Britské listy


čtvrtek 5. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Diskriminace Čechů v zahraničí:
 • Americký Helsinský výbor protestuje: České úřady prodávají majetek, patřící Čechoameričanům Reklamní článek publikovaný za úplatek:
 • Stav drobných českých podnikatelů na pozadí adventního večera (Pavel Matocha) Česká televize a zákon o přístupu k informacím:
 • Dotaz Jiřímu Balvínovi: Budete si nedůstojně hrát na schovávanou dlouho? (Tomáš Pecina) Pozor na podvodné nabídky zahraničních úvěrů:
 • Neznalost je zlatý důl (Zdeněk Jemelík) Bankovnictví:
 • Prospěje jednostranný tlak České spořitelny rozvoji transakcí s platebními kartami? (Jindra Vavruška) Reakce:
 • Grébovka potřetí: Vyjádřil jsem se pro Jiřího Jírovce příliš stručně (Ferdinand)
 • Ještě pár poznámek k Jiřímu Jírovcovi (Ferdinand) Grébovka: Američané chtějí jen pomoci:
 • Kopněte toho psa, co Vám přinese bačkory... (Alexandra Straus) Oznámení:
 • Výstava Rolnická a ekologická hnutí ve třetím světě na Právnické fakultě UK v Praze  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Americký Helsinský výbor protestuje: České úřady prodávají majetek, patřící Čechoameričanům

  Členové Helsinského výboru požadují řešení česko-americké majetkové restituce. Naléhají na českou vládu, aby napravila nespravedlnost a ukončila diskriminaci

  (Washington) Členové Helsinského výboru Spojených států se obrátili dopisem na náměstka ministerského předsedy České republiky Pavla Rychetského. Naléhají, aby jeho vláda ukončila diskriminaci proti americkým občanům v českých zákonech o restituci a o odškodnění.

  Spolupředseda Helsinského výboru Christopher H. Smith (R-NJ), člen Steny H. Hoyer (D-MD) a komisaři Benjamin L. Cardin (D-MD) a senátor George V. Voinovich (R-OH) společně vyzvali českou vládu, aby splnila požadavky Čechoameričanů, jejichž majetek byl ukraden jim i jejich rodinám, a aby jim poskytla za tyto ztráty odškodné na rovném základě s ostatními, kteří obdrželi odškodné podle českého zákona.

  Na americký Helsinský výbor se obrátily desítky jednotlivců s žádostí o podporu, poté, co byly jejich žádosti o majetkovou restituci odmítnuty českou vládou nebo soudy, protože tito lidé nemají české občanství. V některých případech dala česká vláda majetek Čechoameričanů na prodej, zatímco se původní vlastníci snažili získat zpět svůj majetek. O této otázce se jednalo s činiteli české vlády během debaty o rozšiřování NATO. V té době (1997) dali najevo čelní představitelé českého Senátu, že bude zákon změněn, aby mohli Čechoameričané uplatnit své nároky.

  Podle zákonů přijatých v  letech 1991 a 1994 zahájilo Československo (posléze Česká republika) program vracení pozemků a obydlí, zkonfiskovaných nacisty a komunisty. Tam, kde nebylo majetek možno vrátit, česká vláda poskytovala finanční odškodnění. Zákony omezily restituce a odškodnění jen na žadatele, kteří měli české občanství v době, kdy požádali o restituci či o odškodnění.

  Přibližně 30 000 československých uprchlíků, kteří našli ve Spojených státech útočiště během druhé světové války a po ní automaticky ztratilo československé občanství podle americko-československé dohody o naturalizaci z roku 1928, když se tito exulanti stali americkými občany. V důsledku příslušného rozhodnutí amerického Nejvyššího soudu v šedesátých letech se tato dohoda stala ve Spojených státech nerealizovatelnou. Československo nemělo podobnou dohodu o naturalizaci s žádnou jinou zemí než se Spojenými státy. V důsledku toho si mohli naturalizovaní občané jiných zemí než Spojených států uchovat své dvojí občanství a mohli splnit požadavek, týkající se občanství, obsažený v českém zákoně o majetkové restituci.

  Zde je text dopisu Pavlu Rychetskému:

  Jeho Excellence Pavel Rychetský
  Náměstek předsedy vlády České republiky
  Úřad vlády ČR
  Nábřeží Edvarda Beneše 4
  Praha 1 PSČ 118 01
  Česká republika

  Vážený pane náměstku ministerského předsedy,

  Chceme vám vyjádřit naše pokračující znepokojení ohledně diskriminace amerických občanů zákonech České republiky týkajících se majetkové restituce a odškodnění. Jak možná víte, majetková restituce je otázka, o kterou se dlouhodobě zajímá mnoho členů Výboru pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Na Výbor se obrátily desítky jednotlivců, kteří nemohou získat restituci ani odškodnění za vyvlastněný majetek kvůli svému občanství. Náš dopis vyvolala skutečnost, že v jednom takovém případě nedávno zahájil majetkový úřad v Praze prodej čtvrtiny jednoho činžovního domu - domu č. 2337 a pozemku č. 3477, který se nachází na Smíchově, Grafická 30, Praha 5, na nějž si činí nárok dva američtí občané, Ota a Kamil Gschwind. Naléháme na vaši vládu, aby prodloužila lhůty pro podávání žádostí v zákonech č. 87/1991 a č. 116/1994, aby se začalo konečně rozhodovat o restitučních žádostech Čechoameričanů, včetně pánů Gschwindů a aby se dospělo ke spravedlivému řešení.

