Britské listy


pondělí 24. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Analýza:
 • Co americké teroristické útoky znamenají? (Brendan O´Leary) Rozhovor:
 • Colin Powell: Americká válka proti terorismu potrvá mnoho let Nové informace:
 • Američané pohrozili Talibánu dva měsíce před 11. září vojenskými útoky(Guardian)
 • Už existuje dohoda OSN pro vytvoření nové vlády v Afghánistánu
 • V Americe vzniká protiválečné hnutí Právní hledisko:
 • Soud nebo válka: poskytnou Spojené státy přesvědčivé důkazy ohledně bin Ladenovy viny? Proti levicovému kňourání:
 • Fašismus s islámskou tváří (Christopher Hitchens) V Afghánistánu je zakázána televize:
 • Většina Afghánců neviděla kolaps Světového obchodního střediska Sociologovy předpovědi:
 • Katastrofický scénář: K čemu povedou americké atentáty Sdělovací prostředky:
 • CNN jako absolutní propaganda (Radek Batelka) Kritické připomínky:
 • Hloupý projev prezidenta Bushe (Michal Škop) Svobodu projevu je třeba omezovat:
 • Až vám bude někdo roztloukat nevymáchanou hubu, Tomáši Pecino, spousta lidí to bude schvalovat (Martin Šorm)
 • Pecinův výrok je hnusný (Vojtěch Kment)
 • Co Britské listy nechápou a v čem spočívá svoboda názoru (Dalibor Matušínský)
 • BL snad mají určité hranice (Tomáš Jirsa)
 • Odpověď Tomáši Jirsovi (JČ, šok) Reakce:
 • Britské listy se staly informační žumpou (Benedykt Dvořák)
 • Benedyktu Dvořákovi: Názorová pluralita BL je jejich prioritní hodnotou. Úkolem novináře není být rezonanční deskou společenských nálad (Tomáš Pecina)
 • Děkuji BL, že přinášejí dost článků o tom, jak reagovat odpovědně na zlo (Radek Vrajik)
 • Svobodomyslnost Britských listů (Petr Cironis)
 • Úmyslné lži Jana Čulíka (Edo Velecký)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Co americké teroristické útoky znamenají?

  Shrnujeme článek Brendana O´Learyho ze stránek opendemocracy.net.

  Tyto tupé zločiny, tato zvěrstva se dosud nikdo nepokusil ospravedlnit slovy ani argumenty, nikdo se nepokusil vysvětlit, proč která organizace tyto atentáty provedla. Zamyslete se nad tím.

  Politické násilí nacionalistických hnutí je téměř automaticky vždy doprovázeno prohlášením, kdo za ně byl odpovědný. "Udělali jsme to, abychom odstranili vaše impérium a jeho vojáky z naší země." Tyto hlasy známe a pokud nepocházíme z relevantních impérií, jsme schopni je pochopit a sympatizovat s nimi.

  Politické násilí světských ideologických hnutí jde také ruku v ruce se slovním zdůvodněním, ať už jsou tato hnutí fašistická anebo antikapitalistická. Jmenují své cíle, vysvětlují, proč jsou nepřáteli, a radují se z úspěchu.

  Nacionalistická hnutí využívají násilí jako nástroje, aby rozbila vůli impéria, které je ovládá. Útočí někdy na symbolické cíle, ale většinou úmyslně nezabíjejí civilisty, protože si chtějí uchovat podporu mezi domácími voliči i v zahraničí. Občas se pokoušejí vést spravedlivé války. Pokud to nedělají, přijdou o podporu.

  Světská ideologická hnutí jsou většinou slabší než nacionalistická hnutí - čím slabší je nacionalistické hnutí, tím víc bývá hluboce ideologické. Ideologičtí světští teroristé mají málokdy masovou, aktivní či rozptýlenou podporu - to víme z poválečného Německa a Itálie. Využívají násilí symbolicky - útočí na střediska moci, aby nositele moci ponížili a ukázali jejich zranitelnost.

  Mnoho z vás dospělo zřejmě k názoru, že tyto sebevražedné útoky byly ideologické - a možná máte pravdu. Pentagon, Světové obchodní středisko, Bílý dům (nakonec nezasažený) symbolizují vojenskou, finanční a výkonnou moc Spojených států. Ale možná to není všechno.

  Tyto činy nebyly veřejně ospravedlněny. Proč ne? Je to opatrnost vedoucích představitelů teroristické organizace? Je důvodem to, že se teroristé chtějí vyhnout apokalyptické pomstě Spojených států? Je účelem neznepřátelit si ty, kdo teroristům poskytují ochranu? Tato vysvětlení mají určitou pravděpodobnost.

  Avšak zároveň je možné, že tyto činy nebyly veřejně ospravedlněny, protože jsou považovány za zcela zjevné správné, za masové zavraždění personálu, který se zaprodal institucím zla - v kterémžto případě byly tyto teroristické útoky náboženského charakteru: byly hodnotově-racionální, nikoliv nástrojově-racionální. Byly to činy účastníků svaté křižácké výpravy, nikoliv činy někoho, kdo je ochoten vyjednávat.

