úterý 10. března

O B S A H

CO JE NOVÉHO V ČR:

 • Přehled aktuálních zpráv z České republiky: ČR a Německo:
 • Silnice E 55: Tam jsou dnešní česko-německé vztahy (Andrew Stroehlein)
 • Czech-German Relations Today (Andrew Stroehlein) Velká Británie:
 • Rupert Murdoch se hluboce omluvil Chrisu Pattenovi za potlačení jeho knihy (Jan Čulík) Média:
 • Listy č. 1/1998 - OBSAH
 • Havel? Jistě, ale... (Václav Žák, Listy č. 1/1998)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Adresa Britských listů je zde.
 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University)
 • Časopis Neviditelný pes, který vydává Ondřej Neff, je na adrese http://pes.eunet.cz.

  Upozornění: v archívu Britských listů jsou nyní k dispozici tematicky uspořádané články, zveřejněné v BL v letech 1996 - 1997.

  Měsíčník Nová přítomnost je nyní k dispozici na síti.


  Co je nového v České republice

 • Sociální demokraté přesvědčovali v Londýně západní bankéře, aby se nebáli po jejich případném volebním vítězství do ČR investovat. Zatím přijel do Londýna stínový ministr financí ČSSD Ivo Svoboda, ve čtvrtek přijede Miloš Zeman.

  Na zahájení setkání vystoupil činitel z instituce, která ho pořádala, z rakouské banky Austria Bank, a  zdůraznil, že prý nejde o sponsorský podnik. Nebylo však vysvětleno, kdo platil činitelům ČSSD letenku do Londýna a kdo platil jejich hotel. - Zeman prosazuje, že prý by měla Česká republika následovat hospodářsko-politického vzoru Rakouska - že se to pro střední Evropu hodí. Vyvstává zajímavá otázka, která by stála za prošetření: Mají snad ČSSD propojení na rakouské banky a prosazují snad proto rakouské zájmy? Lidový dům pronajala pokud vím ČSSD jakési Austrian Bankstelle, čeští sociální demokraté mají bankovní účet u rakouské banky a do Londýna přijíždí Ivo Svoboda na setkání se západními bankéři, které zorganizovala rakouská Austria Bank. Je to všechno jen náhoda? (Zeman ovšem ve čtvrtek přijíždí na pozvání americké banky Merril Lynch.)

  Pozoruhodné je, že ČSSD si do Londýna přivezla poradce z České národní banky, jakéhosi pana Mertlíka. Není to trochu podivný střet zájmů, že pracovník ČNB oficiálně radí ČSSD a vystupuje s jejími představiteli na mezinárodním fóru?

  Je zjevné (viz níže) že do České republiky přestaly skoro úplně proudit zahraniční investice. ČSSD se nyní snaží přilákat západní investory do země prostřednictvím různých státních garancí a výhodních podmínek, jejichž udělování Václav Klaus vždycky odmítal a trval na tom, aby všichni investoři měli podmínky v ČR stejné.

  Velmi významnou otázkou je: je pravděpodobné, že západní bankéři uvěří slibům ČSSD, budou je považovat za nosné? Jistě, všechny západní státy lákají do země zahraniční investory prostřednictvím dotací a daňových zvýhodnění. Nepovažuje se to však obecněji za zrovna nejlepší zdroj získávání investic ze zahraničí. V příručkách stojí: o dotace a daňová zvýhodnění se většinou zajímají jen ty zahraniční firmy, které mají existenční potíže. Samy si na sebe nevydělají, a tak doufají ve zlepšení své hospodářské situace získáním státních dotací v cílové zemi. Potřebuje ČR skutečně takové investory?

 • Václav Havel se snad zbláznil. Vystoupil z postoje nadstranického prezidenta a ostře kritizoval ČSSD za to, že požaduje referendum o vstupu České republiky do NATO. Toto referendum Havel označil za "zcela bezdůvodné" a  "některé představitele ČSSD" obvinil z neodpovědnosti, hazardérství, nadřazování zájmů strany nad zájmy státu a z nekvalifikovanosti."Bezpečnost našeho státu, bezpečnost budoucích generací nemůže být předmětem nějakých stranických her," zdůraznil prezident na adresu sociálních demokratů, volajících po referendu o vstupu ČR do NATO.

