Britské listy


čtvrtek 22. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Statistika a mezinárodní obchod s informacemi:
 • O tom, jak ČSÚ na počátku devadesátých let spolupracoval s Američany za hubičku na tom, aby v USA znali podrobné údaje o českém obyvatelstvu (Štěpán Kotrba) Sčítání lidu:
 • Probíhá sčítání lidu také na objednávku obchodních řetězců? (Štěpán Kotrba) Vedlejší aktivity v České televizi:
 • Za jakých podmínek funguje Člověk v tísni v ČT (Jaroslava Sedláčková, ČT) Špatné zpravodajství v ČT:
 • Česká televize lže o případu TV Nova. Co udělá ředitel Balvín? (Jaroslav Plesl) Reflex: Rekapitulace případu TV Nova:
 • Železný prohrál mezinárodní arbitráž s firmou CME (Jan Čulík) Britská Helsinská skupina pro lidská práva:
 • "Stávka" v České televizi: šlo o svobodu nebo o politiku? (1. část) Reakce:
 • Vadí mi bulvární styl Britských listů, proto je finančně nepodpořím (Jan Lipšanský)
 • Obdiv a poděkování za Britské listy (Jiří Koníček)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Za jakých podmínek funguje v ČT společnost Člověk v tísni

  Vážený pan
  Tomáš Pecina
  Britské Listy

  V Praze dne 21. února 2001

  Vážený pane Pecino,

  na základě Vaší žádosti o informace, týkajících se společnosti Člověk v tísni a jejích vztahů k České televizi, Vám sděluji následující:

  1. Na jakém smluvním základě probíhá spolupráce mezi Českou televizí a společností Člověk v tísni? Kdo příslušnou dohodu podepsal?

  Dne 21. března 1994 zaregistroval Obvodní úřad pro Prahu 4 Nadaci při České televizi Člověk v tísni. Na základě zákona o nadacích a nadačních fondech a zákona o obecně prospěšných společnostech byla Nadace při ČT Člověk v tísni dne 16. dubna 1999 přeregistrována na obecně prospěšnou společnost s názvem: "Člověk v tísni - Společnost při ČT, o.p.s."

  Základní právní skutečností, která upravuje vztah ČT ke společnosti Člověk v tísni, je již samotná zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti ze dne 12. listopadu 1998, jejíž je ČT stranou, tedy spoluzakladatelem.

  Českou televizi ve správní radě společnosti zastupuje Kristina Taberyová.

  2. Jakým nominálním ročním příspěvkem, vyjádřeným v penězích, podporuje Česká televize společnost Člověk v tísni? Jakou formou má poskytované plnění (pronájem prostor, úhrada energií, telekomunikačních poplatků, nákladů na provoz automobilů apod.)?

  Vlastní průběžná podpora společnosti Člověk v tísni ze strany ČT byla naposledy upravena Smlouvou ze dne 26.1. 2000 (podepsaná Jakubem Puchalským), která obsahuje ustanovení o celkové roční podpoře ve formě finančního daru ve výši 1.500.000,-Kč (poskytováno ve čtvrtletních splátkách), přičemž dar je možné užít právě výlučně k plnění obecně prospěšných úkolů, což podléhá kontrole správní rady, dozorčí rady i každoročního auditu.

  3. Jak rozsáhlé jsou kancelářské prostory, které má společnost Člověk v tísni v prostorách České televize v užívání? Kolik je to místností a kolik m2?

  ČT na základě smlouvy společnosti Člověk v tísni za úhradu 100.000,- Kč pronajímá komerčně nevyužitelné nebytové prostory (6 kanceláří situovaných v suterénu jedné z budov ČT a 2 příruční sklady o celkové rozloze 125m2).

  4. Jaké nájemné společnost Člověk v tísni za tyto prostory platí, resp. jsou za ni hrazeny v rámci dohody o spolupráci?

  Viz odpověď ad 3.

  5. Jaké jsou dílčí položky za další plnění poskytovaná Česko televizí společnosti Člověk v tísni, jako např. energie, telefony, automobily apod.?

  Za poskytovaný kancelářský materiál, energie, úklid, telefonní hovory, automobil, případně za jiné služby společnost Člověk v tísni vždy platí na základě řádné fakturace ze strany České televize a to vždy s ohledem na cenu energií, počet provolaných minut, ujetých kilometrů, množství a cenu kancelářského materiálu atp. Smluvní vztah mezi společností Člověk v tísni a Českou televizí tak vylučuje jakékoli "skryté" finanční toky, respektive překročení finančního příspěvku ve výši 1.500.000,-.

  S pozdravem

  Jaroslava Sedláčková

  Vedoucí PR a Promotion


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|