čtvrtek 29. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Česká televize:
 • Dušan Chmelíček: Dokumenty předpokládané projektem se připravují, zdržely nás objektivní okolnosti (rozhovor s generálním ředitelem ČT vedl Tomáš Pecina)
 • Otázka z Lidových novin: uchází se Jan Čulík o místo šéfredaktora zpravodajství ČT? Debata:
 • Umíme polemizovat? (Lubomír Ptáček)
 • O umění argumentace: Jak argumentuje Jan Čulík (Václav Pinkava) Reakce:
 • O sdělovacích prostředcích: Skutečně se naše názory tak rozcházejí, pane Čulíku? (Iva Peringerová) Na obranu Epicentra:
 • Existence Javlinského Epicentra v Rusku nedokazuje, že Štětina a Procházková nejsou nezávislí (Petr Bečvář)
 • Útok na Epicentrum: neznalost nebo záměr? (Stanislav Kliment) Báseň nakonec:
 • Lev-ice a pra-nic (Václav Pinkava)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Otázka od Lidových novin: uchází se Jan Čulík o místo šéfredaktora zpravodajství ČT?

  Včera přišel tento dopis z Lidových novin:

  Vážený pane Čulíku,

  píší článek o lidech, kteří se přihlásili do výběrového řízení na šéfredaktora zpravodajství České televize. Zaslechla jsem neověřenou informaci o tom, že jste se do konkurzu přihlásil i Vy.

  A tak si informaci ověřuji přímo u primárního zdroje:

  Je pravda, že jste se přihlásil do tohoto konkurzu?

  a) Pokud ne, tak se omlouvám, že Vás ruším.

  b) Pokud ano, dovolím si Vám položit další otázky:

 • Proč se hlásíte do tohoto konkurzu?

 • Myslíte svou přihlášku vážně?

 • Jste jeden z nejvýraznějších kritiků stávajícího vedení ČT. Domníváte se, že i s touto "nálepkou" máte šanci uspět?

 • Jaké jsou podle Vás největší slabiny zpravodajství ČT? Působí v ČT dobrý novinářský tým nebo by musel projít razantní obměnou?

 • Jaký by podle Vás mel být (jaké by mel mít vlastnosti) nový šéfredaktor?

 • Znáte Vy sám někoho (kromě Vás), kdo by se na tuto funkci hodil?

  Předem děkuji za brzké odpovědi

  Lucie Tvarůžková, Lidové noviny


  Odpověď Jana Čulíka:

  Ne, nepřihlásil jsem se do konkurzu na šéfredaktora zpravodajství České televize. Přiznám se, ani ve snu by mě to nenapadlo.

  Myslím, že tato spekulace vznikla ze dvou důvodů: zaprvé, pokud se rozhodla Česká televize jména kadidátů utajit (argument, že by neúspěšní kandidáti mohli mít problémy ve svém dosavadním zaměstnání, je do určité míry přesvědčivý) musí počítat s tím, že budou vznikat nejdivočejší fámy.

  Zadruhé, fáma asi vznikla proto, že si někteří lidé myslí, že prostě není možné, aby Jan Čulík vydával ty Britské listy zadarmo a jen tak bez nějakého skrytého dábelského plánu ve vlastní prospěch: jeho kritika českých sdělovacích prostředků přece musí nutně být vedena úsilím získat v nich nějaké čelné místo.

  Osobně jsem přesvědčen, že by takový plán byl naprosto fatální: okamžitě by zkompromitoval integritu Britských listu i jejího redaktora. Zdá se mi, že je pro českou společnost daleko užitečnější, může-li využívat služeb někoho, jako je Jan Čulík, kdo stojí každou nohou v jiné civilizaci, v západní a v postkomunistické, a specializuje se z postavení naprosté nezávislosti na jejich konfrontaci.

  I když v okamžiku, kdy jsem přiznal, že se na šéfredaktora zpravodajství České televize nehlásím, a nechci se zapojovat do pražských mocenských bojů, jsem asi přestal být pro Lidové noviny zajímavý, pokusím se presto odpovědet na jejich některé otázky:

 • Jste jeden z nejvýraznějších kritiků stávajícího vedení CT. Domníváte se, že i s touto "nálepkou" máte šanci uspět?

  Nedomnívám se, že kritizuji vedení České televize zvlášť ostře. Pozorní čtenáři mohli zaznamenat, že zejména v kontroverzi ohledně odvolání Romana Proroka a propuštění Zdenka Šámala Britské listy se v žádném případě nepostavily stoprocentně na žádnou stranu sporu: konstatují jen, že se situace stala obětí mnoha chyb a pokusu o manipulaci z mnoha stran a je těžko určit, kdo chyboval hůř.

  Kromě toho, musím říct jednu velmi důležitou věc: zná to každý manažer soukromého podniku. Kritika je neobyčejně cenný feedback, který inteligentní podniky využívají velmi aktivně pro zlepšování své práce. (Mnohé soukromé podniky za takovou kritiku, jakou poskytují Britské listy České televizi už několik let, platí drahé peníze.)

 • Jaké jsou podle Vás největší slabiny zpravodajství ČT? Působí v ČT dobrý novinářský tým nebo by musel projít razantní obměnou?

  Britské listy systematicky sledují kvalitu zpravodajství České televize už více než dva roky a je těžko shrnout tuto práci do dvou tří vět. Situace byla totiž zatím docela zakonzervována a nemění se: veškerá kritika, kterou si můžete přečíst např. v knize ...jak Češi jednají, ve výboru z  BL, dosud zcela platí. Ale co nejobecněji: Neschopnost vedení redakce inteligentně rozhodovat, co je daný večer nejdůležitější zpráva. Neschopnost redakce rozebrat dané téma nezávisle, kriticky a podnětně z nejrůznějších stran. Neschopnost zformulovat informace jasně a průrazně. Neexistence systematického researchového zázemí pro redakci zpravodajství. Novinář, má-li působit efektivně, musí vědět o tématu, které zpracovává, z nezávislých zdrojů buď více nebo alespoň tolik jako politik, kterého interviewuje. Až na několik výjimek v ČT dobrý novinářský tým nepůsobí a mel by být razantně obměněn, na vedoucích místech především lidmi, kteří strávili nějakou dobu v dobrých profesionálních médiích v  zahraničí. Ale museli by dostat dobré platy.

 • Jaký by podle Vás měl být (jaké by měl mít vlastnosti) nový šéfredaktor? Do ČT bude jmenován takový šéfredaktor, jakého domácí kulturní prostředí bude ochotno tolerovat. Obávám se, že ideální asi nebude. Měl by být odvážný, průrazný a energický, měl by mít pevné povědomí o tom, jak funguje v zahraničí nezávislá žurnalistika a jeho cílem by melo být zavést principy dobré, neúplatné a kritické novinářské práce i v ČT. Těžko však přijde někdo takový po posledních událostech, kdo bude ochoten pracovat pod Jiřím Hodačem, který, jak se zdá, si u osazenstva redakce autoritu zrovna nevydobyl.

 • Znáte Vy sám někoho (kromě Vás), kdo by se na tuto funkci hodil?

  Uvedl jsem, že se o tuto funkci v žádném případě neucházím. Nikoho konkrétního nemohu doporučit, i když vím asi o dvou třech osobách, jejichž případné jmenování (ani nevím, zda o místo zažádali) by snad bylo možno sledovat s nadějemi. • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|