  Havlova bojácnost je pozoruhodná. V jejím důsledku snad chce zakazovat i jiným vznášet o tak důležité věci, jakou je vstup do NATO, zcela legitimní otázky. Za velmi nekvalifikovanou otázku označil prezident čtvrteční dotaz sociálnědemokratického stínového ministra zahraničí Jana Kavana ke generálnímu tajemníkovi NATO Javieru Solanovi, zda by některý stát mohl vystoupit z aliance na základě zamítavého výsledku referenda o této otázce, ač předtím svůj vstup do aliance ratifikoval: "Zdá se mi, že země, která má poprvé ve svých dějinách šanci stát se pevnou součástí systému kolektivní obrany v Evropě, která o to po léta usiluje, nemůže ústy svých politiků naznačovat, že si není jista, jestli nevstupuje do nějakého vězení a jestli vůbec se z toho vězení dá vystoupit," řekl Havel. Avšak nelze přece v žádném případě potlačovat veřejnou diskusi. Prezident by ji přece měl naopak stimulovat. - Už abychom v tom NATO byli, viďte, Václave Havle, jinak neztratíte svou nervozitu. - Nikdo však dosud přesvědčivě nevyložil ani klady, ani zápory vstupu České republiky do Severoatlantického společenství. Je ovšem možné, že sociální demokraté požadují referendum o NATO skutečně v důsledku svých "stranických her". Nedomníval jsem se však, že zrovna prezident, jakým je Václav Havel, a jehož si člověk má kvůli minulosti mnoho důvodů co vážit, bude dávat přednost dokončení ratifikačního procesu dnešním parlamentem v podstatě bez mandátu a nikoliv řádné ratifikaci až novým parlamentem, vzešlým z červnových všeobecných voleb. Jak to celé bude vypadat v budoucnosti, z hlediska historie? Mají být ratifikační listiny schváleny poslanci, kteří dnes už vlastně nikoho nezastupují, anebo má být vstup do NATO ratifikován lidmi se skutečně platným mandátem? To si skutečně Václav Havel myslí, že by západní spojenci nepočkali, až bude moci být ratifikace vstupu ČR do NATO opravdu pevně schválena nezpochybnitelnými demokraticky čerstvě zvolenými zástupci občanů? Nedomníval jsem se, že ve své úzkosti dostat ČR do NATO co nejdříve bude zrovna Václav Havel dávat tolik přednost účelu před principem. - Dalo by se říci, že o víkendu Stanislavem Grossem zahájená předvolební kampaň v ČR pokračuje a v pondělí do ní zasáhl velmi výrazným stranickým způsobem právě Václav Havel.

 • Havlovi jde zřejmě velmi na nervy šéf sociálních demokratů Miloš Zeman, a tak se vyjádřil, že předsedou příští vlády vzešlé z předčasných voleb nemusí být nutně šéf vítězné politické strany. - Zeman na to připomněl , že prezident byl při prezidentské volbě zvolen až ve druhém kole, a pouze o jeden hlas. "Mimochodem, byl to můj hlas, protože já jsem pana prezidenta volil. (Bylo to ale spíše o ten hlas, co nemohl do hlasovací urny vhodit Sládek, protože ho na dobu volby prezidenta zavřeli!) Ale kdybych já byl do nějaké funkce zvolen až ve druhém kole a o pouhý jeden hlas, choval bych se patrně velmi skromně," prohlásil Zeman. - Z toho vyplývá, jak je nedokonalé české ústavní uspořádání. Nemá-li být český prezident jen ceremoniální figurkou na zvedání holčiček a má-li mít právo mluvit do politického procesu, musí přece být volen přímou volbou občanů a nemůže zastávat úřad z milosti poslanců v parlamentě, kteří ho zvolili. Pak má velmi ztíženou situaci a kritizovat je skoro nemůže. (Přinášíme v dnešních BL podnětný článek analyzující postoje Václava Havla od Václava Žáka.) - Zeman k otázce referenda o vstupu do NATO uvedl: "Vycházím z toho, že referendum o vstupu do NATO proběhlo loni v listopadu v Maďarsku, kde - jak známo - se 85 procent voličů vyslovilo pro vstup do NATO. Domnívám se, že odmítání institutu referenda je za prvé pohrdáním českým národem a inteligencí českých občanů, a za druhé, že my nejsme o nic horší než Maďaři."

 • Havel se také zmínil o právu kosovských Albánců na autonomii a řekl, že je "velmi zneklidněn posledními kroky vlády na Slovensku" . Uvedl také, že ač chtějí mít s Dagmar dítě, dosud Dagmar neotěhotněla.

