Britské listy


čtvrtek 31. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Dokument:
 • Oficiální zdůvodnění, proč Policie ČR udělila Tomáši Pecinovi pokutu 10 000 Kč, že se nedostavil kvůli kritickému článku k policejnímu výslechu
 • Policii ČR: Policejní orgány nesmějí omezovat ústavní svobody občanů (Tomáš Pecina) Národní galerie:
 • Jsem "blázen" a "špatný historik umění", jak tvrdí pan Knížák a jeho stoupenci? (Milan Kreuzzieger) Velká Británie:
 • Návrat mumie II: Jak Margaret Thatcherová šla pomoci konzervativcům při volební kampani
 • Východoevropští hudebníci "ohrožují britskou hudební infrastrukturu" Společnost:
 • Přemíra práce nás proměňuje v emocionální trpaslíky Názor:
 • Cyril Svoboda premiérem? (Josef Brož) Česká televize:
 • Otázky kolem televizní krize trvají (Zdeněk Markus) Názor:
 • Nikomu není nic do toho, za kolik Václav Havel prodal Lucernu (Václav Pinkava) Subtilní umění civilizovaného dialogu:
 • Čulík páchá svou publicistikou protidemokratickou činnost (Radko Kubičko, Český rozhlas)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Dokument

  Oficiální zdůvodnění, proč Policie ČR udělila Tomáši Pecinovi pokutu 10 000 Kč, že se nedostavil kvůli kritickému článku k policejnímu výslechu

  Obvinění z údajné pomluvy v níže uvedeném dokumentu je založeno na této formulaci z 
  tohoto článku Tomáše Peciny, zveřejněného v BL 10. 11. 2000:

  O tom, jak neprofesionálně a doslova partyzánsky byla akce provedena, svědčí, že demonstranti odpoledne přistihli jednoho pracovníka stavební firmy, jak nakládá do auta jejich elektrické kabely. Ten přiznal svou chybu a okamžitě se jim omluvil. Podezření, že si policisté a lidé z radnice takto rozdělili i další majetek squatterů jako "válečnou kořist", však zůstává, a pokud o zajištění věcí neexistuje řádný policejní zápis, může to mít pro radnici dalekosáhlé důsledky.  Policie České republiky
  MOP Vršovice, Přípotoční 300/6
  101 33, PRAHA 10

  Č. j.: OR-148/MO1-TČ-2001
  Praha dne 24. května 2001
  Zn 607/2000-1

  USNESENÍ

  Podle ustanovení § 66 odstavec 1 trestního řádu ukládám pořádkovou pokutu

  PECINA Tomáš

  bytem Praha 2, Slezská č. 56

  ve výši 10.000,- Kč, slovy deset tisíc korun,

  neboť i přes opakovaně zaslanou doručenku za účelem předvolání k výslechu a podání vysvětlení k článkům zveřejněným v internetových Britských listech týkajících se zákroků Městské policie u Ladronky v Praze 6 je podezříván z trestného činu pomluva podle ustanovení § 206 odst. 1, 2 tr. zákona, zveřejněním údajně nepravidvých informací, této výzvě bez dostatečné omluvy v obou případech nevyhověl.

  Odůvodnění:

  Zdejší součást policie obdržela cestou Obvodního úřadu vyšetřování PČR pro Prahu 10 písemný podnět zaslaný Miroslavem Stejskalem, zástupcem ředitele Městské policie pro Prahu 1, z něhož je patrné, dle mínění oznamovatele Tomáš Pecina bez jakýchkoliv důkazů a podkladů tvrdí, že se strážníci, mezi kterými byl i oznamovatel, dopustili trestných činů a rozkrádání věcí patřících osobám, které se neoprávněně zdržovaly ve statku Ladronka v Praze 6. Dle Miroslava Stejskala tyto články byly zveřejněny v internetových Britských listech dne 10. 11., 13. 11, 15. 11., 20. 11. 23. 11. 2000.

  Vzhledem k předmětu oznámení je nutné vyslechnout pisatele těchto článků za účelem zjištění, z jakých zdrojů získal podklady pro svá tvrzení.

  Tomáš Pecina byl řádně obeslán na doručenku sepsanou dne 22. 3. 2001 a předvolán k úřednímu jednání. Jmenovaný předvolání převzal a podal si stížnost pro administrativní nedostatky na zaslaené předvolánce. Této stížnosti kontrolní orgán Tomáši Pecinovi vyhověl.

  Dne 6. 4. 2001 byla adresována Tomáši Pecinovi nová předvolánka v níž byl uveden důvod předvolání k podání vysvětlení na policii. Tomáš Pecina se na tuto předvolánku nedostavil k podání vysvětlení, ale naopak podal trestní oznámení na neznámého pachatele a na postup příslušníků Místního oddělení policie Vršovice.

  Dnes 3. 5. 2001 byla Tomáši Pecinovi adresována další, v pořadí již třetí předvolánka na doručenku za účelem podání vysvětlení. Předvolánku si převzal, ale opětovně se k podání vysvětlení nedostavil, ani se neomluvil.

  Vzhledem k tomu, že Tomáš Pecina se ani v jednom případě neomluvil a nevyhověl výzvě policejního inspektora k podání vysvětlení dle § 12 odst. 1, 2 zák. č. 283/1991 Sb., bylo rozhodnuto o udělení pořádkové pokuty tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

  POUČENÍ: Proti tomuto usnesení lze podat stížnost u zdejší součásti policie do tří dnů od jeho vyhlášení nebo doručení. Podání stížnosti odkladý účinek.


  SCHVALUJI:
  mjr. ŠOFR Jaroslav
  Vedoucí oddělení

  Policejní inspektor:
  nprap. Kričfalujšij Petr


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|