středa 4. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Sazka ovlivňuje, co smí Česká televize vysílat:
 • Lobbista silnější než televizní ředitel? V České republice - nic překvapujícího (Tomáš Pecina) MFD, matematika, filozofie a materialismus:
 • V článku Michala Mareše: Leninský odraz v matematice? (Karel Koecher) Euro a rozšiřování EU do střední Evropy:
 • Poučení z Dánska (Andrew Stroehlein) Velká Británie: Boje o televizní zpravodajství:
 • Jak BBC pojímá reportáž o vlastních problémech Česká republika:
 • Zastaveno stíhání novinářů z MFD (Ivan Hoffman) Reakce:
 • O co vlastně usilují Britské listy - klady a zápory (Václav Pinkava) Věda:
 • Nesmrtelné myši, dlouhověká telata a amerikanofilové z Lidovek (Juliana)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Velká Británie: Boje o televizní zpravodajství

  Televize BBC se náhle po třiceti letech rozhodla přesunout své hlavní večerní zpravodajství z 21 na 22 hodin

  Ve 22 hodin se donedávna vysílaly půlhodinové hlavní večerní zprávy na komerční televizi ITV. Pak získala ITV svolení od Rady pro komerční televizní vysílání toto zpravodajství zrušit (aby mohla nerušeně vysílat během večera celovečerní filmy) a nahradit ho jednak zpravodajstvím v podvečer, jednak krátkými zprávami ve 23 hodin. Tento experiment nebyl úspěšný a v minulých dnech se ITV rozhodla obnovit dvacetiminutové zpravodajství třikrát týdně ve 22 hodin. Na to reagovala veřejnoprávní stanice BBC 1 s tím, že původně až na příští rok plánovaný přesun svých hlavních večerních zpráv, které se dosud vysílaly v 21 hodin, na 22. hodinu, uskuteční hned teď, od 16. října.

  To vyvolalo dosti podstatnou kontroverzi a nevoli od britských politiků, jimž se zejména nelíbí, že se na dvou nejsledovanějších televizních stanicích budou nyní hlavní zpravodajské pořady alespoň třikrát týdně časově střetávat, a tím nebude mít občan pluralitní volbu zpravodajství. Pro zajímavost uvádíme, jak o této kontroverzi - tedy o sobě - referovala společnost BBC v rozhlasových zprávách World at One včera ve třináct hodin. Mějme při četbě tohoto bloku na paměti, jak informovala - vlastně neinformovala - Česká televize o kontroverzi v souvislosti s odvoláváním Romana Proroka z pořadu V pravé poledne.

  Moderátor Nick Clark: Během poslední půlhodiny oznámila BBC, že přesune televizní zpravodajství v jednadvacet hodin na dvaadvacet hodin. Nový pořad bude zahájen dřív než za čtrnáct dní. Budu hovořit s ředitelem zpravodajství BBC Tonym Hallem. (...) (dál pokračuje přehled zpráv, pak podrobné zpravodajství)

  Během poslední půlhodiny oznámila BBC, že dříve než do čtrnácti dní přesune na jiný čas své hlavní večerní zprávy v jednadvacet hodin. Nový pořad se bude od 16. října vysílat ve dvaadvacet hodin. U mikrofonu je náš zpravodaj Greg Wood: Greg Wood: BBC je přesvědčena, že bude mít daleko lepší šanci udržet si vysokou večerní sledovanost na BBC 1, jestliže přesune své zpravodajství v 21 hodin na 22 hodin. Když oznámil toto rozhodnutí v srpnu generální ředitel BBC Greg Dyke, ke změně mělo dojít až na podzim příštího roku. Avšak komerční televize ITV se rozhodla BBC předstihnout a chce navrátit své vlastní nynější zpravodajství v 23 hodin od ledna 2001 třikrát týdně na předchozí dobu ve 22 hodin. BBC reagovala ve snaze převzít iniciativu nezvykle rychle. Hlavní zpravodajství se bude vysílat šestkrát týdně ve 22 hodin a v neděli budou zprávy patnáctiminutové. Následné regionální zpravodajství se bude prodlouženo na dvojnásobek dosavadního. Publicistický pořad "Panorama" bude následovat v neděli večer po zprávách.

