Britské listy


pátek 1. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Varujeme:
 • Česká policie pronásleduje novináře, zabývajícího se lidskými právy (Jan Čulík) Radě České televize:
 • Stížnost na ředitele ČT - ČT porušuje zákon o přístupu k informacím (Tomáš Pecina) Svět:
 • Levice by měla milovat globalizaci - nová kniha Antonia Negriho Česká politika:
 • Revoluce u lidovců? Ne, klopotná evoluce (Štěpán Kotrba, poznámka Tomáš Pecina) Česká společnost:
 • Manipulace a zákony o narkomanii (Eugen Haičman) Ahistoričnost pokusů o reformu českého školství:
 • Co do vzdělávání jsme na tom nejhůře, co má paměť sahá (Jaroslav Sever) Smrt a reklama:
 • Tabákový koncern podporuje Nadaci Naše dítě ...aneb prachy jako prachy (Štěpán Kotrba) Jazyk a internet:
 • Vřava je na místě, ale nejde vyvolávat uměle (Jan Hurych) Češi a Slováci ve Skandinávii:
 • Krátké setkání, s poezií (Jana Witthed) Reakce:
 • Chemapol prodal Havlovu polovinu Lucerny naopak dráž (Jaroslav Hudec, mluvčí Chemapolu)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Česká policie pronásleduje novináře, zabývajícího se lidskými právy

  Jan Čulík

  Tento článek vyjde anglicky v pondělí 4. června v týdeníku
  Central Europe Review. Poskytli jsme ho včera v angličtině k dispozici nejrůznějším mezinárodním organizacím na obranu lidských práv.

  V rozporu se zákonem zřízená zásahová jednotka MP

  Tomáš Pecina, reportér českého investigativního internetového deníku Britské listy, který se specializuje na lidská práva a sdělovací prostředky, dostal pokutu od Policie ČR ve výši 10 000 Kč (to je zhruba průměrný měsíční plat v České republice) za to, že se nedostavil k policejnímu výslechu, aby "vysvětlil své kritické články o policii". Tato pokuta je signálem, že se česká policie rozhodla i nadále pokračovat v pronásledování tohoto reportéra, poté, co nereagoval na tři postupně mu zaslaná, nekompetentně formulovaná předvolání k výslechu, vůči dvěma z nichž se Tomáš Pecina odvolal.

  Vzhledem k tomu, že se Pecina "vyhnul výslechu", je velmi pravděpodobné, že by mohl být vzat do vazby. Průměrná doba vazby v  České republice je devět měsíců. Podle zákona mohou obžalovaní v České republice strávit ve vazbě až čtyři roky.

  V reakci na policejní oznámení o pokutě, které obdržel 30 května 2001, Tomáš Pecina policii odepsal:

  Je neslučitelné s ústavním pořádkem zaručenou svobodou projevu, aby Policie ČR poža­­dovala od novinářů vysvětlení jejich článků. Ústavní princip svobody projevu je intrin­sicky nadřazen dílčím ustanovením zákona o Policii ČR (č. 283/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů) i trest­ního řádu a policejní orgány si nikdy nesmějí počínat tak, aby tím omezovaly individuální ústavně zaručené svobody občanů. Nejsem ocho­ten poskytnout poli­cii k textu svých článků v případu Ladronka žádné vysvětlení a to, že jsem se nedo­sta­vil na výzvu, je pouze procesním vyjádřením mé vůle využít základních občan­ských práv, nikoli delikt­ním jednáním, jež by opravňovalo policejní orgán k uložení pořád­kové pokuty.

  Zneškodňovaná demonstrantka

  Je lakmusovou zkouškou každé demokratické společnosti zkoumat, jak její úřady zacházejí se zastánci menšinových názorů. Ve svých článcích se Pecina touto problematikou systematicky zabývá. Argumentuje, že demokratická společnost nesmí potlačovat menšinové názory, ani nesmí porušovat zákony, aby jejich zastánce umlčela.

  Pecina je pronásledován českou policií, protože zveřejnil v českém investigativním internetovém deníku Britské listy několik článků, kritických vůči pražské Městské policii, která násilím loni v listopadu vyklidila squat na pražském statku Ladronka. V reakci na tyto články podal Miroslav Stejskal, náměstek ředitele Městské policie pro Prahu 1, podnět k trestnímu stíhání Tomáše Peciny za pomluvu. Podle českého trestního zákona je pomluva trestný čin, za niž může být pachatel odsouzen až ke dvěma letům vězení a k zákazu novinářského povolání po určitou dobu. (JČ má na mysli případ Jana Kopala, známého z působení v neonacistickém NSB, jemuž soud za pomluvu universitního hodnostáře zakázal publikovat v celostátních a regionální denících-pozn. TP)

  Náhodně vybranou demonstrantku táhnou strážníci za kordon

  Zatímco je bezpochyby nezcizitelným právem každého občana žalovat jakéhokoliv novináře za pomluvu prostřednictvím občanskoprávního sporu, zahajovat trestní stíhání za pomluvu je politováníhodným pozůstatkem komunistické éry.

