pondělí 15. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Radě České televize:
 • Stížnost na ředitele České televize: Proč utajuje platy? (Tomáš Pecina)
 • Podnět: Zpřístupněte své jednání veřejnosti (Tomáš Pecina) Česká televize:
 • Nenápadný návrat ke komunistickým propagandistickým metodám? Útok na romské "Ztroskotance a zaprodance" v České televizi (Jan Čulík)
 • ČT: V pravé poledne o podvodech v KB a o krachujících kampeličkách: Bez prázdných židlí to zřejmě nepůjde (Tomáš Pecina) Reakce na článek Ivana Hoffmana:
 • Stíhačky a koně se kupují stejným způsobem (František Roček)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Nenápadný návrat ke komunistickým propagandistickým metodám?

  Útok na romské "Ztroskotance a zaprodance" v České televizi

  Jan Čulík

  V sobotu 14. května v 19.15 vysílala Česká televize v Událostech jako hlavní zprávu dne tuto čtyřminutovou reportáž:

  Studio, moderátorka Augustová: "Asi 40 českých Romů a jejich příznivců demonstrovalo před českým velvyslanectvím v Londýně. Akci, vůbec první svého druhu, svolala Linka pomoci evropským Romům. Ve výroční den odhalení památníku v Letech Romové protestovali proti údajné diskriminaci v České republice. V Londýně je Jiří František Potužník."

  Záběry na demonstranty, mužský hlas: "Protest, organizovaný Linkou pomoci evropským Romům, začal krátce po čtvrté hodině londýnského času."

  Ladislav Baláž, předseda Linky: "Důrazně žádáme pana Zemana, premiéra vlády, který před dvěma lety prohlásil, že udělá skinheadům konec. A to se nestalo."

  Mužský hlas: "Dopis české vládě však v den pracovního klidu nikdo z ambasády nemohl převzít."

  Baláž: "Informovali jsme ambasádu, prostě, a už je to tady vidět, i v cizině, že s námi prostě nechtějí jednat."

  Zuzana Blühová, mluvčí ambasády: "Jediný, kdo zastupitelský úřad informoval, byla místní policie."

  Mužský hlas: "Kritika se nesnesla jen na hlavu České republiky, ale i na Korunu Spojeného království."

  Romové s transparenty. Čitelné jsou nápisy SEGREGATION, EVICTION a PERS... [persecution?].

  Amanda Sebestyenová, koordinátorka Linky: "In the last ten days..."

  Mužský hlas, překládá: "V posledních deseti dnech, kdy konzervativní strana vytáhla do kampaně komunálních voleb s rasistickou kartou, bylo napadeno několik romských rodin po celé zemi."

  Baláž. "Přišlo pár opilců z restaurace, [?] rozbili okna, tak jsme je přestěhovali do jiné areje, kde je pro ně lepší."

  Mužský hlas: "Nový britský azylový zákon je podle Amandy Sebestyen doslova zločinem."

  Demonstrující Romy obklopili tři "bobbies" v přilbách, cosi jim říkají, gestlikulují a jeden policista ukazuje prstem na transparent.

  Mužský hlas překádá: "Např. se ptají lidí na důkazy hned, jak vystoupí z letadla, když jsou unavení a mají kolem sebe děti."

  Baláž: "Manželka s dětmi je vpuštěna do Velké Británie, kdežto manžel je zavřen do vězení."

  Blühová: "Zavedení nového azylového zákona nemá s českým zastupitelským úřadem a s českou vládou nic společného."

  Demonstrant v červeném "cirkusáckém" oblečení, řeční (je vidět transparent HARASSMENT): "Doslovně opakuju, že to je fašistickej národ."

  Potužník stojí před skupinou demonstrantů, je slyšet zvuk bubnů. Říká (zasmušile): "Podle Zuzany Blühové hrozí, že pokud se dnešní demonstrace nekvalitním způsobem zhostí některý z bulvárních novinářů, může se nakonec protest obrátit proti českým Romům."

  Studio, Janeček: "Názor britské veřejnosti na situaci Romů v České republice částečně ovlivnil film Romská cesta, který odvysílala komerční televize Channel 4. Tento britský film je k Čechům velice kritický a Romové jsou podle něj v České republice v zoufalé situaci."

  Záběr z filmu, kapela Bílá síla. Titulek "Natočeno 6. dubna 2000".

  Mužský hlas: "Tvůrci filmu ukazují život Romů na lidským příbězích. Romové jsou podle nich vystaveni každodenní diskriminaci. Ve filmu mluví také oběti skinheadských útoků."