  (následovaly další zprávy) (...)

  Nick Clark: Vznikla bitva o zprávy ve dvaadvacet hodin. Hlavní zpravodajství BBC se bude vysílat ve 22 hodin. ITV se totiž rozhodla vrátit své zprávy ve 23 hodin v pozměněné formě, dvacetiminutový pořad třikrát nebo čtyřikrát týdně, zpět také na 22 hodin. Ve světle rozhodnutí přesunout zprávy ITV zpět na 22 hodin zastává mnoho komentátorů a velké množství politiků, včetně těch, kteří se účastní zde v Bournemouth, výročního kongresu Konzervativní strany, názor, že by BBC měla zrušit své vlastní plány a dál vysílat své večerní zprávy v 21 hodin. Namísto toho však vystoupil předseda Rady BBC Sir Christopher Bland s dnes dopoledne s vysokými činiteli BBC a oznámil, že nejenže hodlá BBC své plány realizovat, ale bude je realizovat rychleji, než kdokoliv očekával, přesně řečeno od 16. října. Toto jsou důvody, které uvedl pro jednoznačné rozhodnutí guvernérů BBC přesunout zpravodajství na 22 hodin. Sir Christopher Bland: Správci BBC jsou přesvědčeni, že je to v zájmu diváků. Proč jsme dospěli k tomu rozhodnutí? Zaprvé je to lepší doba pro vysílání zpravodajství. 22 hodin poskytuje lepší příležitost ke zpravodajství o večerním hlasování v parlamentu a o politice všeobecně, dokáže pokrýt i severoamerickou politiku a nové zprávy z daného dne, které tam vznikají, a poskytuje nám také lepší podnikatelské zpravodajství, protože britská i americká burza jsou tou dobou už uzavřeny. Umožňuje nám to zdvojnásobit večerní zpravodajství z regionů, to se zdvojnásobí ze 3 na 6,5 minuty. (Pozn. JČ: V podvečer se každý den kromě toho vysílá cca půlhodinové regionální zpravodajství.) To Rada pro televizní vysílání už dlouho požaduje. Zpravodajství se bude vysílat ve 22 hodin šestkrát týdně. V neděli večer se bude vysílat pravidelné patnáctiminutové zpravodajství. Existuje podstatné množství důkazů že diváci chtějí zprávy v pevnou a předpověditelnou dobu.

  Moderátor Nick Clark: Sir Christopher Bland. Rozhodnutí zavést tyto změny a to dřív než za čtrnáct dní protiřečí přání ministra pro kulturu a sdělovací prostředky Chrise Smithe. Smith ho vyjádřil BBC minulý měsíc, když ITV oznámila, že chce částečně vrátit své večerní zpravodajství na 22.hodinu.

  Chris Smith: Skutečně doufám, že generální ředitel a guvernéři BBC budou mít také na mysli onen jasný cíl, totiž maximalizovat sledovanost zpravodajství. Jestli se toho dosáhne tím, že se budou tři nebo čtyři dny v týdnu vysílat hlavní zprávy proti sobě, to si nemyslím. Doufám, že si tuto záležitost řádně rozváží. Je na nich, aby učinili konečné rozhodnutí. Doufám, že si to ještě rozmyslí.

  Nick Clark: Dnes dopoledne nebyl Chris Smith k dispozici pro interview, odjížděl na filmový festival v Paříži. Při odjezdu z Londýna opakoval svůj názor, že je rozhodnutí BBC politováníhodné.

  Chris Smith: Myslím ale, že je důležité, aby velmi bedlivě monitorovali, co se stane s celkovou sledovaností zpravodajství. ITV totiž vrací zprávy na 22 hodin právě proto, že ve 23 hodin měly malou sledovanost. A jestliže poklesne sledovanost zpravodajství nebo jeho kvalita v důsledku tohoto rozhodnutí, podle ustanovení Charty BBC budou muset toto rozhodnutí změnit.

