pondělí 15. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Radě České televize:
 • Stížnost na ředitele České televize: Proč utajuje platy? (Tomáš Pecina)
 • Podnět: Zpřístupněte své jednání veřejnosti (Tomáš Pecina) Česká televize:
 • Nenápadný návrat ke komunistickým propagandistickým metodám? Útok na romské "Ztroskotance a zaprodance" v České televizi (Jan Čulík)
 • ČT: V pravé poledne o podvodech v KB a o krachujících kampeličkách: Bez prázdných židlí to zřejmě nepůjde (Tomáš Pecina) Reakce na článek Ivana Hoffmana:
 • Stíhačky a koně se kupují stejným způsobem (František Roček)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Podnět Radě České televize:

  Zpřístupněte své jednání veřejnosti

  Tomáš Pecina

  Rada České televize
  Fax: (02)420997
  12. května 2000

  Re: Podnět

  Vážení,

  protože se Britské listy trvale věnují problematice České televize, obracím se na Vás s podnětem, který by nám, stejně jako ostatní odborné veřejnosti, usnadnil přístup k informacím o práci Rady a dovolil objektivněji a přesněji o ní informovat. Podle informací získaných z webové stránky ČT je v současné době v platnosti jednací řád Rady ČT z 25. 3. 1997, který nejenže neumožňuje novinářům přítomnost na jednání Rady, ale dokonce ve svém článku III stanoví povinnost člena Rady zachovávat mlčenlivost o průběhu jednání.

  Domnívám se, že právě tento systém uzavřených, zákulisních zasedání vedl v minulosti k nežádoucím jevům, které vyvrcholily na začátku letošního roku uzavřeným výběrovým řízením na ředitele ČT a které ve svém důsledku způsobily odvolání Rady a oslabily důvěryhodnost jak Rady ČT, tak veřejnoprávní televize samotné.

  Proto navrhuji, aby Rada České televize změnila svůj jednací řád a) vypuštěním ustanovení o povinnosti mlčenlivosti z čl. III, b) doplněním explicitní formulace "zasedání Rady jsou veřejná" v čl. VI a c) vypuštěním věty "Ředitel má právo účastnit se zasedání Rady." v tomtéž bodě (navrhovanou úpravou toto oprávnění ztrácí relevanci).

  Zároveň by měl být aparát Rady pověřen úkolem zveřejňovat vhodným způsobem, např. na Internetu, nejméně dva dny předem předpokládaný program příštího jednání, aby novináři a další zainteresovaní mohli svou účast na zasedáních efektivně plánovat.

  Věřím, že Rada tento podnět akceptuje a zlepší tak výraznou měrou svou komunikaci s veřejností.

  S pozdravem,

  Tomáš Pecina  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|