Britské listy


čtvrtek 15. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby České novinářství:
 • Milí studenti! aneb Přednáška z kursu pro začínající PR-many (Tomáš Pecina) Středoevropská politika:
 • Václav Havel, populismus a "morálně čistý národ" (Cas Mudde, Edinburgh University) Sčítání lidu:
 • České panoptikum: Jak Martin Tax, šéf představenstva Deltaxu, zlobboval Britské listy České školství:
 • Školné odmítáme (Zdeněk Štefek) Další úvahy o televizi:
 • Média hrají svou funkci především tím, co v nich NENÍ (Petr Sládeček) Reakce:
 • Odpověď Martinu Vadasovi: Nepracovala jsem ve zpravodjství ČST za komunismu (Michaela Koliandrová) O přímé demokracii:
 • Odkazy na názory odborníků jsou častou užívanou metodou demagogie (Jiří Šoler) Public Relations:
 • Obchodování hodnotných českých akcií nepřešlo na  NEWEX ve Vídni (Veronika Šandová za Burzu cenných papírů, Praha) Česká televize:
 • Jiří Balvín: Rozhovor Britským listům neposkytnu, ale MFD jsem ho dal AKTUALIZACE ČTVRTEK 12.00:
 • Londýnské ústředí Amnesty International odmítá kritiku Mikuláše Tomina  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Amnesty International, Londýn, odmítá kritiku Mikuláše Tomina

  14. března 2001

  Odpověď Amnesty International ke stanovisku Ministerstva vnitra zveřejněnému v článku „Vnitro: Zpráva Amnesty International ohledně MMF není objektivní“, který publikovala ČTK dne 13. března 2001

  „Ta zpráva není objektivní, nevychází z důkladné znalosti šetření případů,“ řekl dnes ČTK Mikuláš Tomin, ředitel Inspekce ministra vnitra, která má na starosti vyšetřování trestné činnosti policistů. Tominovi navíc vadí, že se na inspekci nikdo z Amnesty International neobrátil, aby si vyžádal informace nebo stanovisko. Zpráva je proto podle něj příliš jednostranná.

  Zpráva Amnesty International „Česká republika: Svévolné zadržování a špatné zacházení ze strany policie v souvislosti s protestními akcemi v září 2000“ obsahuje kapitolu týkající se šetření stížností na chování policie. Tato část obsahuje informace, které byly před vydáním zprávy zveřejněny Ministerstvem vnitra i jinými institucemi, které se šetřením zabývaly. Výše uvedená kapitola čerpá rovněž z informací, které jsme obdrželi od právních zástupců lidí, kteří podali trestní oznámení. Amnesty International by uvítala, kdyby dostala plné znění zprávy o průběhu šetření policejní inspekce. Amnesty International by také ocenila, kdyby jí ředitel Inspekce ministra vnitra Mikuláš Tomin řádně vysvětlil důvody, které ho vedly k předání převážné většiny trestních oznámení Oddělení inspekce a stížností Policejního prezidia, které je kompetentní pouze k vyšetřování policistů podezřelých ze spáchání přestupků. Na základě čeho usoudila policejní inspekce, že nebyl spáchán žádný trestný čin? Jaký postup vedl k přijetí těchto rozhodnutí, jaké důkazy byly prozkoumány a jaké metody byly použity pro vyhodnocení shromážděných důkazů? Zpráva Amnesty International předložila podrobný popis případů, kterými podložila všechny jednotlivé výhrady. Nechápeme, proč představitelé Ministerstva vnitra, kteří nepředložili konkrétní připomínky k případům popsaným ve zprávě, označují informace Amnesty International jako „neobjektivní“.

  Tomin nesouhlasil s tvrzením Amnesty International, že policejní zásah proti odpůrcům MMF nevyšetřuje nezávislý orgán. Podle něj je Inspekce ministra vnitra zcela nezávislá na policii, protože je podřízena pouze ministrovi. Navíc nad její činností mají dozor státní zástupci.

  Stejné stanovisko zastává i mluvčí resortu Gabriela Bártíková. „Ministerstvo vnitra se důrazně ohrazuje proti tvrzení Amnesty International, že šetření stížností podaných v souvislosti se zasedáním MMF a SB nemůže být považováno za rychlé a nestranné,“ uvedla. Rovněž mluvčí policejního prezidia Ivana Zelenáková nesouhlasila s názorem, že kontrolní orgány policie při prošetřování stížností nepostupovaly objektivně.

  V naší zprávě uvádíme, že inspekce, která spadá pod Ministerstvo vnitra, které je zároveň zodpovědná za policejní složky, tedy ty, kdo jsou inspekcí vyšetřování, „nemůže být považován za nezávislý a nestranný orgán“. Dokonce i Zmocněnec vlády ČR pro lidská práva ve své Zprávě o stavu lidských práv v České republice, vydané dne 31. března 1999, uvádí, že vládě předložil návrhy na reformu, která by vedla ke zlepšení vyšetřování případů, kdy údajně došlo k pochybení ze strany policie. Navrhl, aby tyto případy byly vyšetřovány orgánem nezávislým na Ministerstvu vnitra, jakým je např. státní zastupitelství.

  Zpráva Amnesty International také podrobně popisuje, jak ve třech různých případech vážného porušení lidských práv od roku 1996, kdy Amnesty International vyjádřila českým úřadům své znepokojení, nebyli představitelé Ministerstva vnitra schopni rychle a nestranně prošetřit obvinění z mučení a špatného zacházení. Amnnesty International by také ráda obdržela informace o prošetření těchto případů, což od českých úřadů opakovaně vyžadovala. Neschopnost spravedlivě potrestat ty, kdo se porušování lidských práv dopouštějí, přispívá k vytváření prostředí, ve kterém mají policisté pocit, že smějí jednat beztrestně. Oznámení o zacházení se zadrženými během protestů v září 2000 a jejich následná prošetřování podtrhují naléhavost, s jakou by česká vláda měla přijmout opatření navrhovaná Amnesty International. Tato opatření by měla vést k dodržování práv zadržených osob představiteli výkonné moci. Kromě toho by měl být na základě těchto opatření zaveden systém pro rychlé a nestranné prošetřování všech stížností na mučení a špatné zacházení.

  Amnesty International dnes také od místní tiskové agentury obdržela sdělení ze dne 13. března 2001, vydané Gabrielou Bártíkovou, ředitelkou odboru tisku a PR Ministerstva vnitra. Tato zpráva se zmiňuje o trestních oznámení podaných zadrženými při protestech v září 2000. Jedná se oznámení, která jsou právě prověřována anebo již byla prověřena. Amnesty International by ráda obdržela kompletní zprávy těchto šetření.

  Další informace získáte v pražské kanceláři Amnesty International na tel. čísle 02-2494 6993 nebo v mezinárodním sekretariátu Amnesty International v Londýně (+44) 20 7413 5681.

  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|