  Nick Clark: Chris Smith. A ostatní hlavní strany s ním souhlasí. Rozhodnutí přesunout zprávy je jedna věc, co bude BBC 1 dělat s uvolněným časem v 21 hodin, a to rychle, je věc druhá. Sir Paul Fox je bývalý výkonný ředitel televize BBC, a zároveň bývalý člen Rady ITV. Zatelefonovali jsme mu. Sire Paule, co si o tomhle rozhodnutí myslíte?

  Sir Paul Fox: BBC si tady hraje hry s ITV o zpravodajství, obávám se. Jak víte, zpravodajství je základním kamenem BBC. Přesunovat ho tímhle náhlým, zbrklým způsobem, to je prostě oportunismus.

  Nick Clark: Říkáte náhlý, zbrklý způsob, ale faktem je, že ta změna byla plánována a už se o ní jedná velmi dlouho, změnilo se jen, kdy má být provedena.

  Sir Paul Fox: To je právě to. Docela bych pochopil, kdyby mělo být zpravodajství přesunuto na 22 hodin někdy za rok, nebo po volbách. To by nebyl problém. Ale velký problém je tohle rozhodnutí udělat to náhle. A udělali to čistě jen proto, aby si mohli hrát hry s  ITV. A to není způsob, jak má BBC zacházet se zpravodajstvím. A kromě toho, hovoříte o tom, jak vyplnit tu mezeru mezi devátou a desátou hodinou jinými pořady. To trvá určitou dobu takové pořady vyrobit. Ty pořady nejsou k dispozici a nadto určitě nebudou k dispozici v délce jedné hodiny, takže vzniknou obvyklé nepořádné mezery. A ještě jedna věc. Předseda Rady guvernérů BBC najednou uvedl, že se sice zdvojnásobí regionální zpravodajství, ale hlavní zpravodajství, které bude ve dvaadvacet hodin, se zkracuje o tři a půl minuty. Přijdeme tak nejméně o jednu zprávu ze zahraničí.

  Nick Clark: Hovoříte o tom, že si BBC hraje hry s ITV, ale tohle je sféra, kde vládne zuřivá konkurence. Dá se to říct i jinak: že se BBC snaží zajistit, aby si udržela vedoucí postavení v této klíčové části programu na BBC 1.

  Sir Paul Fox: To ale musíte dělat prostřednictvím pořadů. ITV spadla přesně do téže pasti. Neměla k dispozici dobré pořady, když přesunula zpravodajství na 23 hodin. Nikdo mi nedokáže říct, že BBC bude mít k dispozici pořady na zaplnění této mezery. BBC si právě získala obrovské množství dobré vůle se svým zpravodajstvím z Olympijských her. Teď se chystají rozčílit velké množství lidí tím, že přesunou zpravodajství tímhle zbrklým způsobem.

  Nick Clark: Děkuji vám, sire Paule. Na lince nyní máme ředitele zpravodajství BBC Tonyho Halla. Vím, že vy nevypracováváte programové schéma, Tony Halle, a nejste odpovědný za mezery, které vzniknou přesunutím zpráv na 10 hodin, ale slyšel jste velmi ostrou kritiku, od Sira Paula i od politiků. Proč je nutné jednat tak rychle?

  Tony Hall: Nehrajeme hry se zpravodajstvím. Ale chceme získat nejlepší diváky pro zpravodajství. Nabízíme zde zprávy ve 22 hodin z BBC šestkrát týdně, s tradičními hodnotami BBC, s mezinárodní i domácí agendou. Hlavní zpravodajství mimochodem nezkracujeme, bude mít stejnou délku.

  Nick Clark: Takže nebude o jednu zahraniční zprávu míň?

