sobota 30. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Česká televize:
 • Zpráva Štěpána Kotrby z Kavčích Hor, pátek 21.00: Samet se vytrácí, nastupuje tvrdost a  emocionální manipulace
 • ČR stále chudne, proto budu demonstrovat proti Hodačovi" (Jan Čulík, psáno pro MFD)
 • Martin Muchka zkresluje Usnesení RRTV (Petr Štěpánek, RRTV)
 • Nebezpečná droga občanské rebelie (Jaroslav Plesl)
 • Krize v ČT: Jak z toho ven (Jaroslav Plesl)
 • Je či není Jiří Hodač "vedení ČT"?
 • Krize v ČT a kolem ní je náhradní, nedemokratický, ale historicky pochopitelný nástroj k výměně politických garnitur (Ondřej Hausenblas)
 • Manipulace: Český rozhlas nepravdivě navodil dojem, že jsou Britské listy na straně televizních vzbouřenců (Jan Paul)
 • Nedůstojné vzbouření v České televizi (Karel Páral)
 • Radě ČT:Rebelové v ČT neprojevují bolševismus (Marek Franěk)
 • Reakce: Ano, pane Žantovský, můžeme za to všichni (Jiří Novotný)
 • Jste pokrytec, senátore! (Jaroslav Sever)
 • Incident s Bobošíkovou jsem (částečně) viděl (Jindřich Bareš)
 • Pane Žantovský, pučistické chování se vám vymstí (Luboš Motl)
 • S veřejnou podporou vzbouřenců nelze polemizovat (Jan Šlemenda)
 • Hodač, Hodač, dozpravodač... (Václav Pinkava)
 • Střízlivost místo vzpoury (Martin Stín)
 • Kolego grafomane! Otevřený dopis Bohumilu Doležalovi (Martin Stín)
 • ČT: Máte pravdu, pane Čulíku, ale racionální uvažování jde teď v ČR stranou (Jiří Slavík)
 • Pohled zevnitř: Jak to bylo v ČT (zaměstnanec ČT)
 • "Obdivuji" Klausův návrh zprivatizovat ČT (Vojta Olšanský)
 • Protestuji proti návrhu Václava Klause zprivatizovat ČT (Stanislav Vaněk)
 • Hlas lidu a události v ČT (Tomáš Horyna)
 • Trestní oznámení: Jiří Hodač nám brání vidět důležité zprávy (Oldřich Maděra)
 • Právo protivit se zákonu: Případ Bascaya - pan Štemberk ho interpretoval nepřesně (Beáta Struharová) AKTUALIZACE, neděle 31.12., 4.30 ráno:
 • Adam Komers a Sex ve městě (Štěpán Kotrba)
 • Českou televizi opravdu nezávislou (Ivan Odillo Štampach) AKTUALIZACE, neděle 31.12., 12.30:
 • Podvody v internetové petici na podporu televizních vzbouřenců (Olivie Tajovská)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Je či není Jiří Hodač "vedení ČT"?

 • Zde je plné znění tiskového prohlášení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, z něhož vyplývá, že pouze vysílání ČT, schválené generálním ředitelem Jiřím Hodačem, je jediné legální.

 • "Vedení ČT" není Jiří Hodač? Poznamenává Jan Lipšanský:

  Vážený pane, myslím, že jste dokument Rady pro rozhlasové a tv vysílání nečetl dost pozorně. Stojí v něm: "Ve dnech 22. až 27. prosince 2000 došlo k porušení zákona o vysílání tím, že vedení ČT nemělo plnou kontrolu nad vysíláním, což se projevilo zejména ve zpravodajských pořadech. Krizová situace se dále vystupňovala skutečností, že byly vysílány dvě verze zpravodajských pořadů, z nichž pouze verzi kontrolovanou vedením ČT lze považovat za legální."

  Oproti tomu Vy na stránkách Blistů tvrdíte: "Zde je plné znění tiskového prohlášení Rady pro rozhlasové televizní vysílání, z něhož vyplývá, že pouze vysílání ČT, schválené generálním ředitelem Jiřím Hodačem, je jediné legální."

  Rozpor je zřejmý. Rada pro RTV považuje za legální vysílání kontrolované vedením ČT. Bohužel, podle interních směrnic, nerovná se vedení ČT=Jiří Hodač. Vedení ČT je složeno nejen z GŘ ČT, ale i z jeho nejužších spolupracovníků a vedoucích jednotlivých klíčových úseků. Pokud došlo k vysílání alternativních zpráv z budov Novy a Primy se schválením všech těchto zainteresovaných osob, pak je vše v pořádku. Pokud šlo pouze o samostatné a užším vedením ČT neschválené rozhodnutí Jiřího Hodače, dopustil se Jiří Hodač porušení nejen interních směrnic.

  Poznámka JČ: V tom případě se už před "šalamounským" výrokem RRTV "vzdávám". Usuzoval jsem podle racionální praxe v normálních zemích, že ředitel instituce je přirozeně její vedení a jeho náměstci,kolegium ČT, atd., jsou jemu podřízení. Domnívám se, že pokud by chtěla RRTV konstatovat, že Jiří Hodač není ředitelem ČT, musela by jasně zpochybnit legalitu jeho volby. To je ovšem jen normální, racionální uvažování, v ČR jde teď stranou. Nebo ne? - Upozorňuju na tuto věcnou analýzu Štěpána Kotrby:

 • Večer si předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Martin Muchka zahrál na chytrou horákyni. Generální ředitel České televize (ČT) Jiří Hodač prý nevyhověl "v plném rozsahu" včerejší výzvě Rady k nápravě nezákonného stavu a obnovení řádného televizního vysílání, řekl Muchka. Ve "vzbouřeneckém" pořadu "21" Muchka neodpověděl přímo na dotaz moderátorky, zda je vysílání "Jedenadvacítky" legální. "Já potřebuji dostat dokument, kdo v tuto chvíli podle interních směrnic ČT odpovídá za vysílání ČT," řekl. Rada podle Muchky dosud nemá shromážděné interní předpisy ČT, "kdo je k čemu oprávněn a kdo je co povinen konat". "Proto jsme dali vyjádření, že legální vysílání je to, které autorizuje vedení ČT," řekl předseda rady. Nevysvětlil přitom, kdo představuje vedení televize, ale odmítl termín "nové vedení".

