Britské listy


čtvrtek 22. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Statistika a mezinárodní obchod s informacemi:
 • O tom, jak ČSÚ na počátku devadesátých let spolupracoval s Američany za hubičku na tom, aby v USA znali podrobné údaje o českém obyvatelstvu (Štěpán Kotrba) Sčítání lidu:
 • Probíhá sčítání lidu také na objednávku obchodních řetězců? (Štěpán Kotrba) Vedlejší aktivity v České televizi:
 • Za jakých podmínek funguje Člověk v tísni v ČT (Jaroslava Sedláčková, ČT) Špatné zpravodajství v ČT:
 • Česká televize lže o případu TV Nova. Co udělá ředitel Balvín? (Jaroslav Plesl) Reflex: Rekapitulace případu TV Nova:
 • Železný prohrál mezinárodní arbitráž s firmou CME (Jan Čulík) Britská Helsinská skupina pro lidská práva:
 • "Stávka" v České televizi: šlo o svobodu nebo o politiku? (1. část) Reakce:
 • Vadí mi bulvární styl Britských listů, proto je finančně nepodpořím (Jan Lipšanský)
 • Obdiv a poděkování za Britské listy (Jiří Koníček)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Probíhá sčítání lidu také na objednávku obchodních řetězců?

  Štěpán Kotrba

  V květnu 1995 podepsal tehdejší předseda Českého statistického úřadu (a nynější čtyřkoaliční senátor) Edvard Outrata a viceprezident Svazu obchodu ČR profesor Jiří Jindra "velmi zvláštní" dohodu o spolupráci mezi ČSÚ a Svazem obchodu. Praví se v ní, že na přípravě obsahu a forem statistických zjišťování prováděných Českým statistickým úřadem (ČSÚ) ve sféře vnitřního obchodu a služeb se budou napříště podílet odborníci ze Svazu obchodu ČR.

  Podle slov tehdejší tiskové mluvčí ČSÚ Jarmily Lehnerové "by se tak statistická zjišťování měla stát přijatelnější pro respondenty, což je jednou ze základních podmínek získávání kvalitních primárních dat pro statistické informace." Vyjádření tiskové mluvčí z května 1995 je až nápadně podobné vyjádření její nástupkyně v únoru 2001. Že by se od té doby nevymysly ještě gumovější věty, oslazující občanům jejich hořká procitnutí z nevědomosti?

  Svaz obchodu České republiky je "nezávislé, dobrovolné a otevřené zájmové sdružení právnických a fyzických osob podnikajících v odvětví obchodu" které v době podpisu této smlouvy sdružovalo 52 obchodně-podnikatelských subjektů. V roce 1995 byly mezi nimi mj. společnosti K-mart, Delvita, Rephana, Euronova, Magnet, Strojexport, KovoKoospol. Současný seznam členských firem je ještě pestřejší. Podle vlastního vyjádření "deset let působení Svazu obchodu ČR je jednoznačně spojeno s dynamickou transformací a restrukturalizací obchodu v České republice." Svaz vznikl již na přelomu let 1989 a 1990 z podnětu tehdejších obchodních podnikatelských subjektů, které s nastupující liberalizací a privatizací podnikání pocítily potřebu se sdružovat k aktivitám, které překračovaly možnosti každého z nich. Hlavním smyslem existence svazu je podle informací z téže doby "prosazování zájmů členů při vytváření rovných podmínek obchodního podnikání". Dnes tvrdí SO ČR naprosto nepokrytě, že "obhajuje společné zájmy členských subjektů, především obchodních firem a jejich prosazování vůči orgánům státní správy, územním a jiným orgánům a organizacím"... Uvedené věty nepotřebují komentáře.

  Jednoho v té souvislosti napadne, jak lze "vhodným způsobem" zapojit reklamní a mediální rozpočty členských (a většinou dnes už nadnárodních) firem (ve výši desítek až stovek miliónů korun ročně) do "komerčně výhodné" podpory činnosti jednoho státního úřadu, který jejich zájmy bude prosazovat za ně - s plamennými řečmi i horoucím srdcem. Vždyť přeci z takovéto spolupráce musí těžit obě strany - a nebo ve statistice neplatí zákony kapitalismu, týkající se zisku? A tak zatímco "zlý" ministr zdravotnictví David (kterému se povedlo snížit náklady na léky o 4 %, než ho premiér odvolal), netrpěl vůbec žádnými sympatiemi českých mainstreamových médií, předsedkyně ČSÚ Bohatá se pomalu ale jistě stává ve svém modrém šatě pozitivní mediální hvězdou...

  Jeden z posledních údajů uváděl, že celkový objem reklamy, který protekl českými médii, byl za rok 2000 12 miliard korun. Logické vyústění této poznámky si z uvedených údajů dovodí ctihodný čtenář Britských lstů určitě sám.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|