čtvrtek 29. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Česká televize:
 • Dušan Chmelíček: Dokumenty předpokládané projektem se připravují, zdržely nás objektivní okolnosti (rozhovor s generálním ředitelem ČT vedl Tomáš Pecina)
 • Otázka z Lidových novin: uchází se Jan Čulík o místo šéfredaktora zpravodajství ČT? Debata:
 • Umíme polemizovat? (Lubomír Ptáček)
 • O umění argumentace: Jak argumentuje Jan Čulík (Václav Pinkava) Reakce:
 • O sdělovacích prostředcích: Skutečně se naše názory tak rozcházejí, pane Čulíku? (Iva Peringerová) Na obranu Epicentra:
 • Existence Javlinského Epicentra v Rusku nedokazuje, že Štětina a Procházková nejsou nezávislí (Petr Bečvář)
 • Útok na Epicentrum: neznalost nebo záměr? (Stanislav Kliment) Báseň nakonec:
 • Lev-ice a pra-nic (Václav Pinkava)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Umíme polemizovat?

  Lubomír Ptáček

  Budiž chvála Britským listům, že poskytují takřka neomezený prostor polemikám na nejrůznější témata. Jenomže, umíme této možnosti využít? Polemizujeme na úrovni? A k věci? A taky, to zejména, slušně? Anebo nám stačí, když označíme autora předmětného textu za burana a jeho výplod za blábol?

  Obávám se, že dobrou polemiku psát neumíme, a co je horší, její úroveň se neustále snižuje. Použijme některé pasáže ze dvou článků uveřejněných v poslední době v BL jako názornou pomůcku. Jde o příspěvky Václava Pinkavy O kálení do vlastního hnízda (BL, 27.6.2000, v dalším jen [Pinkava]) a Jiřího Janečka Nač máme Ústav pro jazyk český? (BL, 28.6.2000, dále jen [Janeček]). Články jsem vybral namátkou, stejně by posloužily i mnohé jiné.

  Slušnost

  Slušnost je hodnota, které se v naší společnosti příliš nedaří, a je to znát i ve většině polemik. V [Janeček] můžeme číst například: Články v BL probírají různé nedůležité otázky jako rozdíl mezi „odstřelovačem“ a „ostřelovačem“ nebo blábol pana Motla o synonymu polovodičů a tranzistorů. Vida, pan Motl sepsal blábol a jsme hotovi. Myslím, že se tehdy k danému tématu vyslovilo dost čtenářů, kteří toto téma za blábol nepovažovali, přičemž kupříkladu fyzikům v tomto případě velice záleží na terminologické přesnosti právě proto, aby ve svých odborných textech nepsali bláboly. Přesnost ve vyjadřování je jazykový i věcný úkaz dosti žádoucí a rozdíl mezi ostřelovačemodstřelovačem není nedůležitý, má-li být náš jazyk vůbec k něčemu.

  Domnívám se, že k neslušnosti se často uchyluje ten, kdo nerozumí popisovaným skutečnostem.

  Notnou dávku neslušnosti nalezneme i v [Pinkava]: Kdo pere ‚své‘ špinavé prádlo veřejně (to je anglické pořekadlo, mimochodem) ten je (v mých očích) bud přihlouplý ochota, nebo zlomyslný a senzacechtivý bulvární buran. Hlásám-li jistý názor (v tomto případě o praní špinavého prádla), asi bych neměl zastánce jiného názoru zahrnout nadávkami. V takové polemice lze jen těžko pokračovat, nechci-li klesnout na stejnou úroveň.

  Budiž spravedlivě podotknuto, že odpověď pana Čulíka (neboť jemu jsou tyto nadávky adresovány) je vedena velice slušně, což lze ostatně říci o všech jeho textech bez ohledu na to, jaké názory v nich hlásá.

  Obraty „domnívám se, že“, „obávám se“, „řekl bych“ anebo „mám zato“ přispívají nejen k slušnému tónu celého polemického textu, nýbrž kupodivu i podstatně zesilují argumentaci. Všem diskutérům bych je rád doporučil ke zvážení. Zní rozhodně lépe „obávám se, že pan Novák nemá tak docela pravdu“ než „pan Novák je blbec“. Čtenáři vám spíše uvěří.