  Squat Ladronka v Tomanově ulici v Praze - Břevnově byl střediskem alternativní kultury. Jeho organizátoři měli oficiální smlouvu pro užívání Ladronky. Majitelé statku Ladronka zpochybňovali platnost této smlouvy a záležitost byla předána k rozhodnutí soudu. Avšak než mohl soud rozhodnout, místní úřady poslaly do Ladronky jednotky pražské Městské policie, které ji vyklidily, a to poněkud brutálním způsobem, jak to dokumentují tyto fotografie.

  Jak napsal Tomáš Pecina v BL loni v listopadu, násilným vyklizením Ladronky porušila pražská Městská policie několikrát zákon. V první řadě nemá Městská policie podle zákona právo budovat zásahové jednotky, vybavené proti demonstrantům: není totiž o mnoho více než dopravní policií. Na základě Pecinova článku bylo zahájeno trestní vyšetřování těchto případů porušení zákona Městskou policií a městským úřadem, ale vyšetřování bylo pod politickým tlakem zastaveno.

  Namísto toho byl dán podnět k stíhání novináře Britských listů za pomluvu, proto, že tento novinář upozornil na tyto případy porušení zákona jednotkami Městské policie. Miroslav Stejskal, náměstek ředitele Městské policie pro Prahu 1, argumentuje, že Tomáš Pecina bez jakýchkoliv důkazů a podkladů tvrdí, že se strážníci, mezi kterými byl i oznamovatel, dopustili trestných činů a rozkrádání věcí patřících osobám, které se neoprávněně zdržovaly ve statku Ladronka v Praze 6.

  Nasazování pout druhé náhodně vybrané oběti

  Avšak Pecinova argumentace je věcná a je striktně založena na interpretaci zákona. Existují přesvědčivé důkazy na podporu jeho tvrzení, že policie spáchala trestné činy. Co se týče obvinění z krádeže, Stejskalův podnět k trestnímu stíhání je založen na tomto odstavci zveřejněném v Britských listech dne 10. listopadu 2000:

  O tom, jak neprofesionálně a doslova partyzánsky byla akce provedena, svědčí, že demonstranti odpoledne přistihli jednoho pracovníka stavební firmy, jak nakládá do auta jejich elektrické kabely. Ten přiznal svou chybu a okamžitě se jim omluvil. Podezření, že si policisté a lidé z radnice takto rozdělili i další majetek squatterů jako "válečnou kořist", však zůstává, a pokud o zajištění věcí neexistuje řádný policejní zápis, může to mít pro radnici dalekosáhlé důsledky.

  Nejde o systematické, celostátní policejní pronásledování novinářů, ale o jednorázovou pomstychtivost skupiny místních policistů a komunálních politiků, kteří nesnášejí svobodnou novinářskou práci a chtějí zabránit nezávislým novinářům ve zkoumání jejich činnosti.

  Dojde-li tento případ k soudu, Pecina bude bezpochyby shledán nevinným, neboť existují spolehlivé a přesvědčivé důkazy pro všechno, co Pecina napsal, včetně fotografií, videozáznamů a svědků. Důsledkem soudního procesu by dokonce mohlo být zahájení trestního stíhání úřadů, které protiprávně loni v listopadu nařídily vyklizení Ladronky Městskou policií. Radní Blažek (ODS) dává na Ladronce interview; v té době si ještě myslel, že se zásahem proslaví

  Avšak je nepřijatelné, že český zákon umožňuje, aby byl mezitím potenciální obžalovaný policejně pronásledován.

  Je pravděpodobné, že by mohl Tomáš Pecina strávit několik měsíců ve vazbě.

  Český Helsinský výbor požádal v této věci českého policejního prezidenta o vysvětlení, proč je Tomáš Pecina volán k výslechu. Nepřišla žádná odpověď. Jan Jařab, zmocněnec české vlády pro lidská práva, vyjádřil nad tímto případem vážné znepokojení a nabídl, že učiní veřejné prohlášení ve prospěch Tomáše Peciny. Úřad českého prezidenta Václava Havla odmítl pomoci. Případ monitoruje londýnské ústředí organizace Amnesty International a studuje ho Helsinský výbor amerického Kongresu.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|