středa 4. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Sazka ovlivňuje, co smí Česká televize vysílat:
 • Lobbista silnější než televizní ředitel? V České republice - nic překvapujícího (Tomáš Pecina) MFD, matematika, filozofie a materialismus:
 • V článku Michala Mareše: Leninský odraz v matematice? (Karel Koecher) Euro a rozšiřování EU do střední Evropy:
 • Poučení z Dánska (Andrew Stroehlein) Velká Británie: Boje o televizní zpravodajství:
 • Jak BBC pojímá reportáž o vlastních problémech Česká republika:
 • Zastaveno stíhání novinářů z MFD (Ivan Hoffman) Reakce:
 • O co vlastně usilují Britské listy - klady a zápory (Václav Pinkava) Věda:
 • Nesmrtelné myši, dlouhověká telata a amerikanofilové z Lidovek (Juliana)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • (Britské listy vycházejí v Praze, v České republice. Britské listy is published in Prague in the Czech Republic.) ISSN 1213-1792
 • Britské listy talks to decision makers in the Czech Republic.

 • Zde je adresa Britských listů.

 • Andrew Stroehlein rediguje kulturně politický týdeník Central Europe Review, který je nositelem Ceny NetMedia 2000 za vynikající příspěvek k internetové novinářské práci v Evropě. (JČ je komentátor CER pro české záležitosti.)

 • Tady je minulé vydání Britských listů.

  Co je nového v České republice

  Aktualizace ke kauze Klekánice, 17.15:

  ČT: "Vůbec žádný tlak na nás Sazka nevyvíjela." - Skutečně?

  Jak Britské listy informoval šéf ostravského zpravodajství a jeden z autorů pořadu Petr Bohuš, Česká televize odvysílá Klekánici v nezměněné podobě v nejbližším možném termínu. Po odvysílání pořadu se má poskytnout Sazce prostor k vyjádření. Není jasné, jakou formu bude toto vyjádření mít. Pokud to nebude tvrdý rozhovor zkušeného reportéra typu: "Proč jste nám při výrobě tohoto pořadu vyhrožovali? Proč jste nám nabízeli zaměstnání? Proč jste po dlouhou řadů týdnů odmítali odpovědět na naše otázky?" a bude-li to pro Sazku reklamní šot, v němž bude její představitel moci vystupovat bez kritické oponentury schopného novináře, povede to jen k další diskreditaci České televize. Pracovníci České televize by na nic jiného než na ostrý rozhovor neměli ve vlastním zájmu své instituce přistoupit. Důležité také je, zda bylo úterní zrušení vysílání tohoto pořadu Klekánice oprávněné nebo neoprávněné. Pokud bylo neoprávněné, proč má být k pořadu cokoliv přičleňováno? Tyto otázky by mělo vedení České televize vyjasnit.

  A ještě další velmi důležitá věc. Dnes v 16.58 vydala ČTK tvrzení mluvčího ČT Jiřího Trávy, že prý "od vysílání Klekánice ČT ustoupila bez nátlaku Sazky". Informace Britských listů se od tohoto tvrzení poněkud odlišují. Viz níže uvedené dva texty, které v minulých dnech rozšířila Sazka. Důvěryhodný zdroj konstatuje, že ve srovnání s tím, co se v posledních dnech dělo verbálně, jsou tato dvě prohlášení jen velice mírná:

  Sazka a.s., odbor propagace a PR
  K Žižkovu 4
  190 93 Praha 9

  DATUM: 2. října 2000

  Od: Doubravová Stanislava

  KOMU: Domácí redakce ČTK

  2. října 2000 Tiskové prohlášení SAZKA, a.s., k avizované reportáži pořadu Klekánice

  SAZKA, a.s., získala písemný materiál, z něhož lze vyvodit důvodné podezření, že redaktor České televize Jiří Ovečka připravuje tendenční a účelovou reportáž, jejíž obsah je způsobilý závažným způsobem poškodit dobré jméno a pověst akciové společnosti SAZKA. SAZKA, a.s, byl kromě jiného předán i  dopis, v němž autor uvádí, že mu p. Ovečka naznačoval, že by „ stačilo něco profinancovat a reportáž by šla ze stolu a otevřela by se i cesta pro jiné možnosti“. V těchto souvislostech jmenovaná společnost považuje za velmi závažné, že se v případě p. Ovečky jedná o pracovníka veřejnoprávní televize. V zájmu objektivního posouzení proto podala SAZKA, a.s., trestní oznámení, v němž orgány činné v trestním řízení žádá o prošetření a právní posouzení oznamované záležitosti.