  Obtížná situace, do níž se dostali Ota a Kamil Gschwind, je charakteristická pro situaci, jíž čelí mnoho Čechoameričanů. Podle našich informací mělo být právní vlastnictví tohoto činžovního domu podle českého zákona navráceno právoplatným majitelům, Otovi a Kamilu Gschwindovým, jenže jsou to naturalizovaní američtí občané, kteří neměli právo získat zpět své české občanství včas na to, aby mohli zažádat o restituci či o odškodnění. Diskriminační důsledek tohoto požadavku na české občanství by nemohl být jasnější. Pánové Gschwindovi si přejí získat zpět majetek, který jejich matka zdědila od svého otce. Jejich matka už nežije a nemůže tedy žádat sama o vrácení majetku, protože byl její život brutálně ukončen nacisty. Jejím synům je znemožněno, aby získali restituci, čistě proto, že si zvolili jako útočiště před komunismem Spojené státy a stali se americkými občany, čímž přišli v důsledku americko-české dohody z roku 1928 o naturalizaci o československé občanství. Kdyby bývali emigrovali do jakékoliv jiné země než do Spojených států, nebyli by přišli o své československé občanství a nebyli by vyloučeni z restitučního programu vaší země.

  Vážený pane náměstku,

  postkomunistická česká vláda jistě nemohla doufat, že odčiní veškerou nespravedlnost, spáchanou před rokem 1990. Nicméně, pokud byla uznána nespravedlnost, jejíž oběti se stali českoslovenští občané v letech 1941 - 1945 a 1948-1990, a pokud byla uznána morální povinnost napravit tuto nespravedlnost restitucemi či odškodněním, je v tom případě naprosto nelogické a diskriminační upírat toto odškodnění jen těm, kdo se stali občany Spojených států.

  Na podzim roku 1997 dala najevo mnohostranická delegace českých senátorů, která navštívila Washington, že překážky bránící majetkovým restitucím a odškodnění pro Čechoameričany budou odstraněny v rámci dvoustupňového procesu. Nejprve bude schválen zákon, v jehož rámci budou Čechoameričané moci získat zpět české občanství. Zadruhé bude schválen zákon, který prodlouží lhůty pro podávání žádostí o restituce v zákonech č. 87/1991 a č. 116/1994. Byli jsme proto povzbuzeni, když jsme se dověděli, že byla v roce 1999 přijata nová ustanovení o občanství, která ukončila zákaz dvojího občanství pro Čechoameričany. Tato skutečnost povzbudila naši naději, že vaše vláda zavede i zákon, jímž prodlouží lhůty pro podání restitučních požadavků: bohužel jste tento krok dosud neučinili.

  Zdvořile žádáme vaši pomoc, abyste zabránil majetkovému oddělení úřadu Prahy 5 prodat výše uvedený činžovní dům či podniknout jakékoliv jiné akce, v jejichž důsledku by byl ohrožen nárok pánů Gschwindů na tento majetek. Zároveň požadujeme, aby byla zveřejněna nová lhůta pro podávání restitučních nároků, aby mohly být vyřešeny požadavky pánů Gschwindů a jiných Čechoameričanů, jejichž majetek byl jim a jejich rodinám ukraden. Žádáme, aby se těmto občanům dostalo nápravy ve stejné míře jako ostatním Čechům, jimž se podle českého zákona dostalo nápravy.

  S pozdravem,

  Steny H. Hoyer
  Christopher Smith
  Benjamin L Cardin
  George V Voinovich


  HELSINKI COMMISSION NEWS: Members Urge Movement on Czech-American Property Restitution

  HELSINKI COMMISSION NEWS
  Commission on Security and Cooperation in Europe
  234 Ford House Office Building
  Washington, D.C. 20515-6460
  Sen. Ben Nighthorse Campbell, Chairman
  Rep. Christopher H. Smith, Co-Chairman
  Contact: Ben Anderson (202) 225-1901
  www.csce.gov

  Helsinki Commission Members Urge Movement on Czech-American Property Restitution Urge Czech Government to Right Injustices and End Discrimination

  (Washington) - Members of the United States Helsinki Commission have written to the Deputy Prime Minister of the Czech Republic, Pavel Rychetsky, urging his government to remedy discrimination against American citizens in the Czech Republic's property restitution and compensation laws.

  Helsinki Commission Co-Chairman Rep. Christopher H. Smith (R-NJ), Ranking Member Rep. Steny H. Hoyer (D-MD), and Commissioners Rep. Benjamin L. Cardin (D-MD) and Sen. George V. Voinovich (R-OH) joined together, calling on the Czech Government to accommodate the claims of Czech-Americans whose properties were stolen from them and their families and to provide them with a remedy for their losses on an equal basis with others who have received a remedy under Czech laws.