  Romská žena (anglické titulky; všichni vystupující mají "pixelated" tváře): "...potkali ti skini a tam na ně začali nadávat, že jsme černé svině, a takovýhle... no a jeden z nich prostě vstal, já sice nevím, který to byl, a hodil po mně tou pivní sklenicí."

  Záběry na skupinky skinheadů.

  Mužský hlas: "Většinu Čechů film ukazuje jako netolerantní lidi, kteří Romy nenávidí."

  Starší muž hovoří z obrazovky: "Tady by byli lidi rádi, kdyby se odstěhovali všichni. To je strašné - přepadávají lidi, důchodce přepadávají..."

  Romská kapela hraje.

  Záběr na mladíka v námořnickém tričku a kšiltovce.

  Otázka: "What do you think should be done?"

  Odpověď: "No... eliminovat..."

  Mužský hlas: "Britský dokument v dubnu vysílalo pouze pro zvané Evropské středisko pro práva Romů."

  Záběr do sálu.

  Ondřej Giňa, předseda Sdružení romských regionálních poradců: "Já jsem v tom dokumentu viděl hodně věcí, který znám ze skutečnosti, z reality, samozřejmě, tady to bylo pojatý a sestavený tak, že ten dojem na diváka, který právě nemá takové zkušenosti jako já, možná moh' vyznít příliš tvrdě."

  Laura Laubeová, FSV UK: "Kdyby se pouštěl u nás v televizi, tak... tak... tak to nedopadne dobře, protože naštve se většina populace..."

  Titulek "Natočeno..." mizí, mužský hlas: "Ministerstvo zahraničí považuje tento film za zkreslující a vytržený ze souvislostí."

  Před Černínským palácem, mluvčí Aleš Pospíšil: "Celkové vyznění je takové, co Čech, to rasista, každý Rom, který se v této zemi objeví v ulicích, musí být zbit nebo zabit."

  Mužský hlas: "Oficiální protest přesto ministerstvo zahraničí nepodá."

  Karel Rožánek, patrně na Loretánském náměstí: "Britský dokument Romská cesta zde nebude nikdy vysílán. Jeho autoři se totiž všem účinkujícím zavázali, že neprodají vysílací práva žádné televizi v České republice. Karel Rožánek, Česká televize."

  (Délka: 4 minuty 10 sekund)


  Česká televize brání zakořeněné předsudky

  Kdosi velmi znalý, s nímž jsem o víkendu na knižním veletrhu v Praze hovořil asi tři hodiny zejména o situaci v České televizi, mi argumentoval, že Česká republika má asi takovou veřejnoprávní televizi, jaká odpovídá mentálnímu stavu českého obyvatelstva. A vzhledem k tomu, že pozoruhodným způsobem v mnoha oblastech českého života dosud silně přežívají zvyklosti i mentalita, na něž si čeští občané přivykli v tragickém období národního zotročení v sedmdesátých a v osmdesátých letech, není divu, že i Česká televize projevuje tyto rysy. Patří mezi ně nejen "pohodovost" ve zpravodajství (snad nejdůležitější je, abychom mohli pracovat co nejnenáročněji bez intenzivního osobního nasazení), výhodné osobní vazby na politiky, ale někdy vyvře na povrch materiál tak "nezápadní", že jsou v něm přímo rozeznat dosti silné, stále přežívající vlivy propagandistických metod někdejšího komunistického režimu, tatáž tendence k uzavřenosti malého českého společenství vůči vnějšímu světu.

  Za komunismu byly československý prosovětský režim a jeho propagandistická mašinérie nesmírně defenzivní. Československo a jeho režim byl údajně neustále v obležení, pořád na ně útočila "nepřátelská, imperialistická" propaganda ze Západu, které pomáhali čeští zrádci, emigranti, kteří prodali svou vlast za mrzký kapitalistický dolar a nyní schválně a ze zlé vůle "poškozovali dobré jméno Československa v zahraničí." (Ve skutečnosti se Západ skoro vůbec o středo a východoevropské země nestaral a nezajímal - konec konců, útlak v Československu nebyl vražedný a z pronásledování typu "nemohl se dostat na školu" či "nadřízený mu dělal ze života peklo" se těžko dělaly palcové titulky, jemné ničení integrity a duše komunistickým režimem bylo Západu nesrozumitelné a novináři v podstatě nepostižitelné.)

