úterý 13. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Anonymové a sdělovací prostředky:
 • Neviditelný pes a Česká televize: podivné novinářské priority (Jan Čulík)
 • Anonymní pamflet o údajných poměrech v České televizi na Neviditelném psu (Tomáš Pecina) Česká televize a Rada ČT:
 • Karel Mašita naposledy o navrhovaném filmu o Jazzové sekci Úvaha nad filmem Je třeba zabít Sekala:
 • Musíme bojovat se zlem, pocházejícím z nás (Marek Houša) Politická kultura:
 • Senát z druhé strany (Jiří Jírovec) Otevřený dopis Petru Uhlovi:
 • Důsledky komunistického apartheidu v oblasti vzdělání trvají (Pavel Kozák) Studená válka:
 • Pozoruhodné dědictví dlouhého období, které jakoby nikdy nebylo. Rusko nemoho studenou válku vyhrát (Independent) Děti Země:
 • Už máme právo na ekologické informace? Oznámení:
 • Nové číslo Hurontarie na síti  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Karel Mašita naposledy o navrhovaném filmu o Jazzové sekci

  Vážený pan
  Jan Čulík
  Britské listy
  Praha 10. 10. 1998

  Vážený pane Čulíku! Myslím, že je nejvyšší čas
  "příběh" s Českou televizí a Radou ČT ve "věci" mého dokumentu o Jazzové sekci ukončit. Nejprve Vám samozřejmě děkuji za zveřejnění této pro ČT ostudné "cauzy". A to přesto, že Vaše poznámka, že: "V žádném případě nechtějí Britské listy nijak zasahovat do dramaturgických rozhodnutí České televize. V tomto případě se nadto zdá být argumentace pana Karla Mašity přehnaně emocionální..." způsobila víc škody než užitku: tedy nahrála spíš ČT v její "argumentaci" vůči mně. Uvědomte si, prosím, že novinářská oblast v ČR a i v ČT je řízena v duchu balkánsko komunistických praktik, tedy nikoli v duchu objektivních přístupů k velmi závažným tématům. Což mi dokazují informace o tom, že ČT moje téma o Jazové sekci pozvolna drobí do jiných pořadů, tedy mě dá se říci "vykrádá", aniž bych se tomu mohl jakkoli bránit - do přípravy těchto pořadů nemám sebemenší přístup, natož aby mi byly autorsky honorovány. (Jedním z přímých důkazů je zde i další pokračování seriálů "Bigbít" o historii české rockové hudby, který se zabývá i tzv. neoficiální" českou rockou scénou, v níž ovšem Jazzová sekce dominovala.) Proto jsem celé znění mého námětu i návrhu scénáře Britským listům poskytl - když už se ČT podrobně zabýváte, tak abyste měli i něco o jejích podvodech vůči autorům. Snad Vám hodně napoví můj přiložený dopis tajemníkovi GŘ ČT Jiřímu Kučerovi z 20. 7. 1998, k němuž si adresát postěžoval, že není náležitě uctivý.

  Jen pro dokreslení: zhruba před týdnem mě doma navštívil předpokládaný režizér tohoto pořadu pan Miloš Zábranský. Napřed si pečlivě přečetl vše, co o této věci Britské listy otiskly, včetně dopisů Rady ČT, a jeho první reakce byla, že Rada ČT se mi v tomto sporu vlastně už jenom jízlivě vysmívá (mj. i v předstírané uctivosti), a pak můj postup označil za zcela správný.

  Poněvadž není přece možné, aby scénář o Jazzové sekci psalo deset tisíc lidí. Ve čtvrtek 8. října mi pak byl doručen dopis místopředsedkyně Rady ČT Aleny Kinclové, který jste v BL zveřejnil 7. října, a po jeho přečtení jsem se ztotožnil s režisérem Zábranským v tom, že Rada ČT se mi opravdu jen vysmívá. Proto jsem rozsáhlé podklady pro tuto moji práci ze svého bytu deponoval jinam, aby nadále byly přístupné jen s mým souhlasem a oproti řádnému zaplacení, neboť jsem je cca 7 let shromažďoval výhradně na své náklady (hodně jsem jich přivezl ze zahraničí, např. i z Velké Británie).

  Jelikož tedy ČT a její Rada nemají o objektivní a ucelený dokument o Jazzové sekci opravdový zájem, pro mě tím už celá tato "work story" skončila. Stejně jako Rada ČT ve svém posledním dopise mně přeji i já jí "mnoho úspěchů v další tvůrčí práci". Tento konec jí samozřejmě nedávám "na vědomí". Neboť přece nebudu "komunikovat" s někým, kdo ignoruje obecné zásady slušnosti a autorská práva. A také myslím, že nadále nemohu skrývat svůj obecně značně negativní názor na ČT a její Radu.

  S úctou se znamenám

  Karel Mašita  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|