úterý 11. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Jak to bylo s udělením licence pro televizi Nova:
 • RRTV udělila licenci pro televizi Nova "zároveň společnosti CET 21 i Američanům" Dokumenty k udělení licence pro televizi Nova z RRTV:
 • Časová řada žádostí a rozhodnutí vztahujících se k společnosti CET 21, s.r.o.
 • RRTV pro ČTK: "Přímým účastníkem řízení o licenci jsou Američané" (30.1.1993)
 • CET 21 a CEDC: Základní struktura nového českého komerčního televizního subjektu
 • Prohlášení Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání k udělení licence k celoplošnému televiznímu vysílání společnosti CET 21, spol s r.o
 • Říjen 1996: Vladimír Železný: "CET 21 hned zpočátku uznávala, že nemá oprávnění vysílat bez přímé účasti CEDC" Česká televize:
 • O nástupcích pořadu V pravé poledne (Tomáš Pecina) Česká politika a sdělovací prostředky:
 • Kostlivec ve skříni: Debata ČSSD - ODS na Primě o IPB (Tomáš Pecina) Epicentrum:
 • Jakub Patočka: Za nečestnou kritiku Jaromíra Štětiny ruším sloupek Jana Čulíka v Literárních novinách
 • Pokus o rekapitulaci případu "Epicentrum" (Jan Nademlejnský)
 • Agentura Epicentrum podle ARESU v ČR neexistuje (Ferdinand) Ekologie v ČR:
 • Odmítá ministerstvo dopravy diskusi s veřejností o severočeském "Gabčíkovu"? (Děti Země) Tisková zpráva CET 21:
 • Donath byl tajným spolupracovníkem StB, proto podá Dr. Železný dovolání Postskript:
 • Protiv cizáckým civilizacím (Václav Pinkava) Česká společnost:
 • Tresty a bití dětí (Ivan Hoffman)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • CET 21 a CEDC: Základní struktura nového českého komerčního televizního subjektu

  Toto je dokument o tom, jak má vypadat nová česká komerční televizní stanice, na jejímž vytvoření se budou společně podílet CET 21 a CEDC. Dokument podepsali za CET 21 dne 5. února 1993 Josef Alan a za CEDC Leonard Fertig. Jeho faksimile je zde (str. 1) a zde (str. 2).

  CET 21, s.r.o. (Central European Television for the 21st Century - dále jen CET 21), držitel licence na celostátní televizní vysílání ve smyslu zákona č. 468/1991 Sb. na bývalém kanálu F1 v České republice, a CEDC (Central European Development Company - sic, ve skutečnosti "Corporation", pozn. JČ) v podmínkách této licence přímý smluvní účastník, se dohodly na dále uvedené struktuře řízení nového subjektu takto:

  1. CET 21, která je provozovatelem vysílání podle par. 3 odst. 1 shora uvedeného zákona, a CEDC budou společně vytvářet obchodní společnost k financování a provozování obchodních, technických, řídících aktivit, k čemuž tato obchodní společnost bude oprávněna po dobu, po kterou bude CET 21 držitelem televizní licence.

  2. CET 21 uznává, že nemá oprávnění provádět vysílání bez přímé účasti CEDC.

  3. Investice do obchodní společnosti budou provádět CEDC a Česká spořitelna, a.s. (dále jen ČS, a.s.). Obchodní společnost bude náležet podílníkům - CET 21, CEDC a ČS, a.s.

  4. Bude zřízena Ředitelská rada obchodní společnosti, jejíž složení se řídí principem poměru podílů. Ředitelská rada bude vydávat zásadní rozhodnutí ve věcech ekonomického řízení, zásadní kapitálová rozhodnutí a rozhodnutí v ostatních strategických obchodních věcech této obchodní společnosti. Každodenní řízení a správu a programové otázky stanice bude uskutečňovat výkonný management.

  5. Všichni pracovníci budou zaměstnanci obchodní společnosti. Výkonným ředitelem obchodní společnosti bude občan České republiky; stejně tomu bude u většiny vyššího managementu a zaměstnanců. Předpokládá se, že v budoucím období až 90 procent všech zaměstnanců a managementu stanice budou občané České republiky. Ti budou doplněni nejlepšími zahraničními talentovanými odborníky v technice, technologii, marketingu a v jiných oblastech, aby pomáhali a vyškolili domácí personál.

  Zaměstnanci budou vybíráni z řad občanů České republiky profesionálním managementem v souladu s principy uvedenými shora v článku 5. Nejvyšší zaměstnanecké funkce budou obsazovány Ředitelskou radou na základě doporučení odborné výběrové komise.

  6. V průběhu doby před zahájením vysílání bude obchodní společnost připravena dojednat smlouvy s nejméně deseti nezávislými výrobci programů, včetně těch právnických osob, které usilovaly o udělení licence.

  7. CET 21 a CEDC jsou dohodnuty, že jedním z cílů nové komerční stanice bude podpora a propagace svobodného tržního hospodářství v České republice. Za tím účelem obchodní společnost vyčlení nejméně 30 procent svého celkového propagačního vysílacího času pro podnikatele z České republiky se slevou ve srovnání se standardními cenami. Dále jsou dohodnuty na tom, že určitý úsek propagačního času bude vyhražen a zpřístupněn pro regionální podnikatele za ceny, jež si mohou dovolit.

  8. Do dvou měsíců po podepsání podmínek licence připraví CET 21 a CEDC úplně organizační, obchodní a právní základy Obchodní společnosti.

  V Praze dne 5. února 1993

  Josef Alan

  za CET 21, s.r.o

  L.M. Fertig

  Za CEDC  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|