  Dozens of individuals have contacted the Helsinki Commission for support after their claims for property restitution were denied by the Czech Government or courts due to their lack of Czech citizenship. In some cases, the property of Czech-Americans has been put up for sale by the government while the original owners sought to reclaim their assets. This issue was raised with Czech officials during the debate over NATO enlargement. At that time (1997), leading members of the Czech Senate indicated that the law would be changed to enable Czech-Americans to make claims.

  Under laws enacted in 1991 and 1994, Czechoslovakia (later the Czech Republic) initiated a program to return, or compensate for, land and dwelling places confiscated by the Nazis or the communists. The laws limited restitution or compensation to applicants who had Czech citizenship at the time they applied for restitution or compensation.

  Approximately 30,000 Czechoslovak emigres who sought refuge in the United States during and after World War II automatically lost their Czechoslovak citizenship under a 1928 U.S.-Czechoslovak Treaty of Naturalization when the emigres became U.S. citizens. Following a relevant United States Supreme Court ruling, the treaty became unenforceable in the U.S. in the 1960s. Czechoslovakia did not have a similar treaty of naturalization with any country other than the United States. As a result, naturalized citizens of countries other than the United States were able to maintain their dual citizenship in the Czech Republic and thereby satisfy the citizenship requirement in the Czech property restitution law.

  The text of the letter follows:

  March 26, 2001 H.E. Pavel Rychetsky Deputy Prime Minister of the Czech Republic
  Úřad vlády ČR
  Nábřeží Edvarda Beneše 4
  Praha 1 PSČ 118 01
  Czech Republic

  Dear Mr. Deputy Prime Minister:

  We write to express our ongoing concern about discrimination against American citizens in the Czech Republic's property restitution and compensation laws. As you may know, property restitution is an issue of long-standing concern to many Members of the Commission on Security and Cooperation in Europe. The Commission has been contacted by dozens of individuals who are unable to receive restitution or compensation for expropriated property because of their citizenship. Our letter is prompted by news that, in one such case, the property administration office in Prague recently initiated the sale of one quarter of an apartment house-house no. 2337, and parcel of land no. 3477, located in Smichov, Graficka 30, Praha 5-which is claimed by two American citizens, Ota and Kamil Gschwind. We urge your government to extend the filing deadlines in laws no. 87/1991 and no. 116/1994 so that Czech-Americans, including Messrs. Gschwind, may finally have their property restitution claims adjudicated and equitably resolved.

  The predicament faced by Ota and Kamil Gschwind is indicative of the situation faced by many Czech-Americans. It is our understanding that legal ownership of this apartment house was eligible under Czech law for return to its rightful owners, Ota and Kamil Gschwind, but for the fact that they are naturalized American citizens who were not eligible to reclaim their Czech citizenship in time to apply for restitution or compensation. The discriminatory effect of this citizenship requirement could not be more clear. Messrs. Gschwind wish to recover an interest in property that their mother inherited from her father. Their mother is not alive to reclaim possession of the property because her life was brutally ended by the Nazis. Her sons are prohibited from receiving restitution solely because they chose the United States as their refuge from communism and became American citizens, thereby losing their Czechoslovak citizenship by operation of the 1928 Czechoslovak-U.S. Treaty on Naturalization. Had they emigrated to any country other than the United States they would not have lost their Czechoslovak citizenship and, thus, would not have been excluded from your country's property restitution program.

  Mr. Minister, the post-communist Czech Government could not hope to make redress for all of the injustices committed prior to 1990. Nonetheless, having recognized the injustice done to Czechoslovak citizens through property expropriations during the periods 1941-1945 and 1948-1990, and having recognized the moral compulsion to remedy that injustice through restitution or compensation, it is then wholly arbitrary and discriminatory to deny a remedy only to those who became citizens of the United States.

  In the fall of 1997, a multi-party delegation of Czech Senators visiting Washington indicated that the barriers to property restitution and compensation for Czech-Americans would be resolved through a two-step process. First, legislation would be passed to allow Czech-Americans to regain their Czech citizenship. Second, legislation would be passed to extend the claims filing deadlines established in laws no. 87/1991 and no. 116/1994. Accordingly, we were encouraged to learn of the adoption of new citizenship provisions in 1999 that ended the ban on dual citizenship for Czech-Americans. That development fostered our hope that your Cabinet would introduce legislation to extend the claims filing deadlines; regrettably, this second step has yet to be initiated.

  We respectfully request your assistance to prevent the Property Administration Branch of the Regional Office of Prague District No. 5 from selling the above-referenced apartment house or taking any other action prejudicial to Messrs. Gschwind's claim to the property. Additionally, we request that the filing period for property claims be reopened in order to accommodate the claims of Messrs. Gschwind and other Czech-Americans whose properties were stolen from them and their families and to provide them with a remedy for their losses on an equal basis with other Czechs who have received a remedy under Czech laws.

  Sincerely,

  STENY H. HOYER, M.C.
  CHRISTOPHER H. SMITH, M.C.
  BENJAMIN L. CARDIN, M.C.
  GEORGE V. VOINOVICH, M.C.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|