  Když britská kulturní komerční televizní stanice Channel Four odvysílala před několika týdny film "Cikáni, tuláci a zloději" o osudu Romů v České republice, zajímala mě reakce lidí v ČR. Napsal jsem mj. jednomu vysokému činiteli v České televizi s tím, že by ČT měla tento film odvysílat, aby o záležitosti vznikla celonárodní debata - něco takového mívá katartický účinek. Až nyní, jak se zdá, Česká televize reagovala: a to nepokrytě zaujatým příspěvkem, v němž v sobotních Událostech zaútočila na Romy a na ty, kdo jim pomáhají.

  Jediným pozitivním přínosem této reportáže, která zahájila sobotní Události, byla její délka: Česká televize odvysílala tentokrát čtyřminutový materiál, neomezovala se na dosud zavedenou praxi, kdy cokoliv nad minutu a půl je v klipové kultuře zpravodajství ČT neodvysílatelná "kláda". Jenže k čemu využila Česká televize tohoto vysílacího času? K posílení protiromských předsudků v České republice.

  Ve výše uvedené reportáži opustila Česká televize principy objektivní, nestranné novinářské práce (všechny strany musejí být slyšeny a názory všech stran musejí být kriticky zpochybňovány). Postavila se na stranu úzkoprsého, defenzivního českého nacionalismu, který silně připomíná defenzivnost bývalého československého komunistického režimu.

  V reportáži, jejíž doslovný přepis přinášíme výše, Česká televize přímo nebo nepřímými insinuacemi zpochybňuje výroky Romů a jejich stoupenců. Reportéři České televize měli vědět, že i kdyby prezentovali výroky romských demonstrantů bez záporného kontextu, bude proti nim působit predsudečná zaujatost mnohých českých televizních diváků. Tuto zaujatost měli při přípravě materiálů pro vysílání kompenzovat, aby odvysílaný materiál neposiloval už existující předsudky v českých myslích, ale aby byly romské výroky vnímány objektivně. (Dalo se to například udělat stručným uvedením důkazů o tom, že jsou romští muži v Británii skutečně zadržování ve vězení, či záběrem skinheadské protiromské demonstrace, atd.) Česká televize se však v reprotáži ztotožnila s oficiálními postoji, ať české či britské vlády, a oficiálními výroky zpevnila protiromskou argumentaci.

  Jenže novinář, který se staví - i třeba jen bezmyšlenkovitě - na stranu vládní moci, se tím prostituuje. Vládní moc a oficiální vládní prohlášení nemají být odrazovým můstkem slušného novináře. Vládní úřady se dokáží obránit samy. Novinářovou povinností je bránit občany před vládou. Romští občané jsou občany České republiky stejně jako jiní občané. Mají právo na svůj názor, na to, aby byl slyšen bez jednostranné bagatelizace, jako názory jiné, přestože s jejich názorem třeba mnozí bělošští Češi nesouhlasí.

  Výše zmíněná reportáž České televize využila oficiálních postojů, britských i českých, k romskému problému, jako dalších důkazů nelegitimnosti romských stížností. Jestliže Česká televize uvádí, že Romové demonstrovali i proti britské diskriminaci Romů, nenápadně tím manipuluje českého diváka, který zastává názor, že v Británii, v kolébce demokracie, je přece všechno v pořádku, a když si ti "naši" Romové stěžují i na Brity, určitě nemají pravdu. Stížnosti Romů, přednesené na demonstraci, nebyly zkoumány ani podloženy jediným faktem, jak by tomu jistě bylo v obdobné reportáži v britské televizi, kde by podložená proromská tvrzení byla konfrontována podloženými vládními dementi. Manipulace České televize byla v této reportáži v některých ohledech skutečně jemná. Channel Four, který odvysílal film "Cikáni, tuláci a zloději", je v reportáži ČT charakterizován jako "komerční stanice". "Komerční" má ovšem v českém prostředí podtext nesolidnosti a bulvárnosti. V ČR nikdo neví, že publicistika na Channel Four, který byl v roce 1982 ustaven pro to, aby vysílal kulturní a politické pořady, které by otevíraly kontroverzní problémy, je velmi kvalitní. Že je to například snad jediná terestrická televizní stanice na světě, která vysílá každý den v 19 hodin velmi autoritativní padesátiminutové zpravodajství.

  Mimochodem, není pravda, že se film "Cikáni, tuláci a zloději" vysílal jen na jakémsi uzaveřeném "setkání pro zvané, jak by snad mohlo vyplynout z neobratné formulace ČT. Není také pravda, jak by mohl usoudit neinformovaný divák, že romská svědectví, kritická vůči České republice, byla pronášena anonymně lidmi s technicky "rozmazanou" (pixillated) tváří. V Británii se film vysílal normálně na okruhu Channel Four v hlavním vysílacím čase a svědci z ČR v něm vystupovali zcela otevřeně.