  Tohle totiž nebyl druhý Pearl Harbor - jak opakuje bezmyšlenkovitě mnoho hlupáků, včetně Henryho Kissingera. Tato zvěrstva nejdou ruku v ruce s žádným plánem ovládnout určité území: neúčastní se na tom žádná vláda, nejde o pokus zvítězit nad někým - snad s výjimkou morálního vítězství.

  Lidé, kteří zorganizovali tato zvěrstva, byli pravděpodobně motivováni světovým náboženstvím, které je naprosto odolné sekularizaci, a pocházeli z národů, které se cítí absolutně ponížené a pobouřené západní mocí a jejím hlavním státem, Spojenými státy americkými.

  Pokud tomu tak je, mělo by nás to vést k zamyšlení. USA, NATO a jejich spojenci nemohou rozumně vést válku proti islámu anebo proti islámským věřícím a začít se angažovat ve veřejném diskursu toho druhu, jaký by zřejmě vedl k širokému opakování toho, co se právě stalo.

  Tři alternativy jak jednat

  Pocházím ze Severního Irska, z té části světa, která se možná nyní začíná osvobozovat od třiceti let politického násilí nacionalistického spíše než náboženského charakteru. Dovolte mi zmínit se o třech věcech o nichž by lidé měli uvažovat ve třech oblastech:

  Zaprvé: přemýšlejme o vhodné zahraniční politice. Tyto činy byly zločiny - porušily americké právo i mezinárodní právo. Spojené státy se spojenci se musejí dát dohromady a pohnat pachatele k soudu - musejí k tomu využít veškeré inteligence, jíž je Amerika schopna.

  Ale rozmyslete si to, než začnete organizovat rozsáhlé svaté války jako pomstu - uvědomte si, že nejméně dvakrát v nedávné minulosti zasáhly americké jednotky nesprávné cíle a nesprávní lidé byli při tom ze vzduchu zavražděni.

  Nemluvím jako pacifista. Vítám intervencionistickou Ameriku, od Balkánu až po Afriku, závisí to ovšem na cílech těch intervencí. Ale bude-li Amerika jednat hněvivě, rozzuřená Amerika bude jednat zřejmě proti svým dlouhodobým hodnotám a zájmům. Zabíjet civilisty je nesprávné a to se týká teroristů i vlád - a vlády jsou většinou největšími vrahy ze všech.

  V krátkodobé a v dlouhodobé perspektivě musejí Spojené státy také přehodnotit svou politiku vůči Blízkému východu a islámskému světu - to samozřejmě nejsou homogenní území a americká politika vůči nim nebyla homogenní ani důsledná. Avšak je nutno se ptát na to, proč je nenávist vůči Spojeným státům v těchto oblastech tak intenzivní. Je samozřejmě pravda, že tato nenávist není spontánní a často nemá žádnou věcnou podstatu. Tato nenávist je často iracionální a Spojené státy jsou často absurdním způsobem démonizovány. Avšak americká zahraniční politika před ukončením studené války i po ní podporuje autoritářské režimy. A k trvalému ponížení islámského světa podporuje Izrael, ať už má či nemá pravdu - a Izrael nemá vždycky pravdu.

  Zadruhé, snažte se chovat se normálně - zachovejte normální chování jako způsob, jak bránit sama sebe a své hodnoty. Chovejte se co nejnormálněji. Nedovolte, aby došlo k narušení vašeho normálního způsobu života. Stále vás daleko pravděpodobněji zabije spoluobčan v autě na silnici než terorista ze zahraničí. Udržte si smysl pro proporce, bez ohledu na hrůzy, k nimž dochází. Neuzavírejte univerzity - učiňte je místem, kde se o těchto věcech diskutuje - neorganizujte zvláštní požární cvičení, nevyvolávejte všeobecný strach, bude ho beztak dost.

  Zatřetí, hodně se bude muset změnit ohledně interní bezpečnosti ve Spojených státech - není možné dovolit, aby se něco takového stalo znovu tak lehce.

  Americká domácí letiště mají nejmenší bezpečnostní opatření, jaká jsem viděl kde na světě. To je proto, že lidé, kteří v Americe rozhodují, dali přednost podnikání před osobní bezpečností - a také proto, že se rozhodli nemít v Americe železnice, které by způsobily, že by Američané nemuseli být tak stoprocentně závislí na letecké dopravě. Argumentujte pro pomalejší letadla a pro více železnic.

  Dejte si ale pozor, aby vaše interní bezpečnostní předpisy nevedly k honům na čarodějnice. V první řadě by měla být zajištěna lidská práva. Je to taky moudré - jestliže učiníte celé obyvatelstvo terčem vašich bezpečnostních opatření, nebude s vámi chtít dobrovolně spolupracovat.

  99,9999 atd. procent Američanů islámského vyznání projevilo svou ochotu informovat úřady, kdyby věděli něco o plánovaných zvěrstvech. Zkouškou dobré bezpečnostní politiky je to, že si tito lidé tento postoj uchovají i v budoucnosti. Nedělejte muslimům a Arabům v Americe to, co se udělalo Japoncům po Pearl Harboru.

  Ochraňujte své záruky lidských práv právě proto, že jsou to záruky lidských práv.

  Brendan O´Leary je profesorem politologie na London School of Economics. Specializuje se na regulaci národních a etnických konfliktů. Je autorem četných knih a ústavním poradcem v Somálsku, v Jihoafrické republice a v Severním Irsku.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|