  Dále SAZKA, a.s., podala trestní oznámení na Petra Bohuše, vedoucího redakce zpravodajství České televize Ostrava. Údaje, které jmenovaný redaktor uvedl v rámci upoutávky k reportáži KLEKÁNICE, považuje SAZKA, a.s., za účelové a zavádějící.

  SAZKA, a.s., dále v daných souvislostech sděluje, že vzhledem k některým dalším událostem z poslední doby považuje celou záležitost za účelovou akci, která má za cíl poškodit pověst a očernit dobré jméno této společnosti u jejích akcionářů a zejména pak v očích sázející veřejnosti. Protože má SAZKA, a.s., důvodné podezření, že se jedná o pokus o vyvolání umělé aféry a o snahu zneužít veřejnoprávní médium formou odvysílání tendenčně pojaté reportáže, podala SAZKA, a.s., dne 14. září 2000 na Obvodní ředitelství Policie ČR v Praze 9 trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření ze spáchání trestného činu pomluvy podle ustanovení § 206 odst. 1 trestního zákona a dále trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle ustanovení § 158 odst. 1 trestního zákona.


  2. října 2000

  Prohlášení zástupců akcionářů SAZKA, a.s.

  Moc, kterou disponují média, prezentující veřejnosti informace, je značná. Informace, které divák, posluchač či čtenář získá, považuje za pravdivé, protože důvěřuje profesionalitě těch, kteří informace shromažďují, zpracovávají a šíří. Mediální moc ale musí být vyvážena odpovědností za to, že informace budou ověřené a objektivní, že nebudou zneužity k poškození někoho, aniž by objekt kritiky dostal rovnocennou příležitost vyjádřit svůj názor. V právním státě, kultivované společnosti a ve veřejně právním médiu by tomu nemělo být jinak.

  Nabyli jsme přesvědčení, že v případě reportáže České televize Klekánice, týkající se akciové společnosti SAZKA, tomu tak rozhodně nebylo. Zaznamenali jsme, že Česká televize - Studio Ostrava připravuje pořad, který podle pracovního scénáře redaktora Ovečky měl evidentně poškodit dobré jméno společnosti a na základě lživé konstrukce diskreditovat její vlastníky a členy vedení. Zástupci řídících orgánů a managementu SAZKA, a.s., se s dramaturgyní pořadu, paní Lenkou Polákovou, a dalšími zástupci ostravského studia setkali a nabídli jim plnou součinnost pro přípravu objektivní reportáže. Přes tento krok, nebo právě proto, nebyla nabídka více než měsíc vyslyšena a naopak pokračovala příprava pořadu nepochopitelným způsobem - o nás, bez nás. Vrcholem se stala upoutávka na pořad Klekánice, která zašla nejenom za hranici novinářské etiky, ale pravděpodobně i za hranici práva.

  Protože považujeme postup ostravského studia České televize za naprosto nekorektní, za cílený a záměrně škodící útok, využíváme jediné možnosti mediální obrany, kterou je toto prohlášení:

  1) akcionáři SAZKA, a.s., a jejich zástupci ve statutárních orgánech řídí společnost v souladu se zákonem, kdy zisk společnosti a její výtěžek jde výlučně na veřejně prospěšné účely, zejména do oblasti tělovýchovy a sportu

  2) akcionáři SAZKA, a.s., odmítají jakékoliv vměšování cizích subjektů do řízení a činnosti plně privátní společnosti

  3) akcionáři SAZKA, a.s., považují akci ostravského studia České televize za krok, který má úmyslně a účelově poškodit dobré jméno společnosti a uškodit tělovýchovnému a sportovnímu prostředí

  4) akcionáři SAZKA, a.s., apelují na závažnost stavu, kdy dochází ke zneužití veřejně právního media ve prospěch zájmů třetích osob

  5) akcionáři SAZKA, a.s., očekávají vysvětlení důvodů přípravy neobjektivní reportáže a zejména skandalizující upoutávky na pořad Klekánice ze strany vedení České televize a požadují prostor k vyjádření stanoviska oprávněných zástupců společnosti

  6) akcionáři SAZKA, a.s., současně podnikají opatření k ochraně společnosti právní cestou.

