pondělí 15. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Radě České televize:
 • Stížnost na ředitele České televize: Proč utajuje platy? (Tomáš Pecina)
 • Podnět: Zpřístupněte své jednání veřejnosti (Tomáš Pecina) Česká televize:
 • Nenápadný návrat ke komunistickým propagandistickým metodám? Útok na romské "Ztroskotance a zaprodance" v České televizi (Jan Čulík)
 • ČT: V pravé poledne o podvodech v KB a o krachujících kampeličkách: Bez prázdných židlí to zřejmě nepůjde (Tomáš Pecina) Reakce na článek Ivana Hoffmana:
 • Stíhačky a koně se kupují stejným způsobem (František Roček)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Stížnost na ředitele České televize

  Proč utajuje platy?

  Tomáš Pecina

  Rada České televize
  Fax: (02)420997
  12. května 2000

  Re: Stížnost na ředitele ČT

  Vážení,

  dne 28. dubna t. r. jsme se písemně obrátili na oddělení PR České televize s dotazem na výši platů zaměstnanců veřejnoprávní televize (rámcově podle pracovního zařazení, pro vybrané pozice) a na konkrétní celkovou výši odměn vyplacených dvěma manažerům z bývalého vedení.

  Protože jsem obratem obdržel telefonickou odpověď, že Česká televize nám tyto informace neposkytne, zaslal jsem 2. 5. t. r. faxem stížnost na tento postup řediteli České televize panu Chmelíčkovi. Ten však na můj dopis neodpověděl a ve věci nic nevykonal.

  Mám za to, že tak jako je zveřejňování výše platů předepsáno zákonem u orgánů státní správy a samosprávy, neexistuje důvod, proč tyto údaje utajovat v případě veřejnoprávní televize, která je rovněž - přinejmenším podstatnou měrou - financována z veřejných prostředků. Pro zajištění veřejné kontroly nad hospodařením České televize je nezbytně třeba, aby v případě ředitele ČT a jemu přímo podřízených manažerů byly veřejnosti přístupné veškeré mzdové údaje, u ostatních zaměstnanců pak minimálně příbližná výše mzdy nebo platový interval v závislosti na pozici.

  Proto podávám na ředitele ČT stížnost ve smyslu ustanovení § 8, odst. 1, písm. e), zákona č. 483/1991 Sb. o České televizi a žádám, aby Rada ČT zaujala k této otázce stanovisko.

  S pozdravem,

  Tomáš Pecina  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|