sobota 30. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Česká televize:
 • Zpráva Štěpána Kotrby z Kavčích Hor, pátek 21.00: Samet se vytrácí, nastupuje tvrdost a  emocionální manipulace
 • ČR stále chudne, proto budu demonstrovat proti Hodačovi" (Jan Čulík, psáno pro MFD)
 • Martin Muchka zkresluje Usnesení RRTV (Petr Štěpánek, RRTV)
 • Nebezpečná droga občanské rebelie (Jaroslav Plesl)
 • Krize v ČT: Jak z toho ven (Jaroslav Plesl)
 • Je či není Jiří Hodač "vedení ČT"?
 • Krize v ČT a kolem ní je náhradní, nedemokratický, ale historicky pochopitelný nástroj k výměně politických garnitur (Ondřej Hausenblas)
 • Manipulace: Český rozhlas nepravdivě navodil dojem, že jsou Britské listy na straně televizních vzbouřenců (Jan Paul)
 • Nedůstojné vzbouření v České televizi (Karel Páral)
 • Radě ČT:Rebelové v ČT neprojevují bolševismus (Marek Franěk)
 • Reakce: Ano, pane Žantovský, můžeme za to všichni (Jiří Novotný)
 • Jste pokrytec, senátore! (Jaroslav Sever)
 • Incident s Bobošíkovou jsem (částečně) viděl (Jindřich Bareš)
 • Pane Žantovský, pučistické chování se vám vymstí (Luboš Motl)
 • S veřejnou podporou vzbouřenců nelze polemizovat (Jan Šlemenda)
 • Hodač, Hodač, dozpravodač... (Václav Pinkava)
 • Střízlivost místo vzpoury (Martin Stín)
 • Kolego grafomane! Otevřený dopis Bohumilu Doležalovi (Martin Stín)
 • ČT: Máte pravdu, pane Čulíku, ale racionální uvažování jde teď v ČR stranou (Jiří Slavík)
 • Pohled zevnitř: Jak to bylo v ČT (zaměstnanec ČT)
 • "Obdivuji" Klausův návrh zprivatizovat ČT (Vojta Olšanský)
 • Protestuji proti návrhu Václava Klause zprivatizovat ČT (Stanislav Vaněk)
 • Hlas lidu a události v ČT (Tomáš Horyna)
 • Trestní oznámení: Jiří Hodač nám brání vidět důležité zprávy (Oldřich Maděra)
 • Právo protivit se zákonu: Případ Bascaya - pan Štemberk ho interpretoval nepřesně (Beáta Struharová) AKTUALIZACE, neděle 31.12., 4.30 ráno:
 • Adam Komers a Sex ve městě (Štěpán Kotrba)
 • Českou televizi opravdu nezávislou (Ivan Odillo Štampach) AKTUALIZACE, neděle 31.12., 12.30:
 • Podvody v internetové petici na podporu televizních vzbouřenců (Olivie Tajovská)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Protestuji proti návrhu Václava Klause zprivatizovat ČT

  Stanislav Vaněk

  Prof. Václav Klaus
  předseda parlamentu České republiky
  Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

  prosince 2000

  Věc: otevřený dopis o smyslu televize veřejné služby

  Vážený pane předsedo,

  v souvislosti se současnou situací kolem České televize mne zděsil Váš návrh řešení v privatizaci ČT, který, uskutečnil-li by se, byl by tragický. Omluvou Vám může být pouze, že jste asi spíše osobností ekonomicky pragmatickou než osobností kulturní s duchovní vizí, a proto Vám smysl televize veřejné služby s výrazným posláním právě též kulturním, duchovním... může i unikat. Dovolte mi proto několik argumentů ve prospěch televize veřejné služby:

  PROČ TELEVIZE VEŘEJNÉ SLUŽBY:

  Myslíte-li Váš návrh vážně, pak mě překvapuje, že se stejnou logikou nenavrhnete též privatizaci Národního divadla, Národní galérie, České filharmonie, České akademi věd... - též si na  sebe nevydělají, připlácíme na ně (není podstatné, že zde prostřednictvím státního rozpočtu, čili z  daní) a o jejich smyslu, doufám, nepochybujeme, příčemž význam ČT jistě není menší, spíše naopak.

  Cílem komerčních televizí není nic jiného než zisk (jako každého podnikatelského subjektu) - zde z prodeje reklamních časů. Není jím ani diváka informovat, ani pobavit (to jsou pouze prostředky k zisku), ani cokoliv jiného... Špatný by byl management komerční televize, který by tento cíl nerespektoval a určil by si cíle třeba kulturní, vzdělávací, duchovní...

