Britské listy


pátek 2. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Sčítání lidu:
 • Znalci zpochybnili bezpečnost celostátního sčítání (Marek Pokorný, České slovo)
 • Pavlu Machoninovi, rozhořčenému to vědci (Jindřich Pařík)
 • Petr Matějů dělá, co se naučil v politice: ztrapňuje protivníka a odvádí pozornost jinam (Jiří Jírovec) Zahraničí:
 • Přistěhovalectví do západní Evropy: Jsou to všechno sexuální otrokyně? (Guardian) Společnost:
 • Komunismus - chybějící diskuse (Milan Valach) Reakce:
 • Zamlžená vegetariánská kausa: Babička život dítěte ohrožovala (Jan Šimůnek)
 • Poznámky na okraj: k odebrání dítěte vegetariánské babičce (čtenář) Česká televize:
 • "Drahošovy lži v Přesčasu" (ČT: Věc veřejná) Televize Nova:
 • Železný předvolán před americký soud(ČNTS)
 • Železný nebyl předvolán před americký soud (CET 21)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Drahošovy lži v Přesčasu

  Toto není objektivní informace, ale zaujaté prohlášení televizních vzbouřenců z organizace "Věc veřejná".

  Kdo včera v 18,50 na ČT 2 zhlédl pořad Přesčas, mohl být svědkem dalších početných lží ředitele ČT Brno Zdeňka Drahoše. Pořad se zabýval jeho aférou, týkající se svědectví Jany Lorencové, které Drahoš nabídl odměnu ze zvláštního konta za natočení příspěvku ve prospěch Železničního stavitelství. Přesto, že pořad moderoval totálně nepřipravený a diletantský Milan Knížák, vyplynulo z něho několik důležitých věcí:

  Nejprve dodal Zdeněk Drahoš redakci ČT lživou informaci, kterou ocitoval Milan Knížák, že „firma Železniční stavitelství se vůbec proti výsledku výběrového řízení neodvolávala“. Faktem je, že poslední listinou z Drahošovy složky je „námitka firmy ŽS ze dne 5. dubna 2000 proti rozhodnutí zadavatele“ výběrového řízení. Tuto námitku ŽS podává přímo zadavateli, kterým je Úřad městské části Brno Střed. Tento doklad je časově poslední datovanou listinou z Drahošovy složky. Vyplývá z něho mimo jiné i fakt, že se k Drahošovi mohla celá složka dostat pouze a jedině od Železničního stavitelství. Napadený úřad mu tento doklad nepředal. Všechny ostatní doklady ve složce se sice týkají příslušného výběrového řízení, avšak pouze u tohoto posledního dokladu od firmy ŽS jde o dosud nerozhodnutý návrh - námitku. Všechny ostatní materiály jsou pouze dokladem o již rozhodnutých skutečnostech, vyjma námitky firmy ŽS.

  Z Drahošovy složky dále vyplývá, že se firma ŽS umístila při posledním výběrovém řízení (o jehož zrušení zde žádá) na 3. místě a nikoliv na místě 7., jak Milan Knížák v pořadu uvádí (cituje z podkladů od Zdeňka Drahoše). Proto by případné zrušení výběrového řízení mohlo pro ŽS celkem reálně znamenat naději na úspěch.

  Zdeněk Drahoš inkriminovanou složku v pořadu Přesčas nazval „materiálem Úřadu pro hospodářskou soutěž“. Ani to není pravda. Složka obsahuje pouze první rozhodnutí tohoto úřadu ve věci zmiňovaného výběrového řízení. Takovýchto rozhodnutí činí zmíněný úřad stovky a z jeho hlediska je to tedy věc naprosto běžná. Z Úřadu pro hospodářskou soutěž se složka Drahošovi na stůl nedostala. (V pořadu se však Drahoš snaží o to, aby to tak vypadalo..) Nejde tedy o materiál ÚPHS, ale o materiál Drahoše a firmy ŽS. Aktuální a nerozhodnutá je tedy v okamžiku předání složky Janě Lorencové pouze námitka Železničního stavitelství. Proto říká Jana Lorencová, že ať by natočila cokoliv, byl by to v podstatě lobbing za zájmy firmy ŽS.

  Dále se v pořadu Zdeněk Drahoš snaží obhájit svou nabídku „odměny ze zvláštního konta“ vysvětlením, že mělo jít o eventuální náklady brněnské televize při natáčení ostravského pořadu. Proč by však měl být pořad veřejnoprávní televize placen ze zvláštního konta?

  Nesmyslně v pořadu působil výrok Milana Knížáka, který zaměnil „nadstandartní odměnu“ za pořad, který by Jana Lorencová natočila, za Drahošovu nabídku odměny „ze zvláštního konta“. O pravděpodobné existenci těchto zvláštních kont však hovoří ve svém svědectví i bývalý vedoucí směny ve zpravodajství ČT Brno Jaromír Marek.

  Pikantně působí Drahošovo „vysvětlení“, v němž uvádí, že mu na stůl přichází „desítky“ podnětů k natočení pořadů. Zajímavé je, že Janě Lorencové několikrát předává a urguje pouze ten, v němž jde o zájmy firmy ŽS. Firmy, od níž sám kupuje nestandardním způsobem pozemek ke stavbě rodinného domu a v jejíž prospěch natáčí redakce zpravodajství z jeho podnětu (dle jejich tvrzení) propagandistické reportáže a naopak - Drahoš osobně zabrání odvysílání reportáže kritizující vytunelování zámku v Moravském Krumlově stejnou firmou. Dramaturg Klekánice Lenka Poláková navíc potvrzuje, že šlo o námět tak nezajímavý (z desítek, které dosedají Drahošovi na stůl!), že nechápali, co by z toho měli vlastně pro Klekánici točit. Investigativní „nezajímavost“ námětu měla být vykoupena ze zvláštního konta. Téma tedy „zajímavé“ bylo, ale pouze pro někoho. Rozhodně ne pro veřejnost a pro koncesionáře.

  V závěru pořadu si Zdeněk Drahoš naprosto odporuje, když říká, že „neví, co všechno ve zmíněné složce bylo“. Celá složka není o ničem jiném než o aktuální snaze ŽS změnit výsledky výběrového řízení, Zdeněk Drahoš ji po čtyřech setkáních s Janou Lorencovou vybere z desítek složek, které mu přijdou za ta léta na stůl - jako jediný námět pro investigativní pořad, o který by ostravská Klekánice neměla přijít (!), zve kvůli tomu Lorencovou několikrát do Brna a nakonec chce tvrdit, že nezná několikastránkový rozklad firmy ŽS ze složky, která v něm dlouze vysvětluje a napadá celé výběrové řízení? O nic jiného ve zmíněném materiálu nejde.

  Iniciativa ČT - VV v Brně

  Poznámka JČ: Znovu opakujeme, že by se Drahošův případ měl nezávisle vyšetřovat, avšak tím, že k němu zastávají subjektivní názor televizní vzbouřenci, se sami dál diskreditují.
  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|