pondělí 30. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Předvolební kampaň na internetu:
 • Nemáte vkus? Volte Čtyřkoalici - ta ho nemá taky! (Tomáš Pecina) Ochranou památek k podnikatelským ziskům?
 • Omluva panu Miroslavu Jandorovi: pohádky pro děti a erotické videokazety (Oldřich Maděra)
 • Omluva Památkovému ústavu v Brně: vydali jste vynikající zákaz (Oldřich Maděra) Police a státní správa:
 • Úřad na ochranu osobních údajů šetří porušení zákona ze strany policie při udělování akreditací (Štěpán Kotrba) Hranice demokracie?
 • Je demokracie opravdu bezzubá proti neonacionalismu? (Štěpán Kotrba) Recenze dnešní pražské filmové premiéry:
 • Sametová kocovina: Nový film o pohnuté historii české kinematografie - a společnosti - od sedmdesátých let (Jan Čulík) Dopis od místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání:
 • Zdena Hůlová: Proč nemám ráda Tomáše Pecinu Vandalský vpád amatérů a demokracie:
 • Bohumil Doležal: "Drzý grafomane!" (Martin Stín)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Je demokracie opravdu bezzubá proti neonacionalismu?

  Poznámka na okraj aktivit Vlastenecké fronty

  Štěpán Kotrba

  Motto: Boucháte-li na vrata a nikdo neotevře, neznamená to, že nikdo není doma

  To, že vystupování Vlastenecké fronty víceméně hraničí s trestnými činy šíření rasové nenávisti, je známo už dlouho. Je to známo i české policii. Je s podivem, jak její pořádkové složky postupují pouze podle formálních aspektů práva, a nikoliv podle jeho věcného obsahu. Pokud dokážete zajistit, že správnímu úřadu - městskému či obvodnímu úřadu nahlásíte "protestní" pochod - demonstraci, nikdo se už pak nestará, zda je proslov na tomto shromáždění v souladu se zákonem. Jde přeci o "povolené" shromáždění, a  tak zodpovědnost nemá policista, ale starosta té dané obce. A tak pochod radikální neonacionalistické pravice dostává "zelenou" a policejní ochranu "nahlášeného shromáždění" a nikoho z našich "věrchušek" nezajímá, že se tak ve společnosti vytváří pocit společenské únosnosti utrapravicových společenských aktivit. Hrdě, se zdviženou pravicí, řvou po ulicích "Nic než národ !" Hrdě, pod "ochranou" policie se uzavřou ve vesnické hospodě a nikdo neví, co se uvnitř děje. A policie stojí a mlčí. Zákon praví, že pokud je orgán činný v trestním řízení nečinný, je povinností občana konat na obranu zákona. Toť legitimace jednání anarchistů. On totiž "zákon" je opravdu nečinný. Již mnohokrát bylo upozorňováno (i Britskými listy) na militarizující a fašizující tendence mezi některými policisty či bezpečnostními službami.

  Probudí se snad sociálnědemokratický ministr vnitra teprve tehdy, až se "naše hnědá armáda" přetransformuje v politickou stranu a volby dopadnou tak, jako ve Francii s Jean-Marie Le Pennem? Nic než národ... To by bylo trochu pozdě.

  Notabene - stará generace anarchistů v čele s Jakubem Polákem (jejíž hlavním "akčním" programem byly právě ANTI-FA aktivity) je už "přestárlá" a ztrácí kontakt na "mláďata", která dnes tvoří hlavní proud anarchosociálního hnutí. To způsobuje ztrátu akceschopnosti i ideové soudržnosti anarchistů, zatímco Vlastenecká fronta utvořila "politickou koalici" s národními socialisty a jejím hlavním ideologem se stal salónní národní socialista Jan Skácel, bývalý politický vězeň a fanatický nacionalista. I díky němu se výrazně změnila taktika hnutí směrem k legálním metodám, využívajícím zákona i hledání politických spojenců namimoparlamentní pravici. A tak právníci Vlastenecké fronty tvoří dnes "útočnou kolonu" vůči institucím státu a mistrně dokáží využívat kompetenční složitosti českého práva i věcné neuchopitelnosti "hnutí skinheads" z titulu těch mála paragrafů, které postihují neonacionalismus a protofašismus v jejich některých vystoupeních či skutcích. Soudci jim v tom vydatně pomáhají. Miloš Zeman se na pohřbu jedné z obětí rasistického útoku vyjádřil, že skinheads je nutno postavit mimo zákon. Jak dokázal sociálnědemokratický ministr vnitra, zůstalo doposud jen u slov. Je demokracie opravdu bezzubá proti neonacionalismu? Probudí se až o novém holocaustu? To by bylo trochu pozdě.

  Poznámka JČ: Je pravda, že existuje-li v ČR zákon, zakazující šíření rasové nenávisti, měly by státní orgány vynucovat jeho dodržování. Pro právní kulturu je velmi špatné, vynucují-li státní orgány dodržování zákona jen někdy. Nejsem si však jist, že by v demokracii měly zákony zakazovat verbální politické projevy - měly by trestat až konkrétní činy ani si nejsem jist, zda by zákaz verbálních rasistických projevů vedl k oslabení nebo naopak k heroizaci a k posílení rasistických tendencí v české společnosti...  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|