  Cílem televize veřejné služby (řečeno sice velmi zjednodušeně, o to však praktičtěji, pro teoretické všeobjímající definice není v krizových situacích čas) je akcentovat pořady, které jsou pomíjeny televizemi komerčními (nejsou tedy prvořadě schopné přinášet zisk), přesto však v jejich vysílání pociťujeme prospěšnou službu veřejnosti - akcentují intelektuální (informační) a duchovní hodnoty.

  (Jistě jsou pořady nosné pro televizi veřejné služby i televize komerční - např. zpravodajství, ovšem u obou televizí pak s výrazně odlišnými akcenty. Nebo určitou zvláštností jsou pořady investigativní, které jsou bezesporu jak společensky prospěšné (vhodné pro televizi veřejné služby), tak schopné vyvolat masový zájem televizních diváků (vhodné tedy i pro komerční vysílání. Tyto zmíněné programové typy jsou však spíše jakýmisi vyjímkami. Zamyslete se, prosím, kolik pořadů např. vzdělávacích, kulturních, neinvestigativních dokumentů...v naších podmínkách např. úspěšná komerční televize Nova ročně odvysílá!!!)

  Uvědomíme-li si tedy zcela rozdílné cíle komerčních televizí a televize veřejné služby, nemůže být o nezastupitelnosti televize veřejné služby pochyb. (Zcela jiným problémem je, jak ČT tento cíl fakticky naplňuje.)

  Váš názor je pravděpodobně silně inspirován situací v USA bez televize veřejné služby (ta je spíše tradicí evropskou). K tomu tolik:

  Ovšem i v USA je televize veřejné služby v  jistém smyslu „suplována“ z veřejných prostředků financovanými televizemi „lokálními“, jejichž dosah je však při rozlehlosti USA srovnatelný s pokrytím jednotlivých evropských států.

  Při vši úctě k úspěšnosti USA coby dnes „mocnosti nejmocnější“, nejsem si jist, zda tamější kulturní politika by byla tím nejsprávnějším vzorem i pro naši zemi (třeba právě proto, že prostě nejsme onou mocností). Ekonomický potenciál této země umožňuje určité kulturní aktivity, které v naších podmínkách nepřícházejí v úvahu (např.nákup nejdražších výtvarných děl, zaplacení nejdražších stars, sponzorování kultury, tradice mecenášství...) a v jisté míře je tedy může suplovat právě televize veřejné služby.

  Demagogicky zneužíván je i častý argument, že zatímco televize veřejné služby chce peníze z naších kapes, televize komerční si naších peněz nežádají (o nutnosti výrazného zúžení programového spektra pouze na pořady přinášející největší zisk se pochopitelně nemluví). Ovšem i s těmi penězi nikoliv z naších kapes to není tak nevinné. Komerční televize platíme též z naších kapes. Ovšem nikoliv formou koncesionářských poplatků (nebo v některých jiných zemích tomu jest ze státního rozpočtu, čili z  daní), ale nákupem zboží, do jehož ceny je pochopitelně zakalkulována i cena za  nákup reklamních časů (které komerční televize prodávají) inzerenty (prodejci námi kupovaného zboží) a to dokonce i v případě, že se televizní reklamou nenecháváme ovlivňovat - ekonomická strategie jednotlivých prodejců je vždy komplexní.

  V zjišťování informací a v nakládání s ními je komerční televize ovlivnitelná svým ziskovým cílem (stejně jako každý jiný podnikatelský subjekt). V lepším případě její strategií je „sice nelhat, ale co se nehodí, nezveřejňovat“. (Sotva lze třeba od ředitele komerční televize očekávat vysvětlování svým divákům, že i „jeho“ televize je financována penězi z jejích kapes - viz. výše. Nebo nedávný případ mediálního magnáta Murdocha, kdy svým podnikatelským záměrům v Číně, podřídil i svoji (ne)informační strategii...)

  Vážený pane předsedo, chci věřit, že výše uvedené argumenty ve prospěch zachování televize veřejné služby Vás přesvědčí a Váš velmi nebezpečný návrh nebudete dále iniciovat. Politiky méně rozhleděné by jeho zdánlivá krátkodobá efektivnost mohla zmást v zákonodárných iniciativách.

  Stanislav Vaněk

  občan ČR, t.č. dlouhodobě v Austrálii  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|