 • Nedostatek mandátu přechodného Tošovského vlády působí i nadále problémy, neboť se tato vláda stále ze záhadných důvodů chová, jako by měla mandát. Snaží se zvyšovat ceny energií a činže, proti čemuž protestují odbory. Je proti tomu lehká pomoc: kdyby to Tošovský nechal na novou vládu po červnových volbách, a kdyby si tato vláda dala zdražování energií a činží výslovně do programu a voliči to - po jasném vysvětlení, proč to je nutno udělat - schválili, odbory by pak nemohly vůbec nic namítat. Takhle to vypadá, že se Tošovský bojí, že občané zdražování ve volbách neschválí, a tak jim ho chce bez vysvětlení vnutit administrativně ještě před volbami. - Odbory si přejí, aby bylo zdražování pomalejší, i když víceméně přiznávají, že je nutné. "Jestliže bude vláda při deregulacích postupovat skoky, pak logicky budou odbory požadovat skokové zvyšování mezd," uvedl Richard Falbr. (A to pěkně roztočí inflační spirálu.)

 • Nezaměstnanost v ČR dosáhla ke konci února podle informace ministerstva práce a sociálních věcí 5,61 procent.

 • Inflace v ČR vzrostla na 13,4 procenta.

 • Objem přímých zahraničních investic do ČR za loňský rok dosáhl jen 1,3 miliardy USD. Je to velmi málo. Celkový stav přímých zahraničních investic v ČR na konci roku 1997 činil zhruba 6,8 miliardy USD. Nejvíce zahraničních investic připlynulo v roce 1997 z Německa (30,1 %), Británie (15,1 %) a Nizozemska (10,3 %). - Zahraniční investice loni směřovaly hlavně do energetiky ( 27,6 %), peněžnictví a pojišťovnictví (22,9 %) a do spotřebního průmyslu a tabáku (13 %). Svědčí to o tom, že se vykupuje zbytek toho, co má v ČR ještě nějakou hodnotu (jde o prodeje významných balíků akcií strategickým investorům) a realizují se už dříve rozhodnutí privatizační projekty. Jde tedy o čerpání z podstaty. Investic do nových, hypermoderních podniků, není příliš mnoho.

 • Ukrajinský ministr zahraničí Hennadij Udovenko v Praze vyjádřil znepokojení, že by ČR znovu zavedla kvůli přání Bruselu pro Ukrajince víza. Po jednání s českým ministrem zahraničních věcí Jaroslavem Šedivým řekl, že není správné znovu dělit Evropu. Udovenko prohlásil, že o této otázce bude Ukrajina jednat přímo s Evropskou unií. Šedivý uvedl, že otázka znovuzavedení vízové povinnosti pro Ukrajinu je zatím otevřená. "Za komunistického totalitního režimu člověk k vycestování do zahraničí potřeboval rozhodnutí politbyra komunistické strany. Nyní se vyskytují snahy provést nové čáry, které budou rozdělovat Evropu na dvě poloviny. Myslím si, že to není správné," komentoval Udovenko požadavek EU vyplývající z Schengenských dohod.

 • Zieleniec nebude podle Jana Rumla zřejmě kandidovat ve volbách za Unii svobody.


  Výběr textů z posledních dní:

 • Vývoz zbraní z ČR: Praha, Alžír, Brusel (Andrew Stroehlein)
 • Jak bude vypadat předvolební kampaň V ČT? Špatný zákon zajistí špatné předvolební pořady? (Jan Čulík)
 • Theo Waigel, Sládkův bavorský spojenec (Andrew Stroehlein)
 • O dvojích cenách: Hostinský z Milína (Jiří Jírovec)
 • Dopis amerického senátora Johna Ashcrofta, vyjadřující pochybnosti o rozšiřování NATO
 • Vstoupí středoevropské země do EU jen jako druhořadí členové? (Andrew Stroehlein)
 • Můžete přijít o hlasovací právo! (Andrew Stroehlein)
 • Americký senát schválil přičlenění středoevropských zemí k NATO, informace o námitkách senátorů (New York Times)
 • Rozšiřování NATO do střední Evropy je krátkozraká, nepromyšlená tragédie (dánský politolog Michael Andersen)
 • Duální rozhlasový a televizní systém, televize Nova a článek v Respektu (Milan Šmíd)
 • Svědectví bývalého šéfredaktora Sunday Times Andrew Neila o diktátorských metodách mediálního magnáta Ruperta Murdocha, majitele Sunday Times
 • Svoboda projevu ohrožena: Mediální multimilionář Rupert Murdoch zakázal vydání knihy bývalého britského guvernéra Pattona o Honkgongu
 • Kultura zbabělství: co dělat, aby si lidi i v dnešní době zachovali svobodu projevu. Argumentace Timothy Gartona Ashe, velmi aktuální i pro novináře v ČR
 • Využijme vlasteneckého vítězství "zlatých hochů z Nagana" k propagaci českých výrobků v zahraničí (Jan Čulík)
 • První dvě romské rodiny dostaly v Británii asyl - rozhovor s britskou odbornicí na přistěhovaleckou problematiku (Jan Čulík)
 • Ukradené Fronta, ukradené Právo (Jiří Vančura, Listy č. 1/1998)
 • Ještě k tomu hokeji: Bij Slováka do hlavy a jiné poznámky (Jiří Jírovec)
 • Britská vláda usiluje o stimulování vzdělávací revoluce, aby země ekonomicky přežila. Co vláda česká? (Jan Čulík)
 • Prestiž BBC pramení z neposkvrněné historie a jasné vize (Ivan Kytka
 • Dvojí ceny pro domácí a pro cizince: Jděte do muzea (Andrew Stroehlein)
 • Zástupné jásání nad hokejovým vítězstvím v  Naganu (Jan Čulík)
 • Západ má zájem o Irák kvůli jeho ropě - proč to nikdo neřekne nahlas? (Independent on Sunday)
 • Další český skandál: počkejte, neobracejte stránku (Andrew Stroehlein)
 • Nemocní a umírající v bagdádských nemocnicích - otřesná reportáž listu Guardian
 • O popravě Karly Faye Tuckerové v Texasu: Přestaňte se chovat jako lidi (Jiří Jírovec)
 • Napsala to ČTK, tak to musí být pravda (Andrew Stroehlein)
 • Umořme Saddáma Husajna ofenzívou bohatého kapitalismu, nikoliv ekonomickými sankcemi a nesmyslnými leteckými útoky (The Times)
 • Přijetí středoevropských zemí do NATO by nemělo být automatické (Los Angeles Times)
 • USA a Británie se před půl druhým rokem pokusily o atentát proti Saddámovi - a další analýzy postoje Západu vůči Iráku
 • Česko-německé vztahy: k příspěvkům Matthiase Roesera. Jde o kompetenci české vlády (Jiří Jírovec)
 • Nový ředitel České televize Jakub Puchalský je z BBC - co je to za instituci?(Jan Čulík)
 • Je rozumné zasáhnout vojensky proti Iráku? Z britské veřejné diskuse
 • Čtyřicet let pozadu? "Naši" Romové a "naši" Němci (Andrew Stroehlein)
 • Diskuse o česko-německých vztazích pokračuje: německý historik Matthias Roeser zajímavě reaguje na předchozí příspěvky Stroehleinovy, Jírovcovy a Zemanovy
 • Děláme něco proti krizi české identity v dnešním světě? (Ivan Kytka, Česká televize)
 • Může ČR příjmy z turistiky dohnat a předehnat Rakousko? (Vratislav Kuska)
 • Česká politika: strany jsou sice zdiskreditovány, ale deset procent podpory jim pro důchod vždycky zůstane? (Andrew Stroehlein)
 • "Je to pro vás dobré" (New York Times ironicky o ČR, o rozšiřování NATO a o Clintonovi)
 • Pokračuje diskuse o česko-německých vztacích (Stroehlein k Roeserovi, v tomto čísle BL též reakce Aleše Zemana, Jiřího Jírovce)
 • SEBEVĚDOMÍ JE ZÁKLAD SVOBODY. Významná diskuse o roli sdělovacích prostředků a školství při pěstování kritického myšlení, vysílaná Svobodnou Evropou. Ivan Kytka, Ondřej Hausenblas, Jan Čulík
 • To, že Ústavní soud odmítl stížnost sládkovců na volbu prezidenta republiky, je velmi znepokojující (Andrew Stroehlein)
 • Tošovského vládní prohlášení mohl napsat Lubomír Štrougal - analýza (Jiří Jírovec')
 • O Franzi Neubauerovi a českých politicích: Stále horší a stále víc pošetilé (Andrew Stroehlein, v tomto čísle najdete také reakci historika Matthiase Roesera)
 • Poznámky Ivana Kytky k politické scéně, k novinářství, k Viktoru Koženému
 • Bigotnost a xenofobie v ČR potvrzeny? 82 procent Čechů si nepřeje, aby Češi v zahraničí směli hlasovat v českých volbách (JČ)
 • Film Titanic překonává všechny rekordy. Proč? (Jan Čulík)
 • O novém šéfovi ČT Jakubu Puchalském
 • Dopis nově zvolenému prezidentu Havlovi (Andrew Stroehlein)


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|