  "Já myslím, že konstatování toho, že provozovatel vysílání porušil zákon tím, že neměl kontrolu nad vysíláním, je velmi vážná věc a v této věci ještě nebylo rozhodnuto, jak rada s tímto konstatováním naloží," uvedl Muchka. Dodal, že správní řízení dosud nebylo ukončeno. Souhlasil s názorem moderátorky, že také nebylo rozhodnuto, jestli porušili zákony protestující zaměstnanci televize, nebo vedení řízené Hodačem. Rozhodně však je podle Muchky porušením zákona středeční úplné přerušení vysílání.

  Vždycky jsem se domníval, že zodpovědná funkce s sebou nese inteligenci a profesionalitu. Už si to nemyslím.

  Celý svůj dosavadní život jsem žil s pocitem - a právníci mne v něm utvrzovali, že za jednání jakékoliv organizace směrem ke třetím osobám, tzn. i vůči veřejnosti je právně odpovědný statutární orgán firmy či jednatel v mezích určených společenskou smlouvou. Nejinak je to v Zákoně č. 483/1991 Sb. o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.

  V § 9, odstavec 1 se praví: "Statutárním orgánem České televize je ředitel."

  V § 12, odstavec 2 "Ředitel televizního studia je za činnost televizního studia odpovědný řediteli."

  § 13 říká: "Česká televize může využívat svoji technickou a výrobní základnu pouze v souladu s tímto zákonem (§ 2 a 3) a povinnostmi a oprávněními stanovenými provozovatelům ze zákona."

  "Zákonem" se v tomto případě rozumí § 9 odst. 1 a 2 zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání".

  Takže - jestliže je ředitel statutárním orgánem, jeho práva (pokud nejsou omezena zákonem o ČT) vyplývají z příslušných paragrafů obchodního zákoníku (a v případě pracovního práva ze zákoníku práce). Ředitel je tak oprávněn činit veškeré právní úkony jménem organizace - tzn. mj. jmenovat své podřízené (s výjimkou ředitelů televizních studií-pozn. TP), uzavírat smlouvy se třetími osobami či vydávat interní předpisy. Ty však (jak praví právní teorie) mají VŽDY nižší právní sílu, než zákon. Krok ředitele Hodače k přerušení signálu "vzbouřenců" a nahrazení černou obrazovkou vyplývá ze smlouvy ČT s třetí osobou. Subjektem tohoto obchodního vztahu je jednoznačně statutární orgán - ředitel. On má zodpovědnost vůči třetím osobám - tedy i vůči veřejnosti. Žádný interní předpis mu neumožňuje se této zodpovědnosti vůči třetím osobám zbavit. A to i kdyby tuto odpovědnost přenesl na některého ze svých podřízených. Jelikož redakce zpravodajství není subjektem ze zákona - to jsou pouze studia Praha, Brno či Ostrava, nemůže se jednat o přenesenou působnost (analogie - odštěpný závod).

  I tehdy by mohl ředitel své pověření kdykoliv odvolat s okamžitou platností.

  Muchkova argumentace je tedy naprosto "mediální" - čili zmatená.

  Taktika chytré horákyně vrací opět do hry Petru Buzkovou, která, ač bez jakéhokoliv mandátu své strany, tráví nyní na Kavčích horách většinu svého času. Jako právnička by mohla a snad i měla poradit předsedovi Rady (když už s ním konzultuje kdeco), aby si nevykládal zákony jako karty.

  Tato hra je totiž příliš vážná. (šok)

  Poznámka TP: Osobně mám za to, že kolega Kotrba zde ztrácí čas detailním rozborem informačního šumu; cosi mi napovídá, že na mediálním výstupu pana předsedy se silně podepsal druhý termodynamický zákon, neboli že autora usnesení, které Martin Muchka tak avantgardně vykládal, je nutno hledat jinde než v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání.

 • Jan Lipšanský poslal citát ze Statutu ČT, z něhož vyplývá, že poradní orgány ČT jmenuje a odvolává ředitel:

  Ze Statutu ČT

  Článek V

  1) Stálými poradními orgány generálního ředitele jsou Kolegium, Ekonomická rada a Právní a legislativní rada, jejichž členy jmenuje a odvolává generální ředitel.

  2) Konzultačním orgánem vedení České televize je Etický panel České televize.

  3) Generální ředitel může zřídit další poradní orgány.

  Z Kodexu ČT:

  10) Česká televize chrání svobodu projevu svých pracovníků, neboť jsou posledním článkem zprostředkování informace. V České republice však dosud není z právního hlediska vyjasněn vztah svědomí žurnalisty a profesionálního tajemství vůči důvěrným zdrojům.

  Poznámka JČ: Zdá se, že Kodex ČT od novinářů ČT nepožaduje nestrannost a profesionální odstup od tématu. Nebo ano? • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|