  V Praze dne 2.10.2000

  za ČSTV - Ing. Vladimír Srb, předseda
  za ČOS - Ing. Miloslav Pleskač, starosta
  za ČASPV - PaedDr. Miloslav Tempír, předseda
  za AČR - PaedDr. Roman Ječmínek, prezident
  za STSČ ČR - Ing. Hynek Kohl, předseda
  za ČSS - Jaroslav Pekař, prezident
  za ČOV - MUDr. Milan Jirásek, předseda
  za ATJSK ČR - Jindřich Stádník, prezident
  za OREL - Ladislav Šustr, starosta
  Text tohoto prohlášení je v plném znění uveřejněn na internetové adrese : www.sazka.cz.


  Aktualizace, středa 4. října 14 hodin:

  Demonstranti z Prahy si stěžují, že je ve vazbě bila policie

  Tento článek vyšel dne 4. října v deníku Guardian. Anglická verze je zde.

  Pozorovatelé, sledující v Praze dodržování lidských práv, vyjadřují znepokojení nad tvrzeními, že s aktivisty, kteří jsou stále ve vazbě, je po protiglobalizačních demonstracích v českém hlavním městě minulý týden špatně zacházeno.

  Tvrzení propuštěných osob, že v policejní vazbě docházelo k sexuálním a fyzickým útokům, vyšetřuje nyní organizace Amnesty International, vzhledem k tomu, že o tom svědčí stále větší počet aktivistů.

  Mluvčí britského velvyslanectví v Praze uvedl, že si Britové na vyslanectví na nic takového nestěžovali. "Výpovědi o české brutalitě jsou vysoce nepravděpodobné, ale pokud dostaneme oficiální stížnosti, předáme je na ministerstvo zahraničních věcí," uvedl.

  Během demonstrací a po nich bylo zatčeno asi 850 až 1000 osob. Demonstrace se konaly v souvislosti s výročním zasedáním Světové banky a Mezinárodního měnového fondu minulé úterý a účastnilo se jich as 12 000 až 15 000 aktivistů z celého světa.

  Právní pozorovatelé konstatují, že "několik stovek" osob je stále ještě ve vazbě a že se mnozí lidé pohřešují, i když pravděpodobně určitý počet odjel nenápadně domů.

  Skupiny aktivistů protestují tento týden proti údajné policejní brutalitě u českých velvyslanectví po celé Evropě, včetně Británie, Itálie, Norska a Polska.

  Bylo zatčeno údajně asi 500 cizinců, včetně velkého počtu Němců a Španělů.

  Podle policie bylo obviněno 25 osob, včetně šesti Čechů. Všech 34 zatčených Britů bylo už propuštěno. Jednadvacetiletý univerzitní student z Londýna sdělil listu Guardian, že byl večer po demonstraci 26. září před Kongresovým centrem českou policií zatčen v hospodě.

  Ruce mu policisté svázali páskou z umělé hmoty tak pevně, uvedl, že mu napuchla zápěstí. Byl donucen svléci se donaha, byl prohledán, byl vyfotografován a pak byl vězněn v cele čtyřikrát čtyři metry s dalšími 35 lidmi.

  Když se kdokoliv pokusil spát, probudilo ho ostré světlo a policista, který tyčí přejížděl po mřížích cely. Student svědčil, že byl u toho, když byli lidé donuceni se svlékat o naha a když byli nazí, byli fackováni.

  "Mně se skoro nic nestalo, ve srovnání s Italy a s Izraelci, na které ukazovali a bili je velmi fašistickým způsobem," uvedl.

  "Když vezli 25 z nás na třetí místo, museli jsme utíkat směrem k autobusu dvěma řadami policistů, kteří nás bili do ledvin obušky a pěstmi. Byly tam i ženy a policisté se smáli, když nás bili. Pak několika lidem tekla krev z nosu."

  Stejně jako jiní zadržení konstatoval student, že mu po většinu doby byl odepřen přístup k tlumočníkovi, byl donucen podepsat dokumenty v češtině, kterým nerozuměl,a byl mu odepřen spánek a jídlo.

  Podle Občanských právních hlídek - skupiny, jejíž členové, včetně několika právníků, monitorovali dodržování spravedlnosti během protestů - viděli dva norští turisté, kteří se vydali na policejní stanici na severu Prahy, informovat policii, že jim byl ukraden mobilní telefon, "viděli celou řadu lidí, pouty přivázaných ke stěně, kteří byli silně biti".

