úterý 11. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Jak to bylo s udělením licence pro televizi Nova:
 • RRTV udělila licenci pro televizi Nova "zároveň společnosti CET 21 i Američanům" Dokumenty k udělení licence pro televizi Nova z RRTV:
 • Časová řada žádostí a rozhodnutí vztahujících se k společnosti CET 21, s.r.o.
 • RRTV pro ČTK: "Přímým účastníkem řízení o licenci jsou Američané" (30.1.1993)
 • CET 21 a CEDC: Základní struktura nového českého komerčního televizního subjektu
 • Prohlášení Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání k udělení licence k celoplošnému televiznímu vysílání společnosti CET 21, spol s r.o
 • Říjen 1996: Vladimír Železný: "CET 21 hned zpočátku uznávala, že nemá oprávnění vysílat bez přímé účasti CEDC" Česká televize:
 • O nástupcích pořadu V pravé poledne (Tomáš Pecina) Česká politika a sdělovací prostředky:
 • Kostlivec ve skříni: Debata ČSSD - ODS na Primě o IPB (Tomáš Pecina) Epicentrum:
 • Jakub Patočka: Za nečestnou kritiku Jaromíra Štětiny ruším sloupek Jana Čulíka v Literárních novinách
 • Pokus o rekapitulaci případu "Epicentrum" (Jan Nademlejnský)
 • Agentura Epicentrum podle ARESU v ČR neexistuje (Ferdinand) Ekologie v ČR:
 • Odmítá ministerstvo dopravy diskusi s veřejností o severočeském "Gabčíkovu"? (Děti Země) Tisková zpráva CET 21:
 • Donath byl tajným spolupracovníkem StB, proto podá Dr. Železný dovolání Postskript:
 • Protiv cizáckým civilizacím (Václav Pinkava) Česká společnost:
 • Tresty a bití dětí (Ivan Hoffman)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Prohlášení Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání k udělení licence k celoplošnému televiznímu vysílání společnosti CET 21, spol s r.o

  Faksimile tohoto dokumentu je zde (str. 1)zde (str. 2).

  Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání udělila na svém 8. zasedání dne 30. ledna 1993 licenci k celoplošnému televiznímu vysílání společnosti CET 21,spol. s r.o., jejímiž společníky jsou pánové Josef Alan, Fedor Gál, Peter Hunčík, Peter Kršák a Vlastimil Venclík. Přímým účastníkem žádosti je mezinárodní společnost CEDC (Central European Development Corporation), jejímž presidentem je pan Mark Palmer.

  Rada při výběru držitele licence vycházela z ustanovení platných právních předpisů, zejména zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a zákona č. 36/1993 SB., o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání. Dále Rada vycházela z předem stanovených kritérií, se kterými byli všichni žadatelé o licenci i veřejnost seznámeni.

  Po seznámení s jednotlivými projekt v průběhu předběžných a veřejných slyšení Rada rozhodla o udělení licence společnosti CET 21, spol. s r.o. zejména s přihlédnutím k následujícím skutečnostem:

  1. Podle názoru členů Rady projekt CET 21 nejlépe vyhovuje záměru vytvoření projektu televizního vysílání soukromého provozovatele, který respektuje zájem veřejnosti, přispívá k utváření demokratické společnosti a odráží její názorovou pluralitu a poskytne objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů (viz zejména par. 4 zákona č. 468/1991 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání)

  2. Rada usoudila, že program CET 21 vyhověl záměru lépe než ostatní předložené projekty v těchto směrech:

  3. Nejedná se o společnost produkující vlastní programy případně napojenou na zahraniční produkční společnost a zejména archivy těchto společností, umožňuje vytvoření skutečného konkurenčního prostředí a využití toho nejlepšího z potenciálu domácí produkce, ať již stávajícího nebo budoucího.

  4. Jasně bylo deklarováno vědomí toho, že v našich podmínkách je televizní vysílání politikum, a zároveň je v projektu vyjádřena podpora probíhajícímu procesu transformace společnosti a záměr účastnit se této transformace programovými prostředky odpovídajícími standardům vyspělé demokracie, včetně širšího přístupu veřejnosti do vysílání.

  5. Projekt prokázal dostatečné finanční zajištění kapitálem, o jehož původu a spolehlivosti nemůže být pochyb, včetně přiměřené účasti domácího kapitálu, kvalitním a dostatečně realistickým obchodním plánem, dávajícím předpokladu ekonomické úspěšnosti při dosažení kvalitní programové náplně.

  6. Rada se ztotožnila se zájmem projektu vybudovat televizní stanici tak, aby byla přerušena kontinuita stereotypů současného televizního vysílání v České republice.

  7. Přes podstatnou část zahraničního kapitálu je v projektu jasně garantován záměr zachovat národní charakter programu.

  8. Projekt zajišťuje existenci národní televizní stanice v konkurenčním evropském prostředí a nabízí možnost uplatnění domácí produkce na evropském trhu.

  9. Dostatečné finanční zajištění projektu umožňuje zachování současného stavu pokrytí území České republiky televizním signálem a modernizaci stávajících technických prostředků.

  Rada vytvořila mechanismy, kterými bude sledovat dodržování harmonogramu přípravných prací. Formulací a důslednou kontrolou dodržování podmínek k licenci hodlá zajistit, aby záměry uvedené v projektu, které Radu přesvědčily o tom, že tento projekt je nejlepší, byly také dodrženy.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|