  Tony Hall: Ne. Hlavní zprávy na BBC 1, od pondělí do pátku, budou naprosto stejně dlouhé. Ale dáme lidem dvojnásobek dosavadního regionálního a místního zpravodajství. Náš průzkum ukazuje, že je to velmi potentní kombinace. Funguje to velmi dobře v 18 hodin. Poskytuje to jenom BBC: kombinaci celostátních, mezinárodních a regionálních a místních zpráv. Mimochodem, na ITV se budou zprávy vysílat ve 22 hodin jen třikrát týdně, není dosud jasné kdy, a regionální zpravodajství tam bude až po dalším pořadu. Takže práce BBC v oblasti zpravodajství je velmi silná. Budou se vysílat celostátní a mezinárodní zprávy, pak místní a regionální zprávy, a pak se přejde na Newsnight, takže se bude vysílat hodina a čtvrt zprávy a analytické publicistiky v BBC každý večer. To je velmi přesvědčivý veřejnoprávní projekt.

  Nick Clark: Jestliže je to tedy tak dobře promyšleno, proč to uspěchat a  zavádět to za čtrnáct dní? Vypadá to, jako že chcete nehorázným způsobem předstihovat ITV. A lidi budou říkat, jak to můžete dát dohromady tak rychle, když jste to původně plánovali až někdy za rok?

  Tony Hall: Vám i jiným, kteří se snaží naše dnešní oznámení analyzovat, se to možná může zdát uspěchané, ale my o tom jednáme už dlouho. Dáváme si pozor, abychom nabízeli skutečně co nejkvalitnější službu. Jsme přesvědčeni, že zahájením tohoto vysílání za deset dní jsme schopni vytvářet velmi kvalitní zpravodajství ve 22 hodin se všemi hodnotami, které BBC tradičně zastává. Chci ujistit i ministra kultury ohledně kvality. Samozřejmě, že nám jde o kvalitu - (byl přerušen)

  Nick Clark: Víme, že ministr kultury má nyní pravomoc reagovat na všechno, co BBC dělá a s čím on nesouhlasí, velmi přísně. Takže opravdu budete muset dokázat, že nemá pravdu.

  Tony Hall: Tým, který připravuje zpravodajství v 21 hodin, už nyní dělá naprosto prvotřídní pořad, s tradičními hodnotami BBC a s velkým množstvím elánu a budou dělat totéž ve 22 hodin a to my nabídneme divákům.

  Nick Clark: Nevzali jste vůbec v úvahu tyto požadavky od ministra Smithe, včetně politiků ze všech hlavních stran, pokud vím, jejich prostý argument, že omezujete divákům britské televize možnost volby. Ať už udělala ITV cokoliv, a z jakýchkoliv to učinila důvodů, je nyní jasné, že všichni budou mít zprávy v deset hodin a nikdo nebude mít volbu.

  Tony Hall: Ale to není pravda. Všichni nebudou mít zprávy v deset hodin. ITV bude vysílat dvacetiminutové zprávy v deset hodin třikrát týdně. My nabízíme pětkrát týdně hodinu a čtvrt zpravodajství a analýzy a v neděli večer zpravodajství v deset hodin, o němž se bude vysílat Panorama, je to dalších 55 minut zpravodajství a publistiky. Srovnejte si to s tím, co nabízí ITV, a je to opravdu přesvědčivá veřejnoprávní alternativa.

  Nick Clark: Jak jsem už uvedl, není to zrovna vaše rozhodování, ale musí být velmi pochybné, jestli BBC dokáže udělat to, co ITV zcela zjevně nedokázala, totiž najít vynikající pořady, které by se vysílaly v uvolněném čase v první části večera.

  Tony Hall: No, Mark Thompson, ředitel televizního vysílání a já jsme strávili společně za posledních několik týdnů spoustu času společně a právě o tom jsme jednali. Jsem přesvědčen, že televize BBC dokáže dodat pořady, které udrží pro nás ještě v deset hodin dobrou sledovanost pro zpravodajství.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|