  Jiná svědectví tvrdí, že zadržené ženy byly donuceny se svléknout do naha a v přítomnosti mužských policistů dělat různé cviky.

  Britská žena, které je mezi dvaceti a třiceti lety a trpí epilepsií, byla údajně policisty donucena, aby ve vězení napodobovala epileptický záchvat a dostala facku, když si odmítla vzít lék, který jí byl přinesen.

  Právní pozorovatelé i Inpeg, organizátor hlavní demonstrace, konstatují, že lékařské zprávy potvrzují policejní brutalitu.

  Česká policie byla silně chválena za to, jak si poradila s pouličním násilím, avšak většina zatčených, jak se zdá, byla zadržena na ulicích dávno po demonstracích a neměli žádnou přímou souvislost s násilím, kterého se dopustilo tvrdé jádro několika stovek anarchistů.

  Právní pozorovatelé a Inpeg konstatují, že si najímají právníky a budou se soudně bránit v případech údajné policejní brutality. OPH také plánuje trestní stíhání proti české policii, která se dosud k těmto obviněním skoro nevyjádřila.

  "Tohle není žádná podivná země jako Ukrajina a nemáme informace o tom, že by bylo s někým zacházeno špatně," konstatovala mluvčí pražské policie. "Je to nesmysl, ale pokud má někdo pocit, že s ním bylo zacházeno špatně, mohou jít na oddělení stížností a kontroly."


 • Cenzura v České televizi. Česká televize se octla pod obrovským tlakem ředitele Sazky a Chmelíček Hušákovi ustoupil. V důsledku tlaku na ředitele ČT Chmelíčka, byla po odvysílání velmi pevné upoutávky zrušena včera večer Klekánice, pořad, který se měl zabývat kontroverzními rysy impéria Sazka. Původně se měl vysílat z Ostravy, ostravské studio však nedostalo signál. Pořad si vyžádal ke shlédnutí ředitel ČT Chmelíček a pod tlakem ředitele Sazky bylo rozhodnuto, že se Klekánice nebude "zatím" vysílat, "aby byl dán prostor k vyjádření i Sazce". Přitom tvůrci Klekánice usilovali bezvýsledně o získání odpovědi na své otázky od Sazky celé dlouhé týdny - reakcí jim bylo mlčení. Více o tom v prvním příspěvku Britských listů.

 • Čeští občané si přejí, aby na ně policie střílela gumovými projektily. Ty přitom mohou způsobit i smrt. Třiašedesát procent lidí je pro to, aby policie mohla ve výjimečných případech použít střelbu gumovými projektily, uvádí organizace STEM. Opačný názor zastává 37 procent dotázaných. Se zpřísněním shromažďovacího zákona, podle něhož by demonstranti nesměli mít zahalené tváře, souhlasí 76 procent občanů.

 • Premiér Miloš Zeman hodnotí rozhodnutí prezidenta Václava Havla zastavit trestní stíhání dvou redaktorů Mladé fronty Dnes , kteří byli obviněni v souvislosti s takzvanou operací Olovo, jako pochybné. Škoda, že bylo trestní stíhání zastaveno, Zeman by ho jistě vyhrál...?

 • Brutalita české policie. Znovu upozorňujeme na závažné svědectví dvou mladých lidí, které je mezi četnými svědectvími, shromážděnými právníky Občanských právních hlídek, a z něhož vyplývá brutální chování českých policistů zejména vůči zahraničním občanům ve vazbě. O víkendu zveřejnily Občanské právní hlídky dvě hrůzná svědectví dvou mladých Pražanů, která publikujemev Britských listech na tomto místě.

 • O palachovském komplexu méněcennosti a o hystericky nepřiměřené reakci české veřejnosti, politiků a policie na antigobalizační demonstrace, jejímž důsledkem byla na policejních stanicích xenofobní brutalita vůči cizincům, píše anglicky Jan Čulík zde v aktuálním vydání časopisu Central Europe Review, nositeli evropské novinářské ceny NetMedia 2000 za vynikající příspěvek k internetové novinářské práci v Evropě. - (V internetovém přehledu společnosti moreover.com tematického výběru článků o české a slovenské problematice, vydávané v angličtině, byl včera tento text nejčtenějším, daleko předčil články třeba z Prague Business Review či z týdeníku Economist.)