  Sloh a pravopis

  V polemice je nejsilnějším argumentem přesné, slohově správné a gramaticky bezchybné vyjádření. Ve větě citované shora z [Pinkava], kde označujeme vcelku inteligentního člověka za přihlouplého a nazýváme jej buranem, je silně znevažujícím faktorem jedna chybějící a jedna přebývající čárka v souvětí. Takto diskutující jen stěží získá důvěru čtenáře.

  Velice subtilní kategorií je přesnost vyjadřování. Věta vybraná z textu [Janeček] je slohově správná a srozumitelná, přesto trpí drobnými nepřesnostmi. Obrat články probírají není chybný, existují však lepší. Už zvratný tvar v článcích se probírají zní lépe. Ani spojení blábol o synonymu polovodičů a tranzistorů není ideální. Autor měl spíše na mysli blábol o tom, zda jsou slova polovodič a tranzistor synonyma nebo blábol o rozdílu ve významech slov polovodič a tranzistor. Ale jak říkám, toto jsou úkazy subjektivní, poměrně těžko postižitelné a vyžadují cit, zkušenost s jazykem a hodně přemýšlení.

  Osočování

  Osočování je zvláštním případem neslušnosti, avšak je třeba je vyzdvihnout jako jeden z nejhorších nešvarů v polemikách a diskusích. Projevuje se tak, že diskutující opouští téma, které si vybral ke své polemice a zaměří se na inteligenci, bezúhonnost a někdy i likvidaci protivníka, tedy nositele určitých názorů, z kterého se stane protivník. Zde jiný úryvek z textu [Pinkava]:

  Svévolně donášet do světa jen to špatné, navíc s tou dávkou nadřazenosti, ze nepíšete o ‚nás‘ ale o ‚nich‘- to je parazitující strefovačný exhibicionismus, který jsem na západě opravdu za 23 let nepoznal od jiných než buranů. Já bych ale řekl, že vůbec nekálíte do vlastníiho hnizda, spíš výkaly z vlastního hnízda rozesíláte abyste zostudil ty, kteří do hnízda kálejí - jiná metoda prý nezabírá, psal jste již.

  Jde totiž o to: Pan Pinkava vytýká panu Čulíkovi, že překlady a publikacemi nejrůznějších textů seznamuje s českými problémy anglosaskou veřejnost, čímž Čechy ostouzí. Jde jistě o téma závažné, avšak argumentace o škodlivosti takového počínání je rychle opuštěna a přechází se k osočování pana Čulíka výrazy limitujícími k výrazům fekálním.

  Podobného osočování se dopouští ve svém textu i pan Janeček, který už v názvu naznačuje své úmysly: Nač máme Ústav pro jazyk český? Odmítá český způsob abecedního třídění, a to konkrétně zařazení písmene ch za h. Jistě jde o velice závažný problém v češtině, na druhé straně stěží takový, že by nás diskvalifikoval vůči ostatní Evropě, jak říká pan Janeček. Uvádí k problému různé argumenty, ty mu však záhy nestačí, neboť plynule přechází do neslýchaného osočování: Ptám se tedy: Proč platíme vědce v ÚJČ, když jejich názor nemá žádnou váhu a když jejich erudice skončila koncem padesátých let?

  K tak závažnému osočení dospěl pan Janeček na základě odlišného názoru na třídění písmene ch.

  Závěrem

  Je škoda, že zapomínáme na to, jak uměli polemizovat Šalda, Čapek nebo Peroutka. Zkusme si někdy pro ně sáhnout do knihovny. Najdeme polemiky věcné, ostré, břitké a nesmiřitelné. Rozhodně však slušné, slohově i gramaticky správné a zejména nikoho neosočující. Smiřme se se skutečností, že můj odpůrce je blbec, a zkusme mu vytýkat jen jeho názory a chyby, kterých se dopustil. Třeba na to přijde sám.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|