  Když Channel Four odvysílal v lednu film "Cikáni, tuláci a zloději", zveřejnili jsme přepis podstatných částí filmu (viz zde), i jeho recenzi (viz zde, další pokus o vysvětlení viz zde) - ano, musí to být tentýž film, který v ČT nazvali slovy "Cikánská cesta" - citace, které reportáž ČT z tohoto filmu totiž uvedla, jsou tytéž, jako ve filmu Cikáni, tuláci a zloději, viz přepis v Britských listech. Je znepokojující, že nyní Česká televize odvysílala jednostranné zhodnocení tohoto filmu, i když ho čeští diváci nemohou sami shlédnout a učinit si o něm samotný úsudek.

  Proč nedostali v reportáži České televize žádný prostor tvůrci filmu? Proč citovala reportáž jen výroky českého ministerstva zahraničních věcí (s nimiž se ztotožnila, protože je na rozdíl od romských výroků a výroků romských stoupenců nijak nezpochybnila). Nebylo by bývalo daleko důležitější dát prostor britským televizním novinářům a nikoliv paní Laubové z FSV UK s jejím pozoruhodným pojetím veřejné debaty? Znamená to snad, že jen "naše" (české) názory jsou legitimní? Snaží se Česká televize vytvořit tento dojem, že je "opravdu česká"?

  Svoboda a lidská práva jsou nedělitelné. Jestliže jsou porušena lidská práva jediného člena komunity, je to vážný problém. Je to totiž precedens - není vyloučeno, že se totéž může stát i komukoliv jinému. Britská média často při své práci využívají individuálních příkladů, takzvaných "lidských příběhů", ve snaze osvětlit a lidem sdílenou lidskou zkušeností přiblížit jinak abstraktní problém. Tato novinářská metoda je plně ospravedlnitelná a je velmi efektivní.

  Britskému filmu šlo o otázku kolektivní viny. Zcela ignoroval, a to právem, to, co snad dělá česká vláda pro menšiny v  ČR, i to, že jsou snad mnozí Romové asociální. O to filmu vůbec nešlo. Šlo mu o to - a to je velmi závažná věc - že je přece nepřípustné, aby jen proto, že má české společenství - ať už oprávněně či nikoliv - vůči Romům předsudky, to odnášeli úplně nevinní občané tvrdým fyzickým postihem, bitím, mrzačením a někdy i smrtí jen proto, že mají tmavou kůži. Film právem argumentoval, že už takováto situace - kdy se toto během několika let stalo několika lidem - je důvodem, aby příslušníci této komunity lidí s tmavou pletí dostávali v Británii asyl. Kritizoval tím nepřímo ostře britskou vládu, že porušuje konvence o asylovém právu.

  Britský film neinsinuoval, že "všichni Češi jsou rasisté". Jak už jsme psali v době jeho vysílání, v sekvenci, která obsahovala tvrdě rasisické výroky několika Čechů, byl zahrnut i krátký rozhovor s jedním českým mužem, který český rasismus ostře odsoudil. To byl signál, že nikoliv všichni Češi jsou rasisté - a britský divák by tomu dobře porozuměl. Nechápu, jak je možné, že tomu neporozuměl mluvčí českého ministerstva zahraničních věcí Aleš Pospíšil. Také je nejasné, jak je možné, že tak vysoký činitel MZV neporozuměl naprosto jasné řeči britského televizního filmu (viz předchozí odstavec) a šíří o něm matoucí informace.

  Slova Aleše Pospíšila, mluvčího MZV, jsou naprosto šokující, uvědomíme-li si, že je rolí českého ministerstva zahraničních věcí zastupovat nikoliv jen etnické Čechy, ale také etnické Romy. Film Channel Four byl natočen čistě z romského hlediska. To je plně ospravedlnitelné, navzdory tomu, že mnozí Češi s romským hlediskem nemusejí souhlasit. Jenže v probíhající kontroverzi se přece proboha nemůže oficiální mluvčí české vlády, která zastupuje i Romy postavit otevřeně proti jejich názorům! Aby to bylo jasnější, vyzkoušejme si to na příkladě politické názorové rozrůzněnosti. Představte si, jak by bylo skandální, kdyby Aleš Pospíšil tlumočil jen názory ODS nebo jen názory Unie svobody nebo jen názory komunistické strany jako oficiální názory České republiky! Aleš Pospíšil svými výroky proti britskému filmu o situaci českých Romů v ČR dále poskytl vodu na mlýn kritikům českých postojů vůči Romům v této republice. Pospíšil totiž projevil zaujatý postoj. Je nepochopitelné, jak ho mohla Česká televize odvysílat bez kritického uvedení na pravou míru!