 • Oprava a omluva. V citaci článku z týdeníku Prague Post o tom, jak byli sexistickými billboardy v Praze šokováni nejen protiglobalističtí demonstranti, ale i bankéři, se vyskytla chyba.Text jsme přeložili z Fóra Britských listů, bohužel bez kontroly originálu přímo v listu Prague Post. Ukázalo se, (zjistil to Václav Pinkava), že k výrokům editora české verze časopisu Esquire kdosi do textu na Fóru připsal pár vět. V článku v časopise Prague Post tedy nevyšly věty: "Pro ně je (tj. ženy v ČR, pozn. JČ) je to legrace a erotické dobrodružství (tj. billboardy, zneužívající obrazy nahého ženského těla, pozn. JČ). Příležitost vyzkoušet si něco nového. Českým ženám nevadí, že jsou submisivní. V sexu, v životě či na pracovišti." Autorovi citovaného článku i editorovi české verze časopisu Esquire se omlouváme.

 • Fotografie, potvrzující, že mezi demonstranty byli policisté oblečení jako anarchisté, jsou zde:

  http://dailynews.yahoo.com/h/p/ap/20000926/wl/czech_world_economy_pro_ewg.html

  http://search.news.yahoo.com/search/news_photos?p=prague&c=news%5fphotos&n=10&b=41&h=s


 • Ve spolupráci se Štěpánem Kotrbou a agenturou Tendence zde (kliknutím na ikonu se dostanete do archívu starších, případně i novějších snímků - najdete jich tam velké množství) zveřejňujeme fotografie z pražských antiglobalizačních protestů. Soubor byl nejnověji aktualizován posledními fotografiemi z minulého čtvrtka. (Každou fotku zvětšíte kliknutím na ni; fotky mají popisky, které se objeví, když na jejich malou verzi přesunete myš):
  E-PHOTO OF PRAGUE S26
 • Komu byla v r. 1993 udělena licence TV Nova. Soubor důležitých dokumentů z RRTV, z nichž zřejmě vyplývá, že právní předchůdce firmy CME, společnost CEDC, se přímo podílel na správním řízení v rámci udělování licence pro TV Nova (na rozdíl od Vladimíra Železného), je v Britských listech na tomto místě.

 • Druhý výbor z  Britských listů ...jak Češi jednají (Milenium Publishing, Chomutov, 580 stran) lze objednat v internetovém knihkupectví Kosmas přímo na této adrese.

  Dosti podstatná část nového výboru z Britských listů se zabývá dosud nepříliš úspěšnou reformou zpravodajství v České televizi, dále kniha pojednává mj. o reakcích českých intelektuálů na analýzu Václava Havla v pojetí Johna Keana, o české politice a kultuře, o české byrokracii a  českých postojích obecněji. Předmluva ke knižnímu svazku - stručně vysvětlující, co v knize je - je zde, podrobný obsah knihy je zde, obálka je tady. (První výbor z Britských listů ...jak Češi myslí, Milenium Publishing, 1999, je rozebraný.)

 • TEMATICKÝ ARCHÍV BRITSKÝCH LISTŮ je na adrese http://www.britskelisty.cz/xz/.

 • Přehled anglicky napsaných článků od Jana Čulíka a  Andrewa Stroehleina o aktuálním vývoji v České republice najdete zdezde.

 • Hudba a zvuk - Každé úterý: Týdenní přílohu věnovanou vážné hudbě (archív textů i zvukových ukázek) píše a rediguje v Neviditelném psu Lubomír Fendrych na adrese http://pes.eunet.cz/hudba/hudba.htm.

 • Britské listy rozšiřované e-mailem. Na žádost čtenářů, zda by nebylo možno rozšiřovat BL i e-mailem, je nyní tato služba laskavostí Internet Servisu a Jiřího Gallase k dispozici. Podívejte se na adresu http://www.britskelisty.cz/blpostou.html.

 • Britské listy nyní mají novou automatickou každý den aktualizovanou upoutávku. Je na adrese http://www.britskelisty.cz /prehled.html. Obracím se na ty čtenáře-příznivce tohoto časopisu, kterým je význam Britských listů jasný a vědí, že je rozumné povědomost o tomto časopise rozšiřovat, aby upoutávku případně umístili na své internetové stránky. JČ.

 • Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britské listy.

 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a  hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).

 • Zde jsou užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku.

 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.


  Výběr textů z posledních dní:


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|