Britské listy


čtvrtek 31. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Dokument:
 • Oficiální zdůvodnění, proč Policie ČR udělila Tomáši Pecinovi pokutu 10 000 Kč, že se nedostavil kvůli kritickému článku k policejnímu výslechu
 • Policii ČR: Policejní orgány nesmějí omezovat ústavní svobody občanů (Tomáš Pecina) Národní galerie:
 • Jsem "blázen" a "špatný historik umění", jak tvrdí pan Knížák a jeho stoupenci? (Milan Kreuzzieger) Velká Británie:
 • Návrat mumie II: Jak Margaret Thatcherová šla pomoci konzervativcům při volební kampani
 • Východoevropští hudebníci "ohrožují britskou hudební infrastrukturu" Společnost:
 • Přemíra práce nás proměňuje v emocionální trpaslíky Názor:
 • Cyril Svoboda premiérem? (Josef Brož) Česká televize:
 • Otázky kolem televizní krize trvají (Zdeněk Markus) Názor:
 • Nikomu není nic do toho, za kolik Václav Havel prodal Lucernu (Václav Pinkava) Subtilní umění civilizovaného dialogu:
 • Čulík páchá svou publicistikou protidemokratickou činnost (Radko Kubičko, Český rozhlas)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Policii ČR: Policejní orgány nesmějí omezovat ústavní svobody občanů

  Policie České republiky

  Místní oddělení Vršovice

  Přípotoční 300

  101 33 Praha 10

  V Praze dne 30. května 2001

  Věc: Stížnost

  Vážení,

  v souladu s poučením tam obsaženým podávám stížnost proti usnesení č. j. OR 10-148/MO1-TČ-2001 (zn. 607/2000-1) a uvádím k věci následující:

  Je neslučitelné s ústavním pořádkem zaručenou svobodou projevu, aby Policie ČR požadovala od novinářů vysvětlení jejich článků. Ústavní princip svobody projevu je intrinsicky nadřazen dílčím ustanovením zákona o Policii ČR (č. 283/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů) i trest­ního řádu a policejní orgány si nikdy nesmějí počínat tak, aby tím omezovaly individuální ústavně zaručené svobody občanů. Nejsem ochoten poskytnout policii k textu svých článků v případu Ladronka žádné vysvětlení a to, že jsem se nedostavil na výzvu, je pouze procesním vyjádřením mé vůle využít základních občanských práv, nikoli deliktním jednáním, jež by opravňovalo policejní orgán k uložení pořádkové pokuty.

  Popis událostí uváděný v odůvodnění neodpovídá skutečnosti: stížnost s trestním oznámením byla podána až na základě třetího, nikoli druhého předvolání a směřovala proti postupu policejního orgánu jako takovému, nikoli proti jednotlivému předvolání.

  Výrokovou část usnesení „neboť i přes opakovaně zaslanou…“ až po „…nevyhověl“ považuji za zmatečnou, nerozumím jí a žádám, aby byla pro účely dalších procesních úkonů přeformulována do podoby, která bude jasná a srozumitelná.

  Tomáš Pecina

  novinář

  Slezská 56

  120 00 Praha 2


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|