  A co je to proboha za komunistický nesmysl, když se Česká televize ptá českého ministerstva zahraničních věcí na to, zda si bude na film "Cikáni, tuláci a zloději" stěžovat!! (Reportér ČT: "Oficiální protest přesto ministerstvo zahraničí nepodá.") To by bylo jako když si stěžuje íránská či saúdskoarabská vláda... Komu by si proboha mělo MZV stěžovat? Na londýnském nádraží? Nebo snad britskému ministerstvu zahraničních věcí? To řekne, právem, že Channel Four je nezávislá stanice. Nebo přímo Channel Four? Odpovědí, že mají právo na svůj názor. Česká republika by si jedině mohla stěžovat Independent Television Commission na to, že se jí ze strany Channel Four dostalo neférového zacházení v tomto filmu. Tato ITC totiž na rozdíl od toho, co tvrdil o české RRTV, že ta není "soud", skutečně rozhoduje v případech neférovosti televizních pořadů. Obávám se však, že by se arbitráž ptala, zda k případům vylíčeným ve filmu "Cikáni, tuláci a zloději" skutečně došlo a vzhledem k tomu, že by se to potvrdilo, tím by to skončilo. Jak by podle reportérů ČT měla ta stížnost na Channel Four vypadat? Na co konkrétně by si měla Česká republika stěžovat? Možná že by o tom mohla ČT natočit další zajímavou televizní reportáž...

  Stejně zaujatě informovala Česká televize romské demonstraci v Londýně. Podtext je jasný: "Jen pohleďte na tyto nevděčné, podvratné nespokojence, špiní ´naše´ dobré jméno v zahraničí." Česká televize se nezabývala touto otázkou spravedlivě. Nepochopila, že je nutno prezentovat názory českých Romů v Británii nikoliv jen jako jakousi podivnou aberaci, jíž demonstranti narušují naše konvenční vidění světa. Překvapivá byla i reakce mluvčí českého vyslanectví v Londýně, Zuzany Bluehové, podle níž neměli snad Romové demonstrovat, protože by demonstrace mohli proti nim využít britští bulvární novináři! To mi taky připomíná postoje českého národa za komunismu: "Radši se drž zticha"! Cožpak si ani paní Bluehová neuvědomuje, že její vyslanectví nezastupuje jen bělošské Čechy, ale i statisíce Romů, dosud žijících v Čechách? Co si ti pomyslí, když vidí, jak jejich jménem mluví paní Bluehová v Londýně!!

  A to svatouškovské vysvětlení, že velvyslanectví nemohlo přijmout protestní rezoluci Romů, protože byla sobota, den pracovního klidu! A jak rád se s ním reportér Potužník ztotožnil! Kupodivu, jemu samotnému se podařilo natočit reakci paní Bluehové z vyslanectví, přestože byl den pracovního klidu. Jak to? Zřejmě nebyl demonstrant. Rozdíl v tom, jak je možné, že ČT měla k lidem z velvyslanectví přístup a romští demonstranti nikoliv, ČT nevysvětlila, ačkoliv nedobytnost velvyslanectví z důvodů "dne pracovního klidu" hájila. Opakuji, je vždycky trapné, když se reportér staví na stranu moci, a ještě trapnější je, když posiluje národní předsudky.

  A nakonec to úplně nejstrašnější. Co si máme myslet o poznámkách Laury Laubeové z fakulty sociálních věd na Karlově univerzitě:

  "Kdyby se pouštěl [tento film] u nás v televizi, tak... tak... tak to nedopadne dobře, protože naštve se většina populace..."

  Vždycky jsem se domníval, že úkolem dobrého novináře je rozrušovat stereotypy a nebát se, že se při tom někdo naštve. Taky jsem si myslel, že je to první věcí, kterou mají budoucím novinářům říkat jejich vysokoškolští učitelé. Tak tomu je alespoň v zahraničí. No, zřejmě jsem se mýlil... V ČR se o kontroverzních otázkách nemůže podle paní Laubové veřejně mluvit, protože by se národ naštval...

  A co když "většina populace" nemá tak úplně pravdu... (Vzpomínáte třeba na hilsneriádu za Masaryka?)  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|