají, šíří mezi novináři atmosféra strachu.

  Pořad Ozvěny plus byl tuto sobotu vyvážený, přehledný a informativní. Byl důležitým příspěvkem do veřejné debaty o českých sdělovacích prostředcích.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|