Britské listy


pátek 2. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Sčítání lidu:
 • Znalci zpochybnili bezpečnost celostátního sčítání (Marek Pokorný, České slovo)
 • Pavlu Machoninovi, rozhořčenému to vědci (Jindřich Pařík)
 • Petr Matějů dělá, co se naučil v politice: ztrapňuje protivníka a odvádí pozornost jinam (Jiří Jírovec) Zahraničí:
 • Přistěhovalectví do západní Evropy: Jsou to všechno sexuální otrokyně? (Guardian) Společnost:
 • Komunismus - chybějící diskuse (Milan Valach) Reakce:
 • Zamlžená vegetariánská kausa: Babička život dítěte ohrožovala (Jan Šimůnek)
 • Poznámky na okraj: k odebrání dítěte vegetariánské babičce (čtenář) Česká televize:
 • "Drahošovy lži v Přesčasu" (ČT: Věc veřejná) Televize Nova:
 • Železný předvolán před americký soud(ČNTS)
 • Železný nebyl předvolán před americký soud (CET 21)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Zamlžená vegetariánská kausa: Babička život dítěte ohrožovala

  Jan Šimůnek

  Článek o kojenci*), odebraném babičce vegetariánce:

  http://blisty.internet.cz/0103/20010301d.html#03

  poněkud zamlžuje to podstatné. Odkazovaný původní zdroj:

  http://www.vegetarian.cz/ostatni/hon.html

  hovoří řečí jasnější:"babička nesprávně vyživuje, nezletilý jí pouze přísně vegetariánskou stravu".

  Jako v mnoha dalších případech využívají zastánci "striktního vegetariánství", tzv. vegani, jazykového zmatení, kdy čeština je neodlišuje od jiných typů vegetariánů.

  Už na stránce, na niž odkazuje redakce Britských listů:

  http://www.nutrition.org.uk/Facts/nutandhealth/vegetarian.html

  jsou tyto typy stravování jednoznačně odlišeny a jsou zde i rozebrány důsledky, které při stravování podle veganské diety (tj. s vyloučením jakýchkoli potravin živočišného původu) hrozí na zdraví zejména menších dětí.

  Vegani prostě spoléhají na to, že v češtině jsou to všechno "vegetariáni". Tím potom mohou operovat s obrovskými počty vegetariánů ve světě. Zamlčují, že např. v anglosaském kulturním prostředí se jako "vegetarian" označuje člověk, který jakýmkoli způsobem omezuje živočišnou stravu (tedy i ti, co jedí jen drůbež, ryby apod.; autentická zkušenost ze stáže v britském Southamptonu). Proto také mohou operovat se "zdravostí" vegetariánství, protože absence červeného masa v dietě zpravidla nevede k nějakým nutričním deficitům.

  Kolem různých "zázračných diet", často na bázi restrikce živočišné stravy, existuje také spousta velice neseriózní literatury, uvádějící vyslovené nepravdy, tak (což je zpravidla horší) i nerozebratelné směsky pravdivých a nepravdivých údajů. Laik nemá šanci se v tom orientovat, odborník (který by to rozebrat mohl) zase nemá potřebu podobné věci číst.

  To, že nějaký lékař se staví za neškodnost vegetariánské či veganské diety (popř. třeba tyto pojmy ani nerozlišuje) je dáno tím, že látka o výživě je ve studijním programu většiny lékařských fakult (a snad všech tuzemských) roztříštěna do řady předmětů (od biochemie až po klinické obory), ale studenti o ní nikde nezískají celkový přehled. Absolventi některých výživářsky zaměřených oborů, končící s titulem Bc., Mgr. nebo Ing. toho o výživě vědí zpravidla podstatně víc a současně jsou i schopni si ucelenou znalost problematiky dále udržovat.

  Nicméně ke zmiňovanému případu:

  Pro 4 měsíčního kojence je fyziologická 100% mléčná strava, nejlépe realizovaná jako kojení mateřským mlékem, v nouzi nějakou náhražkou na bázi jiného savčího mléka (nejčastěji to bývá mléko kravské, které se různými úpravami "humanizuje", tj. jeho složení se upravuje ve smyslu snížení rozdílů mezi vstupní surovinou a mateřským mlékem).

  Jakákoli jiná náhradní potrava v tomto věku je naprosto nevyhovující a bezprostředně ohrožuje život dítěte. Možná víc než například fyzické týrání bitím.. Náhražkové nápoje na bázi sóje popř. výtažků z dalších rostlin (vegetariáni často užívají zmatečné a proto zákonem zakázané označení "rostlinné mléko", "sojové mléko" apod.) jsou vysoce rizikové, protože na jedné straně jsou deficitní z hlediska výživy, na straně druhé jsou vysoce alergizující. Jsou popsány i případy, kdy jediné napití "sojového mléka" v tomto věku vedlo ke vzniku doživotní alergie na luštěniny.

  Sociální pracovnice tedy dost dobře neměla jinou možnost než dítě z takové "péče" odstranit a zcela jistě musí přehodnotit i rizika pro starší dítě (v předškolním věku), které může být podobným stravovacím režimem ohroženo rovněž (byť by tady potíže progradovaly podstatně delší dobu než by došlo k nějakým nenapravitelným koncům). Ta náhlá změna názoru mohla být dána tím, že ji někdo o problémů poučil (nepředpokládám fyziologii výživy jako páteř vzdělávání budoucích sociálních pracovníků), nebo se poučila vlastní pílí. Třeba se jí nezdálo to vegetariánské krmení kojence, ponořila se do problému, a zjistila, že ani vzhledem k tomu předškolákovi to není neškodné.

  Můžeme jistě vést diskuse na téma občanských práv rodičů a dalších příbuzných poškozovat zdraví svých dětí na straně jedné a práv státu tomuto poškozování nějakým způsobem bránit. Můžeme se bavit i o tom, jaké riziko ze strany rodičů je ještě přijatelné a postačující k tomu, aby stát nezasahoval. A můžeme na to mít, zcela pochopitelně, naprosto rozdílné názory. Zcela jistě by potom došlo na to, jak velké je riziko pro kojence, jak velké pro předškoláka (úplně exaktně "na desetiny procenta" to, obávám se, vyčíslit nejde). Nicméně to už je politická, nikoli odborná, záležitost.

  *) Poznámka JČ:Nešlo o kojence, šlo o pětileté dítě. ("Čtyřměsíční Pavlík", zmiňovaný na stránce http://www.vegetarian.cz/ostatni/hon.html, je Zbyňkův bratr. U babičky žil a musel od ní odejít pětiletý Zbyněk.

  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|